Brazílie

 
Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch
                                       
Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 

 

 

ZÁJEZDY DO BRAZÍLIE:

 

 

Ubytování v Brazílii

 

Letenky do Brazílie

Oficiální název státu

República Federativa do Brasil

Brazilská federativní republika - BFR

 

Rozloha

8 511 965 km2

 

Počet obyvatel

Počet obyvatel:

192,4 mil. (2011)

 

Hustota obyvatelstva:

23 obyvatel / km2

 

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

55 %

 

Podnebí

V severní části země, v Amazonské nížině, převládá vlhké tropické podnebí s teplotami 27 °C a 2 000 až 4 000 mm srážek ročně. Ve středozápadní části v Brazilské vysočině převládá subtropické podnebí se suchým zimním obdobím a denními teplotami 17 – 28 °C. Množství srážek zde dosahuje 1 600 mm. Vyskytují se tu listnaté lesy a oblasti porostlé trávou. Pantanal je pokryt rozsáhlými bažinami.

Subtropické podnebí s teplotami od 23 do 30 °C a srážkami kolem 1 250 mm je charakteristické pro pobřežní oblasti jižně od ústí Amazonky, porostlé suchými lesy se sukulenty.

Na pobřeží v oblasti od města Salvadoru po Rio de Janeiro a na jihovýchodě převažuje vlhké tropické podnebí s teplotami od 18 do 27 °C a s 1 460 mm srážek. Vlhké a mírné subtropické podnebí na jihu je podmíněno střídáním ročních období. Teploty mezi 14 a 22 °C a srážky (1 330 mm) příznivě ovlivňují vegetaci. Pro zdejší krajinu jsou charakteristické stále zelené jehličnaté lesy a travnaté porosty. Vzniklo zde mnoho plantáží a na rozsáhlých plochách se zde pase dobytek. Katastrofální sucha, na severovýchodě pak klimatický fenomén El Niňo a pokračující kácení deštného lesa představují vážnou ekologickou hrozbu. Fauna je druhově velmi bohatá. Typické jsou pro Brazílii tropické deštné pralesy, leguáni, jaguáři, leopardi, jeleni, mravenečníci, želvy, vydry, různé druhy opic, lenochodi, různé druhy plazů a ptáků. Deštný prales patří k nejrozvinutějším biotopům na Zemi, vypalování lesa však nenávratně ničí druhy, které ještě nebyli ani klasifikovány.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Pátá největší země světa zaujímá téměř pětinu jihoamerického světadílu. S výjimkou Chile a Ekvádoru hraničí se všemi státy Jižní Ameriky. Brazílii též patří několik skupin ostrovů.

Brazílie se děli na tři velké krajinné celky: Guyanskou vysočinu na severu, Amazonskou nížinu jižně od ni a Brazilskou vysočinu na jihovýchodě.

V Guyanské vysočině se na hranicích s Venezuelou nachází nejvyšší hora země Pico da Neblina (3 014 m.n.m.). Pro pohoří jsou charakteristické rozlehlé náhorní plošiny a izolované ostrovy hor. Vysočina končí strmými svahy a přechází náhle do Amazonské nížiny.

Amazonka, nejvodnatější řeka na světě, je na svém dolním toku 25 km široká, 60 m hluboká a protéká největším kompaktním tropickým lesem. Také více než tisíc jejich přítoků je velmi vodnatých, avšak vzhledem k četným peřejím mají omezenou splavnost.

Nejdůležitější vodopády jsou Iguacu (72 m) a Paulo Alfonso na řece Sao Francisco (81 m), Sedm vodopádů na řece Paraná aj.

Brazilská vysočina (téměř 5 mil. km2) zaujímá bezmála polovinu rozlohy země. Krystalické trupové pohoři je překryto prvohorními a druhohorními vrstvami, které byly složitě zvrásněny. Na jihovýchodě přechází v pobřežní pásma Serra do Mar a Serra da Mantiqueira a spadá příkře do Atlantiku. Na jihu a jihozápadě přechází Brazilská vysočina v pobřežní nížinu obklopenou zátokami. Pantanal, močálovité území v říční nivě na západě Brazílie, je obklopen plošinou Mato Grosso.

Pokud jde o nerostné bohatství, je Brazílie považována za jednu z nejbohatších zemí světa. Na jejím území se nalézají obrovská naleziště ropy, železné rudy, manganu, zlata, drahokamů, bauxitu, magnezitu, mědi, cínu, zinku, chromu, wolframu, niklu a uranu. Významným hospodářským činitelem jsou nesmírné zásoby ušlechtilého tropického dřeva a vodní energie.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Nejoblíbenějšími turistickými destinacemi jsou města Rio de Janeiro, Sao Paulo, Salvador, Recife, Sao Luís s nádhernou zástavbou z koloniálního období, Minais Gerais s památkami na těžbu zlata a diamantů z přelomu 17. a 18. stol., Diamantina, Ouro Preto s četnými kostely, muzei a nejstarším divadlem, Manaus a Brasília, ale také vodopády Iguacú.

K nejvýznamnějším turistickým atrakcím patří pláže Copacabana v Riu de Janiero, Homole cukru a velká podívaná se sambou v době konání Carnaval do Brasil. Bujné, vlhké tropické pralesy s rozmanitými druhy zvěře činí z Brazílie atraktivní cíl cest po celý rok. Tropické léto trvá od dubna do října. Tyto měsíce jsou nejpříjemnějším obdobím roku. Od prosince do února trvá zesílený domácí cestovní ruch. V období mezi prosincem a květnem je možno se koupat na celém brazilském pobřeží.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Brazilskou měnou je real (brazilské značení R$, mezinárodní značení BRL), dělí se na 100 centavos. Měnu nelze označit za volně směnitelnou. Směnný kurs dne 2.5. 2012 byl 1 USD = 1,9085 BRL.

 

nahoru

 

Používání cizích měn

Hlavní světové měny, nejlépe USD, je možno směnit v hotelech, bankách a směnárnách. Platba přímo v USD není obvyklá (mnoho bank nemá licenci k přijímání plateb v USD, resp. v jiných měnách než v brazilské, některé instituce vůbec nesmějí přijímat cizí měnu). Někdy dochází k potížím i při směně jiných měn než USD. Rozšířená a bezproblémová je platba mezinárodními platebními kartami.

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

1. leden - Nový rok, Den světového bratrství

únor/březen  - Karneval (pohyblivý svátek, úterý před popeleční středou)

březen / duben - Velký pátek velikonoční (pohyblivý svátek)

21. duben - Tiradentes, výročí úmrtí bojovníka za nezávislost na Portugalsku (1792)

1. květen - Svátek práce

červen - Boží tělo (pohyblivý svátek, 62 dní po Velkém pátku)

7. září - Den nezávislosti (1822)

12. říjen - Den zjevení Panny Marie (Nossa Senhora de Aparecida)

2. listopad - Památka zesnulých

15. listopad - Vyhlášení republiky (1889)

25. prosinec - Vánoční svátek

Karneval je největším brazilským svátkem. Jeho datum je pohyblivé, začíná 40 dní před velikonocemi a pracovní volno oficiálně trvá dva a půl dne (pro rok 2013 připadne na 11. a 12. února). Na velikonoce se slaví Velký pátek (v r. 2013 dne 29. března), zatímco Velikonoční pondělí je již pracovní den. Do vánočních svátků se v Brazílii nezahrnuje 26. 12. Kromě těchto federálních svátků mají některé jednotlivé státy své vlastní svátky - většinou je slaven některý ze svatých patronů (např. Rio de Janeiro - 20. leden, 24. duben, 20. listopad; Sao Paulo 25. leden, 9. červenec, 20. listopad).

Pracovní doba úřadů je obvykle od 9:00 do 12:00 hodin a od 15:00 do 18:00 hodin.

Prodejní doba v obchodech je většinou od 8:00 až 10:00 do 18:00 až 19:00. Řada samoobsluh a supermarketů má otevřeno nonstop.

 

nahoru

 

Náboženské složení

Křesťanství 90 % (katolíci 74 %, protestanti 15 %, novodobé křesťanské církve 1 %), ostatní náboženství 3 % (tradiční africké 0,5 %), bez vyznání 7 %.

 

nahoru


 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk:

portugalština

 

Ostatní nejčastěji používané jazyky:

španělština

angličtina

Španělština je srozumitelná z důvodu příbuznosti s portugalštinou a komunikace s okolními latinskoamerickými státy. Angličtina je do určité míry rozšířena v obchodních kruzích a mezi mládeží. Znalost cizích jazyků je však celkově minimální.

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

BFR tvoří 26 států a 1 federální distrikt s hlavním městem Brasília. Státy: Acre (AC), Alagoas (AL), Amapá (AP), Amazonas (AM), Bahia (BA), Ceará (CE), Distrito Federal (DF). Espírito Santo (ES), Goiás (GO), Maranhão (MA), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Minas Gerais (MG), Pará (PA), Paraíba (PB), Paraná (PR), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Norte (RN), Rio Grande do Sul (RS), Rondônia (RO), Roraima (RR), Santa Catarina (SC), São Paulo (SP), Sergipe (SE), Tocantins (TO).

Největší města, počet obyvatel:

São Paulo (SP) 11 mil., metropolitní oblast 17,0 mil.

Rio de Janeiro (RJ) 6,1 mil., metropolitní oblast 11,0 mil.

Salvador (BA) 2,9 mil., metropolitní oblast 3,5 mil.

Brasília (DF) 2,6 mil.

Fortaleza (CE) 2,5 mil., metropolitní oblast 3,4 mil.

Belo Horizonte (MG) 2,5 mil., metropolitní oblast 6,1mil.

Curitiba (PR) 1,9 mil., metropolitní oblast 3,3 mil.

Manaus (AM) 1,7 mil., metropolitní oblast 2,0 mil.

Recife (PE) 1,6 mil., metropolitní oblast 3,8 mil.

Porto Alegre (RS) 1,4 mil., metropolitní oblast 4,2 mil.

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Nelze doporučit pro jakékoliv lékařské ošetření státní zdravotnická zařízení. Soukromá zdravotnická zařízení ve větších městech jsou na dobré profesionální a hygienické úrovni. Pacient je vždy povinen zaplatit toto ošetření bezprostředně na místě a po návratu do ČR žádat o refundaci u pojišťovny, u které sjednal zdravotní pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí. Soukromé nemocnice požadují při hospitalizaci záruku zaplacení (např. předložení mezinárodní platební karty nebo složení peněžní hotovosti).

 

nahoru


 

Celní a devizové předpisy

Při vstupu do Brazílie je třeba deklarovat částky v hotovosti či v cestovních šecích přesahující v přepočtu 10 000,- BRL.

Do Brazílie nelze dovážet cigarety a alkohol vyrobené v Brazílii a určené výhradně pro zahraniční trh, a dále drogy, omamné látky a předměty "ukryté" za účelem oklamání celní kontroly. V případě cestujících mladších 18 let je zakázán dovoz jakéhokoli množství cigaret a alkoholu.

Bezcelně je do Brazílie možno dovážet předměty osobní potřeby v množství odpovídajícímu charakteru a délce trvání pobytu. Bezcelní limit na ostatní dovážené věci (např. dárky) je 500,- USD. Limit se vztahuje na každého cestujícího individuálně a nelze např. spojovat limity ani u spolucestujících manželů. V případě překročení limitu je třeba dovážené věci nechat proclít a zaplatit clo ve výši 50% jejich hodnoty nad povolených 500,- USD.

V případě, že se cestující pokusí provézt věci nad povolený bezcelní limit bez jejich proclení a bude při kontrole odhalen, hrozí mu navíc pokuta ve výši dalších 50% hodnoty věcí nad povolený limit 500,- USD.

V případě nákupu ve Free-Shopu na brazilském letišti, které je zároveň místem vstupu do země, je možno pořídit a bezcelně dovézt předměty v hodnotě dalších maximálně 500,- USD. V tomto případě je nakoupené množství limitováno následovně:
-24 ks alkoholických nápojů (maximálně 12 ks jednoho druhu)
-20 krabiček cigaret zahraniční výroby
-25 ks doutníků
-10 ks kosmetických výrobků
-3 ks hodinek, hraček či elektronických výrobků

Ilegální vývoz rostlin a živočichů z Brazílie je přísně trestán!!!

 

nahoru

 

Dokumenty

K řízení automobilu na území Brazílie je třeba mezinárodní řidičský průkaz. Jelikož tento není opatřen portugalským textem, měl by být teoreticky opatřen doložkou DETRANu (obdoba našich dopravních inspektorátů) včetně překladu.Skutečnost je nicméně taková, že zahraniční řidiči v drtivé většině žádnou podobnou doložku nemají. Při silniční kontrole je dále třeba předložit doklady od vozidla (technický průkaz) a doklad o zaplacení povinného ručení.
Dálniční známky v Brazílii neexistují. Na zprivatizovaných silnicích se platí pedágio (dálniční poplatek) ve výši cca 4 - 14 BRL za osobní automobil a za ujetý úsek mezi výběrčími stanovišti (cca 50-100 km). 


 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Bezpečnostní situace v Brazílii, zvláště pak ve velkých městech jako jsou Rio de Janeiro a Sao Paulo, není ideální. Důrazně se doporučuje dodržovat následující bezpečnostní pravidla:

- před cestou se domluvte s Vaší rodinou či přáteli v ČR na postupu pro případ, že se ocitnete v nouzi. Informujte je podrobně o programu Vaší cesty, včetně názvu hotelů a čísel vnitrostátních letů. Je důležité mít předem domluveno případné zaslání peněz do zahraničí, a to nejlépe prostřednictvím služby Western Union, jejíž partnerem je v ČR Česká pošta a Brazílii banka Banco do Brasil (bankovní pobočky jsou otevřeny ve všední pracovní dny od pondělí do pátku od 10 do 16 hodin).

-cestovní pas, letenky a další originální doklady ponechávejte během Vašeho pobytu pokud možno vždy uzamčené v hotelovém trezoru. V Brazílii Vám k prokázání totožnosti zpravidla postačí fotokopie cestovního pasu.

-na procházky po městě či na pláž si sebou berte jen skutečně nutnou částku peněz v hotovosti, nejlépe pak v menších bankovkách (1, 2. 5 a 10 reálů). Nenoste šperky-řetízky, náušnice, náramky ani prsteny.Batohy, baťůžky či ledvinkya především vzezření turisty přitahují pozornost a zvyšují riziko přepadení.

-buďte obezřetní při používání videokamery nebo fotoaparátu. Větší přístroje nenoste viditelně na krku. Pro jejich uschování se nejlépe osvědčují nenápadné igelitové tašky z místního supermarketu.

- svá zavazadla nikdy nenechávejte bez dozoru, a to ani na letišti či v hotelové recepci. K uschování dokladů a peněz (např. při cestě z letiště do hotelu a zpět) nepoužívejte ledvinky a příruční tašky. Doklady a peníze mějte, pokud možno, na těle (v prodejnách cestovních potřeb lze zakoupit nejrůznější nenápadné "kapsičky").

Při návštěvě města Rio de Janeiro

- nenechte se zlákat k návštěvám místních chudinských čtvrtí (favel). Ani cestovní kancelář Vám nezajistí žádnou bezpečnost navíc a místní policie turistické zájezdy nedoprovází.
- neprocházejte pěšky tunely mezi jednotlivými částmi města, dochází v nich k častým přepadením.
- po městě či pláži se pohybujte pokud možno vždy ve skupině či s davem, v případě, že cestujete sami. V noci doporučujeme využívat k přesunům vozidla taxi, a to i na krátké vzdálenosti.

- nenechte se ukolébat zdánlivě poklidným rytmem města. K přepadením může dojít i za bílého dne na rušné ulici či pláži. Útočníci jednají zpravidla ve skupinkách a často k vyhrožování používají automatickou zbraň.

- v případě pocitu, že jste sledováni, okamžitě zamiřte do relativně bezpečných míst (obchodu, recepce hotelů apod.), neváhejte se obrátit na nejbližšího uniformovaného policistu. Podezřelým osobám ( na zemi ležícím či podivně se chovajícím) se raději zdálky vyhýbejte (raději přejděte na protější chodník).

- v případě, že dojde k přepadení, útočníkům vydejte všechno, o co Vás požádají (zájem mají především o peníze, šperky, kamery, fotoaparáty a mobilní telefony). Nepanikařte ani se nesnažte bránit - pokusy o sebeobranu zpravidla končí tragicky pro přepadeného turistu. Nikdy nepodceňujte nízký věk útočníka. Nesnažte se utéct, jelikož pachatelů může být více. Vyvarujte se prudkých pohybů a pokud možno i přímého pohledu do tváře útočníka.

- pokud Vám bude odcizen cestovní pas, nechte si na policejní stanici vyhotovit protokol o krádeži. Z policejní stanice či hotelu se pak co nejdříve spojte s českým zastupitelským úřadem.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

Občané České republiky, kteří jsou držiteli platného cestovního pasu, mohou od 3. října 2005 vstupovat na území Brazilské federativní republiky bez víz za účelem pobytu, který nebude trvat déle než 90 dnů, a který nebude sloužit k výdělečné činnosti.Tato doba může být prodloužena za předpokladu, že celková doba nepřesáhne 180 dnů za posledních 365 dní. Ke vstupu na území Brazílie potřebují občané České republiky platný cestovní pas s minimální platností 6 měsíců od data vstupu.
V odůvodněných případech může federální policie kromě cestovního pasu vyžadovat při migrační kontrole předložení následujících dokladů:
· potvrzení o účelu pobytu (turistika, účast na konferenci, veletrhu apod.)
· potvrzení o zajištění ubytování (rezervace v hotelu, úředně ověřené pozvání)
· zpáteční letenka
· mezinárodní zdravotní pojištění
· prostředky na pobyt (kreditní karta, výpis z bankovního účtu, finanční hotovost).

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Při cestách do okolních států (s výjimkou letecké přepravy) je třeba dbát na zajištění výstupního razítka brazilských pohraničních orgánů do cestovního pasu a odevzdání druhé části hraniční průvodky, kterou každý cestovatel obdrží při vstupu do Brazílie. Bez výstupního razítka ( o které se turista na některých menších pozemních pohraničních přechodech musí doslova postarat sám) vznikají potíže s opětovným vstupem do země. Obdobně je třeba vždy vyplnit a nechat si potvrdit hraniční průvodku a zajistit si vstupní razítko do cestovního pasu při vstupu do Brazílie.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 Doklad o očkování (mezinárodní očkovací průkaz) se u občanů evropských zemí nevyžaduje, pokud do Brazílie necestují z jiných jihoamerických zemí s rizikem žluté zimnice.

Nejdůležitějším očkováním pro cestování na většině území Brazílie kromě pobřežních oblastí od města Fortaleza na jih, prakticky až po Uruguay, je vakcína proti žluté zimnici. Dále je doporučeno očkování proti hepatitidě typu A a B a břišnímu tyfu. Při cestách do oblasti Amazonie je rovněž doporučeno užívání antimalarik.

V deštivé a teplé sezoně prosinec až květen, místy až srpen, je v Brazílii obvyklý výskyt horečky dengue, proti níž neexistuje očkování. Výskyt choroby je v Brazílii endemický; k nejohroženějším oblastem patří severovýchod, středozápad a stát Rio de Janeiro. Horečka dengue je virové onemocnění, které přenáší komár Aedes aegypti. Hlavním preventivním opatřením je ochrana proti komářímu bodnutí - používání repelentů, chránění těla oděvem, zj. se doporučují dlouhé nohavice. Příznaky onemocnění jsou podobné chřipce (bolesti hlavy, svalů, kloubů, celková únava, malátnost, pokles krevního tlaku a horečka). Inkubační doba je 7-10 dní. V pokročilejší fázi se objevují červené až černé skvrny po těle a hubnutí. V případě zhoršení zdravotního stavu s výše uvedenými příznaky je důležité situaci nepodcenit a rychle vyhledat odbornou pomoc.

Významné riziko přestavuje také možnost nakažení AIDS. Podle zprávy Světové zdravotnické organizace z r. 2008 je v Brazílii přes 710 tisíc osob starších 15 let HIV pozitivních, což představuje 0,6% obyvatelstva.

Úroveň soukromých zdravotnických zařízení ve velkých brazilských městech je na vynikající úrovni. První pomoc v případě nehody však poskytují zdarma pouze státní veřejná nemocniční zařízení, jejichž kvalita je velmi různorodá. Jinak je nutno, pokud turista nemá předem uzavřeno zdravotní pojištění, hradit veškeré výdaje za lékařské ošetření v hotovosti či platební kartou. V případě nutnosti hospitalizace je třeba složit předem částku zhruba 1 000-2 000 dolarů nebo předložit platební kartu, garantující úhradu poskytnutých zdravotních služeb.

Při uzavírání cestovního pojištění se doporučuje předem podrobně informovat na veškeré podmínky možného využití pojištění v Brazílii!

Důležitá telefonní čísla platná pro celou Brazílii:
policie: 190 (Polícia militar), 147 (Polícia civil)
rychlá lékařská záchranná služba (Pronto Socorro): 192
hasiči (Bombeiros): 193

 nahoru