Island

 
Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 

ZÁJEZDY NA ISLAND:

 

Ubytování na Islandu

Letenky na Island

  

Oficiální název státu

Islandská republika (Lýdveldid Island)

 

Rozloha

103 000 km2, z toho jezera 2 757 km2, ledovce 11 922 km2, lávová pole a  pustina 64 538 km2.

 

Počet obyvatel

318 452 (1. 1. 2011); 160 436 mužů a 158 026

hustota 3,08 obyvatele na km²

cca 57 % ekonomicky činného obyvatelstva

 

Podnebí

Blízký Golfský proud je přechodnou oblastí mezi mírným, ale vlhkým, a mezi subpolární podnebím. Převládá tam islandská tlaková níže, která je „kuchyní počasí“ a určuje počasí celé seberní a střední Evropy. Islandská zima je dlouhá a léto velmi chladné, jen ojediněle tepolat dosáhne 20 °. Ve středních polohách sněží i v červenci. Bezvětří na ostrově nebývá téměř nikdy.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Izolovaný sopečný ostrov v severním Atlantiku zasahuje až k polárnímu kruhu. Jen některé části pobřeží silně rozčleněného fjordy jsou obydleny, vnitrozemí představuje zcela neosídlenou přírodní krajinu. Dvacet sedm sopek z poledové doby je dosud činných, některé z nich přikrývají mohutné ledovcové čapky (štíty). Pro krajinu jsou typické obrovské gejzíry, horké prameny a rozsáhlá pole lávy a popela. Ostrov leží přímo na styku americké a eurasijské kontinentální desky a vyzdvihl se asi před 16 miliony let z Atlantiku. Přes 11 % rozlohy ostrova je zaledněno, největší ledovec Evropy je Vatnajökull. Občasné erupce pod ledovci způsobují tání, tavné vody směřující k pobřeží hromadí většinou nepřekročitelné štěrkové nánosy. Zhruby polovinu rozlohy Islandu pokrývá tundrová vegetace z mechů a lišejníků.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Výchozím místem pro cestování je nejsevernější hlavní město na světě Reykjavík. Národní park Thingvellir se rozkládá na historickém místě, kde byla založena republika, a je rájem milovníků přírody, rybářů, pěších turistů, horolezců i lyžařů. Vnitrozemí láká příznivce turistiky a trekkingu. Bohaté možnosti k cestování nabízí také Národní park Skaftafell v jižní části ledovce Vatnajökull. Na západním pobřeží Islandu se rozkládají Ptačí ostrovy s obrovskými ptačími koloniemi. Pro zajištění svých práv rybolovu rozšířil Island po vyhlášení nezávislosti několikrát pásmo výsostných vod (1952 – 4 námořní míle, 1958 – 12 námořních mil, 1970 – 50 námořních mil, 1975 – 100 námořních mil). To vedlo ke konfliktům s Velkou Británií, tzv. tresčí válce a čtyřměsíčnímu přerušení diplomatických styků v letech 1975 – 1976.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Islandská koruna (ISK), dělí se na 100 aurarů a je plně směnitelná. V praxi jsou ceny evidovány v celých jednotkách. Všechny volně směnitelné měny jsou finančními  institucemi  akceptovány. Kurz islandské koruny k 30.10.2011 /střední sazba/ :  1 USD = 114,15 ISK, 1 EUR = 159,01 ISK.

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky :

Nový rok

05. - 09.   Velikonoce (pohyblivý svátek)

19. 04.  1. letní den

17. 05.  Nanabevstoupení Páně (pohyblivý svátek)

27. - 28. 04. Letnice

17. 06. Den nezávislosti - státní svátek

06. 08. Den obchodu (první pondělí v srpnu)

24. - 26. 12. Vánoce (24.12. od 12:00 hod.)

31. 12. Silvestr (od 12:00 hod.)

http://www.iceland.is/travel-and-leisure/PracticalInfo/

 

nahoru

 

Obvyklá pracovní a prodejní doba

Úřední hodiny jsou zpravidla od 9:00 do 17:00 hod., některé instituce je mění v letních měsících na dobu od 8:00 do 16:00 hod. Obchody jsou otevřeny od pondělí do pátku od 9:00 do 18:00 hod., v sobotu od 10:00 do 14:00 až 16:00, první sobotu v měsíci do 18 hodin. Některá velká nákupní centra v Reykjavíku mívají otevřeno i v neděli odpoledne (Např. Kringlan). Na Islandu se běžně používají kreditní karty, nejrozšířenější jsou EUROCARD/MASTERCARD a VISA. Banky mají otevřeno pondělí – pátek od 09:15–16:00.

 

nahoru

 

Náboženské složení

Přes 80 % obyvatel se hlásí k evangelicko­luteránské církvi (Lutheran Church of Iceland), která je státní církví a biskupy jmenuje president. Římských katolíků je registrováno cca 2,5 %.

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Islandština patří do skupiny skandinávských jazyků; běžná je znalost angličtiny a dánštiny.

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Reykjavík – 118 665 obyvatel

Kópavogur – 29 976

Hafnarfjördur – 25 850

Akureyri – 17 355

Gardabór - 10 358

Keflavík – 8 169

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při cestách do zemí Evropského hospodářského prostoru se doporučuje kromě Evropského průkazu zdravotního pojištění být vybaven navíc cestovním pojištěním, které pokryje případné další náklady (spoluúčast, repatriace apod.).

Pohotovostní telefon: 112 (policie, hasiči aj.)

První pomoc: +354-5251000

Lékařská pohotovost (Reykjavík) +354-5521230

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Existují přísné kontroly dovozu alkoholických nápojů. Je dovolen dovoz 1 litru lihovin, 1 litru vína nebo 6 litrů piva na osobu starší 20 let, dále pak dovoz 200 kusů cigaret (nebo 250 g tabáku) na osobu starší 18 let. Je možno dovézt maximálně 3 kg potravin v ceně nepřesahující 13 000 ISK. Je zakázán dovoz narkotik, masa a masných výrobků. Zvláštnímu povolení podléhá dovoz zbraní a munice, všech typů telekomunikačních zařízení (kromě 1 mobilního telefonu na osobu), živých zvířat, rostlin a léků nad přiměřenou osobní potřebu (nesmějí přesáhnout spotřebu odpovídající 100 dnů). Rybářské a lovecké náčiní použité mimo Island musí doprovázet osvědčení o dezinfekci.

Dovoz zahraniční měny je neomezený, vývoz pouze do výše prostředků, které si návštěvník na Island přivezl.

Informace o celních a devizových předpisech jsou v angličtině na: www.dutyfree.is/english

 

nahoru

 

Dokumenty

 Občan ČR může vstupovat a pobývat na území Islandu bez zvláštních omezení, a to na základě platného cestovního dokladu nebo platného občanského průkazu. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.
Zelená karta osvědčující existenci zákonného pojištění motorových vozidel není pro vozidla registrovaná v ČR nutná, ale pro zjednodušení situace v případě havárie lze plně doporučit její vyhotovení.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Islanďané se většinou domluví i anglicky a dánsky.

Podnebí je ovlivněno Golfským proudem, zimy jsou relativně mírné a léto bývá chladné. Dochází k rychlým a obtížně předvídatelným změnám počasí. Často prší a je prudký vítr. Průměrná teplota v Reykjavíku je v lednu -0,5 a v červenci 10 stupnů Celsia.

Bezpečnostní situace je dobrá. Islandské zákony nedovolují držení ani minimálního množství drogy pro vlastní potřebu.

Island je dosažitelný letecky a lodními trajekty (z Norska, Dánska, Skotska a Faerských ostrovů). Vnitrozemské silnice nemají zpevněný povrch a jsou přes zimu až do začátku července nesjízdné. Vzhledem k náročným podmínkám, malému osídlení a velkým vzdálenostem se doporučují vozidla s pohonem všech čtyř kol a společná jízda nejméně dvou vozidel, pokud turista nedisponuje např. mobilním telefonem systému GSM k přivolání pomoci v případě nouze.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

V souvislosti s rozhodnutím Rady EÚ č.368/2004/ES o předběžném provádění Dohody o EHP, nemůže být po státním příslušníkovi ČR požadováno vízum pro vstup a pobyt na území Islandu.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Při cestě na Island se doporučuje kromě Evropského průkazu zdravotního pojištění mít uzavřeno i cestovní připojištění, které pokryje případné další náklady (spoluúčast, repatriace apod.).

Důležitá telefonní čísla:
- pohotovostní telefon: 112 (policie, hasiči aj.)
- policie: +354-551-1166
- první pomoc: +354-525-1000 
- lékařská služba o víkendech, svátcích a v mimopracovní dobu (Reykjavík): +354-552-1230

 

nahoru