Seychely

Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry


Cestovní ruch
                                       
Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky


Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města


Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy


Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

  ZÁJEZDY NA SEYCHELY:Oficiální název státu

 • Seychelská republika
 • Republic of Seychelles
 • République des Seychelles
 • Repiblik Sesel

 

Rozloha

455 km2

Počet obyvatel

 • Počet obyvatel: 87,4 tis. (odhad)
 • Hustota na km2: 181 obyvatel
 • Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva: není k dispozici

 

Podnebí

Na ostrovech panuje střídavě vlhké tropické podnebí. Období od května do září je chudé na srážky a relativně chladné, období od prosince do března je horké a deštivé vlivem severozápadního monzunu.


nahoru


Přírodní poměry

Do Seychleského souostroví položeného v západní části Indického oceánu náleží více než 90 ostrovů. Méně než polovina jich je neosídlena. Mnohé z nich mají charakter korálových ostrovů (zaujímají plochu 210 km2). Hlavní ostrovy Mahé, Prasli, Silhouette a La Digue jsou hornaté, porostlé chudou vegetací. Na největším ostrově Mahé (158 km2) je dosažena nejvyšší výšky 905 m.n.m.


nahoru


Cestovní ruch

Největšími turistickými atrakcemi jsou nádherné pláže, a to nejen na ostrově Mahé, dále přírodní rezervace na ostrově Praslin a Silhouette. Pod ohcranou Unesco je atol Aldabra s mnoha endemickými rostlinami. Vstup na něj je však umožněn pouze se zvláštním povolením. Na ostrově Praslin byla v roce 1996 založena přírodní rezervace Májové údolí.


nahoru


Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotka:

seychelská rupie – SCR, která se dělí na 100 centů
(kurs 2009: 1 USD = 14,2 SCR)

Používání jiných měn:              

Po cizincích je vyžadována platba za ubytování, nájem auta a ostatní služby spojené s turistickým ruchem ve volně směnitelné měně.


nahoru


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:        

 • 1. leden: Nový rok
 • 2. leden: Nový rok
 • březen/duben: Velký pátek
 • březen/duben: Velikonoční neděle
 • 1. květen: Den práce
 • 5. červen: Den osvobození
 • 18. červen: Národní den (schválení demokratické ústavy 1993)
 • 29. červen: Den nezávislosti
 • 15. srpen: Festival La Digue
 • 1. listopad: Den Všech svatých
 • 8. prosinec: Svátek neposkvrněného početí
 • 25. prosinec: Svátek vánoc

Pracovní doba:

 • státní úřady: po–pá 9:00–15:00
 • soukromé firmy: po–pá 8:00–16:00


nahoru

 

Náboženské složení

 • křesťané (95 %)
 • muslimové (3 %)
 • hinduisté (2 %)    


nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyky:

 • angličtina
 • francouzština
 • kreolština       


nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Seychelské ostrovy (ostrovy Mahé, Praslin, La Digue, Silhouette aj.), souostroví Amiranty, Coetivy, Cosmoledo, Providence aj. Z celkem 115 ostrovů je obydleno pouze 46. Administrativně jsou Seychely rozděleny do 25 regionů:

1.

Anse aux Pins

6.

Baie Lazare

11.

Cascade

16.

Englis River

21.

Pointe La Rue

2.

Anse Boileau 

7.

Baie Sainte Anne

12.

Glacis

17.

Les Mamelles

22.

Port Glaud

3.

Anse Etoile

8.

Beau Vallon

13.

Grand` Anse  (Mahe)

18.

Mont Buxton

23.

Roche Chaiman

4.

Anse Royale

9.

Bel Air

14.

Grand` Anse (Praslin)

19.

Mont Fleuri

24.

Saint Louis

5.

Au Cap

10.

Bel Ombre

15.

La Digue

20.

Plaisance

25.

Takamaka

 

Hlavní město

 • Victoria (Mahé)


nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Místní zdravotnická péče je na dobré úrovni. V případě potřeby je možno kontaktovat českého lékaře MUDr. Jiřího Panovského, který působí jako primář interního oddělení všeobecné nemocnice Victoria Hospital.


nahoru


 

Celní a devizové předpisy

Vývoz, průvoz i dovoz jakýchkoliv předmětů pocházejících nebo vyrobených z divoké zvěře (trofeje, výrobky ze slonoviny nebo z kůže chráněných druhů zvířat, ale i např. mořské fauny) je trestný, vývoz živých divokých zvířat, hmyzu nebo rostlinných druhů bez zvláštního povolení je přísně zakázán. Rovněž v případě vývozu výrobků zhotovených z kokosové palmy je třeba žádat předem o zvláštní povolení.


nahoru


Dokumenty

Cestovní pas, jehož platnost musí být alespoň o 3 měsíce delší než plánovaný pobyt


nahoru


Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Z politického i bezpečnostního hlediska je situace v zemi dlouhodobě stabilní. Kriminalita je relativně nízká, ale doporučujeme dodržovat běžná bezpečnostní opatření jako nenechávat cennosti a dokumenty nestřežené na plážích, v automobilech, ani hotelech, a chovat se obezřetně po setmění.
Opalování bez horních svršků je tolerováno avšak ne na všech plážích. Nudismus není akceptován.
Homosexualita je nelegální.
V zemi existuje černý trh s valutami, pokud je však turista přistižen při nelegální směně, hrozí mu trestní postih. Na letišti jsou běžné prohlídky cizinců, zda nepřevážejí ilegálně valuty.

Zásobování je mimo hotely a velké restaurace problematické. Ceny pro turisty a cizince jsou jiné než pro místní obyvatelstvo – a to výrazně vyšší. Dřívější povinnost hradit turistické služby v USD nebo EUR byla 1. listopadu 2008 zrušena a cestovatelé mohou volně platit místní měnou.

V celé oblasti severozápadního Indického oceánu existuje zvýšené riziko pirátských útoků. Útoky za použití moderní techniky a výzbroje se rozšířily i na oblasti vzdálené více než 1000 námořních mil od somálského pobřeží a jsou kromě nákladních lodí zacíleny i na soukromé jachty a větší výletní lodě. Zvýšené riziko lze konstatovat v teritoriálních vodách a exkluzivních ekonomických zónách Džibutska, Jemenu, Keni, Komor, Madagaskaru, Mauritia, Mozambiku, Seychel, Somálska, Tanzanie a zámořských departementů Francie Reunionu a Mayotte a v mezinárodních vodách celého severozápadního Indického oceánu. Posádkám lodí se v případě uskutečnění plavby doporučuje sledovat aktuální varování na stránkách ICC International Maritime Bureau (www.icc-ccs.org/home/piracy-reporting-centre) a registrovat se u Střediska námořní bezpečnosti EU NAVFOR (www.mschoa.org). V případě nutnosti proplutí ohroženými vodami se doporučuje využít některé z nabídek komerčních ozbrojených eskort/konvojů.
Měnou je seychelská rupie.


nahoru

 

Víza, režim vstupu

Pro všechny druhy pasů platí bezvízový styk Doporučuje se nicméně před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Seychel, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.
Konzulát Seychelské republiky
V Šáreckém údolí 466/10, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 246 058 058, 603 954 433
Email: seypindu@usa.net
Otevřeno: Pondělí až pátek: 9.00 – 13.00 hod.

Při vstupu je nutné předložit zpáteční letenku a prokázat dostatečnou finanční hotovost pro cestu a pobyt.
Vstup do země je možný letecky přes letiště MAHÉ a lodní dopravou přes přístav Victoria – Mahé.

Při odletu se platí letištní poplatek, který obvykle není zahrnut v ceně letenky.


nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 

Telefonní číslo pro nouzová volání (policie, ambulance, hasiči) je 999.

Zdravotní péče je běžně dosažitelná, na evropské úrovni. Na největším ostrově Mahé lze doporučit Victoria Hospital (tel. +248 4 388020).

Doporučuje se sjednat si zdravotní pojištění u renomované pojišťovny a kromě pojistky
(s adresou a telefonem na asistenční službu) pro případ náhlého úrazu či onemocnění disponovat též kreditní kartou.

Vodu z vodovodu je nutno převařovat nebo nahrazovat vodou balenou. Při konzumaci nápojů v restauracích se doporučuje vyvarovat se konzumace ledu.

 

 nahoru