Venezuela

 
Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

  

 

ZÁJEZDY DO VENEZUELY:

 Oficiální název státu

 • Bolívarovská republika Venezuela
 • República Bolivariana de Venezuela
 • Státní svátek: 5. červenec Den nezávislosti (1811)

 

Rozloha

 • Rozloha: 912.050 km2, z toho 882.050 km2 pevnina
 • Hranice: 9 tisíc km (z toho s Kolumbií 2 219 km, s Brazílií 2 199 km, Guyanou 750 km, pobřeží 2 800 km, ostrovy)

 

Počet obyvatel

 • Počet obyvatel: 29,278 milionů (2011)
 • Počet obyvatel na km2: 32
 • Podíl ekonomicky aktivních obyvatel: 73 %

 

Podnebí

Venezuela má tropické podnebí s vlhkým létem a dobou sucha různé délky. Na svazích And spadne ročně 300 mm srážek, v Orinocké nížině 2 000 mm a v Guyanské vysočině 3 000 mm. Na náhorních plošinách seizmicky neklidného karibského pobřeží, k němuž patří i ostrov Margarita, a v některých andských údolích spadne až 1 000 mm srážek, na severním pobřeží pouze 400 mm.

Do výšky 800 m.n.m. se pohybuje průměrná roční teplota od 25 do 29 °C, ve vyšších polohách do 2 000 mm je průměrná roční teplota 15 – 25 °C, na pobřeží a v nížině pak až 38 °C.

Rozmanitost klimatu a reliéfu ovlivňuje bohatství rostlinných a živočišných druhů. Tropický deštný les, horský a mlžný les, llanaos s vysokými porosty trav, horské louky, velké savany a galeriové lesy podél vodních toků jsou domovem opic, pum, jaguárů, ocelotů, pásovců, nosálů, vačic, vepřů pekari, kajmanů a mnoha druhů ptáků a plazů.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Venezuela se dělí na tři velké přírodní regiony: velehorské pásmo And, Orinockou nížinu a Guyanskou vysočinu.

Na severozápadě se nachází brakická laguna Lago de Maracaibo (13 300 km2) s bohatými nalezišti ropy. Jezero Maracaibo je vklíněno mezi pásmo Cordiller de mérida s nejvyšší horou země Pico Bolívar (5 002 m.n.m.) a pásmo Sierra de Perijá. Jihovýchodním směrem se táhne Orinocká nížina, široká až 400 km a porostlá travou (llanos). V době dešťů je celá oblast často zaplavována.

Na jih od řeky Orinoko se táhne Guyanská vysočina, která zaujímá téměř polovinu rozlohy země. Vzhledem k intenzivní vodní erozi zde vznikl reliéf stolových hor (do 3 000 m.n.m.), jež jsou budovány hlavně z pískovců. Jihozápadní okraje vysočiny se dotýkají Amazonské nížiny.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

K nejnavštěvovanějším místům patří především pobřeží Karibského moře. Nejvhodnější doba k pobytu je zejména od prosince do dubna.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Měna

Bolívar Fuerte  (VEF, také BsF) = 100 centavos

Směnný kurs vůči USD

4,29 VEF / 1 USD.

1 VEF / 4,73 CZK.

Směna peněz se doporučuje provést ihned při příletu ve směnárnách firmy Italcambio na letišti Maiquetía. Banky nemají povolenu směnárenskou činnost.

Devizový zákon stanoví jako jediné platidlo pouze místní měnu VEF (bolívar fuerte). V hotelových zařízeních a v turistických centrech je možno platit kreditní kartou. Hotely a turistická zařízení nesmějí přijímat cizí měny v hotovosti.

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. leden - Nový rok
 • únor – karneval
 • březen – duben – velikonoční týden
 • 19. duben - počátek hnutí za nezávist (1810)
 • 1. květen - Svátek práce
 • 24. červen - Den armády - výročí bitvy u Carabobo (1821)
 • 5. červenec - Den nezávislosti (podpis Deklarace o nezávislosti 1811)
 • 24.srpen - narození Simona Bolívara (1783)
 • 12. říjen - Den domorodého odporu (objevení Ameriky 1492)
 • 25. prosinec - Vánoce

Pracovní doba záleží na druhu instituce či podniku. Nejvhodnější  čas pro pracovní jednání je mezi 10:00 až 12:30 a 15:00 až 17:30, avšak z důvodu úspor elektrické energie byla v r. 2010 ve státní správě zavedena zkrácená pracovní doba, tj. od 8:00 do 13:00. Je tedy třeba si zjistit pracovní dobu v tom kterém úřadu. V případě, že se již partneři znají, je zvykem projednávat obchodní záležitosti na pracovních obědech nebo večeřích.

Prodejní doba ve velkých obchodních centrech je z důvodu úspor elektrické energie stanovena od 11,00 do 20:00, většinou po sedm dní v týdnu. Energetická krize však mění i otevírací dobu. Málokdy lze nyní najít menší obchody s potravinami, které jsou otevřeny i v sobotu a neděli. Pokud jde o svátky, je lépe plánovat pracovní cesty do Venezuely tak, aby nepřipadly na konec roku (mezi 15. 12.–15. 1.), na polovinu února (karneval), na Velikonoce a období letních prázdnin.

 

nahoru

 

Náboženské složení

římsko katolické 96 %, protestanti 2 %, ostatní 2 % (islám, judaismus, budhismus, ortodoxní křesťané)

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Úřední jazyk: španělština
 • Další používané jazyky: angličtina, italština, portugalština

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • Správní uspořádání: 23 států, 1 federální distrikt a federální závislé oblasti (více než 311 ostrovů)
 • Hlavní město: Caracas (2,1 mil., s okolím 4,2 mil., založil v roce 1567 Diego de Losada)
 • Další velká města:
  • Maracaibo (1,5 mil.)
  • Valencia (1,0 mil.)
  • Barquisimeto (0,7 mil.)
  • Maracay (0,8 mil.)
  • Ciudad Bolívar (0,3 mil.)
  • Barcelona (0,3 mil.)

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče pro české občany a občany EU na odpovídající úrovni je poskytována soukromými zařízeními a je třeba ji platit předem. Pokud zraněný nebo nemocný nemá u sebe hotovost v BsF či platnou mezinárodní kreditní kartu, není ošetřen ani v případě ohrožení života. Státní zdravotnictví je dlouhodobě na nízké úrovni a vzhledem k odchodu kvalifikovaných lékařů, akutnímu nedostatku léčiv či několikaměsíčnímu čekání na bezplatné ošetření je českým občanům jednoznačně doporučováno obracet se na soukromý sektor. Ve státním zdravotnictví pracuje (podle údajů vlády) přes 30 000 kubánských lékařů, z nichž mnozí mají pouze středoškolské vzdělání. Před cestou je tedy třeba uzavřít kvalitní zdravotní pojištění a zjistit jak postupovat v případě úrazu.

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Dovoz neobchodního zboží pro osobní spotřebu je osvobozen od celních poplatků. Dovoz a vývoz valut není omezen. Povinná směna valut není zavedena. Zastupitelské úřady Venezuely však někdy požadují při žádosti o vízum doložit solventnost žadatele. Požadavek prokazovat zajištění finančních prostředků pro pobyt ve Venezuele je zahrnut v požadavcích k žádostem o vízum, a to formou bankovní reference. Nedoporučuje se přivážet větší množství hotovosti.

Dne 21.2.2003 bylo zavedeno opatření omezující volnou směnitelnost venezuelské měny - bolívaru. Zpětná výměna není možná. V zemi existuje černý trh s valutami, avšak tato možnost je riskantní (falešné bankovky, přepadení).

 

nahoru

 

Dokumenty

Platný cestovní pas (popř. platné vízum), zpáteční letenka nebo doklad prokazující pokračování cesty z Venezuely.
Mezinárodní řidičský průkaz je na území Venezuely platný jeden rok. V případě žádosti o místní řidičský průkaz je nutno podstoupit zběžnou lékařskou prohlídku ( její platnost je jeden rok, je třeba ji vždy po uplynutí dané doby opakovat).
Mezinárodní očkovací průkaz se nevyžaduje pro vstup do země, je však nutný, pokud cestovatel pokračuje dále (například z Venezuely do Brazílie nelze odcestovat bez potvrzení o očkování proti žluté zimnici). Proto připomínáme, že turisté, kteří pokračují z Venezuely do dalších zemí, by si měli prověřit pečlivě požadovaná očkování v těchto dalších destinacích a vždy by měli mít tato očkování potvrzena v mezinárodním očkovacím průkaze. Mezinárodní očkovací průkaz je na území Venezuely platný jeden rok.  

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje individuálním turistům, aby před cestou do Venezuely věnovali pozornost případným aktuálním sdělením v kapitole "Upozornění pro cesty do zahraničí" a seznámili se také s aktuálními doporučeními internetových stránkách MZV.
Specifika země:
Uřední jazyk: španělština.
Měna: bolívar
Roční období: doba sucha - listopad až duben; doba dešťů - květen až říjen. Turistický poplatek za použití letišť k mezinárodní dopravě činí cca 64,- USD (je možno platit v USD i v místní měně, ve které činí 137,50 VEF). Dálniční poplatky se vybírají pouze v některých federálních státech, většinou 100,- až 500,- bolívarů za projetí určitého úseku dálnice. Hotelové taxy za jednu noc v bezpečných hotelích jsou od 70,- do 200,-USD. Důrazně se doporučuje vyhýbat se levným ubytovacím zařízením, která nejsou zárukou bezpečnosti.Půjčovny aut : denní taxa za osobní auto - 100,-USD, za terénní auto 155,- USD včetně pojištění. Litr benzínu super stojí v současnosti 80,- až 100,- bolívarů.Ve Venezuele není možno cestovat pouze s kopií dokladu. Turisté musí mít neustále s sebou platný pas. Žádné fotokopie dokumentů nejsou místní policií ani jinými úřady akceptovány. Bezpečnostní situace ve Venezuele je kritická. V zemi existuje vysoká kriminalita, jejíž závažnost a intenzita jsou stále krajně nepříznivé. Přepadení a vraždy se rozmohly i mimo hlavní město, takže reálné nebezpečí ozbrojeného přepadení hrozí v současnosti na území celého státu, a to i ve dne. Dochází i k případům okradení českých turistů přímo na policejních služebnách. Častá jsou přepadení z motocyklů v zácpách cestou z letiště. Nedoporučuje se nosit viditelně šperky, dražší typy hodinek atp. V bezpečí nejsou ani cenné věci ponechané v hotelovém pokoji. Pokud turista tráví pobyt na jednom místě, doporučujeme využít bezpečnostních hotelových schránek. Při přepadení se nedoporučuje klást odpor, neprovádět prudké pohyby a vše požadované odevzdat. V případě, že je turista závažně okraden či jinak postižen, je nutno se nejprve obrátit na Policii PTJ, kde bude sepsán protokol. Poté je třeba uvědomit o této události velvyslanectví ČR v Brasílii, které je pro Venezuelu místně příslušné. Během pobytu v Caracasu je naprosto nevhodné pohybovat se pěšky po městě po setmění. MZV ČR varuje před návštěvou okrajových čtvrtí Caracasu, tzv. "ranchitos", kde je obvyklá závažná kriminalita v jakékoli denní době.V rámci boje proti obchodu s drogami místní Národní gardy (Guardía Nacional) propichují ocelovými tyčemi každé zavazadlo při kontrole na mezinárodním letišti v Caracasu, čímž dochází k poškození zavazadel i jejich obsahu.
Doporučení zdravotní: - Nikde nepít vodu z kohoutku.
- Doporučená očkování: tetanus, obrna, záškrt, tyfus, žloutenka A a B, žlutá zimnice.
- Státy Barinas, Bolívar, Mérida, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Zulia a Amazonas jsou ve 3. rizikové skupině malárie, doporučuje se meflochin. Ministerstvo zdravotnictví a sociálního rozvoje Venezuely upozornilo na meziroční téměř 35% nárůst malárie (jedná se zejména o státy Bolívar, Amazonas a Delta Amacuro). Čeští turisté navštěvující tyto oblasti by měli bezpodmíněčně užívat antimalarika podle rozvrhu uvedeného u příslušného typu malárie. Meziročně vzrostl také počet případů horečky dengue (jedná se zvláště o severní části země - státy Aragua, Lara, Zulia). Nejvíce postiženou věkovou kategorií jsou děti ve věku 10-14 let a mladší.V říjnu roku 2003 bylo MZV ČR informováno ze strany venezuelských úřadů (Ministerstvo zdravotnictví a sociálního rozvoje Venezuely) o doporučení všem cestujícím do země nechat se očkovat proti žluté zimnici ve lhůtě 10 dní před vstupem na venezuelské území. Důvodem je výskyt žluté zimnice v různých venezuelských lokalitách. Ze zmíněného důvodu je od cestujících z některých států, mezi kterými se Česká republika nenachází, pro vstup do země požadováno potvrzení o očkování proti této nemoci. Opatření je platné od 1. října 2003 a týká se cestujících starších jednoho roku. Seznam dotčených zemí, který je průběžně aktualizován, lze zjistit na adrese: www.who.int/wer.
V r. 2007 bylo z rozhodnutí prezidenta Venezuely upraveno venezuelské časové pásmo mimo standard o půl hodiny; v praxi to znamená, že časový rozdíl mezi ČR a Venezuelou je 5 hod. 30 min. v zimním čase a 6 hod. 30 min. v letním čase.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.
Česká republika byla zařazena do seznamu zemí, jejichž občané mohou s platností od 3.12.2002 obdržet turistická víza formou bezplatné turistické karty DIEX 2. Tato karta umožňuje občanům ČR vstoupit na území Venezuely za turistickým účelem pouze s platným pasem a pobývat tam po dobu až 90-ti dnů. Dobu pobytu na území Venezuely nelze prodloužit. Turistickou kartu obdrží cestující v letadle, či jiném dopravním prostředku, popř. na hraničních přechodech. Během pobytu v zemi nemůže turista vykonávat výdělečnou činnost.

Druhy víz:

Simple Transeúnte - vstup za jiným než turistickým účelem. Patří sem:
- Transeúnte de negocios (TR-N) - vstup za obchodním účelem, což je nutno doložit, pobyt do 180 dní u jednoho vstupu, do 90 dnů v případě multiple;
-Transeúnte inversionista (TR-I) - pro zahraniční investory registrované ve Venezuele u úřadu SIEX (dohled nad zahraničními investicemi), platnost 3 roky, multiple vstup;
- Transeúnte empresario industrial (TR-E-I) - pro podnikatele, jejichž zahraniční firma má ve Venezuele pobočku, vízum je multiple s platností 2 roky;
- Transeúnte familiar venezolano (TR-FV) - pro vstup příbuzných venezuelských občanů (manželů - svatba se odehrála v cizině) za účelem další legalizace pobytu ve Venezuele;
- Transeúnte rentista (TR-RE) - pro cizí důchodce, kteří tráví část roku ve Venezuele (musí prokázat měsíční rentu 1.200 USD a 500 USD na každou další osobu ve společné domácnosti, vízum je na 1 rok pobytu (prodloužitelné), multiple;
- Transeúnte empleado doméstico (TR-ED) - pouze pro domácí zaměstnance venezuelských diplomatů;
- Transeúnte estudiante (TR-E) - pro vstup za studijním účelem (nutno doložit), vízum je na 1 rok pobytu s možností prodloužení na cizinecké policii (DEX), multiple;
- Transeúnte religioso (TR-REL) - pro vstup za náboženskými (např poutními) účely, je nutno mít autorizaci ministerstva vnitra a spravedlnosti pro aktivity příslušné církve či sekty, vízum má platnost 1 rok, multiple;
- Transeúnte reingreso (TR-RI) - pro návrat cizinců, kteří zemi opustili v průběhu řízení o rezidenci (při návratu na turistické vízum by tyto osoby přišly o dosud akumulovaný čas bez opuštění země předepsaný k udělení rezidence), platnost je 6 měsíců, pouze pro 1 vstup;
- Transeúnte laboral (TR-L) - nevydává konzulát, k jeho udělení je nutná autorizace cizinecké policie DEX, je udělováno osobám za účelem zaměstnání ve Venezuele (nutno prokázat, že osoba je specialistou, který není v zemi k dispozici (aby byl chráněn místní pracovní trh před levnými silami ze zahraničí); netýká se mezinárodních umělců;
- Transeúnte familiar (TR-F) - pro příbuzné nositele některého z ostatních víz “transeúnte”, uděluje se vízum stejných charakteristik;
Nositelům víza “transeúnte” může být udělena identifikační karta t.j. občanský průkaz (Cédula de Identificación) úřadem ONI-DEX (cizinecká policie a identifikace občanu) Ministerstva vnitra a spravedlnosti. Bez tohoto průkazu si cizinci nemohou v zemi zřizovat bankovní konta, která jsou zcela nezbytná při zahajování podnikání ve Venezuele.

Zdvořilostní vízum (visa de cortesía) - uděluje se umělcům a za účelem účasti na události mezinárodního charakteru, generální ředitelství konzulárních záležitostí místního ministerstva zahraničí autorizuje konzulát k vydání tohoto víza.

Přechodná víza (obchodní, studentské, pracovní, doprovodné) vydává úřad Ministerstva vnitra Dirección de Extranjería DEX. Je nutno si je vyžádat v oddělení odpovídajícím druhu víza na adrese:
Ministerio de Relaciones Interiores
Dirección General Sectorial de Extranjería, Edificio ONI-DEX.
Odpověď lze očekávat cca za 15 pracovních dní.

Přihlašovací povinnost cizinců na území Venezuely není zavedena.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Zdravotní péče na dostatečné úrovni je poskytována převážně jen soukromými zařízeními a je placena hotově. Pokud zraněný nebo nemocný nemá u sebe hotovost či platnou mezinárodní kreditní kartu, není ošetřen ani v případě ohrožení života. Státní zdravotnictví je v krizi a vzhledem k akutnímu nedostatku léčiv či několikaměsíčnímu čekání na bezplatné ošetření je turistům jednoznačně doporučováno obrátit se na soukromý sektor. Uzavření kvalitního zdravotního pojištění před cestou tedy musí turista věnovat odpovídající pozornost.

Důležitá telefonní čísla:

Nouzové telefonní číslo, které soustřeďuje služby policie, požárníků a zdravotníků : 171

 

nahoru