Francie - Paříž a zámek Versailles

Popis zájezdu

Termín: 4.12.2019 - 8.12.2019 (4 noci)

Destinace:
Francie
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným autobusem, 2x ubytování v hotelu v centru Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1lůžk. pokoj 1990 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 175 Kč

Vaše rezervace

Cena celkem za položek: ,-  

Rezervace se stává nezávaznou.
Konečnou cenu Vám potvrdí náš pracovník.
Poté zašleme návrh smlouvy o zájezdu a podrobnosti k platbě zálohy (převodem či vkladem na účet).