Rakousko

 
Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch
                                       
Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

  

 

ZÁJEZDY DO RAKOUSKA:

 

 

Ubytování v Rakousku

Letenky do Rakouska

 

Oficiální název státu

Rakouská republika (Republik Österreich)

Rozloha

83.870,95 km2

Počet obyvatel

8.375,290 (2010)

Podnebí

Má kontinentální ráz, ale regionálně se značně liší podle nadmořské výšky. Zimy jsou velmi studené a bohaté sněhem, léto, hlavně na jihu a na východě, bývá velice teplé. Průměrné teploty ve Vídni dosahují v lednu -2 ˚C a v nejteplejším měsíci červenci  20 ˚C.

Přírodní poměry

Alpy zaujímají více než polovinu státního území a vrcholem Grossglockner dosahují výšky 3 797 m. Na východě má Rakousko část Panonské pánve, v níž leží Neziderské jezero. Dunaj protéká zemí v délce asi 350 km, podél něj se prostírají nížiny s loukami a poli. Horské oblasti jsou hustě zalesněny, zvěř ve výše položených oblastech (kamzíci, svišti, kozorožci) je stále více ohrožena. Téměř 24 % plochy země podléhá ochraně přírody.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Rakousko patří mezi hlavní turistické země Evropy. Alpské spolkové země jako Salcbursko, Tyrolsko, Korutansko a Vorarlbersko nabízejí nesčetné možnosti pro lyžování, turistiku a horolezectví. Oblíbená jsou i mnohá alpská jezera v Salcbursku (Salzkammergut), Korutanech a Neziderské jezero v Burgenlandu, kde je výjimečně teplé podnebí. Značnému zájmu se těší kulturně-historické pamětihodnosti (např. nejstarší solný důl na světě v Hallstatttu). Po celé zemi najdeme mnoho významných klášterů, kostelů a nadačních domů. Zvláštní atmosférou dýchají starobylá města jako Linec, Klagenfurt a Innsbruck, Salcburk je pověstný nádhernými stavbami. K zážitkům cesty po Rakousku patří návštěva Vídně – kulturního klenotu s pestrou paletou významných divadel, muzeí i uměleckých sbírek. Paláce a zámky v historickém jádru města připomínají dobu habsburské monarchie: arsenál, „Ringu“, budova Opery, parlament, radnice, Burgtheater, univerzita, Umělecká akademie, část Hofburgu, budovy muzeí, četné pomníky (Marie Terezie, J. Strausse, Ludwiga van Beethovena, Mozarta, Schuberta, Goetha atd.)

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Od 01. 03. 2002 je výhradním platidlem 1 EURO (EUR, €) = 100 EURO CENT (v období 01. 01. 2002–01. 03. 2002 paralelně používána původní měna Schilling).


 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Níže uvedené svátky platí na celém území Rakouska. Jednotlivé spolkové země mohou mít ještě některá specifika, např. každá země má svého patrona.

Nový rok (01. 01.)

Tři králové (06. 01.)

Velikonoční pondělí (pohyblivý svátek)

Svátek práce (01. 05.)

Nanebevstoupení Páně

Svatodušní svátky

Boží tělo (pohyblivé svátky)

Nanebevzetí Panny Marie (15.08.)

Státní svátek Rakouské republiky (26. 10.)

Svátek všech svatých (01. 11.)

Zvěstování Panny Marie (08. 12.)

První svátek vánoční (25. 12.)

Druhý svátek vánoční (26. 12.)

Obvyklá pracovní doba v Rakousku je na úřadech od 08,00 do 17,00, v pátek odpoledne některé úřady končí dříve. V obchodech je otevřeno ve všední dny od 09,00 do 19,00, v sobotu od 09,00 do 13,00. Ve vídeňské oblasti se prodloužila otevírací doba některých větších obchodů a řetězců ve čtvrtek až do 22,00 a v sobotu do 17,00 až 18,00

 

nahoru

 

Náboženské složení

římsko katolické 73,6 %

evangelické (AB, HB) 4,7 %

islámské 4,2 %

ortodoxní křesťanské 2,5 %

židovské 0,1%

bez vyznání 12 %

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je němčina. Rakušané hovoří hornoněmeckými dialekty (dolnoalemanským, středněbavorským a dolnobavorským), které se dosti odchylují od spisovného německého jazyka. Vlivem výrazných dialektů je do značné míry poznamenána i rakouská spisovná němčina. Své zvláštnosti má vídeňský dialekt. Dialekt obyvatel Vorarlberska je v podstatě shodný s německým dialektem sousedního Švýcarska. Podle zákona o menšinách z r. 1976 se v některých oblastech připouští jako dodatečný úřední jazyk i jazyk menšiny, zejména pro styk obyvatelstva s úřady. Jeho používání má však svá pravidla, která jsou obsažena v zákoně. Takto používanými jazyky jsou především chorvatština, maďarština a slovinština. Český jazyk jako svou obcovací řeč uvádí v Rakousku pouze něco přes 0,1 % obyvatelstva.

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 

Rakousko se člení na 9 spolkových zemí a na 99 politických okresů s 2359 obcemi.

 

 

Administrativní členění - přehled spolkových zemí

Spolková země

Hl. město

Zemský hejtman

Vídeň (Wien)

Wien

Michael Häupl (SPÖ)

Horní Rakousy (Oberösterreich)

Linz

Josef Pühringer (ÖVP)

Dolní Rakousy (Niederösterreich)

St.Pölten

Erwin Pröll (ÖVP)

Burgenlandsko (Burgenland)

Eisenstadt

Hans Niessl (SPÖ)

Korutany (Kärnten)

Klagenfurt

Gerhard Dörfler (BZÖ)

Štýrsko (Steiermark)

Graz

Franz  Voves (SPÖ)

Tyrolsko (Tirol)

Innsbruck

Günther Platter (ÖVP)

Solnohradsko (Salzburg)

Salzburg

Gabriele Burgstaller (SPÖ)

Vorarlbersko (Vorarlberg)

Bregenz

Herbert Sausgruber (ÖVP)

 

 

 

Hlavní město:

Wien/Vídeň (1,651 mil.)

 

Další velká města:

Graz/Štýrský Hradec (244 tis.)

Linz/Linec (188 tis.)

Salzburg/Salcburk (148 tis.)

Innsbruck (118 tis.) a dále podle počtu obyvatel:

Klagenfurt

Villach

Wels

St.Pölten

Dornbirn

Steyr

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

I přes platnost Smlouvy mezi ČR a RR o sociálním zabezpečení, ze které vyplývá občanům ČR nárok na nutnou bezodkladnou péči na území Rakouska, mají v této oblasti přednost příslušná nařízení EU. V souladu s nimi má občan ČR v Rakousku právo na bezodkladnou zdravotní péči. Pro případ nutného standardního a bezplatného ošetření (na které má nárok) občana ČR v době jeho přechodného pobytu v Rakousku je nutné, aby se pacient vykázal následujícími doklady:

  • „Evropský průkaz zdravotního pojištění" (tj. v pravém rohu v poli s hvězdičkami s označením CZ)
  • případně „Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění"
  • platný průkaz totožnosti

V místě ošetření musí pacient vyplnit „Prohlášení pacienta pojištěného v členském státu EU, EHP nebo ve Švýcarsku při použití odborných služeb během přechodného pobytu v Rakousku".

Veškeré podklady o ošetření postupuje smluvní lékař místně příslušné oblastní zdravotní pojišťovně (Gebietskrankenkasse), která následně uplatňuje nároky na finanční vyrovnání u příslušných zdravotních pojišťoven v ČR.

Jak ovšem vyplývá ze zkušeností pracovníků ZÚ, rakouský zdravotnický personál není vždy dobře informován o výše uvedeném postupu a často požaduje neoprávněně úhradu za lékařské ošetření. Za ošetření se platí  v soukromých zdravotních zařízeních a klinikách, a také za převoz leteckou záchranou službou. ZÚ proto doporučuje před cestou uzavřít příslušné připojištění pro cesty a pobyt, které by krylo i případnou repatriaci zraněného, nemocného či zemřelého.

V případě nejasností při ošetření je možné se obrátit na Vídeňskou územní  zdravotní pojišťovnu, která je sběrnou pojišťovnou pro občany z ČR. Kontaktní adresa:

Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) - Vídeňská územní zdravotní pojišťovna
Wienerbergstraße 15-19
A - 1100 Wien
Telefon: (+43 1) 60122-0, Fax: (+43 1) 60246-13
E-mail:office@wgkk.sozvers.at
Web: http://www.wgkk.at

 

nahoru

Celní a devizové předpisy

Pro dovoz a vývoz valut nejsou stanovena žádná omezení. Občanům EU se doporučuje být finančně vybaven v závislosti na délce a charakteru pobytu. Výše finančních prostředků není pevně stanovena.

nahoru

Dokumenty

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1. ledna 2006 nabyla účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (publikovaná pod č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území České republiky k cestě do států Evropské unie jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, pokud nemají vyznačenou část (t.j. bez odstřiženého rohu).
Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Ministerstvo vnitra doporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem, byl vybaven svým vlastním cestovním dokladem, i když je zapsán v občanském průkaze rodiče.

Řidiči musí být vybaveni tzv. zelenou kartu.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Pro vstup domácích zvířat je požadován pas EU zvířete s platným očkováním proti vzteklině a čip nebo tetování.

V některých městech jsou zavedeny parkovací zóny. Parkovací lístky je možné zakoupit v trafikách. Za nesprávné parkování jsou udělovány vysoké pokuty, montovány "botičky", případně může být vozidlo za poplatek cca. 250 EUR (plus pokuta od policie) i odtaženo.

Cena dálničních známek pro osobní automobily v roce 2011:

Roční 76,50 €, dvouměsíční 23 € a desetidenní 7,90 €. 
Dálniční známka je povinná i pro provoz na některých rychlostních komunikacích.

S platností od 2008 je zavedena povinnost zimních pneu od 1.11. do 15.4. pro všechny typy vozidel.
Nejvyšší povolená rychlost (pokud není v daném místě značkou stanoveno jiné omezení) osobních automobilů a motocyklů: 130 km/h dálnice, 100 km/h na ostatních komunikacích mimo obec, v uzavřených obcích 50 km/h pro všechny typy vozidel. Za překročení rychlosti jsou ukládány pokuty, případně může být i odebrán řidičský průkaz. Všechna vozidla musí být označena státem registrace, vybavena výstražným trojúhelníkem a lékárničkou, motocyklisté helmou.

Pokud řidič motorového vozidla použije k jízdě dálnici, musí být vozidlo vybaveno reflexní vestou pro případ, že by řidič z důvodu poruchy či nehody musel na dálnici vystoupit z vozu mimo místo vyhrazené k parkování (reflexní vesty lze zakoupit v ČR i v Rakousku u většiny čerpacích stanic nebo v obchodech s autopříslušenstvím). Nedodržení této povinnosti je postihováno pokutou. Povinnost vybavení reflexní vestou se nevztahuje na řidiče jednostopých vozidel.

Povinnost připoutat se bezpečnostními pásy platí i pro spolujezdce. Podle rakouského zákona o provozu motorových vozidel (§ 106, odst. 5) nemusí děti do 14 let, pokud jsou větší než 150 cm a současně schopny užívat sedadla, sedět v dětské sedačce (o váze zákon nehovoří). V každém případě však musí být dítě připoutáno bezpečnostními pásy a sedět na zadním sedadle. Do 14 let věku je bez ohledu na výšku dítěte zakázáno sedět na předním sedadle.

Při vážných škodách, zraněních apod., vzniklých v souvislosti s dopravní nehodou, je nutné přivolat policii. Při dopravních nehodách s menšími materiálními škodami a v případě, že jsou oba účastníci přítomni, není pochyb o jejich identitě a došlo mezi nimi k dohodě, není nutné policii volat. Účastníci nehody si vymění osobní údaje, údaje k pojistce a vozidlu a událost řeší pojišťovny. Pokud je policie v takovýchto případech přesto přivolána, je nutné počítat se zaplacením poplatku cca 40 EUR. Při nehodě se doporučuje sepsat mezi jejími účastníky zprávu o nehodě (Unfallbericht). Formuláře jsou k dispozici u českých pojišťoven. Při nehodě nebo poruše vozidla je možné volat rakouský automotoklub (OAMTC) nebo sdružení ARBÖ.

Za průjezd osobních vozidel některými silničními úseky se hradí zvláštní mýtné.

Na internetové adrese sdružení OAMTC (www.oamtc.at) a ARBÖ (www.arboe.at) je možno získat bližší motoristické informace.

Doporučuje se dodržovat rakouské zákony. Za jejich porušení jsou stanovené finanční postihy, případně jiné sankce. Týká se to především porušení dopravních předpisů. Nemá-li cestující dostatek finančních prostředků na úhradu vyměřené pokuty na místě, může mu být zadržen jakýkoliv cenný předmět (např. vymontováno autorádio ap.). Při neuhrazení uložené pokuty nelze vyloučit její vymáhání právní cestou i v ČR.

Doporučuje se také uschovat a na požádání předložit doklad o zboží zakoupeném v Rakousku pro případ pochybností o způsobu jeho nabytí.

Dnem 1.9.2009 vstoupily v Rakousku v platnost v rámci tzv. dopravního bezpečnostního balíčku novely několika zákonů, které přináší změny zejména v oblastech dotýkajících se bezpečnosti provozu na komunikacích. Upravují (zásadně zvyšují) finanční a další postihy za překročení povolené rychlosti a za jízdu pod vlivem alkoholu. Opatření by podle rakouského ministerstva dopravy měla přispět ke zvýšení bezpečnosti na rakouských silnicích a dálnicích.


Postihy za překročení povolené rychlosti:

1) V obcích, městech, na okresních a rychlostních silnicích

a) o 30-40 km/hod. – minimální pokuta 70 EUR
b) o 40 km/hod. v obci – 150 EUR + odebrání řidičského průkazu (ŘP) na 2 týdny
c) o 50 km/hod. mimo obec – 150 EUR + odebrání ŘP na 2 týdny

Maximální výše pokuty může dosáhnout částky 726 EUR.

2) Na dálnicích – poprvé zavedeny jednotné finanční postihy ve všech spolkových zemích

a) do 10 km/hod. – 20 EUR
b) 10-20 km/hod. – 35 EUR
c) 20-30 km/hod. – 50 EUR


3) Na dálnicích v případě anonymního měření rychlosti technickými prostředky (radar, „pistole“)

a) do 10 km/hod. – 30 EUR
b) 10-20 km/hod. – 45 EUR
c) 20-30 km/hod. – 60 EUR


Na všech komunikacích:

Při překročení povolené rychlosti o více než 40 km/hod. v obcích a 50 km/hod. mimo obec minimální pokuta ve výši 150 EUR (maximálně 726 EUR) a odebrání ŘP na 2 týdny.

Povolený obsah alkoholu v krvi 0,5 promile Postihy při jízdě pod vlivem alkoholu:

1) 0,5-0,79 promile = pokuta ve výši 300-3.700 EUR

2) 0,8-1,19 promile = 800-3.700 EUR (plus 4 lekce výuky o provozu vozidel a odebrání ŘP na 1 měsíc)

3) 1,2-1,59 promile = 1.200-4.400 EUR (plus 15 lekcí výuky o provozu vozidel a odebrání ŘP na 4 měsíce)

4) přes 1,6 promile =1.600-5.900 EUR (plus 18 doučovacích lekcí a odebrání ŘP na 6 měsíců)

Při opakovaném přistižení při jízdě pod vlivem alkoholu – odebrání ŘP až na 1 rok a povinnost absolvování lékařského vyšetření v oblasti dopravní psychologie.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob). Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Při pobytu delším 3 dnů je nutné se přihlásit na místní ohlašovně – Meldeamt (v případě soukromého ubytování). Při ubytování v ubytovacích zařízeních přechází tato povinnost na ubytovatele. Při pobytu delším než 3 měsíce je nutné ohlásit svůj pobyt na příslušném úřadě (Magistrat nebo Bezirkshauptmannschaft) a získat tzv. „Anmeldebescheinigung“.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá čísla

Pro případ nutného standardního ošetření občana ČR v době jeho přechodného pobytu v Rakousku je k bezplatnému ošetření nezbytné předložit "Evropský průkaz zdravotního pojištění" (tj. v pravém rohu v poli s hvězdičkami s označením CZ) a platný doklad totožnosti.
V místě ošetření musí pacient vyplnit "Prohlášení pacienta pojištěného v členském státu EU, EWR nebo ve Švýcarsku při použití odborných služeb během přechodného pobytu v Rakousku" (tzv. Patientenerklärung).
Veškeré podklady o ošetření postupuje rakouské zdravotnické zařízení zdravotní pojišťovně ve Vídni tj. " Wiener Gebietskrankenkasse" (WGKK), která následně uplatňuje nároky na finanční vyrovnání u příslušných zdravotních pojišťoven v ČR.
V případě nejasností a komplikací se doporučuje kontaktovat "Centrum mezistátních úhrad" (CMU), které je styčným místem ČR pro oblast poskytování zdravotní péče v rámci zemí EU, EHS a smluvních států (nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, telefon: 234 462 043, fax: 222 734 951, webové stránky: 
www.cmu.cz, e-mail: info@cmu.cz).
Doporučuje se před cestou uzavřít příslušné pojištění pro cesty a pobyt, které by krylo i případnou repatriaci zraněného, nemocného či zemřelého na území ČR.

Důležitá telefonní čísla:

centrální tísňové volání - 112, záchranná služba – 141 nebo 144, policie - 133, požárníci - 122, poruchy vozidel (OAMTC a ARBÖ) - 120 nebo 123.

 

nahoru