Svatá Lucie

Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel


Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu


Zdravotnictví, důležitá telefonní číslaZÁJEZDY NA SVATOU LUCII:


Oficiální název státu

Svatá Lucie (Saint Lucia)

 

Rozloha

616 km2


Počet obyvatel

170 649 (červenec 2007 odhad)


Podnebí

Severozápadní pasát zmírňuje tropické klima se střední měsíční teplotou 25 – 30 °C. Na závětrných svazích hor spadne 1 200 mm, na návětrných svazích a na pobřeží 3 500 mm.

Původní tropický deštný prales se zachoval jen ve vyšších horských polohách, v nižších polohách ustoupil kulturní krajině. V deštném lese žije mnoho druhů ptáků.


Přírodní poměry

Ostrov je součástí Malých Antil. O jeho sopečném původu svědčí dva sopečné kužele: Gros Piton a Petit Piton na jihozápadě.

Velmi členité pobřeží je lemováno nádhernými bílými písčitými plážemi s korálovými útesy na jihu a západě. Ve vnitrozemí ostrova dosahuje vysočina protnutá potoky vrcholem Mount Gimi výšky 950 m.n.m.


nahoru


Cestovní ruch

Přestože v posledních letech prošel turistický ruch na ostrově dynamickým vývojem, nepatří toto místo k přeplněným destinacím. Většina hotelových zařízení je na severozápadním pobřeží a vnitrozemí a jih ostrova představuje zajímavou směsici deštného lesa, malých rybářských vesniček a rozlehlých banánových plantáží.

 

 

nahoru


Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

východokaribský dolar ECS, 100 centů, akceptují se platební úvěrové karty Visa, Mastercard aj. v hotelích


nahoru


 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. ledna Nový rok
 • 2. ledna Novoroční svátek
 • 22. února Den nezávislosti
 • Velký pátek a velikonoční pondělí pohyblivé svátky
 • 1. května Svátek práce
 • Svatodušní pondělí (pohyblivý svátek)
 • Tělo Páně (pohyblivý svátek)
 • 1. srpna Den emancipace/Den národních hrdinů
 • první pondělí v říjnu Den Díkůvzdání
 • 13. prosince Národní den
 • 25. prosince Vánoční svátek
 • 26. prosince Druhý svátek vánoční

otevírací hodiny:

 • vláda: po–pá 8:00–12:30, 13:30–16:30
 • banky: po–čt 8:00–15:00, pá 8:00–17:00
 • obchody: po–pá 8:00 –12:00, 13:30–16:00


nahoru


Náboženské složení

 • římskokatolické 67,5 %
 • adventisté 7. dne 8,5 %
 • svatodušní 5,7 %
 • rastafariáni 2,1 %
 • anglikánské 2 %
 • evangelické 2 %
 • ostatní křesťanské 5,1 %
 • bez vyznání 4,5 %
 • nespecifikované 1,5 %


 nahoru


Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

angličtina, francouzské patois


nahoru


Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Anse-la Raye, Castries, Choiseul, Dauphin, Dennery, Gros-Islet, Laborie, Micoud, Praslin, Soufriere, Vieux.Fort


nahoru


Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lékařská péče na Sv. Lucii je omezená. V zemi jsou dvě vládou provozované nemocnice, v hlavním městě Castries a v Soufriere a dále malé soukromé nemocnice Tapion Hospital a Jude Hospital. Zdravotní cestovní služby jsou poskytovány na klinice Clinic (J.Q.‘s Plaza, Top Floor, Vieux Fort, telefon 758-4543282. Lékařské ošetření se platí před zákrokem a v hotovosti. Doporučuje se očkování proti hepatitidě A, proti hepatitidě B, pokud je pobyt delší než 6 měsíců, proti žluté zimnici pro cestovatele přijíždějící z afrických a některých amerických států (Guyana, Surinam, Střední Amerika apod.), doporučeno je přeočkování tetanu. Očkování proti choleře a obrně se nevyžaduje. Doporučuje se cestovatelům z ČR, aby se vybavili příslušným, co nejširším zdravotním pojištěním.

Nejběžnějším zdravotním problémem pro návštěvníky ostrova je průjem, je proto třeba dodržovat hygienické návyky a požívat jen pitnou vodu a oloupané nebo v nezávadné vodě omyté ovoce a zeleninu. Vyskytuje se také v malém rozsahu horečnaté onemocnění dengue, je třeba používat repelenty proti komárům a moskytům. Nejvyužívanější a doporučenou lékárnou je síť M and C Drugstore, která je také nejrozšířenější v Castries a Vieux Port a disponuje velkým sortimentem léků a lékařských přípravků do země dovážených.

 

nahoru


Celní a devizové předpisy

 

Dokumenty

Imigrační úředníci požadují mimo jiné platný pas (na minimálně šest měsíců), dvě fotografie, potvrzení o zaměstnání, zpáteční letenku či lodní lístek, kopii cestovního itineráře, potvrzení o ubytování, dostatečné prostředky pro pobyt, případně zvací dopis.


nahoru


Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Svatá Lucie je ostrovní rozvojová ekonomika, nicméně zde existují rozsáhlá letoviska na vysoké úrovni.

Jsou běžné případy drobné pouliční kriminality. Věci ponechané na pláži bez dozoru se mohou stát objektem loupeže. Nedoporučujeme se příliš vzdalovat z centra hlavního města Castries. Je vhodné se vyhýbat procházkám v noci po pláži.
Existují vysoké tresty za pašování drog. Usvědčení pachatelé mohou obdržet tresty odnětí svobody a vysoké pokuty.

Všechna větší města jsou spojena sítí dosti kvalitních komunikací. Na Svaté Lucii se jezdí vlevo. Dodržování dopravních předpisů je poměrně velmi volné. Místní obyvatelé používají k přepravě autostopu. Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme zastavovat stopařům. Doprava místními minibusy je poměrně levná a bezpečná. Při jízdě taxislužbou dochází k předražování jízdného. Doporučujeme dohodnout si cenu přepravy předem.

Na základě předloženého řidičského průkazu, či mezinárodního řidičského průkazu vám vystaví místní řidičský průkaz.

Plážové oblečení není doporučeno pro pohyb ve městě. Je zakázáno nosit kamuflážované oblečení připomínající vojenské uniformy.

Klima je tropické, v období od června do listopadu je riziko výskytu hurikánů.

Další informace možno nalézt na:

www.stlucia.gov.lc
www.stlucia.gov.lc/faq
www.stlucia.org
www.geographia.com/st-lucia/
www.sluonestop.com

 


nahoru


Víza, režim vstupu

Čeští turisté nepotřebují od ke vstupu a pobytu na území Svaté Lucie vízum, délka pobytu bez víza však nesmí přesáhnout 30 pracovních dní.

Svatá Lucie nevydává obchodní víza. Pracovní povolení na žádost vydá Ministerstvo práce (Ministry of Labour Department), Barnard Hill, Castries.
Při příjezdu ze země s možným výskytem žluté zimnice je požadováno očkování proti této nemoci.
Při odletu ze Sv. Lucie se platí letištní poplatek ve výši 54 východokaribských dolarů (cca 20 USD). Děti do dvanácti let jsou poplatku zproštěny.

 
nahoru


Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Zdravotní péče je na nižší úrovni. Cena za hospitalizaci či přepravu k odbornějšímu zásahu se může pohybovat řádově v tisících USD. Lékaři a nemocnice očekávají okamžitou úhradu za provedené úkony. Nemocnice nejsou vybavený dekompresní komorou, léčení dekompresí je možné pouze převozem do USA. Možný výskyt horečnatého onemocnění dengue, přenášené bodnutím komárů. Doporučujeme používat repelenty.

Pro všechny případy naléhavé potřeby: 999

Policejní ředitelství: 452 3854/5

St. Lucia Tourist Board
PO Box 221
Pointe Seraphine
Castries
Tel.: 452 4094, 452 4094
Fax: 453 1121

konzulární služba Úřadu vlády: 1 (758) 452-1178/468-4516, e-mail: foreign@candw.lc

 

nahoru