Arménie

Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
                                       
Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy


Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla


 

ZÁJEZDY DO ARMÉNIE:


Oficiální název státu

Česky: Arménská republika

Arménsky: Hajastani hanrapetutjun

Rusky: Respublika Armenija

Anglicky: Republic of Armenia


Rozloha

29 800 km2


Počet obyvatel

Údaje za rok 2008:

Počet obyvatel (tis.): 3 238, 0

z toho ve městech: 2 073, 4 neboli 67,1%

na venkově: 1 164,6 neboli 32,9%

Hustota na km2: 108,66

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 2 202,6 tis.

Zdroj: Národní statistický úřad Arménie, www.armstat.am


nahoru
 


Podnebí

V kontinentálním podnebí převládá stepní a polopouštní vegetace. Po horkém létu, kdy teplota v hlavním městě dosahuje průměrně 25 °C, následuje studená zima.


nahoru


Přírodní poměry

Na západě je Arménská hornatina, ze severu jí obklopuje Malý Kavkaz (Aragac, 4 090 m). Arménie leží v průměrné nadmořské výšce 1 800 m. Úrodné části této hornaté země jsou na jihu v údolí řeky Aras, kde je podnebí příznivé pro zemědělství. Země je často postihována silným zemětřesením a těžkými obdobími suchy.


nahoru


Cestovní ruch

Kulturní centrum země Jerevan má řadu důležitých muzeí. Největší kulturní památky jsou nepochybně památky raného křesťanství. Patří k nim krásné kostely a skalní kláštery, situované do hor v okolí Jerevanu. K oblíbeným cílům patří jezero Sevan ve výšce 1 600 m.


nahoru


Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Národní peněžní jednotkou Arménie je dram (AMD), který se dělí na 100 luma. AMD byl dán do oběhu 22. listopadu 1993. Měnu vydává pouze Centrální banka Arménie (www.cba.am). V současné době jsou v oběhu bankovky v hodnotě 500, 1000, 5 000, 10 000, 20 000 a 50 000 AMD a mince v hodnotě 10, 20 a 50 luma a 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 AMD. 


nahoru


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

31.prosince – 2. ledna Nový rok

6. ledna – Vánoce

8. března – Mezinárodní den žen

24. dubna – Den památky obětem genocidy

9. května – Den vítězství

28. května – Den 1. republiky

5. července – Den ústavy

21. září – Den nezávislosti (hlavní svátek)

 

Památné dny:

28. ledna – Den Národní armády Arménie

7. dubna – Den matek

7. prosince – Den památky obětem zemětřesení

V úřadech a institucích je pětidenní pracovní týden. Obvyklá pracovní doba ve státních úřadech, bankách atd. je od 9 hod. Velké množství obchodů, zejména soukromých se smíšeným zbožím, je otevřeno 24 hod 7 dní v týdnu.

 


nahoru


Náboženské složení

Arménská apoštolská církev 94,7 %,

jiné křesťanské církve 4 %,

Jezídi 1,3 %

K jiným křesťanským církvím patří Baptisté a Presbytariáni. V zemi působí Římskokatolická církev a Mechitaristická katolická církev (kongregace benediktinských mnichů Arménské katolické církve).  Jezídští Kurdové žijí hlavně v západní části země a praktikují Jezídismus. V zemi žije malá Židovská komunita (cca 750 lidí). Část Kurdů vyznává sunnitský Islám.

Zdroj: www.cia.gov


nahoru


Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem Arménie je arménština, ruština je v Arménii druhým jazykem, mladá generace se stále více učí anglicky.


nahoru


Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Arménie se člení na 11 provincií (arménsky „marz“):

Aragatsotn, Ararat, Armavir, Gegharkunik, Kotayk, Lorri, Shirak, Syunik, Tavush, Vajots Dzor, Yerevan.

Hlavním městem je Jerevan, k jiným velkým městům patří Gyumri (dříve Leninakan), Hrazdan, Vanadzor (dřívě Kirovakan), Ijevan, Alaverdi.

V čele jednotlivých provincií stojí guvernéři, jmenovaní vládou. V čele hlavního města stojí starosta jmenovaný prezidentem republiky.


nahoru


Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mezi ČR a Arménií není v oblasti zdravotnictví a sociální péče v platnosti žádná smlouva, při příjezdu není vyžadováno zdravotní pojištění. Pojištění před cestou do zahraničí však rozhodně doporučujeme. Zdravotnické služby na území Arménie jsou poskytovány za finanční úhradu - platí se v hotovosti v místě poskytnutí zdravotní péče, výše ceny závisí na úrovni zdravotnického zařízení. Zdravotní péče v Arménii je obecně na nízké úrovni, zejména ve venkovských oblastech. V Jerevanu se však již začínají objevovat zdravotnická zařízení zřízená ze zahraničních investic, která již mají dobrou úroveň.


nahoru


 

Celní a devizové předpisy

Pro vývoz jakýchkoliv uměleckých předmětů je nutné mít povolení Ministerstva kultury Republiky Arménie. Alkohol je limitován stejným způsobem jako v ČR, ale v tomto směru jsou arménské orgány benevolentní. Stejným způsobem přistupují i k výrobkům z drahých kovů, které jsou určeny pro osobní potřebu.

Vzhledem k tomu, že se výše zmíněné předpisy nebo přístup celních orgánů mohou měnit, doporučujeme občanům České republiky informovat se o aktuální situaci na zastupitelských úřadech Arménie v zahraničí.


nahoru


Dokumenty

Cestovní pas (platnost musí přesahovat nejméně 6 měsíců od dne vstupu na území Arménie).


nahoru


Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Pobyt na celém území Republiky Arménie je podle oficiálních informací i dosavadních zkušeností Velvyslanectví České republiky ve Tbilisi (akreditovaného pro Arménii) poměrně bezpečný. Velvyslanectví ČR ve Tbilisi však přesto doporučuje občanům ČR mířícím do Arménie, aby se před cestou registrovali na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR v systému DROZD (dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí).

Velvyslanectví ČR ve Tbilisi zásadně nedoporučuje navštěvovat území Náhorního Karabachu (včetně přilehlých území Ázerbájdžánu obsazených Arménií), a to z následujících důvodů:

- jedná se o separatistické území s nevyřešeným statusem (v minulosti oblast se smíšeným arménsko-ázerbájdžánským obyvatelstvem, v níž proběhla v 90. letech 20. století válka; poté se Náhorní Karabach prohlásil za samostatnou republiku, jejíž nezávislost však de iure neuznala žádná další země)

- vzhledem k výše uvedenému Velvyslanectví ČR ve Tbilisi NENÍ SCHOPNO poskytnout občanům ČR na tomto území účinnou pomoc v nouzi

- k návštěvě této oblasti je zapotřebí získat tzv. vízum Republiky Náhorní Karabach, jehož existence v pase je pak např. ázerbájdžánskými úřady chápána jako nelegální přechod ázerbájdžánských hranic (v jehož důsledku držitel pasu nemůže získat ázerbájdžánské vízum ani vstoupit na území Ázerbájdžánu)

Hranice mezi Arménií a Ázerbájdžánem a mezi Arménií a Tureckem jsou uzavřeny, tj. z Arménie se lze po zemi dostat pouze do Gruzie a Íránu.

Arméni se chovají k občanům ČR velmi přátelsky, avšak stejně jako ostatní národnosti Kavkazu nesnášejí hrubost a urážky (byť i neúmyslné). Jídlo a potraviny zakoupené v obchodech a restauracích střední a vyšší úrovně jsou nezávadné. Vodu je lépe konzumovat převařenou nebo balenou, zakoupenou v obchodech. V letních měsících je zapotřebí opatrnosti při konzumaci ryb.


nahoru


Víza, režim vstupu

Pro občany ČR platí vízová povinnost pro vstup na území Arménie. Vízum lze získat na zastupitelských úřadech Arménie v zahraničí, ale rovněž přímo na hranicích (tj. na letišti v Jerevanu či na pozemních hraničních přechodech). Toto vízum je však možné získat pouze do běžných cestovních pasů a pouze za účelem turistiky nebo tranzitu. Cena takto získaného víza se mění v závislosti na sezóně a činí cca 10-40 USD. Ministerstvo zahraničních věcí Arménie nabízí na svých internetových stránkách (www.armeniaforeignministry.com) rovněž možnost obdržet vízum prostřednictvím internetu (avizovaná cena – 60 USD; vízum může být následně vylepeno pouze na některých hraničních přechodech včetně letiště v Jerevanu). Dle informací dostupných Velvyslanectví ČR ve Tbilisi není tento způsob žádosti a obdržení víza příliš využíván.

Arménská strana zatím nevyžaduje po občanech ČR žádajících o vízum pozvání do země. V Arménii sice oficiálně platí přihlašovací povinnost, tj. cizinec se musí do 3 dnů po vstupu na území Arménie přihlásit na policii (hotely tak činí automaticky), avšak v praxi registrace v současné době vyžadována není.

Ve všech výše uvedených záležitostech se však situace může měnit, proto Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u arménských zastupitelských úřadů v zahraničí, zda se podmínky pro cestování nezměnily.

Oficiálně je pro ČR akreditováno Velvyslanectví Arménské republiky ve Vídni, které sídlí na následující adrese:
Neubahngasse 12,14/1-16, 1070 Vídeň, tel. (+43-1) 522-74-79 , 81; fax (+43-1) 522-74-81

e-mail: armenia@armembassy.at.

V Praze je rovněž akreditována Kancelář Velvyslanectví Arménské republiky se sídlem ve Vídni na následující adrese: Národní 60/28, Praha 1; tel. +420/221105 388/367
Tato kancelář však arménská víza nevydává.


nahoru


Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Lékařská záchranná služba 103

Policie 102

Hasiči 101

Havarijní služba Jerevanu 104

 

 nahoru