Omán

Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel


Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu


Zdravotnictví, důležitá telefonní číslaZÁJEZDY DO OMÁNU:


Oficiální název státu

  • Sultanát Omán
  • Arabsky v českém přepisu: Saltanat Umán
  • Anglicky: Sultanate of Oman

 

Rozloha

  • 212 460  km2

Výše uvedený údaj pochází z oficiálních ománských zdrojů, některé prameny (např. CIA Factbook) uvádějí až 309.500 km2. Tato skutečnost pramení v nejasném stanovení hranic ve vnitrozemských pouštních oblastech.

 

Počet obyvatel

počet obyvatel

2,8 mil.

hustota osídlení

13,05 obyv./km2

podíl ekonomicky činného obyvatelstva

39,2 %.

 

 

Podnebí

Převládá extrémní pouštní podnebí, kdy teploty v létě dosahují až 50 °C. Subtropické klimatické poměry jsou charakteristické pro vysočiny a pohoří. V jižní a západní části se vyskytují monzunové srážky.


nahoru


Přírodní poměry

Sultanát je ohraničen na severovýchodě Ománským zálivem, na východě a jihu Arabským mořem a na západě Velkou arabskou pouští (Rub al-Chálí).

Na severovýchodním pobřeží se táhne ai 15 km široké úrodné pobřežní pásmo a až 3000 m.n.m. vysoké Ománské pohoří, které od severu na jihovýchod má celkovou délku přes 600 km. K Ománu patří rovněž exkláva Musandam ležící při Hormuzském průlivu


nahoru


Cestovní ruch

Pozoruhodné jsou především četné středověké pevnosti (např. pevnost Hisn Tamah v oáze Bahla), které se nacházejí po celé zemi. Pobřežní oblasti nabízejí možnosti vodních sportů a potápění. Zvláštní atrakcí je výskyt mořských želv. V Ománu se nachází také národní park, který chrání kriticky ohroženou antilopu přímorožce arabského.


nahoru


Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 ománský rijál (OMR) = 1000 bajsa

(Dlouhodobě je udržován směnný kurs k  americkému dolaru v poměru 1 USD = 0,3845 OMR)

 


 

nahoru


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Pevnými státními svátky jsou                           

1. leden
18. a 19. listopad
31. prosinec.

Ostatní svátky jsou pohyblivé, protože se řídí islámským lunárním kalendářem HIJRI, který má kratší rok a tedy se neustále oproti našemu roku posouvá. Nejvýznamnějšími dvěma obdobími pohyblivých svátků jsou svatý měsíc ramadán a pouť do Mekky -  hadždž. Tyto události končí svátky, které v místním kalendáři připadají na první tři pracovní dny desátého měsíce (´Íd Al-Fitr na závěr ramadánu) a na 9.-12. den dvanáctého měsíce (´Íd Al-Adhá na závěr hadždže, během něhož probíhá velká pouť do Mekky).

V roce 2011 podle našeho (gregoriánského) kalendáře začal ramadán 1.8. a skončil 30.8.2011, následný třídenní ´Íd Al-Fitr proběhl od 31.8. do 2.9.2011. V roce 2012 začne ramadán 21.7. a skončí 31.7., svátek Id Al Fitr začne 1.8. Svátek Id al Idhá začne 27.10.2012.

V úřadech a některých podnicích však bývají výše uvedené svátky Íd Al-Fitr a ´Íd Al-Adhá prodlouženy až na dva týdny.

Obvyklá pracovní doba je od neděle do čtvrtka, u některých firem i ve pátek dopoledne, maximálně ale 48 hodin při šesti pracovních dnech týdně. Obvyklá prodejní doba je 8-12 a 16-18 hod. od neděle do pátku. Větší prodejny mívají otevřeno i pozdě večer a v sobotu dopoledne.

 


 

nahoru

Náboženské složení

  • muslimové (islám) – 86 % (z toho většina ibádíjský směr, dále též menšiny sunnitské i ší´itské)
  • hinduisté – 13 %
  • jiná náboženství – 1 %

 

nahoru


Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Arabština

V obchodním styku či u výše postavených státních úředníků je nejčastěji používaným cizím jazykem angličtina.

Vzhledem k vysokému počtu pracovníků z Asie a Afriky (zejména na méně hodnocených a méně kvalifikovaných pracovních místech) se lze s nimi dorozumět i jazyky jejich země původu, tj. např. filipínskými dialekty (pilipino), balúčijsky, urdsky, amharsky, bangla (bengali), hindí a dalšími  indickými jazyky apod.

 

nahoru


Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

4 governoráty
Masqat
Musandam
Zafar
Al Buraymi

5 oblastí
Ad Dakhiliyah
Al Batinah
Al Wusta
Ash Sharqiyah
Az Zahirah

hlavní město je Maskat (cca 450 tis. obyv.)

další větší města
Salalah (150 tis. obyv.)
Sohar
Sur
Ruwi

 

nahoru


Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Místní zdravotní péče je zejména ve větších městech ve státních zařízeních na vysoké úrovni. Namnoze je zaměstnáván zahraniční personál, státní nemocnice jsou vybaveny soudobou technikou. Péče o cizince je v zásadě péčí placenou a je nutno si náklady refundovat u své zdravotní pojišťovny. Obecně neexistují žádné dohody o spolupráci zdravotních pojišťoven. Pro krátkodobý pobyt v Ománu je vhodné uzavřít zdravotní pojištění pro zahraničí.


nahoru


 

Celní a devizové předpisy

Osobní věci podléhají kontrole. Zakázán je dovoz alkoholu, opia, narkotik, pornografických a eroticky zaměřených materiálů (videokazet, časopisů), dále dovoz politicky či nábožensky citlivé a antiislámské literatury. Zakázán je i dovoz čerstvých potravin a izraelské měny. Uvedené položky podléhají přísné cenzuře a jsou okamžitě konfiskovány s patřičným postihem podle islámského práva - šaríji pro osoby při tomto činu přistižené. Dovoz zbraní a střeliva je povolen pouze na základě dopředu vyžádané zvláštní licence v omezeném množství.

Pro dovoz zvířat je vyžadováno předložení mezinárodního veterinárního osvědčení a potvrzení o očkování proti vzteklině.

Povinná směna valut ani povinnost prokázat dostatek finančních prostředků pro pobyt v Ománu nejsou zavedeny. Tuto funkci plní finanční záruka místního sponzora nebo CK.

 

nahoru


Dokumenty

Pro vstup do Sultanátu Omán je nutné mít platný cestovní pas a vstupní vízum.
České ani mezinárodní řidičské průkazy nejsou oficiálně zdejší policií akceptovány, výjimku tvoří některé půjčovny vozidel přes partnerské CK, které jsou schopny krátkodobě vůz zapůjčit. Uznávány jsou řidičské průkazy vystavené v zemích GCC.


nahoru


Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Doporučujeme věnovat nejprve pozornost aktuálním sdělením v kapitole "Upozornění pro cesty do zahraničí" na webu minsterstva zahraničí ČR http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/oman/cestovani/index.html

Klima
Na severu země a ve vnitrozemí je středozemní klima, jižní část Ománu leží v tropickém pásmu, kde se letní teploty pohybují mezi 38-50 ti stupni Celsia. V zimním období bývá oblačno se srážkami a teploty 18 - 25 stupňů. Celoročně je zde vysoká vlhkost vzduchu a vysoká intenzita slunečního záření (doporučuje se nosit brýle s UV filtrem).

Islám
Omán je země s relativně liberálním přístupem k prosazování zásad islámského náboženství. Je zde částečně povoleno sledovat satelitní TV programy, u žen ve městech se toleruje běžný, evropský způsob oblečení. Alkoholické nápoje se v obchodech neprodávají a jejich konzumace je vyhrazena pouze do soukromí nebo do hotelových restaurací a barů.

Dorozumívací jazyk :
Úředním jazykem je arabština, na většině míst je možné se domluvit také anglicky.

Bezpečnostní situace :
Bezpečnostní situace v zemi je stabilní, v zemi je nízká kriminalita. Tohoto stavu bylo dosaženo tvrdými postihy sebemenších přestupků a nekompromisním postojem úřadů vůči porušování místních předpisů. Za spáchání kriminálního činu jsou vyměřovány velmi přísné tresty, jejichž důsledkem je vyhoštění ze země. Extrémně tvrdé postihy jsou uplatňovány proti prodejcům a držitelům drog, akloholu a erotických materiálů.

Doporučení turistům :
Klimatické podmínky a servis pro turisty na vysoké urovni jsou v Ománu podobné jako v SAE. Je třeba dbát na dobrou ochranu proti vysoké intenzitě slunečního záření a dostatečný přísun tekutin, zejména v horkém letním období. Doporučuje se vyvarovat pití vody neznámého původu a ke koupání v moři užívat jen chráněné veřejné pláže. Při zachování základních hygienických pravidel není třeba se obávat nákazy z potravin. Dovolená v Ománu je náročnější na dostatek finančních prostředků než v SAE, neboť ceny služeb, potravin a dalšího zboží jsou zde ještě o něco vyšší.

Nová opatření
V souvislosti s vyhlášením roku 2002 za "rok životního prostředí v zemích GCC" rozhodl vládce Sultanátu Omán o tom, že od 1.8.2001 bude v Ománu prodáván pouze bezolovnatý benzín.

 

nahoru


Víza, režim vstupu

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Občané České republiky mohou od roku 2004 obdržet vstupní víza do Sultanátu Omán na dobu 30 dní na Mezinárodním letišti v Muscatu nebo na ománských hraničních přechodech. Pro získání víza stačí pouze cestovní pas platný min. 6 měsíců po skončení platnosti víza.

Za účelem individuální turistiky je možné zažádat o vystavení víza ke vstupu do země také na Velvyslanectví Ománu ve Vídni.
Embassy of the Sultanat of Oman
Wehringer Str. 224, 1494 Vienna
tel.: 00431-31086430
fax: 00431-3107268

Žádost musí obsahovat :
- platný cestovní pas (min. 6 měsíců po skončení platnosti víza);
- 3 fotografie;
- vyplněné formuláře žádosti o vízum;
- písemné potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání a výši příjmu (ve trojím anglickém vyhotovení)

Ceny za víza: obchodní vízum 7,- RO (18,- USD), turistické vízum 5,- RO (13,- USD).

Individuální turistická víza do Ománu pro 1 vstup na 30 dnů jsou vydávána do 10ti dnů od podání žádosti. V případě turistických zájezdů s CK zařizuje veškeré formality spojené se vstupem do země ománská kooperující CK a krátkodobá turistická víza na dva týdny jsou účastníkům udělována při příjezdu na hraničních přechodech (Hatta, Jebel Hafeet apod.) s emirátem Dubai.

Od 1. 7. 2001 je možné pro cesty za obchodním účelem žádat o krátkodobá tzv. business víza s platností na 15 dnů. Tato víza jsou udělována na ZÚ Ománu ve Vídni nebo při příletu na Seeb International Airport v Muscatu za poplatek 20,- RO (ekviv. 65,- USD). Bezvízový styk má Omán pouze se zeměmi GCC.

Nově byl zaveden bezvízový vstup pro turisty přijíždějící do Ománu lodí k nákupům a k prohlídce přístavu a města. Návštěvníci, kteří přicestovali do Ománu lodí, mohou nyní zvolit při odjezdu jiný druh dopravního prostředku a jiný hraniční přechod.

Při příjezdu do Ománu se vyplňuje formulář "vstupní karta" obsahující běžná osobní data uvedená v cestovním pasu a odevzdává se pasové kontrole. Při výjezdu se vyplňuje tzv.”výstupní karta”.
Přihlašovací povinnost není v Ománu zavedena.

 

nahoru


Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Zdravotnictví je v Ománu na dobré úrovni. Převažují státní kliniky, ale počet soukromých zdravotnických zařízení se stále zvyšuje. Ceny za běžné vyšetření v soukromých zdravotnických zařízeních jsou relativně vysoké a závisí na provedených úkonech a předepsaných lécích. Žádné dohody o bezplatném poskytování zdravotní péče občanům ČR v Ománu neexistují. Turistům se doporučuje, aby před cestou do Ománu uzavřeli mezinárodní zdravotní pojištění na dobu pobytu.

Důležitá telefonní čísla :

Hasiči......................................290211
Policie.....................................290099
Ambulance..............................999
Záchranná služba....................211555

 

nahoru