Bahamy

Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel


Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu


Zdravotnictví, důležitá telefonní číslaZÁJEZDY NA BAHAMY:


Oficiální název státu

 • Bahamské společenství - The Commonwealth of The Bahamas              
 • zkratka: BS    

 

Rozloha

Celkem:    13 942 km2


Počet obyvatel

Celkem: 347 000 (odhad, r. 2010)

Hustota osídlení: 56 obyvatel/km2 (r. 2010), 2 635 obyvatel/km2 na Grand Bahama a v New Providence

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 190 000 , tj. 60 %

Největší imigrantskou komunitu na Bahamách tvoří Haiťané, jejichž počet se odhaduje mezi 40-60 tisíci, většinou v oblastech New Providence, Abaco a Eleuthera.

 

Podnebí

Podnebí ostrovů je subtropické s teplotou v rozmezí 22 až 28 °C po celý rok. Je ovlivňováno Golfským proudem. Na severozápadě spadne 1 200 mm srážek, na jihovýchodě kolem 1 000 mm. Ve druhé polovině roku (od června do listopadu) jsou ostrovy často postihovány hurikány. Na severozápadních ostrovech převládá savana, lesy a zasolené louky, v zátokách rostou také mangrove.


nahoru


Přírodní poměry

Bahamy tvoří 30 větších a 700 menších ostrovů a asi 2 000 útesů táhnoucí se v oblouku dlouhém 1 200 km. Ploché ostrovy mají rozsáhlé pláže a jsou silně zkrasovělé. Výraznější vyvýšenina se zde nenalézá, řeka není žádná.


nahoru


Cestovní ruch

Písčité pláže a rozmanité možnosti vodních sportů přitahují především turisty z USA.


nahoru


Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Bahamský dolar = 100 centů

Směnný kurs: 1 USD = 1 Bahamský dolar  (zcela běžně používaný, paralelně k bahamskému dolaru)

 

nahoru


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:   

 • Nový rok
 • Good Friday
 • Easter (velikonoce)
 • Whit Monday (7 týdnů po velikonocích)
 • Labour Day (první pátek v červnu)
 • Independence Day - 10. července - Den nezávislosti (1973)
 • Emancipation Day (první pondělí v srpnu)
 • Discovery Day - 12. října
 • Vánoce - 25. a 26. prosince
 • svátky, které připadnou na sobotu či neděli, se obvykle nahrazují v pátek či pondělí

 

Pracovní doba:

ministerstva a podniky: Po-Pá    9:00 - 16:00
obchody:                          Po - So: 10:00 - 17:00 až 18:00

 

nahoru


Náboženské složení

Baptisté 35 %, anglikáni 15 %, řím. katolíci 14 %.


nahoru


 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

angličtina


nahoru


 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Hlavní město: Nassau (222 tis. obyvatel)

Správní uspořádání: 21 ostrovů a souostroví

 

nahoru


Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče pro občany ČR není smluvně upravena.

Existují dvě státní nemocnice, na ostrově New Providence/Nassau a na Grand Bahama. Státní kliniky jsou k dispozici na New Providence, Grand Bahama a Out Islands. Zdravotní péči je nutno hradit. Za tímto účelem na Bahamách působí místní i mezinárodní pojišťovací společnosti.

 

nahoru


Celní a devizové předpisy

Nejsou známa žádná omezení.
Na Bahamách je možno používat kreditní karty Master Card, Visa, American Express. Lze zde využívat také služeb Western Unionu (služby jsou zajišťovány přes British American Bank Ltd. - tel.: 327-5170).
Pro Bahamské společenství platí běžné dovozní limity. Každý dospělý může dovézt 50 doutníků, 200 cigaret nebo libru tabíku, 250 cl destilátů a různé předměty osobní spotřeby (kupř. 2 fotoaparáty, jízdní kolo, rozhlasový přijímač apod.).


nahoru


Dokumenty

K cestě je zapotřebí cestovní pas a doporučuje se, aby doklad byl platný ještě 6 měsíců.


nahoru


Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Časový posun – stejná časová zóna jako východ USA.
Jazyk: angličtina, spíše anglická než americká.
Měna: Bahamský dolar, ekvivalent USD 1:1.
Bahamy jsou zemí pro turisty finančně dosti náročnou – ubytování v hotelu se pohybuje v cenách od 80,- USD a výše, za jídlo se zaplatí minimálně 15,- USD. Pro Bahamy nejsou povinná očkování. Doporučujeme pít pouze vodu ze zakoupených lahví.

Doprava dle britských pravidel, tj. jezdí se vlevo a je vyžadována zvýšená pozornost zejména na kruhových objezdech. Turisté mohou použít řidičský průkaz své země až do 3 měsíců pobytu.

Nedoporučuje se chodit o samotě mimo hlavní hotely, turistické oblasti, pláže a centra Nassau, hlavně po setmění. V případě loupežného přepadení se nedoporučuje klást odpor, protože většina útočníků bývá ozbrojená. Nejvyšší zločinnost je na hlavních ostrovevch New Providence a Grand Bahama, ostatní jsou relativně bezpečné.

Je nutno se vhodně chránit před slunečním zářením, nebezpeční mohou být též mořští živočichové, hlavně medúzy.

Situaci s výskytem horečky dengue lze považovat za stabilizovanou. Nadále se však doporučuje toto onemocnění nepodceňovat a v případě výskytu zvýšených teplot a zhoršení zdravotního stavu neprodleně vyhledat lékaře. Informace o dengue lze nalézt na internetových stránkách Světové zdravotnické organizace www-who.int/topics/dengue/en/. Jde o akutní horečnaté onemocnění virového původu s příznaky podobnými chřipce. Nákaza se přenáší komářím bodnutím. Preventivním opatřením je používání repelentů a moskytiér. Účinné očkování neexistuje.

Zvýšené nebezpečí výskytu hurikánů v Karibské oblasti se týká zejména období červenec-listopad. Na Kubě existuje funkční systém sledování výskytu tropických cyklonů a s tím spojené ochrany obyvatel včetně zahraničních turistů. V případě vzniku nebezpečí je nutno se řídit instrukcenmi a požadavky jednotek záchranného bezpečnostního systému. Aktuální monitoring výskytu tropických bouří lze nalézt na webových stránkách www.zmenyklimatu.estranky.cz.

Schopnost záchranného systému může být stížena skutečností, že Bahamy jsou souostroví. V případech individuální turistiky se proto doporučuje zjistit dopravní dostupnost a dopravní spojení mezi ostrovy ještě před cestou.
Více informací (v angličtině) lze najít na webových stránkách: www.bahamas.com,www.grand-bahama.com

 

nahoru


Víza, režim vstupu

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Dne 28. 5. 2009 byla v Bruselu podepsána dohoda mezi Evropským společenstvím a státem Bahamy o zrušení vízové povinnosti, která vstoupila v platnost týž den. Touto dohodou byl zaveden režim bezvízového styku pro občany Evropské unie a občany Baham, kteří mohou pobývat na území druhé smluvní strany po dobu až tří měsíců během šestiměsíčního období. Čeští turisté tedy mohou v souladu s podmínkami této dohody cestovat na Bahamy bez víza. Dohoda se nevztahuje na osoby cestující za účelem vykonávání výdělečné činnosti.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili rozsah své vízové povinnosti s ohledem na to, že v případě její změny nemusí být české úřady včas informovány. K podávání informací o aktuální vízové povinnosti a podmínkách vstupu jsou příslušné bahamské orgány.

Na Bahamách neexistuje přihlašovací povinnost.

 

nahoru


Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Pro Bahamy není povinné žádné očkování, zdravotnictví je na velmi dobré úrovni. Doporučuje se nicméně pít balenou vodu.

Nemocnice Doctors Hospital 322-8411
Western Medical Plaza 702-4600
DHHS (ambulance) 302-4747
Pohotovost 322-2221
Policie 919
Zastupitelský úřad Velké Británie 325-7471
Taxi: Meter Cab 323-5111
Batr Taxi Cab Union 323-5818
Půjčovny aut: Avis Rent-a-Car 377-7121
Budget 377-9000
Dollar 377-8300


nahoru