Francie - Paříž a zámek Versailles

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Francie
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, 2x ubytování v hotelu v centru Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžk. pokoj 1990 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 175 Kč
zobrazit 1 termín
Prosinec 2019
 

Varianta 2:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Brno
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, 2x ubytování v hotelu v centru Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžk. pokoj 1990 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 175 Kč
zobrazit 1 termín
Prosinec 2019
 

Varianta 3:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Ostrava
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, 2x ubytování v hotelu v centru Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžk. pokoj 1990 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 175 Kč
zobrazit 1 termín
Prosinec 2019
 

Varianta 4:

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Pardubice
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, 2x ubytování v hotelu v centru Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžk. pokoj 1990 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 175 Kč
zobrazit 1 termín
Prosinec 2019
 

Popis zájezdu

Stravování

2x snídaně

Ubytování

hotel v centru Paříže ve čtvrti Montmartre, poloha hotelu nám umožní i individuální večerní procházky a vstřebání jedinečné atmosféry města

Popis

Kouzlo města nad Seinou sílí již více než dva tisíce let a již více než dva tisíce let přidávají králové, císaři a prezidenti Francie, klenoty do kulturní pokladnice, jakou Paříž bezesporu je. Pojeďte s námi poznat římské posádkové město, město universitní, sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnici kultury a umění, ale také město Villonovo, Hugovo, Verlainovo, Šímovo, Kubínovo. Poznejte s námi Paříž, za jejíž krásou jezdí miliony turistů z celého světa.

Poznámka: Zájezd v termínu 4.12. je uzpůsoben adventní atmosféře v Paříži

CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.

Program zájezdu

1. den

v odpoledních hodinách odjezd z ČR.

2. den

ráno příjezd do PAŘÍŽE. Čeká nás pěší prohlídka na ostrově La Cité - katedrála Notre Dame - 800 let stará gotická katedrála, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd do hotelu. Večer individuální volno ve městě.

3. den

dnešní den bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci VERSAILLES, královské rezidenci Ludvíka XIV. Symbol velikosti krále a vzor snad pro každého "zámeckého architekta" Evropy - to jsou Versailles. Když se Ludvík XIV. (1638-1715) rozhodl, že přestaví malý lovecký zámeček svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Poté odjedeme na náměstí La Défense - moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní Montmartre s krásnou bazilikou Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Návrat na ubytování a individuální volno v Paříži.

4. den

celodenní prohlídka pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk - 50 m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na příkaz Napoleona, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů atd. Podvečerní fakultativní projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd domů.

5. den

příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

 

→ Přejít na 4 termíny dovolené Francie - Paříž a zámek Versailles
v cenách od 5 990 Kč