Srí Lanka

Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry


Cestovní ruch
                                       
Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky


Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města


Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy


Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu 

  


ZÁJEZDY NA SRÍ LANKU:Oficiální název státu

Srílanská demokratická socialistická republika

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka


Rozloha

Celková rozloha:  65 610 km2


Počet obyvatel

Počet obyvatel: 21,5 mil. (odhad, sčítání lidu probíhá v r. 2011)

Hustota na km2: 326 obyv.

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:  29 %

Nezaměstnanost: 5,4 %

Podíl obyvatelstva pod hranicí chudoby: 23 %


Podnebí

Tropické podnebí udržuje během celého roku vysoké teploty okolo 30 °C, zatímco srážky se řídí každoročním monzunovým rytmem. S výjimkou vlhké zóny na jihozápadě státu bývá pravidelné až osmiměsíční období sucha.


Přírodní poměry

Srí Lanka leží při jižním cípu poloostrova Přední Indie, od kterého je oddělena mělkým Palkským průlivem (Palk Strait) a Mannarským zálivem. Na severu a východě ostrova se rozprostírají rozsáhlé nížiny, z nichž občas vystupují izolované hory. V centrální části ostrova se zvedá horský masiv, který přes několik terasovitých stupňů vystupuje až k vrcholu hory Adams Peak (Sri Pada) vysokému 2 238 m a na východě k 2 524 m vysoké hoře Pidurutalagala. K státnímu teritoriu patří také 22 menších okolních ostrovů.


nahoru


Cestovní ruch

Nejdůležitějšími turistickými oblastmi jsou Negombo, Trincomalee a Hikkaduwa. Kromě toho se zde nachází řada kulturně-historicky významných míst. V městě Kandy je to Chrám zubu, atraktivní jsou i bývalá hlavní města Anuradhapura a Plonnaruva nebo jeskynní chrám Dambulla a stará pevnost Sigiriya. Statut chráněného území vykazuje okolo 12 % celkové rozlohy státu. Intenzita cestovního ruchu se však od roku 1983, kdy vypukla občanská válka, značně snížila.


nahoru


Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

srílanská rupie (SLRs, kód LKR). Dělení: 1 srílanská rupie = 100 centů.

Devizový kurz k říjnu 2011: 1 USD = 112.573LKR

Na Srí Lance se oficiálně žádná cizí měna nepoužívá. Bez problémů lze na místní měnu směnit americké dolary (USD) i EURa. Ve větších obchodech a hotelích je možné používat mezinárodní platební karty.


nahoru


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Na Srí Lance se slaví velké množství náboženských svátků, které jsou zpravidla dny volna. Slaví se také každý úplněk, kdy je rovněž pracovní volno. Připadne-li svátek na dny víkendu, posouvá se zpravidla pracovní volno na první následující pracovní den. Při plánování cest na Srí Lanku je dobře si předem zjistit, zda nebude svátek. Svátků je v zemi neporovnatelně více, nežli v Evropě a všechny se dodržují. Obvyklá pracovní doba je od 10 hod dopoledne do 5 hod odpoledne.


Státní a náboženské svátky:


January

14

Friday

Additional half day in lieu of Tamil Thai Pongal Day falling on a Saturday.

B.P.M.

January

15

Saturday

Tamil Thai Pongal Day

B.P.M

January

19

Wednesday

Duruthu Full Moon Poya Day

B.P

February

04

Friday

National Day

B.P.M.

February

16

Wednesday

Milad-Un-Nabi (Holy Prophet`s Birthday) 

B.P.M.

February

17

Thursday

Nawam Full Moon Poya Day

B.P.

March 

02

Wednesday

Mahasivarathri Day

B.P

March 

19

Saturday

Medin Full Moon Poya Day

B.P

April

13

Wednesday

Day Prior to Sinhala & Tamil New Year Day

B.P.M.

April

14

Thursday

Sinhala & Tamil New Year Day

B.P.M.

April

17

Sunday

Bak Full Moon Poya Day

B.P

April

22

Friday

Good Friday

B.P.

May

01

Sunday

May Day

B.P.M.

May

02

Monday

Special Bank Holiday in lieu of May Day which falls on a Sunday

B.

May 

17

Tuesday

Wesak Full Moon Poya Day

B.P

May

18

Wednesday

Day following Wesak Full Moon Poya Day

B.P.M.

June

15

Wednesday

Poson Full Moon Poya Day

B.P.

July

14

Thursday

Esala Full Moon Poya Day

B.P.

August

13

Saturday

Nikini Full Moon Poya Day

B.P.

August

31

Wednesday

Id-Ul-Fitr (Ramazan Festival Day)

B.P.

September

11

Sunday

Binara Full Moon Poya Day

B.P.

October

11

Tuesday

Vap Full Moon Poya Day

B.P.

October

26

Wednesday

Deepavali Festival Day

B.P.

November

06

Sunday

Id-Ul-Alha (Hadji Festival Day)

B.P.

November

10

Thursday

Il Full Moon Poya Day

B.P.

December

10

Saturday

Unduvap Full Moon Poya Day

B.P.

December

25

Sunday

Christmas Day

B.P.M.

December

26

Monday

Special Bank Holiday in lieu of Christmas Day which falls on a Sunday

B

B - Bank Holiday | P - Public Holiday | M - Mercantile Holiday

 


nahoru


Náboženské složení

buddhismus (69,1 %),

islám (8,5 %),

hinduismus (7,1 %),

křesťanství (6,2 %).


nahoru


Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

sinhálština a tamilština (oficiální),

angličtina (spojovací)


nahoru


Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Srí Lanka se dělí na základě 13. dodatku k Ústavě z r. 1978 na 9 provincií (Central,  Eastern, Nothern, North-Central, North-Western, Sabaragamuwa, Southern, Uva, Western).

Hlavní město: Kolombo – 800 tis. obyv.

Další velká města: 

Dehiwala-Mt.Lavinia – 232 tis.

Moratuwa – 202 tis.

Negombo – 142 tis.

Triconmalae – 132 tis.

Kotte – 125 tis.

Kandy – 120 tis.


nahoru


Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při pobytu na Srí Lance je třeba v každém případě zachovávat  základní hygienická pravidla pro pobyt v tropických zemích, včetně příslušného očkování, popř. užívání  antimalarik, opatrnost při konzumaci potravin a nápojů. V případě zdravotních potíží je nutné počítat s tím, že zdravotnictví není na vysoké úrovni. Je vhodné požádat o doporučení zdravotnického zařízení v hotelech vyšší kategorie.

 

nahoru


Celní a devizové předpisy

Při dovozu či vývozu cizí měny přesahující ekvivalent 5.000 USD je nutné tuto skutečnost nahlásit při celním odbavení ("Exchange Control, Form D").
Ze Srí Lanky je povoleno vyvézt maximálně 250 srílanských rupií.

Bez cla může každá osoba dovézt na Srí Lanku věci osobní potřeby, včetně 200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 375 gramů tabáku, dále 2 láhve vína, 1,5 litru lihovin, osobní parfémy a 250 ml toaletní vody. Povoluje se dovézt dárek či suvenýr v maximální hodnotě 1000 srílanských rupií.
Všichni cestující jsou povinni deklarovat při vstupu drahé kovy, zbraně, drogy, narkotika a veškeré zboží obchodní povahy. Cizinec může být požádán o vyplnění zavazadlového prohlášení Baggage Declaration Form. 
Na Srí Lanku se nesmí dovážet narkotika a drogy, indická a pákistánská měna a pornografická a erotická literatura.
Ze Srí Lanky se nesmí vyvážet zlato, platina, stříbro, starožitnosti, drahokamy a polodrahokamy (ani v zakoupených špercích), slonovina, narkotika, zbraně ani munice, zvířata ani rostliny.
Ze Srí Lanky je povoleno vyvézt max. 250 srílanských rupií, 3 kg čaje a zboží zakoupené pro osobní potřebu. 
Při odletu ze země se platí letištní poplatek ve výši 500 srílanských rupií, pokud není zahrnut již předem v letence.Při dovozu či vývozu cizí měny přesahující ekvivalent 5.000 USD je nutné tuto skutečnost nahlásit při celním odbavení ("Exchange Control, Form D").
Ze Srí Lanky je povoleno vyvézt maximálně 250 srílanských
rupií.


nahoru


Dokumenty

Cestovní pas ČR platný alespoň šest měsíců ode dne vstupu na území Srí Lanky. Od cestujících přijíždějících na Srí Lanku z endemických oblastí žluté zimnice (zpravidla z Afriky) se vyžaduje mezinárodní očkovací průkaz s potvrzeným očkováním proti této chorobě.

nahoru

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Bezpečnostní situace se po ukončení 27 letého konfliktu výrazně zlepšila. Od ukončení bojových operací na severu ostrova nedošlo zatím k jedinému atentátu či pokusu o něj. ZÚ přesto nadále doporučuje vyhnout se cestám na sever ostrova pokud nejsou nezbytně nutné – četné oblasti jsou ve správě srilanské armády a často jen obtížně přístupné vzhledem k potřebě odminování. Situace ve východní oblasti se vrací k normálu, přesto doporučujeme aktuální situaci v případě nutné cesty do východní provincie konzultovat s místními orgány. Úroveň služeb v této oblasti je nadále na základní úrovni. Ve střední a jižní oblasti Sri Lanky je bezpečnostní situace stabilizovaná, standardnímu turismu přátelská a nebyly zaznamenány žádné incidenty s účastí cizinců.

Na Srí Lanku se dá přicestovat pouze letecky, doplout na Srí Lanku lodí je naprosto výjimečné. Pravidelná lodní doprava z Indie byla kvůli občanské válce na severu Srí Lanky zastavena v roce 1983.

Po celou dobu pobytu na Srí Lance je vhodné brát antimalarika. Doporučuje se dále očkování proti tyfu, tetanu, dětské obrně, meningitidě, japonské encefalitidě, hepatitidě typu A, vzteklině, neštovicím, choleře a žluté zimnici. Je třeba počítat s případnými žaludečními problémy po příjezdu na Srí Lanku a přechodu na místní stravu. Plná aklimatizace vyžaduje cca dva týdny. Během nich se někdy dostavují pocity apatie nebo únavy a bolesti hlavy. Je třeba pít ve větší míře tekutiny, aby organismus nebyl dehydratován. Doporučuje se používat repelent před hmyzem nebo v místnostech elektrické odpuzovače. Případné štípance od hmyzu dobře mizí po potření místními mastmi (např. Cetrimide, Crotamiton, Malathion apod.). Před sluncem je třeba chránit se pokrývkou hlavy nebo pobytem ve stínu. Je nutno používat opalovací krémy s vyšším ochranným faktorem.

Na Srí Lance se jí zejména rýže a mořské produkty, často silně kořeněné. Vegetariánství není rozšířeno tak, jako například v Indii. Lepší hotely připravují evropskou stravu (od 250 rupií výše). Na Srí Lance jsou po celý rok k dostání různé druhy tropického ovoce: ananas, papája, banány apod. V restauracích a hotelích jsou k ceně účtovány daně ve výši 20%.
nápoje: K dostání je velký výběr nápojů typu Sprite, Fanta, Cola. Bezpečné jsou pouze nápoje v uzavřených lahvích (vždy je třeba zkontrolovat uzávěr). Nedoporučuje se nechat si přidat do nápoje led, neboť nikdy není jisté, z jaké vody byl vyroben. Alkohol je poměrně snadno k dostání.

Na Srí Lance se platí srílanskými rupiemi. Výměna USD nebo šeků je bezproblémová. Veškerá směna cizí valuty na srílanské rupie musí být zaznamenána na formuláři ”Customs and Immigration Form”, který se vyžaduje při podání žádosti o prodloužení víza. Cenová úroveň je zhruba na úrovni ČR. Za některé služby a zejména vstupy do historických objektů jsou cizincům účtovány mnohonásobně vyšší částky.

Za ubytování platí cizinci o cca 50% více než místní obyvatelé, to však neplatí všude a striktně. Nejlevnější ubytování lze pořídit za 300 rupií, a to ve hlučných a vzdálenějších lokalitách s nízkou úrovni hygienických zařízení a čistoty, kde se často vyskytují komáři, švábi a jiný hmyz. Tříhvězdičkové hotely stojí 500-1500 rupií, čtyřhvězdičkové 35-90 USD na noc, pětihvězdičkové 90-200 USD na noc. Při ubytování celé skupiny je poskytována sleva. Atraktivní ubytovací zařízení bývají v sezóně plná.

Elektrické napětí je 230-240 voltů. Vzhledem k naprosto nestandardním zásuvkám, na které lze jen velmi obtížně sehnat adaptér, se doporučuje vzít si s sebou bateriové přístroje.

Na Srí Lance je vcelku rozvinutá síť autobusových a železničních tras. Cenově přijatelná je taxislužba.
Taxi jsou k dispozici na všech turisticky atraktivních místech. Taxi z letiště do hotelu stojí cca 1000-1500 LKR. Z mezinárodního letiště lze do cca 40 kilometrů vzdáleného hlavního města dojet i vlakem.

Pošty jsou otevřeny od pondělí do pátku od 10 do 17 hodin. 
Mezinárodní telefonní hovory lze uskutečnit z tzv. International Direct Dialling Centres nebo z hotelů.

Ostatní doporučení a informace:
- při podání žádosti o prodloužení víza je nutno prokázat útratu ve výši 30 USD na den
- pošty jsou otevřeny od pondělí do pátku, některé i v sobotu, hlavní pošta v Colombu non-stop
- za telefonní hovory hotely někdy účtují až trojnásobek běžné sazby
- nejlepší čas pro pobyt na Srí Lance je leden až začátek března, teplota je po celý rok přibližně stejná
- nudismus a koupání ”nahoře bez” jsou na Srí Lance zakázány

Aktualizované informace jsou k dispozici na internetových stránkách ZÚ Dillíwww.mzv.cz/newdelhi v sekci Vízové a konzulární informace.


nahoru


Víza, režim vstupu

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Sri Lanka od 1. ledna 2012 zpoplatňuje krátkodobý pobyt cizinců (do 30 dnů). Každý zájemce o pobyt na ostrově se musí před příjezdem na Sri Lanku elektronicky registrovat nawww.eta.gov.lk (ETA=Electronic Travel Authorization) a zaplatit kartou 20 USD (stejná částka pro turistická i business víza). Platba prostřednictvím ETA je možná i po příletu na letišti v ceně 25 USD.

Každý návštěvník se musí prokázat pasem (s platností minimálně 180 dnů v den příjezdu), předložit zpáteční letenku i doložit dostatečné finanční prostředky na dobu pobytu. V systému ETA vyplní požadované osobní údaje, číslo pasu, jeho platnost a předpokládané datum příjezdu a odjezdu. Na jím zadané kontaktní údaje pak dorazí vyrozumění o přijaté platbě a souhlas se vstupem na území Sri Lanky, který platí 3 měsíce. Registrace je možná individuálně, v případě skupinových zájezdů registraci provede turistická kancelář.

V případě cesty za jiným než turistickým účelem je nutno žádat o vízum na velvyslanectví Srí Lanky ve Vídni: Rainergasse 1/2/5, Vienna A-1040, tel: +43-1-5037988, fax: +43-1-5037993. Velvyslanectví Srí Lanky ve Vídni uděluje také zdarma turistická víza k pobytu do 90 dní.

V současné době je možné přijet na Srí Lanku pouze letecky.

Při příletu je třeba vyplnit Immigration Landing Card.

Do oblastí, jejichž hranice se pohybují spolu s vývojem bojové linie, je turistům zakázán vstup. V souvislosti s uklidněním situace v severní části ostrova došlo k otevření této oblasti, nicméně vstup reguluje policie a armáda.

Při pobytu nad 30 dní je z důvodu žádosti o prodloužení víza požadována registrace u Aliens Bureau, Ground Floor, New Secretariat Building, Colombo.

Při příletu je třeba vyplnit Immigration Landing Card.


nahoru