Antigua a Barbuda

Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry


Cestovní ruch
                                       
Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky


Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města


Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy


Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní číslaZÁJEZDY NA ANTIGUA A BARBUDA:
Oficiální název státu

Antigua a Barbuda (Antigua and Barbuda)


Rozloha

 • Antigua 281 km2
 • Barbuda 161 km2

 

Počet obyvatel

 • Počet obyvatel: 93 tisíc
 • Pracovní síla (2007): 31 000 (obchod a služby, zemědělství, průmysl), z toho cca 8 520 přistěhovalci; 45,5 % pracovních sil jsou ženy a 60 % žen pracuje ve veřejném sektoru, většina žen pracuje v hotelnictví a ve školství
 • Nezaměstnanost (2007): 10 %

 

Podnebí

Ostrovy leží v pásu střídavě vlhkých tropů s teplotami od 23 do 28 °C. Průměrné množství srážek dosahuje 900 mm. V horách žije černá a vysoká zvěř, různé druhy ještěrek, želv a ptáků.


nahoru


Přírodní poměry

Tento malý stát v Karibském moři je tvořen ostovy Antigua (280 km2), Barbuda (161 km2) a neobydleným ostrovem Redonda (1 km2), které jsou součástí Malých Antil. Jsou budovány z vápenců karibského původu, částečně zkrasovělých. Sheerkerly Mountains v jihozápadní části Antiguy mají sopečný původ. Při pobřeží lemovaném četnými zátokami, zejména na Barbudě, se nachází množství korálových útesů a lavic. Řeky se na ostrovech nevyskytují.


nahoru


Cestovní ruch

Pláže na Antigui a korálové ostrůvky u Barbudy navštěvuje ročně na 200 tis. zahraničních turistů. K tomu je ještě nutno připočítat 250 tis. cestujících na výletních lodích. Hlavní turistická sezona trvá od prosince do dubna.


nahoru


Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

východokaribský dolar ECS 2,70/1 USD


nahoru


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. 1. Nový rok
 • 6. 4. Velký pátek
 • 8. 4. Velikonoce
 • 9. 4. Velikonoční pondělí
 • 7. 5. Svátek práce
 • 27. 5. Svatodušní neděle
 • 28. 5. Svatodušní pondělí
 • 6. 8. Karnevalové pondělí
 • 7. 8. Karnevalové úterý
 • 1. 11. Den nezávislosti
 • 9. 12. Den Hrdinů
 • 25. 12. Vánoční svátky
 • 26. 12. Boxing Day

Pracovní doba

 • po–so 8:00–16:30 hod.
 • ne 8:00–12:00 hod.

Prodejní doba

 • po–so 8:00–20:00
 • ne zavřeno


nahoru


Náboženské složení

hlavně anglikánské s evangelickými protestanty a římskokatolickými menšinami


nahoru


Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

angličtina


nahoru


Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • St. John`s (30 000 obyvatel)

Další města

·        English Harbour Town

·        Codrington (Barbuda)

Administrativní rozdělení

 • 6 hrabství a dvě dependence (Barbuda a Redonda)

 
nahoru


Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je omezená. Na ostrovech je pouze Všeobecná nemocnice (Hospital General) a soukromá klinika Adlin. Upozorňujeme, že soukromá klinika Adlin požaduje před započetím léčby zálohu odpovídající výši 4 000 britských liber. Případné přeplatky klinika navrátí. Na ostrově není přetlaková komora pro postižené hloubkovou nemocí. Všechny těžší případy jsou převáženy k ošetření do USA (Portoriko, Miami). Doporučuje uzavřít zdravotní pojištění, které může krýt nákladnou leteckou přepravu.

Veřejné zdravotnictví má poměrně nízkou úroveň, ošetření v soukromých zdravotnických zařízeních je na mnohem vyšší úrovni. Soukromá zařízení akceptují pojistky sjednané s velkými mezinárodními společnostmi, zvláště se společnostmi z USA a Velké Británie. Uzavření odpovídající pojistné smlouvy je proto třeba věnovat náležitou pozornost. Náklady na ošetření jsou pojištěnci refundovány až po návratu do ČR.

Mezinárodní očkovací průkaz s očkováním proti žluté zimnici se vyžaduje při příjezdu do země z infikovaných oblastí a u dětí od 1 roku věku. Očkování proti malárii a choleře se nevyžaduje.

 
nahoru


Celní a devizové předpisy

Celnice: je zakázán dovoz kamuflážovaného ošacení, a to i pro osobní potřebu.


nahoru


 

Dokumenty

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým turistům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se nezměnily podmínky pro vstup a pobyt na území Antiguy a Barbudy. V případě změny nemusí být české úřady včas informovány. K podávání informací o aktuální vízové povinnosti a podmínkách vstupu jsou příslušné orgány státu Antigua a Barbuda (High Commision for Antigua and Barbuda, 2nd floor, 45 Crawford Olace, London W1H 4LP; tel.: 020 7258 0070, fax: 020 7258 7486).
Dále je nutno se prokázat platným pasem nejméně 6 měsíců a platnou zpáteční letenkou nebo lodním lístkem.


nahoru


 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

V období od června do listopadu je možný výskyt uragánů. Politická situace je v zemi stabilní. V zemi je možno dostat horečnaté onemocnění dengue způsobené komářím štípnutím. Doporučujeme používat repelenty. Antigua a Barbuda je poměrně bezpečná země. Doporučuje dávat pozor na kapesní zloděje. Předměty ponechané na pláži bez dozoru se mohou stát objektem krádeže. Nedoporučujeme pohyb po setmění po opuštěných plážích. Na ostrovech se jezdí vlevo. Kvalita komunikací je poměrně dobrá, auta vyskytující se na ostrovech jsou ve špatném technickém stavu (nefungující brzdová či signální světla, nefunkční brzdy aj.). Za držení a pašování drog mohou hrozit vysoké tresty odnětí svobody a peněžní pokuty. Další informace je možno získat na: www.antigua-barbuda.org a www.interknowledge.com/antigua_barbuda

Velvyslanectví ČR v Caracasu by z bezpečnostních důvodů uvítalo, kdyby turisté své cesty na Antigua a Barbudu dobře naplánovali a oznámili na ZÚ Caracas (caracas@embassy.mzv.cz) jména osob a dobu pobytu. Je tak možné mít lepší přehled o počtu turistů a o jejich místu výskytu pro případ nouze a rychlé pomoci.

Antigua a Barbuda:

Peněžní jednotka: východokaribský dolar ECS 2,70/1 USD

Státní svátky:
1. 1. Nový rok
6. 4. Velký pátek
8. 4. Velikonoce
9. 4. Velikonoční pondělí
7. 5. Svátek práce
27. 5. Svatodušní neděle
28. 5. Svatodušní pondělí
6. 8. Karnevalové pondělí
7. 8. Karnevalové úterý
1. 11. Den nezávislosti
9. 12. Den Hrdinů
25. 12. Vánoční svátky
26. 12. Boxing Day - Štěpána

Telefonní spojení pro volání na Antiguu a Barbudu:
001-268-kód oblasti-číslo místního telefonu

Poplatky: Odletový letištní poplatek ve výši 20 USD; daň z hotelového pokoje = 8,5%.
Elektrická síť: 110 V, část 220 V. Hotely mají většinou 110V a 220V.

Letiště: V.C: Bird International Airport – situované v severovýchodní části ostrova Antigua.
Přístav: St. John´s Harbour; Heritage Quay. Soukromé jachty: St John´s Harbour; Crabbs Marina (http://www.nicholsonyachts.com; http://www.antiguaferries.com).
Půjčovny automobilů: 40-50 USD/den; dočasný řidičský průkaz s platností na 3 měsíce stojí 20 USD. Jezdí se vlevo.

Internetové informační zdroje
www.antigua-barbuda.org
www.interknowledge.com/antigua_barbuda
www.ab.gov.ag
www.TripAdvisor.com
www.travel.nytimes.com
www.puntaperlaproperties.com
www.fpcci.com
www.antol.ag/anusourc.htm

 


nahoru


Víza, režim vstupu

Dne 28. 5. 2009 byla v Bruselu podepsána dohoda mezi Evropským společenstvím a státem Antigua a Barbuda o zrušení vízové povinnosti, která vstoupila v platnost týž den. Touto dohodou byl zaveden režim bezvízového styku pro občany Evropské unie a občany Antiguy a Barbudy, kteří mohou pobývat na území druhé smluvní strany po dobu až tří měsíců během šestiměsíčního období. Čeští turisté tedy mohou v souladu s podmínkami této dohody cestovat na Antiguu a Barbudu bez víza. Dohoda se nevztahuje na osoby cestující za účelem vykonávání výdělečné činnosti.

Odletový letištní poplatek ve výši 20 USD

 


nahoru


Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
Zdravotní péče je omezená. Na ostrovech je pouze Všeobecná nemocnice (Hospital General) a soukromá klinika Adlin. Upozorňujeme, že soukromá klinika Adlin požaduje před započetím léčby zálohu odpovídající výši 4 000 britských liber. Případné přeplatky klinika navrátí. Na ostrově není přetlaková komora pro postižené hloubkovou nemocí. Všechny těžší případy jsou převáženy k ošetření do USA (Portoriko, Miami). Doporučuje uzavřít zdravotní pojištění, které může krýt nákladnou leteckou přepravu.
Veřejné zdravotnictví má poměrně nízkou úroveň, ošetření v soukromých zdravotnických zařízeních je na mnohem vyšší úrovni. Soukromá zařízení akceptují pojistky sjednané s velkými mezinárodními společnostmi, zvláště se společnostmi z USA a Velké Británie. Uzavření odpovídající pojistné smlouvy je proto třeba věnovat náležitou pozornost. Náklady na ošetření jsou pojištěnci refundovány až po návratu do ČR.
Mezinárodní očkovací průkaz s očkováním proti žluté zimnici se vyžaduje při příjezdu do země z infikovaných oblastí a u dětí od 1 roku věku. Očkování proti malárii a choleře se nevyžaduje.

 

 nahoru