Barbados

Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel


Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu


Zdravotnictví, důležitá telefonní číslaZÁJEZDY NA BARBADOS:


Oficiální název státu

Barbados


 

Rozloha

431 km2


Počet obyvatel

 • 272 229 obyvatel (2007)
 • 146 300 pracovní síla
 • nezaměstnanost 9,8 % (2005)

 

Podnebí

Vlhké tropické podnebí zmírňuje neustále vanoucí severovýchodní pasát, který má vliv na teplotu kolísající mezi 24 a 27 °C. Průměrné množství srážek dosahuje 1 000 – 2 000 mm. V létě a na podzim je tato oblast často postihována hurikány. V důsledku extenzivního zemědělství se udržely pouhé zbytky původních tropických lesů. Bohatý svět fauny je zastoupen početnými druhy ptáků, kapustňáky, malpami a ještěrkami. Ve vodách je rovněž mnoho ryb.

 


nahoru

 


Přírodní poměry

Ostrov je sopečného původu, ale je charakteristický svým krasovým reliéfem. Nejvyšším vrcholem je Mount Hillaby (340 m.n.m.).

Z ostrova vystupují terasy, na východním pobřeží jsou příkré ostré útesy, jihovýchod je naopak poměrně plochý. Jižní pobřeží pokrývají široké písečné pláže. Téměř celý ostrov obklopují korálové útesy.nahoru


Cestovní ruch

Vrchol turistické sezony připadá na období od prosince do dubna. Turisté vyhledávají především korálové pláže s bílým pískem a jasně modré až smaragdově zelené moře.

 

nahoru


Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

barbadoský dolar BDs (2 BDs = 1 USD)nahoru


 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. 1. Nový rok
 • 21. 1. Errol Barrow Day
 • 6. 4. Velký pátek
 • 9. 4. Velikonoční pondělí
 • 28. 4. Den hrdinů
 • 1. 5. Svátek práce
 • 28. 5. Svatodušní pondělí
 • 1. 8. Den emancipace
 • 6. 8. Kadooment Day
 • 30. 11. Den nezávislosti
 • 25.–26. 12. Vánoční svátky

Pro zaměstnance úřadů je pracovní doba mezi 35–40 hodinami týdně, manuální pracovníci mají 40ti hodinový pracovní týden.

 


nahoru


Náboženské složení

 • 67 % protestanti (40 % anglikánská církev, 8 % svatodušní, 7 % metodisté, 12,6 % ostatní)
 • 4 % katolíci
 • 17 % bez vyznání
 • 12 % ostatní

 


nahoru


Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

angličtinanahoru


 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • Bridgetown
 • Speightstown
 • Holetown
 • The Crane

 


nahoru


Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Barbados má ze zemí Východního Karibiku nejmodernější lékařské vybavení, zdravotní péče je na docela dobré úrovni, nicméně pokulhává záchranný systém rychlé pomoci. Zdravotní péče je poskytována ve dvou hlavních nemocnicích, v několika dobře vybavených klinikách, zdravotnických centrech a pečovatelských domech. Vláda provozuje v největší nemocnici Queen Elizabeth Hospital 600 lůžek a poskytuje několik specializovaných služeb včetně 24 hodinové lékařské pomoci. Druhou největší nemocnicí je Bayview, která je soukromým zdravotnickým zařízení, které rovněž poskytuje různé lékařské služby.

Příjezd záchranné služby může trvat i několik hodin. Ošetřující personál nesmí provádět během jízdy oživovací pokusy. Ošetřující lékaři očekávají okamžitou úhradu za provedené úkony. Doporučujeme uzavřít pojištění proti úrazům, které bude krýt přepravu ve vážnějších případech (USA).

Upozorňujeme na zvýšený výskyt komárů přenášejících dengue. Nejlepší ochranou je použít vhodný repelent.

 


nahoru


Celní a devizové předpisy

Celní předpisy zakazují dovoz zbraní, střeliva a zemědělských produktů. Pro další informace je vhodné kontaktovat nejbližší zastupitelský úřad Barbadosu.nahoru


Dokumenty

Cestovní pas platný min. 6 měsíců.
Čeští turisté k pobytu na Barbadosu nepotřebují vízum. 


 


nahoru


Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Barbados je poměrně bezpečná země. Drobná kriminalita je na běžné úrovni, avšak poslední dobou je patrný nárůst ozbrojených přepadení turistů. Dále je zapotřebí se chovat obezřetně při pobytu na pláži, kde se nedoporučuje ponechávat cenné věci a to ani v uzamčeném vozidle. V nočních hodinách je vhodné se vyhnout plážím a osamělým neosvětleným místům.
Velmi striktně je posuzováno pašování, držení a konzumace drog. Zmíněný trestný čin je postihován mnoholetými tresty odnětí svobody.
Na Barbadosu se jezdí vlevo, mezinárodní řidičský průkaz je platný po dobu jednoho roku. Dopravní síť má dobrou úroveň, bezpečná a kvalitní je veřejná doprava a taxislužba. Rychlost je omezena v obcích na 40-60 km/hod. a mimo obec na 80 km/hod.
V období od června do listopadu vznikají hurikány. Doporučuje se předem konzultovat s delegátem cestovní kanceláře či recepcí hotelu postup a vhodné chování za dané extrémní klimatické situace.
Turisté by měli uzavřít cestovní pojištění proti různým cestovním rizikům jako je krádež platební karty, zmeškání letu apod).nahoru


Víza, režim vstupu

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup na jeho území a pobyt nezměnily.

Dne 28. 5. 2009 byla v Bruselu podepsána dohoda mezi Evropským společenstvím a státem Barbados o zrušení vízové povinnosti, která vstoupila v platnost týž den. Touto dohodou byl zaveden režim bezvízového styku pro občany Evropské unie a občany Batbadosu, kteří mohou pobývat na území druhé smluvní strany po dobu až tří měsíců během šestiměsíčního období. Čeští turisté tedy mohou v souladu s podmínkami této dohody cestovat na území Barbadosu bez víza. Dohoda se nevztahuje na osoby cestující za účelem vykonávání výdělečné činnosti.

Navazování obchodních kontaktů v rámci turistických cest nejsou kladeny překážky. Při výkonu pracovní činnosti je však nezbytné si předem vyžádat souhlas Ředitelství cizinecké služby Barbadosu (Chief Immigration).
Při odletu ze země se požaduje úhrada tzv.odletové daně (cca 12,50 USD).
V zemi se vyskytuje žlutá zimnice. Očkování proti této nemoci a jeho potvrzení v očkovacím průkaze je povinné v případě, že cestovatel přijíždí z těchto zemí: Bolívie, Brazílie, Francouzská Guayana, Kolumbie, Panama, Peru, Surinam a Venezuela. Vakcína s dobou účinnosti deset let musí být aplikována nejméně deset dnů před vstupem na území Barbadosu.

 


nahoru


Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Zdravotnictví v Barbadosu je na poměrně dobré úrovni. Potíže se vyskytují v případě služeb rychlé záchranné pomoci, jejíž příjezd se může zdržet i několik hodin a navíc personál ambulance nesmí za jízdy provádět oživovací zásahy. Úhrada za lékařské ošetření je požadována okamžitě, proto se doporučuje uzavření kvalitních pojistek na ošetření i případnou repatriaci (např USA).
Dalším rizikem je možnost nákazy nemoci dengue, přenášené komáry. Nejlepší ochranou je silný repelent.

Vybraná telefonní čísla:
Policie: 112
Záchranná služba: 115
Hasiči: 113
Ostatní služby: 119

Barbados Tourism Autority
242, Harbour Road
Bridgetown
Tel.: 427 2623-4
Fax: 426 4080

 

nahoru