Kuba

Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry


Cestovní ruch
                                       
Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky


Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města


Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy


Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla


  


ZÁJEZDY NA KUBU:Oficiální název státu

 • República de Cuba – zkratka: CU    
 • Kubánská republika

 

Rozloha

Celkem 109 886 km2(hlavní ostrov 105 00, ostrov Isla de Juventud 2 000 a ostatní ostrovy 3 000),  z toho:                                      

 • obdělávaná zemědělská půda: 29 %
 • louky a pastviny: 23 %
 • lesy: 17 %
 • ostatní: 31 %

 

Počet obyvatel

Celkem 11 209 566 (k 2010), z toho:

•          muži 5 609 882

•          ženy 5 629 684

Hustota osídlení celkem 102,01 osob/km 2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 5,158 mil.                                                  

 

Podnebí

Kuba leží v oblasti nvějších tropů a má střídavě vlhké podnebí ovlivňované severovýchodními pasáty. Střední měsíční teploty kolísají od 28 do 22 °C. Ve střední části ostrova (nejvíce mezi červnem a říjnem) spadne 1 000 až 1 500 mm srážek. Původní deštné horské lesy ustoupily obdělaným polím a savanám porostlým palmami. Drohově nepříliš bohatá fauna je zastoupena hmyzožravce, plazy a hlodavci. V pobřežních vodách žijí početné druhy ryb.


nahoru


Přírodní poměry

Největší část hlavního ostrova zaujímají nížiny. V jihovýchodní části země se rozkládá seizmicky aktivní pohoří Sierra Maestra s nejvyšší horou Pico Turquino (téměř 2 000 m.n.m.). Nižší horské hřbety se vypínají ve střední části – Sierra Trinidad, na západě pak v Sierra Guaniguanico.

Na severu země, v okolí Matanzasu a Havany, se táhnou pahorkatiny. Pobřeží je lemováno množstvím korálových ostrovů a rifů.


nahoru


Cestovní ruch

Hlavními centry cestovního ruchu jsou města Havana, Trinidad a Santiago de Cuba s plážemi u Matanzasu. Nejvhodnějším obdobím z hlediska turistiky je listopad až duben.


nahoru


Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

V zemi platí dvě oficiální měny:

 • Kubánské peso – Peso Cubano Nacional (CUP) / 100 centavos (nacionales)
 • Konvertibilní peso – Peso Cubano Convertible (CUC) / 100 centavos (convertibles)

•  Peso convertible CUC – hlavní užívaná měna; aktuální kurz je 1 EUR = 1,26 CUC (únor  2011);
•  Peso nacional CUP – pro peso nacional paltí dvojí směnny kurz, ve státních směnárnách je kurs:1 CUC = 24 CUP, státní podniky používají kurz 1 CUC = 1 CUP.
•  Euro EUR – používání této měny je zavedeno v izolovaných turistických centrech.

Většina obchodů prodává zboží za CUC. V obchodech za CUP se dostanou  přídělové potraviny a v omezené míře také technické výrobky kubánské produkce. Za CUP je také zelenina a ovoce na tržišti. Některé restaurace a bary fungují v CUP nebo obou měnách.

Výměna USD za CUC je účtována s 10 % srážkou za použití embargované měny. Při bezhotovostním styku není tento poplatek účtován. Pro mezinárodní bankovní styk nesmí Kuba vzhledem k americkému obchodnímu embargu používat USD.

 

nahoru


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. leden – Výročí revoluce v roce 1959, hlavní státní svátek.
 • 1. květen – Svátek práce.
 • 25.–27. červenec – Den národního povstání (útok na kasárna Moncada dne 26. 7. 1953).
 • 10. říjen – Začátek bojů za nezávislost, osvobození otroků roku 1867 (Grito de Yara).
 • 25. prosinec – Vánoce – vyhlášeny volným dnem od roku 1998.

Pracovní doba:

ministerstva a podniky:

 • Po-Pá 8:00 – 16:30 polední přestávka 30 – 60 min,

obchody:

 • Po – So: 10:00 - 17:00 až 18:00         

benzínové stanice Cupet, Oro Negro fungují 24 hodin denně

 

nahoru


Náboženské složení

 • ateisté
 • katolíci
 • africká náboženství
 • judaismus

Oficiální údaje nejsou publikována. Před nástupem Fidela Castra k moci se k římskokatolické církvi hlásilo 85 % obyvatel.

 

nahoru


Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • španělština

Ostatní nejčastěji používané jazyky – angličtina v obchodním styku,  pro styk s turisty také francouzština, italština a němčina.

 

nahoru


Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Kuba je členěna na 15 provincií (jedna z nich je hlavní město) a zvláštní okrsek Isla de la Juventud:

Camagüey, Ciego de Avila, Cienfuegos, Granma, Guantánamo, Holguín, město Ciudad de La Habana, provincie La Habana, Las Tunas, Matanzas, Pinar del Río, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, Villa Clara, Artemisa, zvláštní okrsek Isla de la Juventud

Země se dále člení na 169 okresů (municipios).

Hlavní město:

•          Ciudad de La Habana (Havana) - 2 156 351 obyvatel

Další velká města:        

Santiago de Cuba – 1 044 773. obyvatel

Holguín - 1 036 314 obyvatel

Camagüey - 783 448. obyvatel

Z celkového počtu obyvatel žije 76 % ve městech.

 

nahoru


Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Nemocnice Cira García v Havaně je určena pro cizince. Ošetření je placené, přičemž za první orientační návštěvu lékaře se obvykle platí kolem 25 CUC. Také další ceny jsou vysoké.  Zdravotní pojištění pro cestu na Kubu je povinné. Ve větších turistických střediscích (např. Varadero) jsou obdobné nemocnice pro zahraniční turisty.


nahoru


 

Celní a devizové předpisy

Všichni cestující mají právo dovézt nové předměty a zboží, jež není určeno k obchodování, v hodnotě 1000.00 USD . Výše celního poplatku je 100% deklarované hodnoty, s odečtením 100.00 USD. Tohoto práva může být využito pouze jednou v roce. Platí přísný zákaz dovozu potravin a zbraní. Platí zákaz dovozu videa, přehrávače DVD, satelitních antén, bezdrátových domácích telefonů, satelitních přístrojů. Není problém si dovést obyčejný mobilní telefon.Živá zvířata musí mít příslušný certifikát. Koncem roku 1997 vstoupily v platnost nové, přísnější celní předpisy, které (vzhledem k nedostatku elektřiny na ostrově) neumožňují dovoz energeticky náročnějších elektrických spotřebičů - především mikrovlnných trub, ohřívačů, videí, atd.
Zboží osvobozené od celních poplatků a daní:
- věci osobní potřeby (ošacení, obuv, toaletní a mycí prostředky v rozumném množství odpovídajícímu době pobytu),
- další předměty jejichž hodnota nepřesahuje 100.00 USD,
kromě osobních předmětů je možno dovézt až 10 kg léků,
- dále cestující starší 18 let mohou dovézt 200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 250 gramů tabáku, a 3 litry vína nebo jiných alkoholických nápojů.

Zákaz dovozu se vztahuje na:
drogy, omamné a psychotropní látky, vyjma těch jež cestující přiváží podložené patřičným lékařským předpisem k osobnímu použití,
- krevní deriváty,
pornografické časopisy, předměty a zboží,
- výbušniny,
lehká motorová vozidla a motory.

Speciální předpisy platí pro:
zbraně, munice k nim, bodné a sečné zbraně,
územní radiokomunikační stanice a přístroje,
biologické a farmaceutické výrobky živočišného původu a/nebo pro veterinární použití,
exempláře flóry a fauny a jejich části v jakékoli formě,
potraviny pouze v průmyslově vyrobených a hermeticky uzavřených konzervách.

Speciální předpisy upravující dovoz zděděného majetku, předmětů obsahujících ušlechtilé kovy a drahé kameny a valut:
- v případě, že cestující doveze krátkodobě předměty jejichž hodnota převyšuje 5000.00 USD, musí vyplnit pro celní orgány Prohlášení o hodnotě, jež je třeba předložit při odjezdu ze země jako průkazný dokument takového dovozu.
jestliže cestující při svém odjezdu uvažuje o vývozu hodnoty převyšující 5000.00 USD musí při svém příjezdu na Kubu deklarovat celkovou dovezenou hotovost. Nedeklarované předměty, předměty nepravdivě deklarované a předměty jejichž hodnota přesahuje 1000.00 USD jako maximální povolená hodnota, mohou být zadrženy nebo zabrány a cestující může být trestně stíhán.
Povinná výměna valut a prokazování zajištění finančních prostředků pro pobyt a vycestování ze země na Kubě není.

 

nahoru


Dokumenty

Platný cestovní pas (doba platnosti minimálně do opuštění Kuby), při vstupu do země cestující vyplňuje malý vstupní formulář; kopii, která mu zůstává, musí bezpodmínečně předložit při opuštění země, formulář je na hranici přísně vyžadován. V případě ztráty lze s určitým časovým prodlením (ověřování totožnosti turisty v centrální evidenci) získat nový. Při odletu ze země musí každý cestující povinně zaplatit letištní poplatek (25,- USD za osobu). Kubánské úřady neuznávají argumentaci, že byly letištní poplatky zahrnuty v ceně letenky.
Motorové vozidlo: pro zapůjčení motorového vozidla stačí český řidičský průkaz (platí po dobu 180 dnů pobytu na Kubě, poté je nutné zažádat o místní řidičský průkaz - pouze formalita, není nutné žádné přezkoušení z pravidel silničního provozu) 


 

nahoru


Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Bezpečnost:
V posledních letech stoupá počet krádeží i loupežných přepadení turistů na Kubě. Nebezpečí krádeží existuje nejen v noci, ale také za denního světla, zejména v centru Havany a na Malecónu. Přestože je Kuba obecně bezpečnější než ostatní země Latinské Ameriky, i zde je nutné dodržovat základní pravidla opatrnosti uplatňovaná v ostatních zemích:
- zavazadla mít pod stálou kontrolou (zejména na východních plážích Havany – Tarará a Santa María),
- nepřespávat v parku či na plážích, v noci a nad ránem při pohybu mimo ubytovací zařízení nemít u sebe větší množství peněz či kameru,
- nenavštěvovat liduprázdné uličky Havany, resp. opuštěná místa všeobecně,
- nevozit s sebou cennosti, oblékat se nenápadně a peníze si rozdělit na více míst a mezi více osob,
- auta parkovat vždy na hlídaných parkovištích,
- ženám cestujícím na Kubu samostatně se doporučuje připojit se již na letišti k jiným turistům a necestovat do Havany samostatně taxíkem (i oficiálním), ani se osamoceně v noci pohybovat po Havaně,
- je praktické mít s sebou ofocenou datovou stránku cestovního dokladu a 2 pasové fotografie.

Kuba se v posledních letech stala střediskem ”sexuální turistiky”. Kubánské úřady se prostituci snaží potírat, nicméně ve skryté formě prostituce prosperuje dál. Na prostituci je samozřejmě vázána další kriminalita.

Ubytování:
Ubytování v hotelech na Kubě je obecně dobré kvality. Hotely jsou většinou provozovány společně se zahraničním partnerem - řetězce známých hotelů převážně španělských, italských a německých zaručují standardní kvalitu služeb.
Turisté mohou využít i ubytování v soukromí v tzv. Casa Particular.
Kempovat či nocovat pod širým nebem sice není oficiálně zakázáno, avšak pro tento způsob turistiky nejsou na Kubě vytvořeny podmínky - campy neexistují. Jediný tzv. ”lidový camping” je určen Kubáncům a podmínky v něm zdaleka nedosahují úrovně nejprostších campů v Evropě. Kubánská policie vykazuje osoby nocující na plážích do hotelů.

Zdraví:
Pro cestu na Kubu není předepsáno žádné povinné očkování, doporučené je očkování proti žloutence typu A i B.
K pití nelze používat vodu z místní vodovodní sítě, ale pouze vodu kupovanou v láhvi s neporušeným uzávěrem. Nedoporučuje se konzumace potravin od drobných prodejců na ulici.

Situaci s výskytem horečky dengue lze na Kubě považovat za stabilizovanou. Nadále se však doporučuje toto onemocnění nepodceňovat a v případě výskytu zvýšených teplot a zhoršení zdravotního stavu neprodleně vyhledat lékaře. Informace o dengue lze nalézt na internetových stránkách Světové zdravotnické organizace www-who.int/topics/dengue/en/. Jde o akutní horečnaté onemocnění virového původu s příznaky podobnými chřipce. Nákaza se přenáší komářím bodnutím. Preventivním opatřením je používání repelentů a moskytiér. Účinné očkování neexistuje.

Kromě obecných doporučení preventivní povahy vydaných kompetentními orgány jako Světová zdravotnická organizace doporučujeme při cestách na Kubu v případě ubytování u soukromých osob v tzv. casas particulares, a cestách do provincií mimo turistická střediska vybavit se antibakteriologickými mycími přípravky na dezinfekci rukou.

Kubánské úřady při příletu na Kubu vyžadují vyplnění zdravotního formuláře o momentálním zdravotním stavu cestovatele. V případě zdravotních potíží s příznaky chřipky u zahraničních cestovatelů kubánská zdravotnická zařízení automaticky testují krev cestovatele na virus H1N1 a případně dotyčného pacienta umístí do karantény před tím, než mu je umožněno vycestovat z Kuby.

Upozorňujeme cestovatele na Kubu, že Kuba od 1. 5. 2010 bezpodmínečně vyžaduje uzavření cestovního pojištění pro hrazení léčebných výloh na celou dobu pobytu. Cestovatelé, kteří nebudou mít cestovní pojištění při vjezdu do země, budou povinni uzavřít pojištění přímo na letišti. Cena tohoto pojištění by se měla pohybovat v rozmezí 1,5-3 EUR na den. Vzhledem k možným komplikacím s náběhem systému prodeje pojištění na kubánských letištích doporučujeme uzavření cestovního pojištění ještě v ČR.

Finance:
Peníze se zásadně mění v bankách, hotelech a směnárnách s označením CADECA, nikoliv u osob na ulici. Na Kubě existují v současné době dvě měny - peso konvertibilní CUC (nahrazuje USD) a peso národní CUP (národní měna). Pro cizince je povinná směna cizí měny za konvertibilní peso CUC (1CUC=cca 0,9 USD; 1,20 EUR; 24 CUP). Upozorňujeme, že bankomaty na Kubě často nefungují ani v hotelových komplexech. Platební karty provozované společnostmi z USA na Kubě nelze použít.

Zaslání finanční hotovosti na Kubu je možné prostřednictvím ČSOB do Banco METROPOLITANO, adresa: Ave. 5a y 112, Playa, La Habana, Cuba. Zde proti předložení cestovního pasu vyplatí cizinci tuto hotovost. Upozorňujeme, že částka se musí posílat v EURO na jméno, uvést č. pasu, datum narození, kontaktní adresu nebo telefon. Převod trvá 3-5 dní. V nouzových případech (ztráta, krádež) je možné obrátit se s žádostí o převod peněz z ČR na velvyslanectví ČR v Havaně.

Doprava:
Orientační ceny za půjčení automobilu:
malé vozy: 60.00 CUC/den (do 7 dnů), 55.00 CUC/den (nad 7 dnů) dle sezóny
střední vozy: 75.00 CUC/den (do 7 dnů), 70.00 CUC/den nad 7 dní, dle sezóny
Půjčovny vozů sice oficiálně deklarují zahrnutí pojištění do pronájmu vozu, je třeba se ale ujistit, že tomu tak skutečně je při sjednávání podmínek. Doporučuje si náhradu škody vyřídit na místě, aby se předešlo řešení případu soudní cestou a s tím spojenému případnému prodloužení pobytu v místě.

Hurikány:
Zvýšené nebezpečí výskytu hurikánů v Karibské oblasti se týká zejména období červenec-listopad. Na Kubě existuje funkční systém sledování výskytu tropických cyklonů a s tím spojené ochrany obyvatel včetně zahraničních turistů. V případě vzniku nebezpečí je nutno se řídit instrukcemi a požadavky jednotek záchranného bezpečnostního systému.

 

nahoru


Víza, režim vstupu

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.
Turistická víza: 19. ledna 2000 přestala platit bezvízová dohoda mezi ČR a Kubou a od tohoto data potřebují čeští turisté k cestě na Kubu víza. Pokud se jedná o turistický pobyt, uděluje Kubánský konzulát vízum ve formě turistické karty, která stojí 630,- Kč. Tato karta může být vyřízena v rámci turistického pobytu přes cestovní kancelář. Turistická karta opravňuje k pobytu na území Kuby po dobu 30 dnů a může být prodloužena na Kubě na cizinecké policii o dalších 30 dnů, poplatek činí 25,- USD. Turistickou kartu je nutno si obstarat před odletem na Kubu, protože ji nelze získat po příletu na kubánské letiště. Jedná-li se o cestu za jiným účelem naž turistickým, je nutno podat žádost o udělení víza na konzulárním oddělení ZÚ Kuby v Praze (cena cca 35,- USD).

Víza pro novináře: platí zákaz výkonu činnosti bez akreditace - novináři musí obdržet pracovní vízum D-6 (obvykle stojí 50,- USD, ale vzhledem k bezvízovému styku, ZÚ Kuby v Praze v minulosti víza vydával zdarma), poté se musí novináři akreditovat ve Středisku mezinárodního tisku v Havaně (CPI - Centro de Prensa Internacional, musí předložit průkazku, nahlásit místo pobytu, cena 60,- USD). Získání víza trvá často velmi dlouho (i půl roku a více), kubánské úřady sledují zahraniční tisk a registrují novináře píšící o Kubě ”hanlivě”. Tito poté vízum, jehož vydání povoluje havanské CPI, nemusí obdržet. Stejně tak jako novináři, kteří v minulosti psali o Kubě s použitím materiálu získaného během svého turistického pobytu a tedy bez ”povolení k práci”.

Přihlašovací povinnost: ve vstupním formuláři, který cestující obdrží ihned při vstupu do země, se uvádí i místo pobytu v zemi - pokud cestovatel neuvede zajištění pobytu, kubánské úřady ho budou nutit zaplatit min. 3 noci v hotelu, někdy hotel i předem určují. V případě ubytování v soukromí platí přihlašovací povinnost, kterou zajišťuje majitel domu (bytu). Za nesplnění přihlašovací povinnosti jsou kubánští občané tvrdě postihováni (síť ”domovních důvěrníků” zajistí, že se o ubytovaném turistovi policie brzy dozví). V případě ubytování v hotelu turistu ohlašuje provozovatel. S přihlašovací povinností a snahou kubánských úřadů ”mít každého cizince pod kontrolou” souvisí i problémy se stanováním či nocováním pod širým nebem - kubánské úřady tento druh turistiky nepovolují.

Kuba od 1. 5. 2010 bezpodmínečně vyžaduje uzavření cestovního pojištění pro hrazení léčebných výloh na celou dobu pobytu. Cestovatelé, kteří nebudou mít cestovní pojištění při vjezdu do země, budou povinni uzavřít pojištění přímo na letišti. Cena tohoto pojištění by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 - 3 EUR na den. Doporučuje se uzavřít pojištění ještě v ČR, protože jeho obstarání na letišti může být značně komplikované.

 

nahoru


Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 Cizinci jsou ošetřováni v kvalitní nemocnici ”Clinica Central Cira García”. Ošetření není poskytováno bezplatně, za konzultaci praktického lékaře se platí 25,- USD. Ve větších turistických střediscích jsou obdobné nemocnice pro cizince. Samozřejmě je vhodné uzavřít na cestu zdravotní pojištění - finanční náklady na léčbu a medikamenty na Kubě jsou srovnatelné s náklady ve vyspělých průmyslových zemích.
Dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče platí recipročně pouze pro pracovníky diplomatických misí a je v současné době předmětem jednání obou stran, konzultují se formy plnění této dohody v souvislosti s placením některých lékařských výkonů a léků.
Důležitá telefonní čísla:
První pomoc 55-1185,55-1584,55-1585
Nemocnice ”Clínica Central Cira García” 204-2811 až 14
Kardiovaskulární ambulance 40-5093, 40-5094
Mezinárodní klinika na Varaderu ”Clínica Internacional Varadero” (056)66-7226
Letiště José Martí (inf. o mezinárodních linkách) 33-5777

Policie 867 7777
Hasiči 867-5555
Panataxi 55 5555

Některé hotely:
Hotel Habana Libre 33-4011
Hotel Copacabana 2041037
Hotel Meliá Cohiba 33 3636
Hotel Nacional de Cuba 33 3564
Půjčovny aut:
MICAR 204-7777
PANAAUTOS 8811413
CUBACAR 332-277

Mezinárodní hovory do ČR: 119 -420 - kód města (např. Praha -2) - číslo volaného

 

nahoru