Egypt

 
Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch
                                       
Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

  

 

ZÁJEZDY DO EGYPTA:

 

Ubytování v Egyptě

 

Letenky do Egypta

 

Oficiální název státu

Egyptská arabská republika

Gumhúrijat Misr Al-Arabija

The Arab Republic of Egypt

 

Rozloha

Celkem 1  001 450 km2 

z toho země 995 450 km2 

voda 6 000 km2 

obydleno     53 800 km2 (5,3 %)

kultivováno (přibližně)33 600 km2 (3,4 %)

celková délka egyptského pobřeží2 936 km, z toho připadána Středozemní moře 995 km, na Rudé moře1 941 km

 

Počet obyvatel

Při posledním sčítání obyvatelstva v lednu 1998 byl jeho celkový počet 63,587 mil

Podle posledních odhadů  - v roce 2010   93  mil.

Z toho trvale žijících v zemi       84,5   mil (odhad)

Přechodně pracujících v zahraničí 8,5   mil (odhad)

Průměrná hustota obyvatelstva85/ km2

Největší koncentrace obyvatelstva je v nilském údolí a nilské deltě 95% obyvatel

Městská populace činí přibližně  45%

Podíl nezaměstnanosti –  2010  9,8% 

Ekonomicky činné obyvatelstvo 26 mil

Roční přírůstek ekonomicky činného obyvatelstva 700 tis.ročně

 

nahoru

 

Podnebí

Na sever od Káhiry panuje středomořské podnebí s ročními srážkami 100 - 200 mm. Na jihu prší vzácně a zvyšují se rozdíly v teplotě vzduchu. Na severu se pohybují průměrné teploty mezi 20 °C v zimě a 35 °C v létě, u Asuánu mezi 24 °C a 41 °C. Na jaře vane suchý horký vítr chamsin, který způsobuje písečné bouře.

Velká část země je s výjimkou pouštních druhů trávy, akácií či tamaryšků bez rostlinného pokryvu. Podél Nilu rostou rozmanité druhy rákosu a bambusu, papyrus a lotosové květy. Faunu reprezentují typičtí obyvatelé pouště (tarbíci, štíři, šakali a hyeny). V Nilu žije asi 200 druhů ryb a krokodýli. Velmi bohatá na druhy je ptačí říše.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Životní tepnu země tvoří Nil. V horním Egyptě se řeka v poušti zahloubila do vápencové plošiny. Mezi Násirovým jezerem a deltou Nilu řeka vytváří asi 25 km široký úrodný pás. Na sever od Káhiry se nachází rozsáhlá delta o rozloze 23 000 km2 a mnoha rameny, kanály a zavlažovacími systémy. Západně od Nilu se rozkládá Libyjská poušť. Jednotvárnost písečné krajiny s dunami narušuje několik oáz. Arabské poušti ležící na východ od Nilu dominuje až 2 000 m vysoké horské pásmo protkané četnými vádí. Na Sinajském poloostrově se nalézá nejvyšší vrchol Egypta, hora svaté Kateřiny (2 637 m.n.m.). Pro pobřeží Rudého moře jsou charakteristické korálové útesy, hory zde spadají přímo do moře. Pobřeží Středozemního moře je ploché s dunami.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Nejlepším obdobím pro návštěvu Horního Egypta je říjen až duben.

Egypt přitahuje turisty z celého světa svými starověkými památkami. Mezi nejvýznamnější patří chrámový komplex v Abú Simbel, vybudovaný Ramessem II., starověká města Memfis (Mennofer), Théby (Véset), Luxor a Karnak se zříceninami četných chrámů a jiných staveb.

Světoznámé pyramidy se nacházejí v Gíze, kde je i známá Sfinga, a v Sakkáře. Z památek pozdějších období stojí za pozornost raně křesťanské město Abú Mena nedaleko Alexandrie, a především islámské památky Káhiry. Atraktivní je pro turisty rovněž Sinajský poloostrov s památkami ze všech období egyptských dějin.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotkou je egyptská libra - LE nebo LEG (EGP) = 100 piastrů. Bankovky jsou vydávány v hodnotách 100, 50, 20, 10, 5 a 1 librové, dále 50 a 25 piastrů. Mince jsou v hodnotách 1 EGP a 25, 10, 5 piastrů.

Volně směnitelnou měnou za egyptské libry jsou americké dolary, euro, britské libry, volná měna dalších zemí a většina arabských měn. Zpětná směna egyptských liber za volně směnitelnou měnu je možná. V některých soukromých obchodech, restauracích a tržištích je možná platba i v USD, ve státním sektoru je to vyloučeno.

Kurz platný ke dni 28. března 2011 je 5,94 LE/USD a 8,35 LE/EUR.

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Přehled svátků v roce, ve kterém je uzavřena většina státních i obchodních institucí:

V Egyptě je uznáváno větší množství svátků. Pohyblivými svátky jsou malý a velký Bairam. První Bairam je po skončení postního měsíce Ramadánu (v roce 2011 připadne na období 1. srpna - 30. srpna), druhý je 5 dní po dvou měsících od Ramadánu.

Přehled svátků v roce, ve kterém je uzavřena většina státních i obchodních institucí:

(oficiální svátky pro roky 2011)             

Koptské Vánoce

7. leden

Narození Proroka Mohameda (Moulid El Nabi)

15. únor

Den osvobození Sinaje

25. duben

Koptské velikonoce

25. duben

Svátek práce

1. květen

Den osvobození

18. červen

Den revoluce

23. červenec

Den záplav Nilu

15. srpen

Koptský Nový rok

11. září

Ramadán (začátek)

1. srpen

Bairam  (konec Ramadánu)

30. srpen

Den ozbrojených sil

6. říjen

Den egyptského námořnictva

21. říjen

Den města Suezu

24. říjen

Den vítězství

23. prosinec

Islámský Nový rok

26. listpad

 

Oficiálním volným dnem v týdnu je pátek. Banky mají zavřeno v pátek a sobotu. Ministerstva a většina státních institucí jsou uzavřeny ve čtvrtek a pátek, případně v pátek a v sobotu. Pracovní doba ministerstev a státních společností je od 09–15 hodin. Většina soukromých firem pracuje i v odpoledních hodinách. Prodejní doba je převážně od 10–24 hodin, státní obchody ale mnohdy zavírají již kolem 21. hodiny, mezinárodní supermarkety naopak provozují svá zařízení nezřídka celých 24 hodin.

 

nahoru

 

Náboženské složení

Hlavním náboženstvím je islám, který vyznává přibližně 90 % obyvatel. Menšina obyvatelstva (10 %) vyznává náboženství koptské (křesťané), římsko katolické, ortodoxní řecké a anglicko protestantské.

 

nahoru


 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je arabština. Většina pracovníků ve státních institucích a podnikatelské sféře mluví anglicky. Rovněž většina publikací ve státním sektoru je vydávána v arabsko-anglické mutaci. Okrajově se používá francouzština a němčina.

 

nahoru


 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění tvoří 28 governorátů a zvláštní správní okrsek města Luxor. Dva nové byly zřízeny v dubnu 2008 (Helwan a 6th October).

V čele governorátu je guvernér jmenovaný prezidentem. Guvernéři jsou vybaveni rozsáhlými správnaími a policejními pravomocemi.

Governoráty se člení na provincie, vedené předsedou městské rady, který je zvolen na pětileté období. Provincie se dělí na místní správní centra, se správcem voleným rovněž na pětileté období. Nejnižším správním útvarem jsou vesnické rady, řízené starostou vesnice „omdou", rovněž s pětiletým volebním obdobím.

Governoráty jsou děleny na:

městské governoráty: Cairo, Alexandria, Port Said, Suez, Helwan, 6th October

 

governoráty Dolního Egypta: Damietta, Dakahlia, Sharkia, Kalyoubia, Kafr - El-Sheikh, Gharbia, Menoufia, Beheria, Ismailia

 

governoráty Horního Egypta: Giza, Beni Suef, Fayoum, Menia, Asyout, Suhay,Qena, Aswan, Luxor

 

hraniční governoráty: Red Sea, El-Wadi El Gidid, Matrouh, North Sinai, South Sinai

 

Hlavním městem je Káhira (Cairo) s 15,0 mil. obyvatel plus denní migrace 4 mil. 

 

Dalšími největšími městy jsou:

Mansoura

5 mil

Alexandria

4,10 mil

Port Said

0,50 mil

Suez

0,45 mil

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnický systém EAR se opírá o síť státních a soukromých ambulantních zařízení a nemocnic. Oba druhy zdravotnických zařízení poskytují všeobecnou, odbornou a stomatologickou péči, včetně první pomoci. Zdravotnická zařízení (bez ohledu na druh vlastnictví) mají nejméně dva ceníky služeb. Ten pro domácí klientelu je přizpůsoben příjmům průměrné egyptské rodiny. Ceník pro cizince vychází z jejich předpokládaných příjmů. Další ceníky zohledňují dlouhodobé dohody o poskytování péče jednotlivými zařízeními.

Zdravotnické služby ve státních nemocnicích mají, z pohledu evropského standardu, nízkou úroveň. Poskytovanou péči navíc znehodnocují pobyty příbuzných na pokoji a chodbách. Proto jsou cizincům doporučovány služby soukromých nemocnic, které jsou podstatně nákladnější, avšak péče a služby jsou na mnohem vyšší úrovni než ve státních zařízeních. Zacházení s pacienty je na soukromých klinikách lépe organizováno a je zajištěna například pooperační péče mnohem vyššího standardu než ve státních nemocnicích. Nicméně ani v soukromých zařízeních nedosahuje hygienická úroveň, ošetřovatelská péče a mnohdy i odborné služby standardu běžného v ČR.

Orgány místní hygienické služby nevyžadují pro pobyt v Egyptě žádné závazné očkování. Mezinárodní očkovací průkaz není proto při vstupu do země požadován. Nicméně dle doporučení WHO (Světové zdravotnické organizace) patří k ochraně každého cestovatele do této oblasti očkování proti hepatitis A, B a břišnímu tyfu. Při déle trvajícím pobytu na jihu Egypta se doporučuje preventivní použití antimalarik. Při návratu ze Súdánu, po pobytu delším než jeden měsíc, se vyžaduje platné očkování proti žluté zimnici.

Telefonní číslo ministerstvem sociálního zabezpečení organizované "první pomoci" či ambulance je 123. V Káhiře možno volit pro ambulanci ještě 5770406, 5770365, 5770123, v Gize 561 5551.
 
Hlavní soukromé káhirské nemocnice jsou:
1. As-Salam International Hospital, Corniche el -Nil, P.O.Box 388-Maadi-Cairo, tel. emergency 5240077, 5240250, 5240232
2. Misr International Hospital, 12 Saraya Str., Dokki, Giza; tel. emergency 7494007, 3353567
3. Dar al Fouad Hospital, tel. emergency 010-1911911,577 7300
4. Al-Salam Hospital, tel. emergency 3034780

Lékárnymají hustou síť a jsou dobře zásobené.

V EAR neexistuje systém zdravotního pojištění pro cizince. České cestovatele je nezbytné upozornit, že cena za intenzivní péči v soukromé nemocnici může být vysoká, je tedy nezbytné se pojistit v ČR.

(aktuální informace – viz internetové stránky ZÚ: www.mzv.cz/cairo )

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Do EAR je zakázán dovoz potravin, alkoholu, pornografie, zbraní a všech druhů drog. Je nutno připomenout, že je striktně zakázán vývoz památek a zlata v nezpracované podobě. Postihy za prodej a přechovávání drog jsou přísné a pohybují se řádově v desítkách let odnětí svobody. Za nedovolené držení drog může být udělen i trest smrti.

Mnoho léků a podpůrných prostředků podléhá přísnému režimu kontroly, zejména pokud jde o jejich vývoz z Egypta.

Turista přijíždějící do EAR má právo na nákup zboží z bezcelních obchodů (Duty Free Shops) v určité kumulované výši (na aktuální částku se doporučuje v případě zájmu zeptat pracovníka egyptské celní služby při příletu/příjezdu do Egypta) za kalendářní rok na letišti a vybraných místech v Káhiře a Alexandrii do 24 hodin po příletu.

Institut povinné směny valut v EAR neexistuje. Nedoporučuje se měnit peníze na černém trhu vzhledem k možným postihům ze strany místních orgánů a také vzhledem k bezpečnostním rizikům pro cizince. Finanční prostředky je lépe směňovat v místech k tomu určených (banky, směnárny mezinárodních hotelů, soukromé směnárny).

 

nahoru

 

Dokumenty

Pro vstup do EAR je vyžadován platný pas (cestovní, služební, diplomatický) s dobou platnosti nejméně šest měsíců po skončení cesty.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Doporučuje se věnovat nejprve pozornost aktuálním sdělením v kapitole "Upozornění pro cesty do zahraničí" na webu ministerstva zahraničí www.mzv.cz .
Bezpečnostní situace
Základní odlišností EAR od evropských států je faktor islámu. Muslimové, Egypťany nevyjímaje, jsou velmi citliví na některé projevy evropského chování, které urážejí jejich náboženské cítění. V této souvislosti je nezbytné upozornit na vhodné oblékání zejména dívek a žen, které by mělo být oproštěno od nošení krátkých kalhot, dámských šatů bez ramínek, hlubokých výstřihů apod. Za nevhodné je považováno také pití alkoholických nápojů na veřejnosti a některé v Evropě běžné společenské projevy, jako je vodění žen za ruku, polibky na veřejnosti atd.
V Egyptě stále existují lokality, kam je pro vstup vyžadováno povolení od Travel Permits Department of the Ministry of Interior. Mezi tyto lokality patří příhraniční oblast s Libyí a oblasti Sinaje mimo silnice. Dále je třeba upozornit na oblasti na Sinaji, kde se doposud nacházejí neodkrytá minová pole z předchozích válek, často označená pouze ostnatým drátem.
Při fotografování je dobré se vyvarovat záběrů vojenských a policejních objektů, nádraží, železničních uzlů, mostů, osob v uniformách, vojenské a policejní techniky. Turistům minimálně hrozí zabavení celého filmu.
Nadále je třeba upozornit na oblast středního Egypta, zejména governorátů Minia, Malawi, Sohag, Asijút, Kena, kde hrozí reálné nebezpečí občanům, zejména při individuálních cestách.
Čeští turisté by si měli prověřit kvalitu služeb cestovních kanceláří, s nimiž hodlají cestovat. V praxi se osvědčilo uzavření individuálního pojištění pro cesty a pobyt (pokud není součástí nabídky cestovní kanceláře).
Klimatické podmínky
V Egyptě je velmi příjemné klima od října do dubna, naopak v letních měsících (červen až září) teploty vystupují na 40°C, v jižních oblastech až na 50°C.
Cestování vlastním vozem do EAR je spojeno s řadou byrokratických obtíží a vstup do země je relativně finančně náročný. Orgány EAR vyžadují na hranicích mezinárodní řidičský průkaz. Celní orgány bezpodmínečně žádají předložení karnetu (celní deklarace o dovozu a vývozu vozidla). V opačném případě, který se nedoporučuje, je vyžadováno složení celní garance v hodnotě vozu + cla, které dosahuje až 175% ceny, podle kubatury vozidla. V EAR neplatí evropská tzv. zelená karta a na hranicích je třeba za poplatek uzavřít nové havarijní pojištění. Celní orgány vydávají převozní značku, za niž je nezbytné rovněž zaplatit správní poplatek. Vstup do EAR je na hranicích umožňován na tranzitní dobu 72 hodin nebo jeden měsíc. Správní orgány EAR vyžadují ve výbavě vozu hasicí přístroj certifikovaný místními orgány. Vážným problémem je dále čekací doba na vyřízení potřebných formalit. Nelze též dovážet větší množství pohonných hmot do země (pouze cca 1 kanystr pro případ nouze).
S účinností od 1. 8. 2008 vstoupil v Egyptě v platnost nový zákon, upravující pravidla silničního provozu v zemi (další novelizace zákona č. 66/1973). Jedná se o zásadní zpřísnění zákona z r. 1973 a jeho novelizace z r. 2000, které má pomoci vyřešit vysoký počet dopravních nehod v důsledku nedodržování pravidel bezpečnosti silničního provozu. Nový zákon je zaměřen zejména na zpřísnění postihů za vysoce nebezpečné přestupky jako např. řízení v protisměru, neoprávněné odstranění či poškození parkovací "botičky, neoprávněné používání klaksonu atd. Ukládá vysoké finanční pokuty či odebrání řidičského průkazu anebo trest vězení až na 1/2 roku. Zákon zavádí povinnost dodatečného vybavení vozidel autolékárničkou a výstražným trojúhelníkem s platností od 1. 11. 2008. Místní obyvatelé, kteří nemají ve výbavě výstražný trojúhelník, používají místo něj kameny, které umísťují do odstavného pruhu, tj. krajního pruhu – proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti při jízdě po silnici s více pruhy.
Z výše uvedených důvodů se doporučuje volit jiné způsoby cestování do EAR. V průběhu letní turistické sezóny provozují cestovní kanceláře Exim Tours, Čedok a Fischer pravidelné charterové lety do Hurghady a Šarm aš Šejchu. Přímé letecké spojení společností ČSA mezi Prahou a Káhirou bylo v r. 2011 ukončeno.
Ceny v egyptských hotelích se odvíjejí v závislosti na jejich úrovni, tradici a kvalitě. Obvykle se uvádí, že pro evropský standard jsou přijatelné hotely od tří až čtyř hvězdiček nahoru. Ceny v těchto ubytovacích zařízeních se počínají pohybovat okolo 30-50 USD za noc a lůžko. V Káhiře se mohou v hotelích typu Hilton, Meridien, Sheraton atp. vyšplhat až na sumy obvyklé ve všech světových metropolíc0h. Vedle tohoto ubytování lze však přebývat i v hotelích a turistických ubytovnách nižší cenové kategorie, v nichž se cena může pohybovat okolo 5-12 USD za noc a lůžko. Od cenové relace se však odvíjí úroveň služeb, které tato ubytovací zařízení poskytují.
Podobně jako u hotelů se ceny v restauračních zařízeních liší v závislosti na jejich kvalitě. Obecně však lze říci, že ceny jídel v restauracích nedosahují cenové hladiny obvyklé ve světě. Turisté se nejčastěji stravují v husté síti bister a restaurací, kde cena jídla pro čtyři osoby nepřesáhne 25 USD. Je třeba vždy klást důraz na hygienickou úroveň stravovacího zařízení. V této souvislosti je nezbytné upozornit, že pro evropského strávníka je nevhodná konzumace ovoce, které nelze bezpečně omýt, tepelně nezpracované zeleniny, zvláště hlávkového salátu, lusků, pouličně prodávané zmrzliny a vody z veřejného vodovodního řadu.
Turistická místa v EAR jsou propojena relativně hustou a spolehlivou sítí vlakového, autobusového a leteckého spojení. Ve městech funguje hromadná městská doprava zajišťovaná státními autobusy. Ta je však pro Evropana neznalého místních poměrů a jazyka téměř nepoužitelná. Vedle státních dopravních prostředků spojení zajišťují soukromé mikrobusy a zejména relativně levné taxíky (výjimkou je spojení na letiště).
Na některých úsecích silnic jsou vybírány dálniční poplatky. Bezolovnatý benzín je zatím možné zakoupit pouze u limitovaného počtu benzínových pump, situovaných v Káhiře, Alexandrii a několika dalších velkých městech.
V případě pronajmutí auta v EAR je vyžadován mezinárodní řidičský průkaz, fotokopie cestovního pasu a složení částky (garance), nebo ponechání např. kreditní karty do zástavy za zapůjčené vozidlo. Ceny se liší dle nabízených vozů a úrovně služeb jednotlivých provozovatelů.
Vzhledem k vysokému počtu dopravních nehod, obětí na životech a zranění zahraničních turistů, k nimž došlo v Egyptě v poslední době, doporučuje se českým klientům cestovních kanceláří, aby si u nich předem ověřili, zda egyptští smluvní partneři zaručují odpovídající bezpečnostní standardy, zejména pokud se týká střídání řidičů a jejich odpočinku při jízdě na dlouhé vzdálenosti a po jízdě, prokazování jejich kvalifikace (profesionální platné řidičské průkazy), dodržování pravidel silničního provozu, zejména nejvyšší povolené rychlosti a prokazování odpovídajícího technického stavu vozidel.
Vzhledem k častému překračování povolené rychlosti (90 km v hodině na běžných silnicích, 100 km v hodině na některých silnicích dálničního typu) a mnohdy riskantní jízdě řidičů turistických autobusů, doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR českým občanům, aby v takových případech důrazně požadovali dodržování pravidel silničního provozu a zásady bezpečného návratu nejen po samotném řidiči, ale i po turistickém doprovodu cestovní kanceláře.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

Vízum získá žadatel na Velvyslanectví Egyptské arabské republiky v Praze:
Pelléova 14, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
tel. (02) 2431 1506
fax: (02) 2431 1157
Od začátku roku 2002 mohou občané ČR získat za poplatek vízum na mezinárodním letišti v Káhiře, příp. na dalších vstupních místech (letištích a přístavech) do země (Alexandria, Hurghada, Luxor, apod.). Platnost pasu v tom případě musí být ještě alespoň 6 měsíců po skončení cesty. V praxi může však být tato možnost pro české občany komplikována leteckými společnostmi, které pro vstup na palubu letadla vyžadují prokázat se příslušným vízem. Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Egypta, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.
ZÚ upozorňuje na skutečnost, že cena za vízum udělené na Zastupitelském úřadě EAR v Praze je vyšší než poplatek, který zaplatí turista za vízum v případě, že jej kupuje až při příletu do země.
Aktuální informace o vízové problematice je možné získat na Velvyslanectví Egyptské arabské republiky v Praze (viz výše), příp. na novém webu Ministerstva zahraničí EAR (http://www.mfa.gov.eg) v sekci Consular Services.
Přihlašovací povinnost pro české občany byla zrušena Ministerstvem vnitra EAR v roce 1996. Pro jiné cizince je nutno se zaregistrovat při pobytu přesahujícím sedm dní.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Zdravotnický systém se v EAR opírá o síť státních a soukromých nemocnic. Cizincům jsou doporučovány služby soukromých nemocnic, které jsou sice stále podstatně nákladnější, avšak péče a služby jsou na mnohem vyšší úrovni než ve státních zařízeních. Zacházení s pacienty je na soukromých klinikách lépe organizováno a je rovněž zajištěna pooperační péče mnohem vyššího standardu než ve státních nemocnicích.

Telefonní číslo ministerstvem sociálního zabezpečení organizované "první pomoci" či ambulance je 123.

Podobně lze použít telefonní čísla hlavních káhirských státních nemocnic (možná změna čísel je vyhrazena):

- Ajn Šams University Hospital - Abbasíja, tel. 16096, 24024859, popř. 24024111
- New Kasr Al Aini Hospital - Garden City, tel. 23649147
- Helliopolis Hospital - 3, Hamed Pasha Fahmy, Helliopolis, tel. 26344991
- Al-Hilal Hospital - Galla str., 34, Ramsis Str., tel. 25750160-8-9

Hlavní soukromé káhirské nemocnice jsou:
- Misr International Hospital, 12 Saraya Str., Vieni Sq., Dokki, tel.: 37608261, 37608267/ 6/ 3
- As-Salam International Hospital, Corniche el -Nil, P.O. Box 388-Maadi-Cairo, tel.: emergency - 25240077, 25240250, 25240232 - 19885
- Dar al Fouad Hospital, 26 July str., 6th October City, Giza, tel.: emergency 010-1911911, 38356040, 38356050, fax 5356050 / normal tel.: 38356030
- Al-Salam Hospital - 3, Syria Str.Mohandesín, tel. 33030501 – 33030502, popř. 01223188977 a 01283424488

Lékárny s nepřetržitým provozem v Káhiře:
- El Ezaby, 1 Ahmed Tayseer Str., Heliopolis, tel. 19600, 24/4/445, popř. 24/7 0894
- Hendam, Street No. 9, Maadi-el Mehata sqr., tel. 23593846
- Isaaf, Ramses Str., Down Town, tel. 5743369
- Borg el Zamalek, 3 Shagaret El Dorr Str., Zamalek, tel. 227361338

Nemocnice mimo Káhiru:
Hurgháda (soukromé nemocnice blížící se standardu zdravotní péče v ČR):
- El Salam Hospital, El Corniche Rd. (beside Arabia Resort – Sekala), tel.: (0020) 065/3548785-7-6, fax: 065/3548788
- El Gouna Hospital (cca 25 km od Hurghády), tel.: (0020) 065/3580011 (emergency), 065/3580012-18, fax: 065/3580020, mob.: 0122174015, popř. 01221741016

Šarm aš Šajch (soukromá nemocnice)
- Sharm el Sheikh International Hospital, tel. 069-3660893(4,5), fax 069-3660272

V EAR neexistuje systém zdravotního pojištění pro cizince. Cena za lůžko v soukromé nemocnici je vysoká, je tedy vždy vhodné v ČR uzavřít zdravotní pojištění pro cesty do zahraničí .

Mezinárodní očkovací průkaz není při vstupu do země vyžadován. Kromě běžných očkování v ČR (tetanus, polio) je velmi žádoucí očkování návštěvníků Egypta proti žloutence typu A a B a dále je doporučeno očkování proti břišnímu tyfu a meningitidě A, C.

Důležitá telefonní čísla::
stálá služba policie: 122
turistická policie: 126
hasiči v Káhiře: 125.
hasiči v Alexandrii: 180.
Western Union Money Transfer - v Egyptě existuje již 14 poboček, v Káhiře např. v hotelu Marriot, nebo Mohandesin, 24 Syria Str., tel. 7957454, 3313533;

Přehled svátků v roce, ve kterém je uzavřena většina státních i obchodních institucí:
V Egyptě je uznáváno větší množství svátků. Pohyblivými svátky jsou malý a velký Bajram. První Bajram je po skončení postního měsíce Ramadánu druhý je 5 dní po dvou měsících od ukončení Ramadánu.
Koptské Vánoce; Narození Proroka Mohameda (Moulid El Nabi); Den osvobození Sinaje; Koptské velikonoce; Svátek práce; Den osvobození; Den revoluce; Den záplav Nilu; Koptský Nový rok; Ramadán (začátek); Bajram (konec Ramadánu); Den ozbrojených sil; Den egyptského námořnictva; Den města Suezu; Den vítězství; Islámský Nový rok.

 

nahoru