Mauritius

Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry


Cestovní ruch
                                       
Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky


Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města


Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy


Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla


  ZÁJEZDY NA MAURITIUS:Oficiální název státu

Mauricijská republika


Rozloha

1865 km2 (ostrov Mauricius 1757 km2; ostrov Rodrigues 108 km2)


Počet obyvatel

Počet obyvatel: 1 221 700 mil.

Hustota na km2: 655 obyvatel/km2

 

Podnebí

Na ostrovech panuje vlhké subtropické klima. Období dešťů trvá od května do října. Teplota vzduchu je po celý rok stálá a pohybuje se okolo 25 °C. Dřívější bujná vegetace tropických deštných lesů se zachovala jen v rezervacích.


nahoru


Přírodní poměry

Nejvyšší horou ostrova sopečného původu je Piton de la Riviére Noire (826 m.n.m.). Podél pobřeží bohatého na zátoky a pláže s bílým pískem se táhnou korálové útesy. Součástí státu jsou také ostrov Rodrigues, ostrovy Agalega a ostrovy Cargados-Carajos.


nahoru


Cestovní ruch

Hlavním střediskem mezinárodní turistiky je hlavní město. Dobře dostupné jsou také přírodní rezervace Riviére Noire a Ile Aigrettes, kde žijí početné druhy netopýrů, a ptáků. Další atrakce představují nádherné pláže a potápění.


nahoru


Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • mauricijská rupie (MUR) - 100 centů
 • směnný kurz v bankách je stanoven centrálně a činil k 14. 1. 2011 MUR 30/1 USD

 

nahoru


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 •  1. ledna - Nový rok
 • 29. ledna - čínský jarní festival (pohyblivé)
 •  1. února - svátek na památku zrušení otroctví
 • 11. února - Thaipoosam Cavadee (pohyblivé)
 • 26. února - Maha Shivaratree (pohyblivé)
 • 12. března - státní svátek
 • 30. března - Ougadi (pohyblivé)
 •  6. dubna - Velký pátek (pohyblivé)
 •  1. května - svátek práce
 • 15. srpna - Nanebevzetí P. Marie
 • 28. srpna - Ganesh Chathurthi (pohyblivé)
 • 21. října - Divali (pohyblivé)
 • 24. října - Eid-Ul-Fitr (pohyblivé)
 •  2. listopadu - svátek na památku příjezdu prvních otroků
 • 25. prosince - svátek vánoční

Úřední hodiny:

 • banky - pondělí až čtvrtek 9:15–15:15, pátek 9:15–17:15, v sobotu zavřeno;
 • obchody - pondělí až sobota 9:30–17:30 (některé v sobotu odpoledně mají zavřeno), většina obchodu je v neděli a o svátcích zavřena (různé dle města a oblasti);
 • úřední hodiny institucí - pondělí až pátek 8:30–16:00 a v sobotu 9:15–11:15 (pouze soukromé firmy);
 • pošty - pondělí až pátek 8:00–16:00, sobota 8:00–11:45 (známky se prodávají pouze na poštách, případně jsou k dispozici na recepci ve velkých hotelích).

 

nahoru


Náboženské složení

 • 52 % - hindu
 • 30 % - katolíci (včetně Kreolů a většiny Číňanů - převážně římští, velmi malé procento protestanti)
 • 17 % - muslimové
 •  1 %  - ostatní (Číňané - budhismus)

 

nahoru


Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk: angličtina

Ostatní jazyky: všeobecně používanou řečí je francouzština a také kreolština (zjednodušená francouzština s využitím výrazů z dalších jazyků původních otroků, jako např. jazyků z Afriky a Madagaskaru), dále hindi, tamil, bhojpuri a urdu.

 

nahoru


Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • ostrov Mauritius se dělí na 9 oblastí – Port Louis, Pamplemousses, Riviere du Rempart, Flacq, Grand Port, Savanne, Riviere Noire, Plaines Wilhems a Moka;
 • ostrov Rodrigues (ve vládě je jeden ministr zodpovědný za tento ostrov).

Hlavní město: Port Louis (137 000 obyvatel)

Další města: Beau-Bassin/Rose-Hill (95 tis.), Vacoas/Phoenix (93 tis.), Quatre-Bornes (75 tis.), Curepipe (75 tis.), Port Mathurin (ostrov Rodrigues

 

nahoru


Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je na velmi dobré úrovni.


nahoru


 

Celní a devizové předpisy

Osoba starší 18-ti let může dovézt pro svou potřebu 250 g tabákových produktů, 1 litr destilátu, 2 litry vína. Dovoz živých zvířat musí být povolen Ministerstvem zemědělství, rybolovu a přírodních zdrojů Mauricijské republiky. Na psy se vztahuje až několikaměsíční karanténa.
Povinná směna valut není zavedena.
Platí přísný zákaz odchytu/sběru a vývozu divoce žijících živých zvířat a rostlin.
Na dovoz a vývoz zbraní a střeliva je nutno mít povolení.


nahoru


Dokumenty

Platný cestovní pas. Doporučuje se platnost cestovního dokladu nejméně 6 měsíců po datu předpokládaného odjezdu ze země. 


 

nahoru


Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Kriminalita je nízká, nicméně doporučujeme minimalizovat možná rizika. Při pohybu ve městských oblastech s sebou nosit jen potřebné částky peněž a nechat cennosti na hotelu. Nechodit do chudších městských čtvrtí a vyhýbat se liduprázdným nehlídaným plážím, zejména po setmění.
Mauricius má dobře fungující síť autobusové dopravy. Pronájem auta nebo motocyklu je možný přímo v hotelu, jezdí se vlevo.
S ohledem na klimatické podmínky je vhodné se vybavit oblečením do deště. Doporučuje se používat opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem a kvalitní sluneční brýle.
Pro cesty do Mauricijské republiky se nevyžaduje žádné speciální očkování, doporučené je však očkování proti tetanu, hepatitidě A a B a proti tyfu.
Nefotografuje vojenské a policejní objekty.
Platí přísný zákaz odchytu/sběru a vývozu divoce žijících živých zvířat a rostlin.
Na dovoz a vývoz zbraní a střeliva je nutno mít povolení.


nahoru


Víza, režim vstupu

S platností od 28.5.2009,kdy byla podepsána dohoda mezi členskými státy EU a Mauriciem, mohou občané ČR pobývat na území Mauricia bez víz maximálně po dobu 3 měsíců během šestiměsíčního období, které se počítá od prvního data vstupu na Mauricius. Bezvízový styk se týká všech nevýdělečných typů pobytu za splnění následujících podmínek
- předložení platného zpátečního cestovního lístku
- prokázání dostatku finančních prostředků na úhradu nákladů pobytu (100 USD na den),
- prokázání platné rezervace hotelu nebo zájezdu
- rezervace hotelu může být nahražena zvacím dopisem
- cestovatel nesmí figurovat na seznamu osob, které jsou pro Mauricius nežádoucí
Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Mauricia, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.


nahoru


Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Lékařská péče na Mauriciu je na poměrně slušné úrovni. Hotely vyšší cenové kategorie mají vlastního lékaře. ČR nemá s Mauricijskou republikou uzavřenou dohodu o bezplatné lékařské péči, je tedy ve vlastním zájmu turistů uzavřít před cestou připojištění na úhradu léčebných výdajů.


nahoru