Itálie

 

Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

 Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 

ZÁJEZDY DO ITÁLIE:

 

Ubytování v Itálii

Letenky do Itálie

 

 

 

Oficiální název státu

Italská republika (Repubblica Italiana)

 

Rozloha

301 338 km2

Území s tektonicky činným podložím: 28 026 km2

 

 

Počet obyvatel

Celkový počet obyvatel Itálie: 60 574 609  (konec října 2010)

Hustota na km2:                 201 (konec října 2010)

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:   58,7 %

 

 

Podnebí

S výjimkou vysokých pohoří, zejména oblasti Alp, je podnebí mediteránní se suchým horkým létem a mírnou deštivou zimou (zejména na jihu s pouze výjimečnými sněhovými srážkami). Průměrné teploty se v celé zemi pohybují v lednu mezi 4 – 8 °C, v červenci od 25 do 28 °C.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Severní hranici převážně hornaté země tvoří Alpy s nejvyšším vrcholem Monte Bianco (4 810 m, Mont Blanc) na francouzské hranici.

Na jihu navazuje rozsáhlá Pádská nížina, za ní Apeniny, které na severu obklopují Toskánskou pahorkatinu a kotliny Umbrie. Apeniny o celkové délce asi 1 100 km rozdělují celý poloostrov na dvě části: jednu obrácenou k Jaderskému moři, druhou k moři Tyrhénskému.

Nížiny na západním pobřeží s četnými zálivy Tyrhénského moře nesou zřetelné stopy vulkanické činnosti (Vesuv, Etna, Stromboli). Jaderské pobřeží je spíše ploché. Kromě velkých ostrovů Sardinie a Sicilie v jižním Středomoří patří ke státnímu území řada dalších ostrovů při pobřeží (Ischia, Elba, Capri, …)

 

nahoru

 

Cestovní ruch

V oblasti cestovního ruchu patří Itálie mezi nejoblíbenější země Evropy, a to nejen pro svou slavnou kuchyni a celoročně příjemné podnebí.

Oblasti Východních Alp, např. Alto Adige (tj. jižní Tyrolsko) nebo Dolomity, ale i Západních Alp, např. spíše odlehlé údolí Aosta, stejně jako mnohá území v Apeninách nabízejí četné možnosti pro horolezce i vyznavače zimních sportů.

Milovníci přírody tu najdou nedotčené turistické cesty a krásné přírodní parky. Snad nejznámější střediska jsou Merano a Cortina d’Ampezzo. Mezi četné národní parky – 8 %  území státu podléhá ochraně přírody – patří přírodní parky v Abuzzách nebo Národní park Pollino v Kalábrii. Dovolenou spojenou s koupáním lze strávit na plážích západního Středomoří, na ostrovech i na pobřeží Jaderského moře. Střediska turistického ruchu na Jadranu leží v okolí města Rimini nebo na světově známém Ligurském pobřeží. Velmi oblíbené jsou ostrovy Elba, Ischia, Capri a Sardinie.

Itálie byla a je pro zájemce o kulturní dějiny jednou z klasických zemí. Nabízí pozoruhodné dějiny, má bohatá střediska kultury od antiky až po současnost. Patří mezi ně především „věčné město“ Řím s podivuhodnými stavbami z předkřesťanských dob (Forum Romanum, Koloseum), množstvím kostelů a architektonickými mistrovskými díly baroka a renesance. Střediska renesančního umění nacházíme v Toskánsku, pravou klenotnicí pro milovníky umění jsou především Florencie, Siena a Pisa. S romantikou se spojují Benátky – město na lagunách, turisty přitahují také Milán a Neapol. Že ani jih Itálie se nemůže pochlubit jenom nádhernými plážemi a koupáním, dokládají např. archeologické nálezy na Sicílii.

Hlavními horskými skupinami na Sicílii jsou Peloritani, Nebrodi, Madone a masiv činné sopky Etny (3 350 m). Hlavními centry cestovního ruchu jsou Palermo a Syrakusy. Hlavním městem Sicílie ej Palermo, ležící na úpatí hory Pellegrino. Po punských válkách ovládli město Římané a v 9. století Arabové. Po dobytí Normany (v 11. století) plnilo město funkci hlavního města Království Obojí Sicílie. K cenným památkám patří zejména Normanský palác, římská opevnění, punská nekropole a četné chrámy. Syrakusy leží v jihovýchodní části Sicílie při Jónském moři. Město založili Řekové již roku 734 př. n. l. Fyzik a matematik Archimédés, který se v Syrakusách roku 287 př. n. l. narodil, zahynul za římského oléhání města roku 212 př. n. l. K nejstarším zdejším památkám patří zříceniny dórských chrámů Dia a Athény, řeckého divadla, hradeb. Umělecky cenné jsou kostely z období středověku. Další památky z řeckého a římského období jsou rovněž v Agrigentu, Taormině, Catanii či Segestě. Pro cestovní ruch mají význam Liparské a Egadské ostrovy či ostrov Ustica. Atrakcí je samozřejmě Etna, nejvyšší činná sopka v Evropě.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Euro

Společná evropská měna byla v Itálii zavedena 1.1. 2002.

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní a církevní svátky:

1. ledna                       - Nový rok

6. ledna                       - Tři králové

pohyblivé velikonoční svátky

25. dubna                    - Den osvobození

1. května                     - Svátek práce

2. června                     - Založení Italské republiky

15. srpna                     - Nanebevstoupení

1. listopad                    - Všech svatých

8. prosince                   - Neposkvrněné početí

25. a26. prosince        - vánoční svátky

 

V jednotlivých italských městech se slaví dále církevní svátky zasvěcené patronům daného města:

Milán – sv. Ambrož – 7.prosince

Florencie – sv. Jan – 24.června

Řím – sv. Petr a sv. Pavel – 29.června

Neapol – sv. Gennaro - 19.září

 

 

Prodejní doba ve velkých obchodních domech je zpravidla 9.00 - 13.00, 16 - 20.00/22.00 hod. Obchody jsou takto otevřeny i v sobotu. Hypermarkety mívají po dobu letního času otevřeno po celý den i v neděli.

Obvyklá prodejní doba menších obchodů: 9.00-13.00 a 16-19.30, zavírací den pondělí dopoledne. Obchody s potravinami otevírají dříve a zavírací den je čtvrtek odpoledne.

Tyto údaje jsou velmi orientační, protože každý obchodník si může stanovit otevírací dobu podle svého uvážení. Rozdíly vycházejí z velikosti a umístění, roční doby a cestovního ruchu.

V Itálii předepisuje zákon, že každý obchodník musí vydat pokladní blok nebo jiný daňový doklad a zákazník je povinen jej při namátkové kontrole ze strany finanční policie předložit. Za porušení předpisu ukládá finanční policie nemalou pokutu jak majiteli podniku, tak i spotřebiteli.

Restaurace mají v poledne otevřeno cca od 12.30. Od 15.00 do cca 19.30 je  pauza a otevírá se pak až večer. V restauracích platí zákaz kouření (zákon č. 3 z 16.1. 2003).

Obvyklá pracovní doba v úřadech a na ministerstvech je od 9.00, 9.30 do 13.00 hod. V odpoledních hodinách začíná provoz od 15.00, 15.30 do 19.00 hod.  Úřední hodiny bývají v mnoha případech omezeny pouze na dopoledne.

 

nahoru

 

Náboženské složení

97 % obyvatelstva deklaruje katolické vyznání,

1,5 % se hlásí k valdenské evangelické církvi,

ostatní jsou především muslimové a příslušníci dalších vyznání

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

italština, v oblastech se zvláštní autonomií rovněž:                                

němčina (Alto Adige/Südtirol, neboli Jižní Tyrolsko),                                               

slovinština (Friuli - Venezia Giulia),

francouzština (Valle d´Aosta)

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

20 regionů (obdoba krajů), 103 provincií (obdoba okresů), 8.100 obcí

hlavní město:                 Řím (Roma) - 2,800.000 obyvatel

Největší italská města

 

Město

Počet obyvatel

1

Roma

2.748.809

2

Milano

1.311.741

3

Napoli

960.082

4

Torino

908.960

5

Palermo

656.358

6

Genova

608.769

7

Bologna

378.823

8

Firenze

369.037

9

Bari

319.896

10

Catania

295.155

Zdroj: ISTAT, 30.4.2010

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Problematika zdravotní péče a zdravotního pojištění v Itálii a ostatních zemích EU je velmi složitá a zahrnuje řadu variant, které v tomto dokumentu nelze podrobně rozebírat. Mnohé informace lze nalézt na webu Centra mezistátních úhrad (www.cmu.cz), které je styčným místem pro oblast zdravotního pojištění ČR. Optimální samozřejmě je, když se pojištěnec se svým konkrétním dotazem obrátí na svoji zdravotní pojišťovnu. V zásadě lze rozlišit dva základní a nejčastější případy pobytů.  

„Nevýdělečný“ pobyt

Vcelku jednoduchá je situace, kdy člověk vyjede do některé ze zemí Evropské unie jako turista nebo tam pobývá např. jako student a nevykonává výdělečnou činnost. Pojištěnci českého systému veřejného zdravotního pojištění, kteří splňují příslušné zákonné podmínky, mají nárok na vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC). V dané situaci slouží EHIC (a to po libovolně dlouhou dobu) jako doklad o nároku na lékařsky nezbytnou zdravotní péči v jiném státě EU. Průkaz (nebo papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění) vydá každému jeho zdravotní pojišťovna. Pokud u sebe při pobytu v jiném státě EU z nějakého důvodu občan nemá žádný z uvedených dokladů, může svoji zdravotní pojišťovnu požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění z ČR. V případě vážného onemocnění či úrazu a následné hospitalizace může požádat o zprostředkování dodatečného zaslání Potvrzení přímo v nemocnici.

„Výdělečný“ pobyt

Jiná – a podstatně komplikovanější – je situace, kdy člověk vyjede do EU „za prací“. Hlavní zásadou je, že nikdo nemůže (pokud se na něj nevztahuje výjimka) podléhat současně právním předpisům dvou či více zemí EU. Evropské právní předpisy platné v ČR stanoví, že čeští občané mají podléhat právním předpisům o zdravotním pojištění pouze v jednom státě; tímto státem pak je stát výkonu výdělečné činnosti. Proto se občan musí odhlásit z českého zdravotního pojištění, jestliže je zaměstnán a v té souvislosti i zdravotně pojištěn v jiné zemi EU, a to i v případě, že práce, kterou tam bude vykonávat, bude trvat pouze velmi krátkou dobu.

Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna; www.vzp.cz

Vzhledem k různým variantám typu pobytu je rozhodně žádoucí konzultovat problematiku zdravotního pojištění se svou zdravotní pojišťovnou.

 

Zdravotní péče v Itálii odpovídá evropským standardům. Jsou patrné rozdíly v poplatcích a čekací době mezi soukromými a veřejnými zařízeními.

Pokud jde o hrazení nákladů zdravotní péče v minulosti, platilo doporučení před každou cestou do Itálie uzavřít především pojištění léčebných výloh a výloh na repatriaci (tzv. cestovní zdravotní pojištění). Bezplatná lékařská péče byla českým občanům dříve poskytnuta jen při první pomoci ve státních zdravotnických zařízeních. Další léčení v nemocnicích bylo poskytováno pouze za úhradu, a to ve výši od 300,- EUR na den, podle typu zařízení a péče. Vzhledem k tomu, že od zavedení Evropského průkazu zdravotního pojištění uběhla relativně krátká doba, některá zdravotnická zařízení v Itálii s touto změnou nemusí být obeznámena. I z tohoto důvodu lze  nadále doporučit sjednání „cestovního zdravotního pojištění“, které navíc může mimo jiné pokrývat i některé výlohy nad rámec zdravotního pojištění držitelů Evropského průkazu zdravotního pojištění.

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Omezení množství platí pro následující kategorie spotřebního zboží:
- 800 ks cigaret nebo 400 ks cigaret o váze 
3 g/ks nebo 200 ks doutníků nebo 1 kg tabáku,
- alkoholické nápoje mohou dovážet osoby starší 17 let (10 l alkoholických nápojů s obsahem vyšším než 22%, 20 l alkoholických nápojů s obsahem nepřesahujícím 22 % alkoholu, 2 l lehkých vín ),
- 90 l vín, z toho 60 l šumivého vína
110 l piva

Výše uvedená množství jsou považována za obchodní dovoz.

Dovoz benzínu v kanystru je zakázán. Dovoz a vývoz hotovosti je omezen na částku 10.000,- EUR. Při dovozu/vývozu vyšším, než uvedená částka je třeba vyplnit prohlášení o dovozu/vývozu peněz.

 

nahoru

 

Dokumenty

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu.K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako doklad použít i platný občanský průkaz. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem.

I dětem mladším 5 let se od 25.4.2008 vydávají cestovní, diplomatické a služební pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji s dobou platnosti 5 let, s nimiž je možné vycestovat do kteréhokoli státu světa. (To je důležité zejména pro cesty do Kanady). Veškeré dosud vydané cestovní doklady samozřejmě zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. 
Od 1.3.2008 je možné zapisovat děti mladší 10 let do cestovního, diplomatického a služebního pasu rodiče. Děti zapsané v platném cestovním, diplomatickém nebo služebním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1.9.2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1.3.2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat).

Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

U řidičů se vyžaduje technický průkaz, řidičský průkaz, zelená karta.

Při převozu psů a koček je zapotřebí mít cestovní pas pro malá zvířata, ve kterém bude potvrzení o očkování proti vzteklině. Vakcinace musí být provedena v rozmezí nejméně 20 dnů před vstupem na území Itálie a nesmí být starší 11 měsíců.
Ztrátu či odcizení cestovního dokladu by měl turista nahlásit italské polici (případně karabiníkům), a tím tak předejít případným problémům, které mohou vzniknout ze zneužití odcizeného dokladu. Na webových stránkách velvyslanectví 
www.mzv.cz/romenaleznete k případnému využití přeloženou verzi policejního oznámení (tzv. „denuncia“).

V případě, že český občan při pobytu v cizině (Itálii) ztratí cestovní pas nebo mu je cestovní pas odcizen, může požádat o vystavení tzv. náhradního cestovního dokladu (cestovního průkazu), který mu umožní návrat do vlasti. Je určen pro přímou cestu z Itálie do ČR. Maximální doba jeho platnosti je 6 měsíců. Platnost dokumentu je však udělována pouze na nezbytně nutnou dobu s přihlédnutím k době možnosti návratu do ČR.
Žádost o náhradní cestovní doklad se podává na příslušném formuláři, který obdržíte na našem konzulárním oddělení nebo na honorárních konzulátech ČR. Čitelně vyplněný formulář se dvěmi fotografiemi pasového formátu, poplatek a fotokopie českých dokladů, potvrzující české občanství (osvědčení o státním občanství ČR, fotokopie ztraceného pasu, kopie občanského průkazu s vyznačením českého občanství) předáte pracovníkovi konzulárního oddělení. Pokud nemáte k dispozici žádný z těchto identifikačních dokladů, je třeba nejdříve (nejlépe telefonicky) o této skutečnosti informovat konzulární oddělení velvyslanectví, které převezme od Vás osobní data, na základě kterých ověří Vaši totožnost u příslušných českých orgánů. Dále je nutno přiložit potvrzení o ztrátě či zničení cestovního dokladu (policejní zpráva z jakékoliv policejní stanice, event. čestné prohlášení). Za vystavení náhradního cestovního průkazu se vybírá správní poplatek je 16,- 
(poplatek se každý měsíc aktualizuje dle platného kurzu). Doporučujeme vozit s sebou také fotokopii platného cestovního pasu ČR nebo platného občanského průkazu ČR vydaného po červenci 2000 . Náhradní cestovní doklad je nutné do 3 dnů po návratu do ČR odevzdat na oddělení cestovních a osobních dokladů příslušného městského úřadu, kde je možno požádat o vystavení nového cestovního pasu.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Bezpečnostní situace je v zásadě stejná jako v jiných evropských zemích, pozor na kapesní krádeže, krádeže v automobilech i v bytech.

Doporučuje se nenakupovat cenné zboží a elektroniku u pouličních prodejců a na trzích, požadovat vždy daňový doklad. 
V Itálii je platný zákon na potírání obchodu s padělanými výrobky, podle nějž může být za nákup zboží u plážových či pouličních prodejců pokutován zákazník částkou do výše 10.000,- EURO. V turisticky oblíbených destinacích jsou na tuto skutečnost turisté upozorněni prostřednictvím vývěsek a plakátů na veřejných místech či dopravních prostředcích. Text zákona lze najít na adrese
www.parlamento.it/parlam/leggi/eleletip.htm.

- k veškerému zakoupenému zboží je zákazník povinen si vzít účetní doklad - stvrzenku (pozn. nevydává se např. u novin či benzínu), jejíž předložení může vyžadovat finanční policie (v případě nepředložení může uložit vysokou pokutu)

nenosit pohromadě osobní doklady a všechny peníze
- nespouštět svá osobní zavazadla ani příruční tašku z dohledu
- cenné předměty /zlato, videokamera, fotoaparát apod./ nevystavovat příliš na veřejnosti
- při cestování osobním vozem v městském provozu je vhodné v autě se zamknout, zamezí se tak možnému odcizení osobních zavazadel při zastavení na křižovatce

- nenechávat bez dozoru plně naložené vozidlo, i když je zamčené- úřady, pošty otvírají pro veřejnost obvykle jen dopoledne
- obchody mají většinou od 13.00 - 16.00 hod. tzv. polední pauzu
- české koruny nejsou v italských bankách volně směnitelné

- na silnicích mimo obydlená centra jsou vozidla povinna během jízdy mít zapnuta potkávací světla, pro jednostopá vozidla tato povinnost platí i v obydlených centrech
- řidič během jízdy smí používat mobilní telefon pouze s hands free sadou
- nepojízdná vozidla smí odtahovat pouze odtahová služba 
- označení parkovacích míst: 
modrá čára - placené místo
žlutá čára - rezervované místo
bílá čára - neplacené místo
- za porušení dopravních předpisů může policie kromě uložení vysoké pokuty rovněž odebrat řidičský průkaz

- za porušení zákazu kouření, který platí prakticky ve většině uzavřených místností přístupných veřejnosti (včetně restaurací a barů) může být uložena vysoká pokuta

Dále bychom doporučili, aby čeští občané byli, pokud je to možné, vybaveni mobilním telefonem, měli kontakt na rodinné příslušníky, přátele a známé, kteří by jim byli schopni poskytnout finanční pomoc v případě nouze.

V Itálii je velmi přísný zákon o nošení tzv. chladných zbraní (nožů, mačet…), proto doporučujeme tyto používat pokud možno jen v kuchyni.

V poslední době se množí případy zprostředkovatelen práce, které slibují zajištění práce v Itálii. Zájemce podepíše smlouvu, zaplatí poplatek a pak je dopraven do Itálie, kde je zanechán svému osudu. Doporučujeme proto, aby zájemci o práci v Itálii před podpisem předložené smlouvy si ji vždy řádně přečetli a ověřili si, zda je smluvní vztah vyvážený. To znamená, zda jsou uvedeny nejen povinnosti zájemce a práva agentury, ale též práva zájemce a povinnosti agentury, zejména pro případ, že nedojde k uzavření pracovní smlouvy nebo k jinému nesplnění podmínek ze strany agentury nebo italského zaměstnavatele. 
Současně informujeme, že Velvyslanectví ČR v Římě nemá žádnou možnost ověřovat důvěryhodnost zprostředkovatelen práce ani italských zaměstnavatelů.

Upozornění pro lyžaře

V Itálii je platný zákon č.363 z 24. prosince 2003, který se týká bezpečnosti při provozování zimních sportů. Podle tohoto zákona je mj. zakotvena povinnost mít při sjezdovém lyžování a snowbordingu ochrannou přilbu pro děti mladší 14 let. Pokud jde o rychlost - o žádných rychlostních limitech zákon nehovoří, avšak stanoví, že jízdu je nutno uzpůsobit stavu sjezdovky, prostředí i aktuálnímu počasí a jízda nesmí představovat bezpečnostní riziko pro ostatní. Ods. 2 čl. 9 říká, že rychlost musí být zvláště přizpůsobena v úsecích, kde není volný výhled, v blízkosti stavení a překážek, na křižovatkách, v případě mlhy, oparu, snížené viditelnosti, přeplnění, v zúženinách a za přítomnosti dalších sjezdařů. Záleží tedy na příslušných kompetentních orgánech (Policie apod.), jak situaci v konkrétním případě posoudí. Obce navíc mohou místní podmínky ještě upřesnit svými vyhláškami. Za porušení tohoto zákona mohou příslušné orgány udělit pokutu v rozmezí 20 až 250 €. 
Pro případy úrazu a repatriace se doporučuje uzavřít před cestou příslušné připojištění .

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

V souvislosti se vstupem ČR do EU/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU ( tzv. volný pohyb osob ), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že “každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států”.

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Nezletilé osoby mohou cestovat pouze v doprovodu dospělých. Při pobytu delším než tři měsíce je zapotřebí se příhlásit k pobytu na ohlašovně příslušného obecníhoo úřadu dle místa pobytu (tzv. Ufficio anagrafe). Podrobné a aktualizované informace lze nalézt na webových stránkách italské policie;www.poliziadistato.it v rubrice stranieri (podrubrika "Cittadini della Comunitá Europea"). Pro pobyty kratší tří měsíců se nevyžadují žádné formality.


 

nahoru
 

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Důležitá telefonní čísla:

Karbinieři ... 112

Policie ... 113

Hasiči ... 115

Pomoc turistům - autoklub ... 116

první pomo ... 118

 

nahoru