Etiopie - Země biblické královny ze Sáby - Velký křesťanský okruh

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Etiopie
Strava: Snídaně
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Addis Abeba vč. let. tax a poplatků cca 14 500 Kč, 15x ubytování v hotelu se snídaní, místní doprava v rámci programu, vedoucí zájezdu, místní průvodci v klášterních areálech, informační materiály
Cena nezahrnuje: vízum (cca 50 USD, platí se po příletu), vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
1 lůžkový pokoj 4 900 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 30 000 Kč za 935 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 80 000 Kč za 1 535 Kč, pojištění storna letenky (zdravotní důvody) 750 Kč
zobrazit 1 termín
Leden 2020
 

Popis zájezdu

Popis

Pojeďte s námi poznávat tradice a kulturu jedné z prvních křesťanských zemí světa, kolébky afrického křesťanství a země s nejbohatším historickým dědictvím v Subsaharské Africe. Město Aksúm bylo na počátku našeho letopočtu centrem říše sahajícím od řeky Nilu podél Rudého moře až k Jemenu. Středověká Lalibela je domovem nejkrásnějších skalních klášterů na světě a pět císařských paláců v Gondaru svou nádherou stvrzují nepřetržitou kontinuitu etiopské civilizace. Je to jediná země, která nebyla v Africe kolonizována a jež si uchovala svoji vlastní kulturu, jazyk i písmo. Během putování historickým okruhem budeme rovněž okouzleni jedinečnými přírodními scenériemi a nebude chybět vyhlášená kuchyně či káva, které je Etiopie domovem, ani skvělé rytmy, které si odpočátku cesty zamilujete. Provází Kamil Hanák.

Stravování

snídaně

Program zájezdu

1. den

odlet z Prahy. Přílet do ADDIS ABEBY. Ubytování v hotelu. Dva noclehy v ADDIS ABEBĚ.

2. den

celodenní prohlídka etiopského hlavního města ADDIS ABEBY. Ráno si prohlédneme historické centrum včetně chrámu KIDDIST MARYAM s MAUZOLEEM MENELIKA II, kruhového chrámu KIDDANE MIHRET s krásnými malbami a katedrálu KIDDIST SELASSIE. Navštívíme NÁRODNÍ MUZEUM ETIOPIE a čtvrť PIAZZA. Odpoledne po návštěvě MERCATA, největšího trhu na africkém kontinentě, zamíříme ještě na kopec k chrámu ENTOTO MARYAM a muzeu CÍSAŘŮ MENELIKA A TAITU.

3. den

putování HISTORICKÝM KŘESŤANSKÝM OKRUHEM zahájíme v kaňonu řeky MUGER, odkud se přesuneme do středověkého kláštera DEBRE LIBANOS na počátku úchvatného kaňonu zvaného PSÍ ÚDOLÍ s blízkým PORTUGALSKÝM MOSTEM. Nocleh v DEBRE MARKOS.

5. den

návštěva oblasti JEZERA TANA na řece MODRÝ NIL. Po prohlídce města BAHIR DAR se na zbytek dne vydáme na lodní výlet po jezeře. Navštívíme největší klášter DAGA ISTAFANOS umístěný na malé ostrůvku, dále klášter NARGA SELASSIE na ostrově DEK, a posléze některé z klášterů na jezerním pobřeží.

6. den

tento den nás čeká středověké město GONDAR. Prohlédneme si císařský areál FASIL GHEBBI (UNESCO) s několika císařskými budovami: palácem císaře FASILIDA, KNIHOVNOU JANA I, PALÁCEM JOZUE II VELKÉHO a velkou řadou chrámů. Dva noclehy v GONDARU.

7. den

čeká nás jednodenní příjemný trek v horách NÁRODNÍHO PARKU SIMIEN (UNESCO) s výhledy na nejvyšší horu Etiopie RAS DAŠEN. Nocleh opět v Gondaru.

8. den

přejezd nádhernou horskou scenérií z GONDARU do AKSÚMU v severním svazovém státě TIGRAJ s obědovou zastávkou ve městě ŠIRE. Dvě noci strávíme v AKSÚMU.

9. den

prohlídku města AKSÚMU (UNESCO) zahájíme před legendárním AKSÚMSKÝM OBELISKEM ze 3. století postaveným králem REMHAJEM, jenž byl do roku 2005 umístěn v Římě, a nedalekou HROBKOU KRÁLE REMHAJE. Prohlédneme si MUZEUM MĚSTA AKSÚMU, nádrž MAI ŠUM a nejstarší funkční katedrálu SIOM MARYAM. Odpoledne zajedeme ještě do nedalekých klášterů DEBRE LIQANOS a PANTALEON.

12. den

dva dny strávíme v nejslavnějším etiopském městě posetém skalními chrámy - v LALIBELE (UNESCO). Po prohlídce samotného města věnujeme první den chrámům v SEVEROZÁPADNÍM CHRÁMOVÉM AREÁLU (BET MEDHANE ALEM, BET MARYAM, BET MESKAL, DEBRE SINA a ADAMŮV HROB).

13. den

druhý den v LALIBELE Pokračujeme JIHOVÝCHODNÍM AREÁLEM SKALNÍCH CHRÁMŮ: BET BEGRIEL-RAFAEL, BET ABBA LIBANOS, BET EMANUEL a BET MERCURIOS. Odpoledne se přesuneme k nejspektakulárnějšímu ze všech lalibelských chrámů, samostatně stojícímu chrámu BET GIYORGOS, symetrickému monolitu ve tvaru kříže.

16. den

v první části dne dokončíme prohlídku ADDIS ABEBY a ve večerních hodinách nebo následující ráno odletíme domů.

17. den

návrat do Prahy.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Etiopie - Země biblické královny ze Sáby - Velký křesťanský okruh
v cenách od 59 990 Kč