Tunisko

 
Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 

 

ZÁJEZDY DO TUNISKA:

 

 

Ubytování v Tunisku

Letenky do Tuniska 

Oficiální název státu

·        Tuniská republika

·        Al Džumhúrija At Tunisia

·        La République Tunisienne

 

Rozloha

162 155 km2 (z toho 25 000 km2poušť)

 

Počet obyvatel

 • Počet obyvatel: 10 674 000 (r. 2011)
 • Hustota na 1 km2: 65,6 obyv. (na severu Tuniska), 140 obvy. (ostatní části země)
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 46,4 %

 

Podnebí

Na severu panuje středomořské klima s horkým létem a mírnou zimou. Roční úhrny srážek sse pohybují na severním pobřeží mezi 500 a 1 000 mm, v horách až 1 500 mm. Průměrné teploty vzduchu kolem 10 °C, v srpnu kolem 26 °C. V pouštním klimatu Atlasu dosahují teploty až 45 °C, roční množství srážek nepřekročí 200 mm.

Ve středomořských oblastech a v Atlasu se vyskytují listnaté lesy a křoviny, dále na jihu stepní vegetace a poušť bez rostlinného pokryvu. V poušti žijí cvrčci, hadi, dravci a štíři, v mírnějších klimatických podmínkách divoká prasata a drobná lesní zvěř.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Na sever země zasahují protáhlé výběžky Malého (Tee) Tell Atlasu. K pobřežní rovině u Safákisu se táhnou napříč zemí až 1 590 m vysoké výběžky Saharské Atlasu. Na jih od nich se rozkládá rozsáhlá tuniská step se slanisky a šoty a dále písečné duny Velkého východního Ergu. Na něj na východě navazuje pohoří Ksour a zasolená pobřežní nížina Džifara. Pobřeží je na severu příkré, na jihu ploché, písečné s množstvím lagun. V zálivu Malá Syrta se nalézá ostrov Džerba.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Většina turistů jezdí do Tuniska především k moři, země však nabízí pozoruhodné památky. Nejznámější jsou zříceniny starověkých měst, jako je Kartágo, Dougga (Thuga), Al Džam (Thyrsus), Utica a Kerkuan. Památky z arabského období nabízí zejména hlavní město Tunis a staré náboženské a kulturní centrum země Kajruván. Nejvýznamnějším národním parkem Tuniska je Ichkeul, v jehož bažinách a mokřadech zimuje více než 200 000 vodních ptáků z celé Evropy.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • tuniský dinár (TND) = 1 000 millimů
 • 1 TND = cca 13 CZK

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Hlavní státní svátky:

 • 01.01. Nový rok
 • 14.01. Svátek revoluce a mládeže
 • 20.03  Den nezávislosti
 • 09.04. Den mučedníků
 • 01.05. Svátek práce
 • 25.07. Den republiky
 • 13.08. Den žen (rodiny)
 • 15.10. Den opuštění francouzských vojenských jednotek Tunisko

Náboženské svátky:

Kromě státních svátků jsou v Tuniské republice 4 muslimské pohyblivé svátky, závislé na lunárním kalendáři:

 • Mouled (1 den) - 05.02.2012
 • Aid Esseghir/El-Fitr (3 dny) - 18. - 20. 08. 2012
 • Aid El Kebir/El-Idha (2 dny) - 26. - 27. 10. 2012
 • Ras El Am/El Hijri (1 den) - 15.11.2012
 • Ramadán (1 měsíc) - cca polovina července až polovina srpna 2012

Pozn.: Doporučujeme se informovat, buď na Velvyslanectví Tuniska v Praze nebo u svého tuniského partnera, zda v termínu předpokládané cesty do Tuniska nejsou v zemi dny pracovního klidu (svátky státní nebo náboženské), příp. jiná omezení pracovní aktivity (např. Ramadán).

Obvyklá pracovní doba a prodejní doba

Státní instituce, např. ministerstva mají v pondělí až pátek pracovní dobu podobnou pracovní době v České republice, tzn. v pondělí až čtvrtek od 8,00 do 12,00 hod. a odpoledne od 14,00 do 18,00 hod. V sobotu  je pracovní doba v některých institucích stanovena od 9:00 hod. do 13:00 hod. Sobota je také dnem školní docházky. Další nestátní instituce, např. banky, pošta mají v pondělí až pátek pracovní dobu od 8,00 do 16,00, tuniská pošta také v sobotu od 8,00 od 12,00.

V letních měsících  (červenec a srpen)  je z důvodu extrémně vysokých teplot (40 až 50 stupňů Celsia) a také v průběhu postního měsíce Ramadánu zkrácena pracovní doba (z důvodu celodenního půstu) do 13:00 hodin.

Prodejní doba ve většině obchodů je do 19:00 hod, a to i v sobotu. V supermarketech (Carrefour) a hypermarketech (Géant) je prodejní doba srovnatelná s Evropou, tj. po celý týden od 9:00 hod. do 22:00 hod. (v postním měsíci Ramadánu je prodejní doba upravována, většinou od 9:00 nebo 10:00 hod. do západu slunce a pak, po hodinové přestávce, až do 23:00 nebo 24:00 hodin).

 

nahoru

 

Náboženské složení

 • 98 % muslimové (islám sunnitského ritu)
 • 1% křesťané
 • 1 % židé a ostatní

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • arabština
 • ostatní nejčastěji používané jazyky: francouzština, méně angličtina, italština a němčina

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění země:

 • 24 guvernorátů: Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba, Nabeul, Zaghouan, Bizerte, Béja, Jendouba, Le Kef, Siliana, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Gafsa, Tozeur, Kébili, Gabès, Médenine, Tataouine

Hlavní město:

 • Tunis (1,3 mil. obyv. v r. 2011), tzv. velký Tunis (2,5 mil. v r. 2011)

Další velká města:

 • Sfax (260 tis.)
 • Sousse (147 tis.)
 • Kairouan (114 tis.)
 • Bizerte (110 tis.)
 • Gabès (107 tis.)
 • Gafsa (79 tis.)
 • Monastir (57 tis.)
 • Nabeul (56 tis.)
 • Mahdia (43 tis.)

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mezi Českou republikou a Tuniskou republikou existuje dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví. Nicméně je rozdílně vykládána jak českou, tak tuniskou stranou.

Tuniská strana odmítá výklad, podle něhož by měla poskytovat bezplatnou zdravotní péči pro občany České republiky v případě jejich onemocnění nebo úrazu. Proto je pro české občany, cestující do Tuniské republiky, nezbytné vybavit se zdravotním připojištěním pro pobyt v zahraničí. Na druhé straně lze konstatovat, že lékařská péče v Tuniské republice je na dobré úrovni a poměrně dobře organizována, zvláště v soukromých klinikách. V případě hledání lékařské pomoci je nejvhodnější obrátit se na příslušný personál hotelu, který zajistí převoz do zdravotnického zařízení.

Zdravotní péče

Do Tuniska je třeba cestovat s řádným zdravotním a cestovním pojištěním. Tunisko disponuje státními i soukromými zdravotnickými zařízeními. V případě zdravotních obtíží se doporučuje žádat o radu a eventuální přivolání lékařské pomoci ubytovací zařízení (zprostředkuje zpravidla recepce v hotelu). V případě  hospitalizace mívají občané ČR problémy s komunikací s místním personálem. Partneři asistenčních služeb, kteří vyřizují pojistnou událost, většinou nejednají dostatečně operativně. Lékařský personál je většinou na dobré profesionální úrovni, soukromá i státní zařízení většinou disponují moderními zdravotnickými přístroji. V obou sektorech však zaostává péče středního zdravotnického a administrativního personálu.

Povinné očkování neexistuje, pouze se doporučuje očkování proti hepatitidě A a B a břišního tyfu.

Řidič  motorového vozidla  musí  při vstupu do Tuniska předložit potvrzení o vlastnictví motorového vozidla (příp. zmocnění od majitele vozidla), platný řidičský a mezinárodní řidičský průkaz a doklad o mezinárodním pojištění.

Pro turisty, ubytované v hotelech, není povinnost se na policii přihlašovat; turisté ubytovaní v soukromí jsou povinni tak učinit do tří dnů.

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Bezcelně je možno dovézt alkoholické nápoje do obsahu 25% alkoholu 2 litry na osobu, nad 25 % alkoholu 1 litr na osobu, 400 ks cigaret, 100 ks doutníků nebo 250 g tabáku na osobu, 1/4 l parfému a 1 l toaletní vody na osobu.

Na přechodnou dobu lze dovézt: dopravní prostředek (automobil, karavan, soukromé letadlo, motorku, motorový člun), až 2 fotoaparáty a 20 filmů pro vlastní potřebu, 1 kameru a 20 filmů, sportovní potřeby, campingové vybavení, hudební nástroje, 1 dalekohled, 1 přenosný psací stroj, 2 dětské kočárky, 1 jízdní kolo, 1 osobní počítač, 1 radiomagnetofon, CD přehrávač apod. Dovezené osobní věci musí být znovu vyvezeny.

Při dovozu zvířat je třeba předložit doklad o jejich veterinární způsobilosti vystavený oficiálním úřadem dané země (ČR). Jedná se o platné veterinární osvědčení vydané Státní (městskou) veterinární správou v ČR, které není starší 3 dnů, čip je výhodou. Doporučuje se pas EU, který je v ČR vydáván na základě čipování.

Je zakázáno dovážet zbraně všech druhů kromě řádně registrovaných loveckých, explozivní materiál, omamné a psychotropní látky, pornografii, produkty a zboží, které mohou ohrozit bezpečnost, zdraví, náboženské cítění a morálku veřejnosti.

Tuniské úřady velmi tvrdě postihují držení a užívání psychotropních látek.

K vývozu místní flóry a fauny je nutné povolení ministerstva zemědělství, vývoz antických předmětů je možný pouze na povolení ministerstva kultury.

Je zakázán dovoz i vývoz tuniských dinárů. Zbude-li určitá částka místní měny, je možno ji směnit zpět na valuty; lze proto doporučit postupnou směnu podle potřeby a uchovávat si pro případ zpětné směny stvrzenky vydané směnárnou.

Do Tuniska je dovoleno dovážet veškeré cizí valuty, cestovní šeky a platební a úvěrové karty; cizí valuty do hodnoty cca 30.000 Kč, v případě částky převyšující uvedenou hodnotu je třeba o tom informovat při celním a devizovém odbavení při příjezdu, případný vývoz nedeklarované částky deviz je sankcionován odebráním peněz a pokutou ve výši odebrané částky a případně dalšími úředními postupy.
Kontrolu vývozu deviz a dinárů pravidelně provádí celní kontroloři po pasovém odbavení na mezinárodních letištích.

 

nahoru

 

Dokumenty

Občané České republiky mohou na území Tuniska vstupovat pouze s platným cestovním pasem.

Platnost pasu v případě organizované turistiky s cestovní kanceláří musí minimálně o 3 měsíce překračovat plánovanou dobu pobytu, v případě individuální turistiky s platným vízem musí platnost pasu překračovat plánovanou dobu pobytu minimálně o 6 měsíců.

Očkovací průkaz se nevyžaduje, žádné očkování není povinné. Výjimkou mohou být cestovatelé přijíždějící ze zemí s výskytem žluté zimnice (např. při tranzitní cestě ze subsaharské Afriky).

Motoristé musí při vstupu předložit technický průkaz (event. též plnou moc od majitele – týká se především autobusů), platný řídičský průkaz a doklad o mezinárodním pojištění (zelenou kartu).

Občané ČR cestující na území Tuniska si mohou dovézt bezcelně jeden automobil, jenž je zapsán do pasu řidiče s platností na dobu 3 měsíců. Upozorňujeme v této souvislosti, že do pasu je takto možné zapsat pouze jeden automobil a zejm. na skutečnost, že plná moc (procuration) od majitele musí být ověřena příslušnými orgány ČR. Řidič pronajatého či zapůjčeného motorového vozidla je proto povinen nechat si ověřit plnou moc ještě v ČR. V opačném případě může dojít k zadržení vozidla na hranicích, a jeho vydání až při cestě zpět.

Při vstupu do celního a pasového pásma je nutno předložit kromě pasu ještě vyplněnou registrační kartu (cestovatel ji obvykle obdrží ještě na palubě letadla). Pasový úředník vrátí spodní díl, který je nutno odevzdat při odjezdu.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

V souvislosti s aktivitou teroristických skupin v zemích Maghrebu (zejména v Alžírsku a Maroku) je třeba mít na paměti, že ani Tunisko není chráněno před rizikem teroristického útoku. Je žádoucí sledovat aktuální situaci na Blízkém východě.

Jižní pouštní oblasti jsou vojenskou zónou se zvláštním bezpečnostním režimem. Turisté cestující do této oblasti mimo organizované zájezdy jsou povinni požádat o povolení k průjezdu guvernorát ve městě Tataouine, přičemž žádost na zvláštním formuláři, který poskytne buďto zmíněný guvernorát nebo Regionální komisariát pro turistický ruch v Houmt Souk, Medenine, je třeba podat 4 - 6 týdnů předem. O aktuálních podmínkách a rizicích pro cestování do této oblasti je tedy nutno se s předstihem informovat.

Individuálním cestovatelům se doporučuje využít databáze Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (http://drozd.mzv.cz), která zastupitelskému úřadu umožní poskytnout rychlou pomoc v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof a sociálních nepokojů.

Všeobecná bezpečnostní situace v Tunisku je poměrně dobrá, nicméně v návaznosti na uvolnění bezpečnostní situace v souvislosti s pádem autoritativního režimu v lednu 2011 došlo v zemi k nárůstu obecné kriminality a především zvýšení počtu krádeží, ale i loupežných přepadení s použitím násilí, přičemž výjimkou nejsou ani turistická střediska. Mimořádné opatrnosti by měly dbát osamělé ženy: neprocházet se samy odlehlými a málo frekventovanými místy, v noci se nepohybovat mimo rušné turistické zóny. V zájmu vlastní bezpečnosti by se měly snažit neupoutávat pozornost příliš odhalujícím oblečením a nenavazovat komunikaci s neznámými muži. Po lednu 2011 dochází k postupnému posilování islámského charakteru země a v souvislosti s tím se m.j. množí i slovní i fyzické útoky na sekulárně oděné ženy.

Turisté mohou např. při řešení krádeží požádat o součinnost ubytovací zařízení. které vyhodnotí, jaké policejní složce věc ohlásit, a může napomoci i při komunikaci. Při jednání s policií bývá obtížné vyžádání policejního protokolu o oznámení krádeže. Zpravidla je vydáváno pouze potvrzení o nahlášení ztráty. Pro případné řízení o pojistné události je však policejní protokol nezbytný. Vzhledem k tomu, že je sepsán zpravidla v arabštině, je nutná přítomnost delegáta cestovní kanceláře.

Nesmí se fotografovat vládní, policejní a vojenské objekty, nádraží, letiště a další budovy označené tuniskou vlajkou (např. prezidentský palác a hlavní sídla místních HSP, včetně národní televizní stanice) a uniformované osoby. Vstup do mešit v době modliteb je nevěřícím zakázán. Zakázáno je fotit i ty muslimy, kteří svůj rituál provádějí mimo mešitu. Při focení místních obyvatel se doporučuje požádat je o svolení.

Od roku 1980 je zakázáno fotografovat židovské objekty, které jsou přísně střeženy policií. Je třeba respektovat zákaz vstupu do blízkosti těchto objektů, pokud je u nich vymezen prostor s policejní hlídkou.

Do Tuniska je povolen dovoz dalekohledů a elektronických zařízení umožňujících přenos zvuku či obrazového signálu (včetně dětských hlídacích chůviček) výhradně na základě povolení uděleného tuniskými orgány. Uvedenému režimu nepodléhají standardní mobilní telefony. V případě kontroly zavazadel na vstupním hraničním přechodu může dojít k zabavení přístroje, pro který nebylo uděleno povolení, a jeho následnému vydání až při odjezdu ze země. V případě dotazů k udělování povolení se prosím obraťte na Velvyslanectví Tuniské republiky v Praze.

Přístup k cizincům je velmi tolerantní, přesto nelze zapomínat, že Tunisko je zemí muslimskou. Tomu je třeba přizpůsobit chování (např. pokud jde o navazování kontaktů s místními dívkami a požívání alkoholu) a oblékání (zejména mimo turistické zóny vynechat příliš “úsporné” modely).

Při návštěvě země v postním měsíci Ramadánu se doporučuje vyžádat bližší instrukce na Velvyslanectví ČR v Tunisu, Velvyslanectví Tuniska v ČR nebo u tuniského Národního úřadu pro cestovní ruch, Sokolská 39, Praha 2, tel. 224941824, 224942424, fax 224941825.

V průběhu roku 2003 zahájila činnost mravnostní policie, která namátkově legitimuje smíšenou společnost mladých lidí, nevyjímaje páry, u nichž prověřuje, zda jsou manžely a zda jejich chování odpovídá pravidlům muslimské společnosti. Stejným způsobem jsou prověřováni místní obyvatelé ve společnosti cizinců, a to zejména v nočních hodinách v okolí zábavních podniků.

Po vstupu ČR do EU je zaznamenán zvýšený zájem tuniských občanů o sňatek s občankou ČR. Jedná se o kategorii mužů ve věku 25 - 30 let, nekvalifikovaných, pocházejících ze skromných ekonomických poměrů (zpravidla zemědělských), kteří v průběhu turistické sezóny pracují pro hotely či turistické kanceláře. Cílem těchto rychlých sňatků je získání trvalého pobytu v zemi EU. 

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

Pro organizovanou turistiku (s voucherem cestovní kanceláře) není vízová povinnost. Účastníci organizované turistiky (bez víza) však nemohou během pobytu v Tunisku vycestovat do sousedních zemí.

Individuální cestovatelé vízum mít musí! Jestliže se jim (zejména při využití charterových letů) podaří vstoupit na území Tuniska bez víza, jedná se pouze o nepozornost cizinecké policie, nikoli o potvrzení legálnosti pobytu. V případě kontroly pořádkovými orgány hrozí za nelegální pobyt sankce, včetně policejního zadržení.

Cestovatelé využívající Tuniska pouze jako tranzitní země (např. při letech Tunisairu ze subsaharské Afriky) mohou opustit mezinárodní letištní prostor rovněž pouze s platným vízem. V opačném případě musí setrvat na letišti, a to i tehdy, je-li návazný let např. až druhý den.

Víza vydává Velvyslanectví Tuniské republiky v Praze, kde by si měl cestovatel před cestou ověřit, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.

Povinné přihlášení na policii zajistí ubytovací zařízení, pro cestovatele ubytované v soukromí platí přihlašovací povinnost na místní policii do 3 dnů po příjezdu.

Při opožděném opuštění země (např. z důvodu hospitalizace) je třeba požádat o výstupní vízum na policii v místě pobytu a doložit důvody prodloužení pobytu.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

V případě nutnosti je nejlepší obrátit se na ubytovací zařízení, které zajistí lékařskou pomoc. Do Tuniska je nezbytné cestovat se zdravotním pojištěním pro zahraničí.Tunisko disponuje státními i soukromými zdravotnickými zařízeními a lékařský personál je většinou na dobré profesionální úrovni.

Povinné očkování neexistuje. Doporučuje se očkování proti hepatitidě A a B.

Hasici (civilní ochrana): 198
Lékařská záchranná služba: 190
Policie 197

Hl. město Tunis:
Rychlá zdravotní služba ambulance: 71724080, 71725555
Lékařská pohotovost (Allo Docteur): 71781000, 21380884
Policie: 71846846
Odtahová služba (SOS Remorquage): 71801211, 71840840
 

 

nahoru