Grenada

Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel


Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu


Zdravotnictví, důležitá telefonní číslaZÁJEZDY DO GRENADY:


Oficiální název státu

Grenada


 

Rozloha

 • 344 km2
 • ostrovy Grenada, Carriacou, Petite Martinique

 

Počet obyvatel

 • počet obyvatel: 120 tisíc (2009)
 • pracovní síla: 40 % obyvatelstva
 • zaměstnanost:
  • 62 % ve službách,
  • 24 % v zemědělství
  • 14 % v průmyslu
 • porodnost: 17,8
 • úmrtnost: 7,9

 

Podnebí

Průměrná roční teplota, která dosahuje 27 °C, je charakteristická pro tropické vlhké podnebí, jež je zmírňováno pasáty. Srážky se pohybují v rozmezí 1 500 mm na pobřeží do 5 000 mm na návětrných svazích hor. Lesy si zachovaly svůj původní ráz pouze v horských oblastech. Kromě početných druhů ptáků se na ostrovech vyskytují různé druhy plazů, hlodavců a poloopice.


nahoru


Přírodní poměry

Stejně jako jižní Grenadiny je hlavní ostrov sopečného původu. V hornatém vnitrozemí se zdvihá Mount Saint Catherine (840 m.n.m.). Četná kráterová jezírka, sirné prameny a zemětřesení svědčí o sopečné aktivitě.


nahoru


Cestovní ruch

Většina návštěvníků jsou účastníci cest na výletních lodích. Hlavní turistická sezona připadá na období od prosince do dubna.

 

nahoru


Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

východokaribský dolar ECS, 100 centů


nahoru


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. ledna Nový rok
 • 7. února Den nezávislosti
 • velikonoční Pátek a Pondělí
 • 1. května Svátek práce
 • červen Svatodušní pondělí, Corpus Christi
 • 3. srpna Den emancipace
 • pondělí a úterý v srpnu Karneval
 • 25. října Den Díkůvzdání
 • 25. prosince Vánoce (Christmas Day)
 • 26. prosince II. svátek vánoční (Boxing Day)

Úřední a prodejní hodiny obecně

 • po–pá 8:00–16:00
 • so: 8:00–12:00

Poštovní úřad St. George`s

 • po–čt: 8:00–15:30
 • pá: 8:00–16:30


nahoru


Náboženské složení

 • římsko-katolické 53 %,
 • anglikánské 13,8 %,
 • ostatní protestanti 33,2 %

 
nahoru


Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

angličtina


nahoru


 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

6 farností a 2 dependence (ostrovy Carriacou a Petite Martinique)

Hlavní město:

St. George`s, 33 734 obyvatel (odhad)

Další velká města:

 • Gouyave
 • Grenville


nahoru


Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Na ostrově je všeobecná nemocnice General Hospital a dvě malé nemocnice, jedna v hrabství St. Andrew`s a druhá na ostrově Carriacou a dále 3 malé soukromé nemocnice. Lékařský personal je kvalifikovaný a zkušený, cca 1 150 osob připadá na jednoho lékaře a 170 osob na nemocniční lůžko. Jsou poskytovány zdravotní služby i v bytech.

Zdravotní péče se poskytuje jak v nemocnicích, tak u soukromých lékařů, proti úhradě před úkonem, a je proto nutné si zajistit zdravotní pojištění před odjezdem na Grenadu již v ČR.

 
nahoru


Celní a devizové předpisy

Dovážené ovoce, léky a zelenina se deklarují na celnici před vstupem do země.
Jakékoliv pokusy o pašování jsou trestnány konfiskací zboží a mohou být následně řešeny i před soudem.


 


nahoru


Dokumenty

Ke vstupu do země je zapotřebí předložit pas s dobou platnosti ještě šest měsíců a imigrační kartu společně se zpáteční letenkou. 


 


nahoru


Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Peněžní jednotka: východokaribský dolar.

Grenada je rozvojová země a s tím souvisí i skutečnost, že úroveň jednotlivých služeb se liší. Pouliční kriminalita je běžná, vyskytují se ozbrojená přepadení na odlehlých místech, kapesní krádeže i v blízkosti hotelů, pláží a restaurací.

Na plážích nelze ponechávat cennější věci bez dozoru, zcizení osobních věcí z pláže je časté. Po městě je nevhodné se pohybovat v plážovém oblečení.

Velvyslanectví ČR v Mexiku doporučuje všem turistům a občanům ČR, aby se před cestou obrátili na velvyslanectví Grenady v Bruselu.
Velvyslanectví by z bezpečnostních důvodů uvítalo, kdyby turisté své cesty na Grenadu zaregistrovali na dobrovolné registraci občanů ČR cestující do zahraničí DROZD na webových stránkách MZV, www.mzv.cz.

zajímavé odkazy:
www.cdc.gov/travel,www.who.int/en, www. grenadagrenadines.com,www.grenadaconsulate.org

 


nahoru


Víza, režim vstupu

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.
Občané ČR nepotřebují ke vstupu do země vízum.
Příjezd do země není nutné hlásit, oznámení se musí učinit na imigračním úřadě jen za okolnosti prodloužení pobytu v místě.
K řízení automobilu je nutné disponovat řidičským průkazem. Dočasné řidičské oprávnění lze získat ve většině autopůjčoven nebo na místním dopravním oddělení (kupř. The Carenage v St. George´s) na základě předložení mezinárodního řidičského průkazu (poplatek činí 12,- USD). V Grenadě se jezdí vlevo.
Při odletu se platí poplatek ve výši 35 východokaribských dolarů (cca 14,- USD). Děti do 5 let jsou poplatku zproštěny, ve věku od 5 do 12 let se hradí poloviční sazba


 


nahoru


Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Zdravotní péče se poskytuje proti úhradě před úkonem, proto je nutné zajistit si předem zdravotní pojištění.
Doporučuje se pití pouze balení kupované vody.

Vybraná telefonní čísla:
Tísňové volání: 911

Central Police Station
The Carenage, St. George´s
Tel.: 440-4766, 440-3921, 440-4897

The Grenada Board of Tourism
The Carenage, St. George´s
Tel.: 440-2279, 440-3377

General Hospital
Tel.: 440-2051

Ambulance Service
Tel.: 440-2113

Immigration Department
The Carenage, St. George´s
Tel.: 440-2456, 440-4765

The General Post Office
Burns Point, St. George´s
Tel.: 440-2526, 440-6728


nahoru