Mongolsko

Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel


Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu


Zdravotnictví, důležitá telefonní číslaZÁJEZDY DO MONGOLSKA:


Oficiální název státu

Mongolsko, Монгол Улс (Mongol Uls)


Rozloha

1 564 100 km2

(1259 km ze severu na jih, 2392 km z východu na západ)

Celková délka hranice 8161,8 km, 3485 km s Ruskou federací, 4676,8 km s Čínou

Průměrná nadmořská výška Mongolska je 1 580 m. Nejvyšší bod je „Chuiten Uul“ (4 374 m)

Nejnižší bod je „Chuch nuurin chotgor“ (532 m)


Počet obyvatel

2 647 545 rezidentů v Mongolsku (107 140 mongolských občanů v zahraničí)

Hustota obyvatelstva: v Ulánbátaru 246,8 os./km2 , na venkově kolem 0,9 os./km2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva v produktivním věku  42 % (2010)

Podíl městského obyvatelstva: 63,39 % (2010)


Podnebí

Podnebí je extrémně kontinentální a suché. Dlouhé zimy se vyznačují teplotami od – 26 °C do – 18 °C a poměrně krátké léto 17 – 23 °C. V poušti bylo však naměřeno až 50 °C. Neobvyklý je vysoký počet 260 jasných slunečných dní v roce


nahoru


Přírodní poměry

Na území státu ležícího v centru východní Asie se na západě nachází pohoří Altaj s nadmořskou výškou do 4 300 m a pohoří Šanghaj do 3 500 m. Náhorní plošiny s výškami od 1 000 do 1 500 m zaujímají východní část země. Na severovýchodě převládá vegetace tajgy, zbývající státní území pokrývá horská a stepní flóra, která směrem na jih přechází v 1 000 m ležící poušť Gobi. Travnatá step pokrývající čtyři pětiny území je využívána pro pastevectví. Nejdůležitějšími vodními zdroji jsou řeky Selenga a Kobolo.


nahoru


Cestovní ruch

Mongolsko nemá vytvořeny podmínky pro cestovní ruch. Hotely, případně jiná ubytovací zařízení se zde téměř nevyskytují. Turisté sem přijíždějí především na pouštní a lovecké expedice. Z celkového malého počtu kulturně-historických památek jsou významné některé stavby v hlavním městě a zříceniny města Karákórum ze 13. století.


nahoru


Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Mongolský „tugrik“ (Tugrug – angl., Төгрөг – mong.) MNT, 1 MNT = 100 mongo. Mongo se vzhledem k nízké hodnotě nepoužívá. Nejčastěji používané cizí měny jsou americký dollar (1 USD = 1287 MNT k 10/2011)  a euro (1789 MNT k 10/2011).


nahoru


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Oficiální svátky v Mongolsku jsou: 1. leden – Nový rok, 3 dny koncem ledna nebo v únoru – tradiční Nový rok „Cagán sar“ (lunární), 8.3. – MDŽ, 1.6. – Den dětí, 11.-13. červenec – tradiční svátek Nádam, 26. listopad – Den republiky.

Hlavním svátkem byl a zůstal „Cagán sar“ (Bílý měsíc), mongolský lunární Nový rok. Obvykle se slaví tři dny koncem ledna nebo v únoru, přesné datum každoročně ohlašují místní lámové. Traduje se, že Cagán sar je den zrození všech Mongolů, a že od tohoto dne jsou všichni Mongolové starší o rok. Podobně, jako u jiných národů Dálného východu, každý nový rok má svou symboliku a název. V předvečer nového roku se každá rodina loučí s odcházejícím rokem, setkání s novým neprobíhá o půlnoci jako v ČR, ale brzo ráno v první den nového roku. Všichni se oblékají do slavnostních oděvů, blahopřejí nejdříve nejstarším, pak sousedům.

Významným svátkem v Mongolsku je tzv. „Nádam“, který se oslavuje v den vítězství národní revoluce 11. července 1921. Oslavy začínají 11. července a trvají tří dny. Program oslav zahrnuje soutěže v tradičních sportovních disciplínách: zápas, střelba z luku, jízda na koni, v současnosti rovněž volejbal, basketbal, lehká atletika, šachy apod.

Pracovní doba v úřadech je obvykle pondělí až pátek od 9 hod. do 18 s hodinovou přestávkou na oběd (13–14); o sobotách, nedělích a svátcích je volno. Prodejní doba je podobná, existuje mnoho obchodů s 24 hodinovou pracovní dobou a nemálo obchodů je otevřeno i v sobotu a v neděli.


nahoru


Náboženské složení

Mongolská společnost je poměrně tolerantní k různým náboženským vyznáním. Ústava z roku 1992 zaručuje svobodu vyznání jako základní lidské a občanské právo. Zákon z roku 1993 privileguje buddhismus, islám a šamanismus, z nichž je dominantní náboženství buddhismus, který tvoří 94% (vadžrájána s elementy šamanismu), 6% vyznává islám, především kazašská menšina na západě země.


nahoru


Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk: chalch mongolština.

Ze světových jazyků se nejčastěji používá angličtina a ruština.


nahoru


Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Území Mongolska se administrativně dělí na 21 provincie (ajmaků) a hlavní město Ulánbátar (Ulaanbaatar - angl.). Kraje se dělí na okresy (sum), kterých je 329, okresy na obce (bag) - 1600, města na městské obvody (dúreg), městské obvody na čtvrtě (choró).

Provincie podle geografického umístění 

Zóna

Provincie

Název centra provincie

1. Západní

1. Bajan-Ulgii

Ulgii

2. Gobi-Altaj

Altaj

3. Zavchan

Uliastai

4. Uvs

Ulángom

5. Chovd

Chovd

2. Changaiská

1. Archangai

Cecerleg

2. Bajanchongor

Bajanchongor

3. Bulgan

Bulgan

4. Uvurchangai

Arvaicheer

5. Chubsugul

Murun

6. Orchon

Erdenet

3. Centrální

1. Gobi-Sumber

Čoir

2. Dornogobi

Sainšand

3. Dundgobi

Mandalgobi

4. Umnugobi

Dalanzadgad

5. Selenge

Suchbátar

6. Tuv

Zuunmod

7. Darchan-Uul

Darchan

4. Východní

1. Dornod

Čoibalsan

2. Suchbátar

Baruun-Urt

3. Chentii

Undurchán

5. Ulánbátar

1. Ulánbátar

Ulánbátar


nahoru


Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lékařská péče v Mongolsku je bezesporu zcela nedostatečná a zejména pro rodiny s dětmi se jedná o vysoce rizikovou destinaci. V Ulánbátaru je několik nemocnic, ale vybavení i profesionalita personálu je obvykle tristní. Při hospitalizaci zajišťují stravu a léky pro pacienty rodinní příslušníci, záchranky přijíždějí k případům v rámci Ulánbátaru i po několika hodinách a lékaři často ordinují léky, které jsou v Evropě zakázané.

Cizinci se obvykle spoléhají na ulánbátarskou pobočku mezinárodní sítě zdravotnických zařízení v zemích třetího světa SOS International (jedná se pouze o pracoviště s ambulantní péčí a pohotovostí), která zaměstnává anglicky hovořící lékaře, avšak poplatky jsou tam neúnosně vysoké. V závažných případech zajišťuje SOS klinika leteckou evakuaci do Hongkongu, ale vzhledem k tomu, že letadlo – je-li k dispozici – je hangárované v Pekingu, nejedná se bohužel o okamžitou pomoc.

Nedaleko velvyslanectví se nachází korejská nemocnice, jejíž kvalita v mnohém ohledu předčí české standardy. Jedná se však prioritně o diagnostické centrum - lůžková část je malá a lékaři ambulantní části obvykle nemají stálé pacienty. Jedná se svým charakterem spíše o kliniku, která zajišťuje velmi přesnou a rychlou diagnostiku, kterou si pacienti dále nosí k posouzení svým ošetřujícím lékařům. Je zde možné bez objednání absolvovat celou škálu vyšetření včetně CT, sona, krevních testů, vyšetření trávicího traktu atd. Databáze výsledků vyšetření je plně digitalizovaná - snímky vám na vyžádání budou poskytnuty elektronicky s anglickými popisy. V korejské nemocnici je možné navštěvovat gynekologii - jak korejští, tak mongolští lékaři se zde domluví anglicky a rusky.

U vážných úrazů a zhoršených chronických stavů se doporučuje léčba v Pekingu či Soulu. Hospitalizaci v Ulánbátaru využíváme jen v nevyhnutelných případech. Pro všechny lékaře v Mongolsku platí, že běžně ordinují i v sobotu. Stejně jako u jiných služeb neexistují dlouhé objednací lhůty - v Ulánbátaru je převis nabídky nad poptávkou. Je velkou výhodou, že se pacientovi bez problému dostane ošetření prakticky ihned.

V Ulánbátaru je velké množství lékáren, které disponují základními léky (analgetika, antipyretika, antihistaminika, atd.). Léky se obvykle prodávají jednotlivě (je možné zakoupit například jednu pilulku aspirinu) či po platíčkách - nikoli po krabičkách. K lékům tak nejsou žádné popisky a nedočtete se datum výroby. Proto se doporučuje vybavit se dostatečně všemi druhy léků z ČR a mongolská léčiva dokupovat jen v případech nouze. Mongolové a mongolší lékaři jsou pověstní nadužíváním léků - každý lékař vám například předepíše aspirin, byť by se jednalo o očaře.

Mongolové - podobně jako ostatní Asiaté - nejsou příliš zvyklí nosit brýle. Přesto je v Ulánbátaru několik nevalně vybavených optik, ve kterých lze koupit i kontaktní čočky a roztoky na ně. Doporučujeme však i toto vybavení dovézt z ČR. V případě nouze doporučujeme optiku Mars v blízkosti obchodního domu Ich Delgúr.

Hygienické potřeby jsou v Mongolsku běžně k dostání včetně zahraničních výrobků.

Při neakutních problémech je v Mongolsku také možné využít tradiční mongolskou medicínu, kterou praktikují lámové v buddhistických klášterech a která má některé rysy podobné tradiční čínské medicíně. Jedná se o léčbu mongolskými bylinami.

Hygienické podmínky jsou v Mongolsku velice špatné. Silný mráz zbavuje zemi každoročně epidemií, avšak v létě se nákazy šíří velmi rychle. Ačkoli v Ulánbátaru je voda pitná, doporučujeme dodržovat zásadu pití pouze převařené či balené vody. Do Mongolska se doporučuje očkování proti žloutence, vzteklině a břišnímu tyfu.


Nejdůležitější zdravotnická zařízení (Ulánbátar):

Pohotovostní služba – 103

SOS Medica – tel: (11) 464 325, anglicky hovořící lékaři, ambulantní zařízení s pohotovostí, nevyšší sazby za ošetření

Songdo korejská nemocnice – klinika zaměřená na diagnostiku s velmi omezenou lůžkovou částí, cizince ošetřují anglicky a rusky hovořící lékaři, ceny za ošetření jsou zde nízké  

-         Yonsei Friendship Hospital, korejská nemocnice, tel.: 310945, 454791 – pracují korejští                                             specialisti, dá se mluvit anglicky

Nemocnice č. 2 - tel. 70150255 – tato nemocnice si ze státních institucí zachovává nejvyšší standard, nicméně nedosahuje úrovně soukromých klinik výše uvedených

Zubní klinika Dental Group, Suchbátar obvod (dúreg), 1. čtvrť (choró), tel.: 331313 

Zubní klinika Enerel Dent, v areálu nemocnice č. 2, tel.: 458847.


nahoru


Celní a devizové předpisy

Celní předpisy vyžadují registraci dovážených předmětů zvláštní hodnoty i při průvozu. Jedná se především o elektroniku, šperky, výrobky ze vzácných kovů, alkohol (limit 3 litry lihovin) a cigarety (limit 2 kartony). Je zakázán dovoz a převážení narkotik, omamných látek, jedů, střelných zbraní bez povolení příslušných úřadů a pornografie. Rovněž je zakázáno vyvážet lovecké trofeje a starožitnosti bez příslušných povolení.

Není nutné prokazovat zajištění finančních prostředků pro pobyt a neexistuje povinná směna valut. Jako minimální denní částka se doporučuje 100,- USD. Místní měna je mongolský tugrik /MNT/. Směnu valut se doporučuje uskutečnit v hlavním městě. Některé kreditní karty (např. VISA, Master Card, American Express) je možné použít v hotelech a obchodech v Ulánbátaru.

Pro dovoz koček a psů platí, že zvíře musí mít svůj pas s vyznačením povinných očkování ne starších 1 roku a vyznačením prohlídky ne starší 3 dnů před odletem. S těmito potvrzeními je třeba obstarat bezplatné potvrzení na Městské veterinární správě, které se odevzdává na mongolské hranici. Pro dovoz nebo vývoz rostlin a jiných zvířat, než kočka či pes, je povinná licence, kterou udělují odpovídající ministerstva.


nahoru


Dokumenty

Požadovaným dokladem při cestě občana ČR do Mongolska je cestovní pas, jehož platnost musí přesahovat dobu platnosti požadovaného víza minimálně o 12 měsíců. Držitelé běžných pasů ČR jsou povinni si před cestou do Mongolska zajistit platné mongolské vízum na některém zastupitelském úřadu Mongolska (pro držitele služebních a diplomatických pasů platí bezvízový styk při pobytu do 3 měsíců). Pro občany zemí, kde se nachází mongolský ZÚ, není možné vyřídit víza na státní hranici. (Více o problematice v kapitole Víza – režim vstupu.)
Vjezd motorovým vozidlem s jinou SPZ, než je jeden z hraničních států, není možný na všech hraničních přechodech a je pro něj třeba zvláštní povolení, které předem vyřizuje Hlavní úřad pro bezpečnost státních hranic. Při příjezdu motorovým vozidlem označí pracovník pasové služby cestovní pas majitele vozidla a jeho hraniční průvodku razítkem "vstupuje dočasně" a poté celní orgán vozidlo propustí. Vozidlo musí opustit území Mongolska do 6 měsíců. Hlavní celní správa Mongolska může tuto dobu prodloužit o dalších 6 měsíců, prodloužení je však možné pouze jedenkrát.
V Mongolsku existují území s omezeným režimem vstupu cizinců, a to jednak národní parky (zvláštní povolení je třeba vyřídit na Ministerstvu životního prostředí a turistiky Mongolska – Odbor administrativy území s chráněnými oblastmi) a příhraniční zóny (povolení vyřizuje Oddělení hraniční služby Hlavního úřadu pro bezpečnost státních hranic Mongolska).
Adresa Velvyslanectví Mongolska v Praze:
Na Marně 5, 160 00 Praha 6
tel. (+420-2) 24311198, 24325760
fax: (+420-2) 24314827
e-mail: prague@emongolia.eu 
úřední hodiny konzulárního oddělení: pondělí - pátek 10,00 - 16,00

Z evropských zemí má Mongolsko velvyslanectví např. v Budapešti, Vídni, Berlíně, Paříži, Varšavě, Bruselu, Londýně, Moskvě a Sofii.


nahoru


Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Na venkově není násilná kriminalita častým jevem. Je třeba se však vyvarovat možného střetu s osobami jednajícími pod vlivem alkoholu.

V hlavním městě je riziko pouliční kriminality vysoké a v době letní turistické sezóny zde často dochází k násilným přepadením turistů. Doporučujeme českým občanům pohybovat se v Ulánbátaru pouze po hlavních třídách, pokud možno ve větších skupinách, ideálně bez zavazadla. 
Kreditní karty, originál cestovního dokladu a vyšší obnosy v hotovosti se doporučuje zanechat v hotelovém trezoru, případně využít úschovy na velvyslanectví.

Jsou rovněž zaznamenána násilná přepadení, která mají xenofobní a rasově motivovaný podtext. Tyto útoky jsou často páchány členy mongolských ultranacionalistických neonacistických uskupení a odehrávají se vetšinou ve dne v centru Ulánbátaru. V minulosti byly útoky směřovány především proti představitelům čínské menšiny v Mongolsku, nicméně v poslední době se mezi napadenými vyskytují i turisté.

V Mongolsku nebyl dosud zaznamenán žádný teroristický útok; riziko terorismu v zemi je mizivé.

Rizikovým faktorem jsou i extrémní klimatické podmínky země a prudké změny počasí, a to i v letních měsících. Pro turistické cesty do Mongolska je proto velmi důležité kvalitní vybavení.

V letní sezóně se vyskytují případy dýmějového moru, který přenášejí stepní svišti. Doporučuje se nepřibližovat se k těmto zvířatům, ať už živým nebo mrtvým.
Mongolsko postihují nákazy slintavky a kulhavky. Během epidemií vyhlašují úřady v postižených oblastech karanténu a nelze do nich cestovat. Osoby nacházející se v postižené oblasti (cizince nevyjímaje) ji nesmějí opouštět, a to i několik týdnů.
Za zvláště chladných zim dochází k hromadným úhynům dobytka. Mrtvá zvířata jsou ponechána svému osudu a mohou být zdrojem nákazy. Doporučujeme nepřibližovat se k uhynulým zvířatům.

Doporučujeme dobrovolnou registraci před cestou v systému DROZD – v případě těžkostí to usnadní asistenci zastupitelského úřadu. Bližší informace o registraci, doporučených očkováních a aktuálních doporučeních týkající se ubytování a dopravy nalezněte na webových stránkách českého velvyslanectví v Mongolsku.


nahoru


Víza, režim vstupu

Turistická víza jsou vystavována na 30 dní s možností jednorázového prodloužení na území Mongolska o dalších 30 dní. Pro delší dobu pobytu je třeba zažádat o zvláštní vízum, jehož vyřízení je výrazně procesně i časově náročnější.

Dle novelizovaného cizineckého zákona Mongolska se cizinci při pobytech do 30 dní nemusí registrovat, avšak na hranicích je nutné vyplnit tzv. Arrival Card. Formuláře jsou k dispozici v letadlech a vlacích a vyplněné se odevzdávají pasové kontrole. U veškerých pobytů nad 30 dní (včetně pobytů na prodloužená turistická víza) registrační povinnost do 7 kalendářních dnů od data příjezdu platí. Cizinci jsou povinni se registrovat na Úřadě pro imigraci, naturalizaci a cizince.


nahoru


Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

V Mongolsku je kolem 500 nemocnic a poliklinik, jejichž odborná i hygienická úroveň je velmi nízká, zejména mimo hlavní město. Jejich využití lze doporučit pouze v nejnutnějších případech. Zásobování léčivy je slabé a základní zásobu léků je vhodné dovézt z ČR.

Zdravotnická zařízení jsou v Mongolsku jak státní, tak i soukromá. Za ošetření je vždy třeba platit v hotovosti, nicméně samozřejmě doporučujeme cestovní pojištění pro případné proplacení v ČR.

Evakuace těžce zraněných nebo nemocných osob z Mongolska do zemí s vyšší úrovní lékařské péče je zpravidla dosti složitou a nákladnou záležitostí.
Ačkoli očkování nejsou pro cestu do Mongolska povinná, doporučujeme především očkování proti žloutence, dále pak proti vzteklině a eventuelně proti břišnímu tyfu a dětským chorobám.

Některá zdravotnická zařízení v Ulánbátaru:
· SOS Medica - tel: (11) 464 325, Bayan Zurkh Duureg, 7 Khoroo, Ikh toiruu 15 khoroolol 
· Songdo korejská nemocnice - tel: 7011 1163, Sukhbaatar duureg, 8 khoroo, Baga toiruu (přes silnici naproti hotelu Ulánbátar) 
· Nemocnice č. 1- tel: (11) 323 372 
· Nemocnice č. 2 - tel: 7015 0255 
· Zubní klinika Dental Group (naproti městské pohotovosti): tel: (11) 331 313 
· ambulance Dr. Sarangerel REFLEX, tel: 9909 1227 (lékařka s německým vzděláním)

Další důležitá telefonní čísla:
· Hasiči - 101 
· Policie - 102, nebo 7011 1133 
· Lékařská záchranná služba - 103 
· Úřad pro mimořádné situace - 105 
· Informace - letiště - 1980


 

nahoru