Madagaskar

 
Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 

 

ZÁJEZDY NA MADAGASKAR:

 

 

Ubytování na Madagaskaru

Letenky na Madagaskar 

 

Oficiální název státu

 •  česky: Madagaskarská republika (Republika Madagaskar)
 • malgašsky: Repoblikan´i Madagasikara
 • francouzsky: République de Madagascar

 

Rozloha

587 041 km2

Ostrovní stát v Indickém oceánu - čtvrtý největší ostrov světa a několik menších ostrovů.

               

Počet obyvatel

·         Počet obyvatel 23 202 000 mil.(odhad červenec 2014)

·         Hustota zalidnění 35,2 obyvatel/km2

·         Podíl ekon. aktivního obyvatelstva 56,1 % (40,7 % obyv. ve věku 0-14 let)

 

Podnebí

Na ostrově panuje tropické klima s velkými rozdíly v srážkových úhrnech. Ve východní části ostrova vzhledem k vysokým srážkám roste tropický deštný les, v jihozápadní části ostrova se vyskytuje polopoušť. Hlavní ohrožení pro zdejší unikátní faunu a flóru představují plošné vypalování vegetace, časté cyklony, vysoký příliv a zemětřesení.

 

Přírodní poměry

Značnou část čtvrtého největšího ostrova na světě zaujímají hory s maximální výškou 2876 m.n.m. Hory spadají strmě k východnímu pobřeží, na západě pozvolna přecházejí do rozlehlé pobřežní nížiny.

 

Cestovní ruch

Největšími turistickými atrakcemi jsou početné přírodní rezervace, ve kterých žijí lemuři, endemické druhy obojživelníků a plazů (chameleoni) a cibetky. Zajímavé je také hlavní město s obrovským trhem.

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 •  Peněžní jednotka: 1 ariary (MGA) = 100 centů
 • V mezinárodním bankovním styku jsou používány USD a EUR.
 • Oficiální kurs (): 1 USD = 2 514 MGA

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 Veřejné svátky (dny volna)

 • 1.1. Nový rok
 • 29.3. Den mučedníků (protifrancouzské povstání 1947)
 • 1.5. Svátek práce
 • 25.5. Den osvobození Afriky (založení OAU 1963)
 • 26.6. Den nezávislosti (1960)
 • 15.8. Nanebevzetí Panny Marie (Assomption)
 • 1.11. Všech svatých (Toussaint)
 • 25.12. Vánoce

Dále je volno o pohyblivých křesťanských svátcích:

 • Velký pátek, Pondělí velikonoční, Nanebevstoupení Páně (Ascension) a Svatodušní svátky (Pentecôte).

Čas

 • GMT + 3 hodiny

Obvyklá pracovní doba

 • pondělí–pátek 8:00–12:00, 12:30–16:30
 • Banky: pondělí–pátek 8:00–11:00, 14:00–16:00
 • Obchody: pondělí–sobota 8:00–12:00, 14:00–18:00

 

nahoru

 

Náboženské složení

 tradiční víra (animisté) 52 %, katolíci 20 %, protestanti 20 %, muslimové 7 %

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 •  Úřední jazyk (podle ústavy la langue nationale): malgaština (malagasy)

Jazyk je indonéského původu a od 19. století používá jako písmo latinku.

Pracovním jazykem je francouzština; znalost angličtiny se rozšiřuje relativně pomalu.

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 V rámci procesu decentralizace po roce 2004 vzniklo 22 regionů:

DianaSava

ItasyAnalamangaVakinankaratraBongolava

SofiaBoenyBetsibokaMelaky

Alaotra MangoroAtsinananaAnalanjirofo

Amoron'i ManiaHaute-MatsiatraVatovavy-FitovinanyAtsimo-Atsinanana,Ihorombe

MenabeAtsimo-AndrefanaAndroyAnosy

(Od severu k jihu)

Hlavní město a další velká města

 • hlavní město:  Antananarivo (tradiční francouzský název Tananarive) - 1,5 mil. obyvatel
 • další města: Toamasina (Tamatave) 175, Mahajanga 130, Fianarantsoa 125 (tis. obyv.)

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

 Vyžaduje se očkování proti žluté zimnici a doporučuje se i očkování proti žloutence A a (při delším pobytu) B. Malárie se vyskytuje ve vnitrozemí v období dešťů (listopad-březen) a na pobřeží celoročně, doporučují se proto antimalarika. Tekoucí vodu je nutno převařovat a filtrovat, ovoce a zeleninu pečlivě umývat, maso intenzívně vařit. Vzhledem k množství Evropanů (cca přes 20 tis. Francouzů) lze předpokládat dobré podmínky poskytování lékařské péče na drahých klinikách, ale při vážnějších obtížích se doporučuje - pokud to dovoluje zdravotní stav - odjet ze země (bližší info podají pracovníci ZÚ Addis Abeba).

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

 Bezcelně lze dovézt 500 cigaret a jednu láhev alkoholu. Dovoz parfému je nutné proclít. Je zakázán dovoz zbraní a drog.

Mnohem přísnější jsou předpisy i praxe omezující vývoz. Vyvážet veškeré rostliny a živá zvířata (včetně ptačích vajec a jejich skořápek) je možné pouze na speciální povolení ministerstva zemědělství; výjimku tvoří koření v malém množství. Vývoz kulturních památek a uměleckých děl povoluje ministerstvo kultury. Vývoz nasbíraných minerálů (drahokamů a polodrahokamů) je povolen do 1 kilogramu při předložení řádných dokladů. Pokud byly vyvážené věci zakoupeny, je nutno předložit doklad o koupi.

Dovoz valut není omezen, je však zakázáno vyvážet ze země místní měnu ve větším množství než 400 000,-madagaskarských ariary (MGA).

 

nahoru

 

Dokumenty

 Cestuje se na platný (ještě 6 měsíců po skončení cesty) cestovní pas ČR s uděleným vízem. Při příjezdu z rizikových zemích (především těch afrických) je požadován platný mezinárodní očkovací průkaz s očkováním proti žluté zimnici.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 Politická situace v Madagaskaru je od roku 2009, kdy došlo ke svržení prezidenta Marca Ravalomanana, nestálá a hrozí neočekávané změny. Především pak situace v centru Antananariva je nestálá. Návštěvníci by se měli vyhýbat velkým skupinám lidí a veřejným demonstracím. Vysoká míra ostražitosti je nezbytná především v oblastech Ambohijatovo, Lac Anosy, Antaninarenina a Alalakely a stejně tak i v okolí vojenských kasáren.

Hrozba teroristických útoků na Madagaskaru je nízká. Vzhledem k nárůstu počtu teroristických útoků v oblíbených turistických letoviscích ve světě, a to i v dosud bezpečných zónách, je však obezřetnost i na Madagaskaru určitě na místě. Drobné krádeže nejsou ničím výjimečným. Cestování mimo města a do neobydlených oblastí po setmění se nedoporučuje. Došlo k několika případům ozbrojených loupežných přepadení turistů (jednotlivců i skupin) také v národních parcích, zejména na severu země (Ankarana, Montagne d´Ambre). Doporučuje se proto mít průvodce z místní cestovní kanceláře a dodržovat základní bezpečnostní pravidla (nenosit s sebou zbytečné cennosti atd.).

Některé pláže jsou vzhledem k četnému výskytu žraloků nebezpečné. Některá místa na ostrově nejsou cizincům vůbec přístupná, respektovat je třeba i místní zvyklosti - nezbytný je dobrý místní průvodce. Fotografování a filmování lidí je lepší domluvit předem. Fotografovat a natáčet ozbrojené síly a některá citlivé objekty, jako jsou vládní budovy nebo mosty, je výslovně zakázáno. Silnice jsou jen zřídka dobré a zejména v období dešťů (od prosince do dubna) a těsně po něm je před cestou do vnitrozemí nutno ověřit sjízdnost. V těchto obdobích jsou vedlejší komunikace většinou nepřístupné a mosty jsou často strženy. Varujeme před nebezpečím stavu tzv. bush-taxi. Taktéž většina místní železnice je ve špatném stavu.

V celé oblasti severozápadního Indického oceánu existuje zvýšené riziko pirátských útoků. Útoky za použití moderní techniky a výzbroje se rozšířily i na oblasti vzdálené více než 1000 námořních mil od somálského pobřeží a jsou kromě nákladních lodí zacíleny i na soukromé jachty a větší výletní lodě. Zvýšené riziko lze konstatovat v teritoriálních vodách a exkluzivních ekonomických zónách Džibutska, Jemenu, Keni, Komor, Madagaskaru, Mauritia, Mozambiku, Seychel, Somálska, Tanzanie a zámořských departementů Francie Reunionu a Mayotte a v mezinárodních vodách celého severozápadního Indického oceánu. Posádkám lodí se v případě uskutečnění plavby doporučuje sledovat aktuální varování na stránkách ICC International Maritime Bureau (www.icc-ccs.org/home/piracy-reporting-centre a registrovat se u Střediska námořní bezpečnosti EU NAVFOR (www.mschoa.org. V případě nutnosti proplutí ohroženými vodami se doporučuje využít některé z nabídek komerčních ozbrojených eskort/konvojů.

Z důvodů bezpečnosti zakázala 19. dubna 2011 Evropská komise veškeré lety na území EU dvěma letadlům (Boeing 767-300) společnosti Air Madagascar. Více informací je možné získat na stránkách Evropské komise: http://air-ban.europa.eu Přestože zbylý letový park Air Madagscar má povoleno létat do EU, vyslovila Evropská komise obavy ohledně celkové bezpečnosti aerolinek a schopnosti úřadů civilního letectví Madagaskaru zodpovědně vykonávat dozor nad leteckou bezpečností.

Banky mají otevřeno většinou od pondělí do pátku 8.00-11.00 a 14.00-16.00 hod. Pro případný zpětný odkup je třeba uschovat doklad o výměně.

Od roku 2004 existuje nová měna Madagaskarská Ariary (MGA).

Tekoucí vodu je nutno převařovat a filtrovat, ovoce a zeleninu pečlivě umývat nebo loupat, maso intenzívně vařit. Mléko není zpravidla pasterizované, tudíž doporučujeme převařovat a vyvarovat se konzumaci mléčných výrobků u kterých je možné mít podezření, že jsou z nepřevařeného mléka. Vyhnout se ledu do nápojů i pouliční zmrzlině, při koupi balené vody kontrolovat neporušenost uzávěru lahve.

V posledních letech se ve velkých městech a turistických centrech rozšířila prostituce, k níž jsou dívky a ženy nuceny zejména ekonomickými důvody. Madagaskarská vláda přijala velmi přísné zákony proti sexuálnímu zneužívání dětí (do 14 let), které případné trestné činy turistů trestají až deseti lety vězení. V nedávné době také zavedly Madagaskarské úřady zákony proti prostituci. Důsledně se dohlíží na dodržování zákazu styku s nezletilými dětmi (do 18 let) především pak u turistů.AIDS však zatím není na ostrově tolik rozšířen jako v jiných afrických zemích.

Jen málo místních obyvatel mluví anglicky, francouzsky naopak prakticky všichni.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

 Vstupní víza vydávají zastupitelské úřady Madagaskaru v zahraničí. Pro Českou republiku je příslušné madagaskarské velvyslanectví v Moskvě, Embassy of the Republic of Madagascar, Russian Federation, 119034 Moscow, Koursavoy per. 5, tel. ( +7 095 ú 290 02 14, +70 95 290 02 32 fax: 202 34 53, e-mail: info@ambamadagascar.ru, web: www.ambamadagascar.ru.

Jednorázové turistické vízum do 30 dnů je možno získat při příjezdu na letišti Ivato v Antananarivo zdarma (na dobu 2 měsíců za 60 USD, na dobu 3 měsíců za 84 USD), ale doporučujeme ověřit aktuální situaci u zastupitelského úřadu Madagaskaru, zda se podmínky pro přicestování nezměnily. Při žádosti o vízum je nutné předložit zpáteční letenku. Velice přísně se kontroluje platnost víza. Při jeho překročení hrozí vězení a eventuální deportace.

Jediná doporučeníhodná doprava na Madagaskar a zpět je letecká.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 

Žádné očkování není na Madagaskaru povinné. Přesto se doporučuje očkování proti žluté zimnici, proti břišnímu tyfu a žloutence typu A, při delším pobytu i proti žloutence typu B. Malárie se vyskytuje ve vnitrozemí v období dešťů a na pobřeží celoročně. Další běžná zdravotní rizika představují bilharzie, tuberkulóza, vzteklina a opičí mor (babonic plague). Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost vhodnému cestovnímu pojištění.

Přiměřené podmínky pro poskytování lékařské péče jsou v drahých zařízeních v metropoli, například Hôpital Militaire nebo Clinique des Soeurs Fransiscaines (22 235 54); v obou vyžadují platbu za šetření předem.

Lékárny jsou většinou slušně zásobené.

Při vážnějších obtížích se doporučuje - pokud to dovoluje zdravotní stav - odjet ze země. Nejlépe domů, nebo alespoň do JAR, případně na Réunion, o jehož Hôpital Bellepierre se tvrdí, že je nejlepší v regionu.

Tananarive: Nemocnice Soavinandriana 22 403 41 
Tamatave: Nemocnice 533 20 18
Diego Suarez: Hlavní nemocnice 822 10 61

Důležitá telefonní čísla:
policie 17
hasiči 18
záchranná služba 22 200 40

 

nahoru