Spojené arabské emiráty

Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel


Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu


Zdravotnictví, důležitá telefonní číslaZÁJEZDY DO SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTŮ:


Oficiální název státu

 • Spojené arabské emiráty
 • Al-Imarát al-Arabíja al-Muttahid
 • The United Arab Emirates

 

Rozloha

Dle odhadu 77 700 km2 bez ostrovů, 83 600 km2s ostrovy; hranice se Saúdskou Arábií (v poušti) nejsou z části přesně vymezeny. SAE původně hraničily s Katarem, Království Saúdské Arábie toto území v roce 1971 zabralo.


Počet obyvatel

 • Počet obyvatel: 7,1 mil. (stav na konci roku 2011 podle posledního odhadu EIU).
 • Hustota osídlení je velmi nerovnoměrná, hlavní sídla jsou soustředěna na mořském pobřeží a rozsáhlá pouštní oblast je téměř neobydlená.
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva dosahuje vzhledem k cca 90 % podílu přistěhovalců až 59 %.

 

Podnebí

V extrémně horkém a suchém podnebí (v létě průměrně 42 °C) by neexistovala bez umělého zavlažování téměř žádná vegetace.


nahoru


Přírodní poměry

Na rovinaté pobřežní pásmo Perského zálivu navazují ve vnitrozemí solné nížiny, které přecházejí v poušť Rub al-Chálí. Při východní hranici vystupuje pohoří Al-Hajar až do výšky 1100 m.n.m.nahoru


Cestovní ruch

Země nabízí luxusní hotely, široké možnosti nákupu a vodní sporty.nahoru


Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • 1 emirátský dirham (AED) = 100 filsů; 1 USD = 3,673 AED
 • Dirham je vázán na USD pevným kurzem od roku 1985. Jeho směnitelnost není v SAE omezena restrikcemi, lze jej vyměnit za kteroukoliv světovou měnu, a to i zpětně při odjezdu ze země. Kursové rozpětí je ovšem výhodnější prosměnu USD, než např. pro EUR.

 


nahoru


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státním svátkem je 2. prosinecden, kdy v roce 1971 podepsalo 6 emírů společnou smlouvu o vytvoření federace SAE. Emirát Ra‘s al-Khaimah se připojil v následujícím roce. V zemi se dodržují všechny náboženské muslimské svátky. V roce 2012 připadají na následující dny:

 • 1. 1. 2012 New Year’s Day
 • 5. 2. 2012 Mouloud (Birth of the Prophet)
 • 17. 6. 2012 Leilat al-Meiraj (Ascension of the Prophet)
 • 19. 8. 2012 Eid al-Fitr (End of Ramadan)
 • 26. 10. 2012 Eid al-Adha (Feast of the Sacrifice)
 • 15. 11. 2012 Al-Hijra (Islamic New Year)
 • 2. 12. 2012 National Day

Svatý měsíc Ramadán bude vyhlášen podle lunární fáze přibližně v termínu 20. 7.–19. 8. 2012. Během Ramadánu je často velmi obtížné sjednat schůzku, místní obchodníci muslimského vyznání jsou zpravidla unavení a obecně o pracovní záležitosti nejeví příliš zájem.nahoru


Pracovní a prodejní doba:

Zákon přijatý v květnu 2006 změnil běžný pracovní týden pro státní sektor na neděle–čtvrtek z předchozího sobota–středa. Pátek a sobota jsou nyní ve státních firmách, školství a místní správě volnými dny. Některé soukromé firmy se přizpůsobily a přijaly dvoudenní víkend, některé ale pokračují v předchozí praxi, tzn. svým zaměstnancům poskytují volno pouze ve čtvrtek odpoledne
a v pátek celý den. Otázka posunutého víkendu je probírána v místním tisku a roste tlak na sjednocení víkendu pro státní a soukromý sektor.

Banky, ministerstva a další státní instituce pracují od neděle do čtvrtka od 9:00 a končí svou činnost pro veřejnost obvykle v 14:00. Obvyklá pracovní doba soukromých firem je sobota až čtvrtek od 8:00 do 13:00 a po polední přestávce kromě čtvrtka ještě od 16:00 do 20:00.  

Prodejní doba supermarketů je zpravidla od 9:00 do 23:00 (např. Carefour má otevřeno po celý rok od 7:00 do 23:00), některé obchody však drží polední přestávku od 13:00 do 16:00 (17:00), ale potom jsou otevřeny dlouho do noci. Některé obchody s potravinami (COOP) jsou otevřené 24 hodin denně/7 dní v týdnu. Většina obchodů (kromě supermarketů) v Abu Dhabi a v Dubaji otevírá v pátek, tj. v den pracovního klidu, až v 14:00. Prodejní doba se zpravidla prodlužuje během svatého měsíce Ramadánu (až do 1:00).

 


nahoru


Náboženské složení

Státním náboženstvím je islám, většina obyvatelstva se hlásí k sunnitskému směru, cca 5 % se hlásí ksměru šíitskému. SAE jsou společně s Kuvajtem jedinými státy celé oblasti, kde je povoleno kromě islámu vyznávat i další náboženství (hinduismus, křesťanství) a Abu Dhabi je sídlem katolického biskupa pro celou oblast arabského poloostrova. Náboženská tolerance však platí pouze pro vyznání, nikoliv pro aktivní šíření jiného než islámského náboženství.nahoru


Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je arabština, užívání angličtiny je běžné v obchodních stycích a používá se při komunikaci mezi rozdílnými etnickými komunitami. Rozšířený je také jazyk Hindu, Malayam, Farsi a Urdu vzhledem ke značnému počtu expatriotů z Indie (2 mil.), Pákistánu (900 tis.) a Íránu (500 tis.). V zemi žije cca 600 tis. Filipínců.


nahoru


Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Země se člení na sedm emirátů:

 • Abu Dhabi – 1,9 mil. obyvatel
 • Dubai – 1,9 mil. obyvatel
 • Sharjah – 1,0 mil. obyvatel
 • Ajman – 270 tis. obyvatel
 • Ra‘s al-Khaimah – 270 tis. obyvatel
 • Fujairah – 160 tis. obyvatel
 • Umm al-Quwain – 55 tis. obyvatel

Hlavní město je Abu Dhabi s přibližně 1,9 mil. obyvatel, další větší města jsou Dubaj(1,9 mil.), Al Ain a Sharjah.

 


nahoru


Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče v SAE je na velmi dobré úrovni, avšak zároveň je také značně finančně náročná. Za přijetí lékařem je účtována částka 100 až 250 AED, lékařské vyšetření běžného typu stojí 400 AED, rozbor krve 250 AED. Ceny léků se běžně pohybují od 50 AED výše. Dále např. poplatky za hospitalizaci činí cca 500 AED/noc v jednolůžkovém nemocničním pokoji, sazby za lékařské úkony včetně operací se liší podle rozsahu zákroku, např. za akutní operaci ledvinového kamene je v nemocnici Al Noor, Abu Dhabi účtována sazba 8 900 AED. Našim turistům rozhodně doporučujeme dobré cestovní pojištění.nahoru


Celní a devizové předpisy

Osobní věci podléhají na hranicích celní kontrole. Kvantitativní omezení pro ne-muslimy se týkají dovozu alkoholu (2 litry), pro muslimy je dovoz alkoholu zakázán.

Dovoz a průjezd přes SAE se zbraní, střelivem a pesticidy je povolen pouze na základě zvláštní licence MV SAE v evidovaném množství. Striktně je zakázán dovoz narkotik, jakýchkoli pornografických a eroticky zaměřených materiálů (videokazet, časopisů), dovoz politicky či nábožensky citlivých materiálů a izraelské měny. Uvedené položky podléhají přísné cenzuře a jsou okamžitě konfiskovány s patřičným postihem.

V r. 2007 byly na letišti v Dubaji instalovány extrémně citlivé přístroje na indikaci i minimálního množství drog. Při zjištění byť i nepatrného množství drogy u cestujícího hrozí soud za držení omamných prostředků, přičemž minimální sazba za tento delikt je v SAE odnětí svobody na čtyři roky nepodmíněně. Toto varování platí přiměřeně také pro mezinárodní letiště v Abú Dhabí.

Do SAE je zakázán dovoz některých léků, které jsou v ČR běžně dostupné. Doporučujeme proto před cestou nahlédnout do aktuálního seznamu povolených a zakázaných léků (viz http://uaeinteract.com/travel/drug.asp), popřípadě si včas v ČR opatřit požadované lékařské potvrzení pro jejich dovoz. V případě nejasností je možné ověřit možnost dovozu konkrétního léku telefonicky na čísle: +971-2-6313 742 (Drug Control Department).

V případě dovozu či vývozu finanční hotovosti přesahující hodnotu 10.000,- EUR je na hraničních přechodech SAE zákonná povinnost deklarovat tuto skutečnost při pasové, bezpečnostní a celní kontrole, a to písemnou formou i ústním oznámením předem a bez vyzvání. Nedodržením této povinnosti se cestující vystavuje riziku trestního stíhání a konfiskace příslušné finanční hotovosti.

Povinná směna valut ani povinnost prokázat dostatek finančních prostředků pro pobyt v SAE nejsou zavedeny.

 


nahoru


Dokumenty

Pro vstup do SAE je pro občany vyžadován cestovní pas platný minimálně 6 měsíců od data vstupu do země, platné vízum a cestovní zdravotní pojištění na dobu pobytu.

České ani mezinárodní řidičské průkazy nejsou zdejší policií akceptovány. Výjimkou jsou pouze krátkodobé turistické cesty, během nichž je možno zapůjčit si automobil po předložení platného českého a mezinárodního řidičského průkazu a kreditní bankovní karty. V případě dlouhodobého pobytu je nutno požádat na dopravní policii o vystavení místního řidičského průkazu a absolvovat také přezkoušení v autoškole.

 


nahoru


Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Doporučujeme věnovat nejprve pozornost aktuálním sdělením v kapitole "Upozornění pro cesty do zahraničí" na webu mzv.cz

Klima: letní teploty v SAE se pohybují mezi 38 - 50 stupni Celsia. V zimním období bývá oblačno se srážkami a teploty 18 - 25 stupňů. Celoročně je v SAE vysoká vlhkost vzduchu a vysoká intenzita slunečního záření.

Časový posun: +2 hod v době letního času, +3 hod v době zimního času.

Obyvatelstvo: poměr místních občanů SAE k cizincům s povolením dlouhodobého pobytu je cca 1:4. 75% obyvatelstva tvoří Indové, Pakistánci, Íránci, Bangladéšané, Filipínci, Syřané, Libanonci a Afričané. Úředním jazykem je arabština, ale vzhledem k vysokému počtu cizinců žijícím v zemi je možné téměř všude se domluvit anglicky.

Islám: SAE je země s relativně liberálním přístupem k respektování zásad islámské morálky. Je zde částečně povoleno sledovat satelitní TV programy, u žen se toleruje běžný, evropský způsob oblečení. Alkoholické nápoje se v obchodech běžně neprodávají, ale jejich konzumace je možná v soukromí nebo v hotelových restauracích a barech. Alkohol lze koupit ve specializovaných prodejnách, a to pouze na časově omezenou licenci a v limitovaném množství. Omezení pro alkohol platí přiměřeně též na vepřové maso, avšak bez množstevního omezení. Dovoz alkoholických nápojů je striktně zakázán do emirátu Sharja, jeho import dále není možný přes veškeré pozemní hraniční přechody do SAE.

Bezpečnostní situace:

Bezpečnostní situace je stabilní, v zemi je zatím nízká kriminalita. Nejnižší je v emirátu Abú Dhabí, naopak v emirátu Dubaj vzhledem k velkému pohybu cizinců kriminalita rok od roku roste.

V zemi, kde vládne dědičná absolutní monarchie, je každý sebemenší přestupek bedlivě policií sledován a tvrdými postihy a nekompromisním postojem úřadů vůči jakémukoli porušování předpisů trestán. Za spáchané trestné činy, event. za každý přestupek jsou vyměřovány velmi přísné tresty. Například krádež bývá trestána useknutím ruky, za násilné trestné činy není výjimkou bičování či kamenování, což se ale několik let neprovádí na cizincích, kteří nejsou muslimové.

Extrémně tvrdé postihy jsou uplatňovány proti prodejcům a držitelům drog, pašerákům alkoholu, erotických materiálů apod. Turisté se však na druhé straně nemusí v zásadě obávat drobné pouliční kriminality (přepadení či okradení), a to ani ve večerních hodinách.

Vysoké tresty mohou být uděleny i při zjištěném a prokázaném cizoložství, tj. jakékoliv formě nemanželského pohlavního styku. Z hlediska islámského práva se jedná o trestný čin, který se řeší před soudem. Výše trestů se liší podle jednotlivých emirátů. V každém případě po odpykání trestu následuje vyhoštění ze země. Zejména při pohybu mimo turistická letoviska třeba na veřejnosti respektovat místní kulturu a zvyky a nestavět na odiv milostná gesta či zdánlivě neškodné něžnosti, které by mohly být považovány za mravní delikt.

Doporučení turistům :

Nejvhodnějším obdobím pro turistiku je jarní období (březen - květen) nebo podzim (říjen - prosinec), kdy teploty a vlhkost vzduchu nedosahují extrémních hodnot. Vzhledem k vysoké intenzitě slunečního záření se doporučuje používat sluneční brýle a opalovací krémy s kvalitním UV filtrem. Koupání v moři lze doporučit výhradně na chráněných plážích. Veškeré služby pro turisty (ubytování, strava, sport, výlety i kulturní vyžití ) jsou v SAE na vysoké úrovni. V obchodech, které jsou denně otevřené do pozdních nočních hodin, je velký výběr zboží z celého světa. Je třeba počítat s poměrně vysokou finanční náročností dovolené v SAE, zejména uskutečňuje-li se v rámci individuální turistiky. Z hlediska hygieny se při dodržování základních pravidel není třeba obávat nákazy. Voda k pití se doporučuje užívat pouze kupovaná v originálních uzavřených PET lahvích.

 


nahoru


Víza, režim vstupu

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

V případě cest do SAE za jakýmkoliv účelem stále platí vízová povinnost pro občany ČR. Ani po vstupu ČR do Schengenu se na této povinnosti prozatím nic nemění. Některým českým občanům se údajně dostalo informace, že víza mohou získat na letišti po příletu do SAE. To je zavádějící informace! Česká republika není na seznamu států, jejichž občané mohou získat vízum při příletu do SAE. Víza musí být vyřízena předem.

Velvyslanectví SAE sídlí ve Vídni na adrese Peter Jordanstrasse 66, A-1190 Wien, Tel.: +43-1-3681455, Fax: +43-1-3684485; žádosti o vstupní víza SAE však vyřizuje pouze ve výjimečných případech. Snadnější způsob vyřízení víza je prostřednictvím tzv. sponzora přímo v SAE (viz níže). Rovněž je možné obrátit se s žádostí o zprostředkování turistického víza na zástupce leteckých společností nebo cestovních kanceláří jež mají pro tuto činnost registraci u Ministerstva vnitra SAE. V ČR působí např. zástupce Emirates Airlines, jež od července 2010 zajišťují přímé letecké spojení mezi Prahou a Dubají (www.emirates.com); České aerolinie (www.csa.cz), mezi cestovními kancelářemi možno jmenovat např. cestovní agenturu Asiana (viza@asiana.cz) či Student Agency (www.studentagency.cz). Výše poplatku za vízum zprostředkované k letenkám ČSA a Emirates Airlines je cca 1.500,- Kč, cena víza zprostředkovaného CK se podstatně liší dle konkrétních podmínek zájezdu v rozmezí zhruba od 2.500,- do 5.000 Kč.

Občanům ČR, přijíždějícím na pozvání sponzorů, (tj. místních cestovní kanceláří, hotelů, leteckých kanceláří, státních či soukromých firem atd.), mohou být víza vyžádaná těmito subjekty u Ministerstva vnitra SAE – Immigration Department v každém emirátu. Zájemcům o individuální turistiku možno doporučit zprostředkování víza touto cestou např. cestou CK Sinimar (sinimar@sinimar.eu). Cena takto zajištěného víza se rovněž liší dle konkrétních podmínek zájezdu a poplatku za zprostředkování (tzn. v přepočtu od 2.500,- Kč výše). K žádosti, kterou podává místní sponzor, je vyžadována kopie datové stránky cestovního pasu žadatele, originál či scan jeho fotografie standardního pasového rozměru a elektronická kopie letenky – tzv. E-ticket. Víza jsou pak deponována u vízové přepážky na letišti nebo hraničním přechodu, přes který cestující do SAE vstupuje, a předána nebo vepsána do pasu při příletu/příjezdu do SAE. Vízum (obvykle oranžový formulář) si ponechává návštěvník u sebe, protože jej bude odevzdávat při odletu. Příslušný sponzor v tomto případě musí fotokopii víza odfaxovat či poslat e-mailem návštěvníkovi, který je povinnen při odletu z ČR a při příletu na letiště v SAE tuto kopii víza předložit při odbavení a pasové kontrole. Doporučuje se proto, aby cestující měl kopii svého vstupního víza stále po ruce, a to včetně přestupů v letecké dopravě, protože letecká společnost jej bez tohoto dokumentu může odmítnout přijmout na palubu letadla, potažmo cizinecká policie SAE odmítnout vpustit do země.

Je nutné dodržet vstupní hraniční přechod, který je zároveň i výstupním a který je ve vízu uveden. Dodržením místa vstupu/výstupu se předejde zbytečným komplikacím, které při jeho nedodržení mohou nastat: v lepším případě se návštěvník vyhne několikahodinovému zdržení na hranicích, v horším případě jej do země nevpustí vůbec.

Turistická i návštěvní víza SAE jsou udělována pouze jako jednorázová. Při opuštění území SAE jejich platnost zaniká bez ohledu na ve vízu vyznačenou dobu platnosti. Toto je třeba mít na zřeteli např. při plánovaných výletech ze SAE do sousedního Ománu (ománská víza na rozdíl od emirátských mohou čeští občané získat na hraničním přechodu). Pokud nebude mít návštěvník při návratu z Ománu do SAE vyřízeno nové vízum, nebude mu emirátskými orgány umožněn opětovný vstup do SAE. Od r. 2008 je možné získat na území SAE, nikoliv tedy v ČR ani na Velvyslanectví SAE jinde v zahraničí, rovněž tzv. business multiple entry visa, které je platné 6 měsíců od data vydání a opravňuje jeho držitele opakovaným cestám do SAE s délkou jednotlivého pobytu max. 30 dnů.

Ke vstupu do SAE je dále vyžadováno standardní cestovní zdravotní pojištění s doporučenou výší krytí 30.000 EUR. Vratná kauce ve výši (dle typu pobytu) 1.000,- – 2.000,- AED je místními imigračními orgány požadována od příslušné cestovní kanceláře, zvoucí firmy, osoby či jiného „sponzora“ oproti vystavení víza.

Neopustí-li cestující občan ČR v SAE tranzitní prostor letiště, potom vízum SAE nepotřebuje, tzv. letištní tranzitní vízum je mu v praxi automaticky uděleno jen ve formě otisku razítka v pase. V případě letů s přestupem na některém z mezinárodních letišť v SAE existuje pro pasažéry možnost získání tzv. tranzitního víza (platné max. 96 hodin) k opuštění tranzitního prostoru. Požadavek na toto vízum je nutné předem předjednat s leteckou společností, s níž pasažér do SAE přicestuje. Cestovní doklad cestujícího je pak deponován na letišti u imigrační policie, která vystaví doklad o tranzitu, na který je možno opustit letiště na dobu min. 8 a max. 96 hod. Tento doklad se při návratu odevzdává policejnímu úředníkovi zpět a ten vrací cestujícímu originál cestovního dokladu. Opatřování tranzitního víza až po příletu do SAE, tzn. bez předcházejícího předjednání s leteckou společností, je zdlouhavé a s nejistým výsledkem.

Turistické vízum je platné 60 dnů od jeho vystavení na max. dobu pobytu 30 dnů, obdobně tzv. visit vízum, které je ale možné prodloužit o dalších 30 dnů. Při překročení platnosti víza se platí pokuta 100,- AED za každý den pobytu v SAE navíc.

Poplatky za vízum se pohybují od 200,- AED (kurz USD 1,- = AED 3,68) výše, podle typu víza a v závislosti na provizi, kterou si zprostředkovatel víza (CK, hotel aj.) účtuje.

Bližší cestovatelské pokyny a aktualizované informace o vízech do SAE v anglickém jazyce jsou dostupné na níže uvedených webových adresách:

http://uaeinteract.com/travel/visas.asp
http://guide.theemiratesnetwork.com/living/visa.php http://www.government.ae/gov/en/visitors/uae/visas.jsp

UPOZORNĚNÍ: Osobám, které navštívily Izrael a z jejichž cestovního pasu toto vyplývá, hrozí, že jim nebude povolen vstup do SAE.

 


nahoru


Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Zdravotnictví je v SAE na dobré úrovni. Převažují soukromé kliniky a specializovaná privátní zdravotnická zařízení. Poplatek za běžné vyšetření v soukromých zdravotnických zařízeních je od 100,- AED a cena lékařského ošetření závisí na provedených úkonech a předepsaných lécích. Žádné dohody o bezplatném poskytování zdravotní péče občanům ČR v SAE nejsou sjednány. Turistům proto doporučujeme aby do SAE necestovali bez mezinárodního zdravotního pojištění na dobu cesty.


Důležitá telefonní čísla :

Policie....................................999
Ambulance.............................998
Hasiči.....................................997

Zastupitelský úřad ČR..........................................00971-2-6782800 (pro místní hovor: 02-6782800)
zastupitelský úřad ČR – FAX..…………………00971-2-6795716
Konzulární pohotovost ....00971-50-6628920, 00971-50-6210584
- pro místní hovor: 050-6628920, 050-6210584