Norsko

 

Oficiální název státu

 

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 

 

ZÁJEZDY DO NORSKA:

 

Ubytování v Norsku

Letenky do Norska

 

 


 

Oficiální název státu

Norské království (Kongeriket Norge)

 

Rozloha

Celkem 385 364 km2 z toho:

pevnina + přilehlé ostrovy 323 802 km2

souostroví Svalbard (Špicberky)

ostrov Jan Mayen

 

Počet obyvatel

Počet obyvatel :                           

4 958 000  (k 30. 10. 2011)

Hustota obyvatelstva:

12,9 obyv./km2

54,5 % ekonomicky činného obyvatelstva

 

 

nahoru

 

Podnebí

Vlivem blízkého Golfského proudu má pobřeží mírné podnebí. Na žádném jiném místě zeměkoule nezasahuje mírné podnebí tak daleko na sever. Čím více ale pronikáme do vnitrozemí, tím rychleji klesají teploty.

 

nahoru


 

Přírodní poměry

Norsko se rozprostírá od mysu Lindesnes až k Severnímu mysu (vzdálenost přes 1 752 km) a zaujímá západ Skandinávského poloostrova. Délka pobřeží dosahuje 2 650 km, dlouhé fjordy zasahují až 200 km hluboko do vnitrozemí. Při silně členitém pobřeží jsou malé ostrovy a skalnaté šéry. Nitro země je většinou hornaté, s alpinským středohorským rázem s náhorními plošinami a dosahuje výšky přes 2 500 m. Charakteristickou součást krajiny tvoří náhorní plošiny s ledovcovými štíty. Jen na jihovýchodě, který je převážně zalesněný, leží větší souvislá nížina. Na severu přechází les na horní hranicí lesa v tundru. Početné vnitrozemské vodstvo, ale i mořské pobřeží oplývá bohatstvím ryb. Na severu žijí losi, sobi a medvědi.

 

nahoru


 

Cestovní ruch

Norsko je oblíbenou zemí pro dovolenou, pro zimní sporty slouží dobře vybudovaná zařízení ve vnitrozemí položených oblastí Telemarku nebo Lillehammeru. Letní turisty země láká nádhernou krajinou, především krásou pobřežních fjordů. Je zde šestnáct národních parků. Norsko však nabízí i kulturně-historické památky, středem zájmu turistů je Oslo s četnými muzei, stará obchodní čtvrť Bryggen v Bergenu, tisícileté korunovační město norských králů Trondheim, středověký dřevěný kostel v městě Urnes v nejdelším norském fjordu Sognefjordu a za polárním kruhem město Tromso.

 

nahoru


 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Norská koruna (norsk krone, zkratka NOK) je plně směnitelná. Dělí se na 100 øre (nejmenší užívaná mince 50 øre). Běžně směnitelné cizí měny včetně Kč jsou v norských bankách akceptovány a měněny. V EURO i v jiných měnách lze vést bankovní účty, některé norské vnitřní obchody rovněž evidují své ceny v EURO. 

Kurs norské koruny k 30.10.2011:   1 USD = 5,54 NOK, 1 EUR = 7,71 NOK.

 

nahoru


 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 

Státní svátky v roce 2011

01. 01. - Nový rok

01. – 05. 04. - Velikonoce (pohyblivý svátek)

01. 05. - Svátek práce

13. 05. - Nanebevstoupení Páně (pohyblivý svátek)

17. 05. - Státní svátek - Den ústavy (1814)

23. - 24. 5. - Letnice (pohyblivý svátek)

25. – 26.12. - Vánoce

Pohyblivé svátky:                2011                    2012

Velikonoce                                     21.-25.4.                   5.-9.4.                                   

Nanebevstoupení Páně                         2.6.                         17.5.

Letnice                                           12.-13.6.                  27.-28.5.                                                                            

http://www.ssb.no/english/subjects/00/minifakta_en/en/


Obvyklá pracovní a prodejní doba

Obvyklá pracovní doba: 08/09.00 –15.30/16.30 (v létě řada institucí do 14.30/15.00). 
V červenci mají výrobní podniky 3 týdny podnikové celostátní dovolené.

Obvyklá prodejní doba: supermarkety po/pá 09.00–20/21.00, so 09.00–18.00; ostatní obchody po, út, st a pá 09/10.00 –17.00, čt do 19/20.00, so do 13/16.00; jen velmi omezená část obchodů smí mít otevřeno v neděli (síť non-stop obchodů „7-eleven“, krámky benzinových čerpadel).

Banky: v zimě do 15.30, v létě do 14.30, v so ani ne otevřeno nemají; existuje však velmi hustá síť bankovních automatů (MINIBANK) a téměř za vše lze platit běžnými mezinárodními platebními kartami.

Pošty mají otevřeno většinou o hodinu déle než banky a poskytují mnohé bankovní a směnárenské služby.

 

nahoru
 

Náboženské složení

Většina se hlásí k státní evangelicko-luteránské církvi. Islámské vyznání uvádí přes 72.000 zaregistrovaných členů. Římských katolíků je statisticky registrováno přes 46.000.

 

nahoru


 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Dvě rovnoprávné verze norštiny (bokmaal a nynorsk, jejíž používání v poslední době mírně slábne, nicméně se udržuje m.j. v oficiálních státních publikacích), běžná je znalost angličtiny.

 

nahoru


 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

19 krajů (18 územních celků a hlavní město Oslo)

454 samostatných obcí

Největšími sídly co do počtu obyvatel jsou:

Oslo - 606 860 obyvatel    (k 30. 10. 2011)

Bergen - 266 600

Trondheim - 174 936

Stavanger - 125 850

Bærum - 121 213

Kristiansand - 81 200

Fredrikstad - 74 638

Tromsø - 68 305

Drammen - 67 566

Skien - 53 668

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při cestách do zemí EU a Evropského hospodářského prostoru se doporučuje kromě Evropského průkazu zdravotního pojištění být vybaven navíc cestovním pojištěním, které pokryje případné další náklady (spoluúčast, repatriace apod.).

 

nahoru


 

Celní a devizové předpisy

Norsko má velmi přísné předpisy pro dovoz a vývoz některých druhů zboží; možno je do nich nahlédnout na webové stránce www.toll.no.

V hotovosti lze bez omezení dovézt nebo vyvézt bankovky a mince v hodnotě max. NOK 25.000. Vyšší částku je nutné přihlásit a zapsat do předepsaného formuláře; najde-li kontrola vyšší nepřiznanou částku, zabaví ji a uloží pokutu.

Zákaz dovozu nápojů s vyšším než 60 % obsahem alkoholu, narkotik, jedů a léků (léky dovoleny pouze v menším množství pro osobní potřebu, doporučuje se mít potvrzení lékaře, nejlépe v angličtině), dále zbraní, střeliva a zábavné pyrotechniky (bez speciálního povolení), ptáků a exotických zvířat, živých rostlin, brambor; cukru do 5 kg, čokolády a sladkostí do 1 kg.

Množství alkoholu a tabáku, které lze do Norska bezcelně dovézt:
1 litr nápoje s více než 22% alkoholu (max. je možno do Norska dovézt 60% alkoholu) a 1.5 litru s 2.5 - 22% alkoholu nebo 3 litry s 2.5 - 22% alkoholu
2 litry piva
200 ks cigaret nebo 250g tabáku nebo 200 ks tabákového papíru
Alkohol mohou dovážet pouze osoby starší 18 let , alkohol s obsahem 22% a více pouze osoby starší 20 let

Masa a mléčných výrobků lze do Norska ze zemí EHP bezcelně dovézt celkem max. 10 kg.

Předpisy pro dovoz psů a koček při krátkodobých cestách se po vstupu ČR do EU zásadně změnily. Informace lze získat na www.mattilsynet.no (vybrat menu Information in other languages) a v zásadě znamenají, že takové zvíře musí mít identifikační čip, musí být vybaveno pasem EU (EU pet passport) a doklady o provedeném odboru krve (vzteklina), odčervení a dalších prohlídkách. Viz též informace Státní veterinární správy nawww.svscr.cz

 

nahoru

 

Dokumenty

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území Norska bez zvláštních omezení, a to na základě platného cestovního dokladu nebo platného občanského průkazu. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

 

nahoru


 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Naprostá většina obyvatel Norska se domluví anglicky, v oblasti cestovního ruchu nebývá problémem domluvit se německy.
V Norsku lze velmi snadno používat mezinárodní platební karty, síť bankovních automatů MINIBANK je hustá, téměř všechny obchody a služby karty přijímají. 
Norský stát má monopol na výrobu, dovoz a distribuci alkoholu. Alkoholické nápoje jsou zatíženy vysokými daněmi a jsou tedy velmi drahé. Není povoleno požívání alkoholu na veřejnosti. Většina turistických ubytoven rovněž nepovoluje prodej a pití alkoholu.Platí značná omezení pro kuřáky, není dovoleno kouření v uzavřených veřejných prostorách a restauracích. Nekouří se při jízdě v dopravních prostředcích apod.

Zelená karta potvrzující zákonné pojištění motorových vozidel není oficiálně zapotřebí, ale pro zjednodušení situace v případě havárie lze plně doporučit její obstarání. Český občan, jako občan EU/Evropského hospodářského prostoru může v Norsku používat řidičský průkaz vydaný v ČR po dobu jeho platnosti. Český občan může požádat o výměnu platného řidičského průkazu za norský, není k tomu však povinen.

Vozidlo registrované v zahraničí může být do Norska bezcelně dovezeno a řízeno jedině osobou, která má trvalý pobyt mimo Norsko. Toto vozidlo nesmí být komerčně využíváno. Další informace k této problematice lze nalézt na www.toll.no.

Pro řidiče za jízdy (se spuštěným motorem auta) platí zákaz telefonování mobilním telefonem, pokud není vozidlo vybaveno zařízením "handsfree". Při řízení platí hranice 0,2 promile alkoholu v krvi. Motoristé platí mýtné ve stanovených úsecích (mosty, tunely, vjezd do centra některých měst). Vozidla jsou kontrolována z hlediska dodržování maximálního povoleného zatížení; za přestupky jsou ukládány vysoké pokuty.

Uživatelé silnic a dálnic v Norsku neplatí jednu souhrnnou částku tak, jak je tomu v České republice, nýbrž různé a proměnlivé poplatky při vjezdu do některých měst, průjezdu nově postaveným úsekem dálnice, přejezdu přes nově postavený most či průjezdu tunelem. 
Ceny se pohybují od 15 do 300 NOK pro vozidla do hmotnosti 3500 kg. Těžší vozidla platí většinou dvojnásobek.
V posledních letech se vybírání mýta v některých městech automatizuje. Při vjezdu do Oslo řidič projede mýtnou bránou a nezastavuje. Pokud je vozidlo vybaveno předplatnou elektronickou kartou, průjezd se z karty odečte. Ostatní vozidla jsou při průjezdu vyfotografována a platba se uskuteční po průjezdu. Řidič vozidla buď do tří dnů zaplatí dlužnou částku v hotovosti na čerpacích stanicích ESSO nebo na centrále výběru mýtného v centru Oslo nebo mu do 3 měsíců přijde poštou na domácí adresu faktura. Vozy registrované v zahraničí eviduje společnost Euro Parking Collection se sídlem v Londýně, která zašle fakturu zahraničním návštěvníkům.

Některé vnitrozemské silnice protínající pohoří a náhorní plošiny (včetně hlavních tahů) bývají v zimě uzavřeny a jsou sjízdné prakticky pouze v období červen-září.

Oficiální norské informace jsou v angličtině na stránkách norské správy silnicwww.vegvesen.no a www.autopass.no.

Rychlé změny počasí a atmosferického tlaku mohou ovlivnit zdravotní stav vnímavějších jedinců. Je třeba nepodceňovat náročné klimatické podmínky a jejich proměnlivost. Nedoporučuje se vycházet do rozsáhlých lesních oblastí s minimem osídlení jednotlivě.

Bezpečnostní situace v zemi je relativně dobrá, přesto je vhodné zachovávat základní pravidla obecné ostražitosti - mít pod trvalou kontrolou zavazadla, doklady a finance, nejlépe rozděleny na několika místech.

 

nahoru


 

Víza, režim vstupu

V souvislosti s rozhodnutím Rady EÚ č.368/2004/ES o předběžném provádění Dohody o EHP, nemůže být po státním příslušníkovi ČR požadováno vízum pro vstup a pobyt na území Norska.

S účinností od 1.1.2010 nepotřebují občané zemí EHP v Norsku žádat o povolení k pobytu nebo o pracovní povolení. Nově se stačí po příchodu do země pouze zaregistrovat. Registrace se provádí u policie nebo v Servisním centru pro zahraniční pracovníky. Ti, kdo splňují podmínky pro registraci, obdrží potvrzení o registraci na místo povolení k pobytu. Potvrzení je vydáváno na neomezeně dlouhou dobu.

O potvrzení o registraci mohou žádat následující osoby: 
· zaměstnanci
· osoby samostatně výdělečně činné
· studenti
· poskytovatelé služeb
· osoby, které mají dostatečné prostředky
· rodinní příslušníci zaměstnanců

 

nahoru


 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Při cestě do Norska se doporučuje kromě Evropského průkazu zdravotního pojištění mít uzavřeno i cestovní připojištění, které pokryje případné další náklady (spoluúčast, repatriace apod.).

Důležitá telefonní čísla a spojení na internetu:
Policie: 112 
První pomoc: 113, Oslo 22932293 
Požárníci: 110 
Dopravní informace: 175 nebo www.vegvesen.no 
Informace o telefonních číslech: 1881
Informace o Norsku na internetu: např. portál www.norge.no, www.visitnorway.com,www.odin.dep.no

 

nahoru