USA

Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel


Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu


Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla


ZÁJEZDY DO USA:Oficiální název státu

United States of America, zkráceně: United States, označení: USA nebo U.S.


Rozloha

Celkem: 9 147 593 km2
Srovnání: přibližně polovina území Ruska, o málo větší než Brazílie nebo Čína, dvakrát větší než západní Evropa.


Počet obyvatel

Populace: 311 591 917 obyv. (odhad, 2011)
Hustota: 33,75 obyv./km2
Podíl ekonomicky činného obyvatelstva -  práce schopných vč. nezaměstnaných -153,6 milionů (odhad 2011)

nahoru
 

Podnebí

Velikost země a pohoří táhnoucí se severozápadním směrem určují rozdílnost podnebí Spojených států. Na severu převládají mírné až chladné klimatické podmínky, ve vnitrozemí převažuje kontinentální podnebí podmiňující rozdíly mezi létem a zimou. Na jihu je podnebí tropické, na Floridě subtropické.

V severních oblastech států Oregon a Washington až po gřeben Kaskádových hor spadne ročně 3 800 mm srážek, v horách často ve formě sněhu. V létě teplota přesahuje 30 °C. Ve středopacifickém regionu, ve Skalnatých horách, tj. ve státech Kalifornie, Idaho, Montana, Wyoming a Colorado kolísají teploty od +45 °C an pobřeží do -20 °C v Yellowstonském národním parku. V jižní Kalifornii, Nevadě, Utahu, Arizoně, Novém Mexiku a jihozápadní části Texasu dosahuje množství srážek sotva 250 mm. V zimě teplota zřídka poklesne pod bod mrazu, avšak v létě značně překračuje 40 °C. V zimě ukazují teploměry v Severní Dakotě často -10 °C. V Texasu letní teploty překračují dokonce 40 °C.

Množství srážek se pohybuje od 550 mm na severu Velkých rovin do 800 mm v jižním Texasu. Ve východních státech se roční množství srážek pohybuje v rozmezí od 760 do 1 200 mm. Letní teploty často dosahují na Floridě 30 °C. Na Floridě jsou léta ještě teplejší a vzhledem k vysoké vlhkosti jsou parná. V důsledku rozdílů tlaku a teplot vznikají na území Velkých rovin často tornáda a nad Mexickým zálivem hurikány, které pustoší celé tyto oblasti. Vlhká východní část Spojených států, zvláště oblasti na nejzazším severu, je porostlá jehličnatými lesy, které k jihu přecházejí v lesy smíšené a listnaté. Typickými stromy jsou zde smrk, jedle, buk, javor a korkový dub (hikory). V suchém vnitrozemí se nacházejí rozsáhlé prérie porostlé různě hustou trávou. Na jihozápadě se nacházejí pouště, na Floridě pak naopak tropicá vegetace s porosty mangrove v hlubokých zátokách a lagunách. Pohoří na severu jsou zalesněna. Rostlinstvo na Aljašce je zastoupeno boreálními jehličnatými lesy a tundrou. Faune je nezvykle rozmanitá. Typickými obyvateli prérie jsou bizoni, jejichž populace, decimovaná v důsledku masového vybíjení, se zejména na území národních parků opět silně rozmnožila. Stále vzácnější je orel bělohlavý, jenž ve znaku Spojených států symbolizuje republikánského duhca. Na Floridě žijí krokodýli, včetně aligátora severoamerického, a v severních oblastech pak medvědi – medvěd hnědý, baribal a grizzly. V pobřežních rybnatých vodách je množství ryb, delfínů a manatů. Ohrožená populace kožešinové zvěře je do určité míry chráněna v národních parcích.


nahoru


 

Přírodní poměry

Ortograficky lze území Spojených států rozdělit na čtyři velké krajinné oblasti. Atlantické pobřeží nížiny ve východní části země, Appalače, Vnitřní roviny a Kordillery na západě.

Atlantské pobřežní nížiny se rozkládají od 49. po 24. Rovnoběžku, tedy od ústí řeky Hudsonu v New Yorku až po Mexický záliv na Floridě. Na západě jsou tyto nížiny ohraničeny řetězem Appalačů, který se táhne v délce asi 2 500  km od jihozápadu na severovýchod (z Georgie po Maine). Pohoří bylo vyvrásněno v prvohorách, je tedy geologicky mnohem starší než Rocky Mountains. Pohoří má v jednotlivých státech při východním pobřeží různé názvy: Great Smokies v Tennessee a Severní Karolíně, Catskills v Nwe Yorku, Bílé hory v New Hampshire, Zelené hory ve Vermontu, Blue Ridge Mts. (Modré hory) mezi Západní Virginií a Georgií a Alleghany v Pensylvánii. Silně erodovaný skalnatý masiv je tvořen vysokohorskými hřbety, podélnými údolími a plošinami a na jihu dosahuje horou Mt. Mitchell výšky 2 037 m.n.m.

Pánev Missouri a Mississippi v povodí obou největších řek USA se rozkládá od Kanadského štítu na severu po Mexický záliv na jihu. Tato rozsáhlá oblast má kolem 400 m.n.m. a klesá v náplavovém území Mississippi ještě nížeji. Jednotvárná prérijní krajina se dělí na tři rozsáhlé nížinné celky: Vnitřní roviny, Pobřežní nížiny a Velké roviny. Velká jezera na severu tvoří americkou část Kanadského štítu a jsou největší jezerní oblastí na světě.

Řekou sv. Vavřince a rozsáhlou sítí průplavů jsou Velká jezera spojena nejen navzájem mezi sebou, ale i s Atlantským oceánem. Západní část země zaujímají Kordillery, které se táhnou ze severu na jih pásmem širokým 1 500 km. Skalnaté hory jsou mladým vyvrásněným pohořím, tvořeným několika dílčími horskými řetězy, mezi nimiž se nacházejí pánve. Hory se vypínají do výše 4 000 m.n.m. a sahají od Severního ledového oceánu po mexickou hranici.

Ve vnitřní části Kordiller se na severu rozkládá Kolumbijská plošina, kterou přetínají řeky Columbia a Snake. Velká pánev je největší betodtokou oblastí Severní Ameriky s nehostinnými pouštěmi, jako je Údolí srmti, či obrovskými slanými jezery. Coloradská plošina je tabulí s pouštním charakterem, v níž řeka Colorado vyhloubila Velký Kaňon o hloubce až 1 800 m. Dále na západ se táhne horský řetěz Pacific-Mountain-Systém, který začíná na severu zasněženými Kaskádovými horami. Na jihu navazuje Sierra Nevada o průměrné výšce 3 000 m.n.m. Zde se tyčí Mount Whitney (4 418 m.n.m.), nejvyšší hora v pevninské části USA. Nejvyšší horou země a celé Severní Ameriky je však Mount McKinley na Aljašce (6 190 m.n.m.).

Pobřežní hory, dosahující výšky 1 500 – 2 000 m.n.m., jsou rozděleny Velkým Kalifornským údolím o délce 700 km a Puget-Willamette Valley (údolí řeky Willamatte).


nahoru


 

Cestovní ruch

Ročně navštíví zemi desítky milionu turistů, pro něž představují hlavní atrakce pláže na Floridě a v Kalifornii, surfingový ráj na Havajských ostrovech, architektura a kultura velkoměst a zvláště národní parky. Značně je rozvinuta i domácí turistika.


nahoru


 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 americký dolar (USD nebo $) = 100 centů (cents).
V běžném platebním styku se používá zásadně dolar. Nákup valut volně směnitelných měn lze uskutečnit v husté síti bank a směnáren.

 

nahoru


 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky v roce 2012:

2. ledna – New Year´s Day  (3. pondělí v lednu)
16. ledna – Birthday of Martin Luther King, Jr.
20. února – Washington´s Birthday (3. pondělí v únoru)
28. května – Memorial Day (poslední pondělí v květnu)
4. července – Independence Day
3. září – Labor Day (1. pondělí v září)
8. října – Columbus Day (2. pondělí v říjnu)
12. listopadu – Veterans Day
22. listopadu – Thanksgiving Day (4. čtvrtek v listopadu)
25. prosince – Christmas Day 

Státní svátky jsou kromě 4.7., 11.11. a 25.12. pohyblivé, stanovené např. jako třetí pondělí v lednu. Pokud připadá státní svátek na konec pracovního týdne, sobotu nebo neděli je automaticky přesunut na následující pondělí. V době státních svátků jsou pravidelně uzavřeny státní instituce, u ostatních je udělování volna různé. Kromě výše uvedených státních svátků je poměrně rozšířeno dodržování svátků židovských nebo místních, kdy mohou být zavřeny některé úřady nebo firmy.

Letní čas je v USA v platnosti od 2. neděle v březnu do 1. neděle v listopadu. Od roku 2007 platí na území USA novela zákona o letním čase, která období jeho používání podstatně prodloužila na začátku i na konci.

Pracovní doba: státní instituce, úřady: 9–17 hod. (8:30–16:30)

Prodejní doba: Po až Pá 9–21 hod. (některé supermarkety a „convenience stores" jsou otevřeny 24 hod. denně), So, Ne 10–21 hod.

Obchody s potravinami: Po až So 7–22 hod., Ne 7–21 hod.

Benzínové pumpy a „convenience stores" nepřetržitě.

 

nahoru


 

Náboženské složení

Náboženské vyznání podle sčítání lidu 2008:

křesťané 76,0 %
- katolíci 23,9 %
- baptisté 15,8 %
- metodisté 5,0 %
- luteráni 3,8 %
židé 1,2 %
muslimové 0,6 %
buddhisté 0,5 %
     

 

nahoru


 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem ve Spojených státech je angličtina.

Mateřský jazyk (2009):

angličtina 80,0 %
španělština 12,4 %
čínština 0,9 %
tagalog 0,5 %
korejština 0,4 %
němčina 0,4 %
vietnamština 0,4 %
     

 

nahoru


 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Spojené státy jsou rozděleny na 4 hlavní regiony:

Northeast
Midwest
South
West 
     

Tyto regiony se dále dělí na 9 územních celků: New England, Middle Atlantic, East North Central, West North Central, South Atlantic, East South Central, West South Central, Mountain a Pacific.

Administrativní rozdělení tvoří 50 států a DC (District of Columbia) – Alabama (AL), Alaska (AK), Arizona (AZ), Arkansas (AS), California (CA), Colorado (CO), Connecticut (CT), Delaware (DE), District of Columbia (DC), Florida (FL), Georgia (GA), Hawaii (HI) Idaho (ID), Illinois (IL), Indiana (IN), Iowa (IO), Kansas (KS), Kentucky (KE), Louisiana (LA), Maine (ME), Maryland (MD), Massachusetts (MA), Michigan (MI), Minnesota (MN), Mississippi (MI), Missouri (MS, Montana (MT), Nebraska (NE), Nevada (NV), New Hampshire (MH), New Jersey (NJ), New Mexico (NM), New York (NY), North Carolina (NC), North Dakota (ND), Ohio (OH), Oklahoma (OK), Oregon (OR), Pennsylvania (PA), Rhode Island (RI), South Carolina (SC), South Dakota (SD), Tennessee (TN), Texas (TX), Utah (UT), Vermont (VT), Virginia (VA), Washington (WA), West Virginia (WV), Wisconsin (WI), Wyoming (WY).

Jednotkou samosprávy je tzv. "County" (přibližně jako okres v ČR).

Závislá území tvoří American Samoa, Baker Island, Guam, Howland Island, Jarvis Island, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway Islands, Navassa Island, Northern Mariana Islands, Palmyra Atoll, Puerto Rico, Virgin Islands, Wake Island.

Hlavním městem USA je Washington, D.C., kde žije 600 tis. lidí.

Největší americká města podle počtu obyvatel

1. New York City (NY)

8,39 mil.

2. Los Angeles (CA)

3,83 mil.

3. Chicago (IL)

2,85 mil.

4. Houston (TX)

2,26 mil.

5. Phoenix (AZ)

1,59 mil.

6. Philadelphia (PA)

1,55 mil.

7. San Antonio (TX)

1,37 mil.

8. San Diego (CA)

1,31 mil.

9. Dallas (TX)

1,30 mil.

10. San Jose (CA)

965 tis.

 

nahoru


 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče v USA má vysokou odbornou úroveň a současně patří ve světovém srovnání k nejdražším. Dobré zdravotní pojištění u renomované zdravotní pojišťovny stojí přes 400 dolarů na osobu měsíčně. Trvalým problémem je zdravotní péče pro zdravotně nepojištěné, kterých je na 46 milionů a kteří si jen výjimečně mohou dovolit platit za zdravotní péči z vlastních zdrojů. Ve Spojených státech není lékařům a nemocnicím dovoleno odmítnout pacienta ve vážném zdravotním stavu nebo v ohrožení života. Nemocnice pacienta vždy přijmou a zjistí-li, že není solventní, případně není krytý zdravotním pojištěním, propustí ho v okamžiku, kdy se jeho stav stabilizuje a nehrozí bezprostřední nebezpečí. Jeho propuštěním však nekončí vymáhání dluhu ze strany nemocnice, kterému se obvykle pacient nevyhne ani případným odjezdem ze země. Obecně platí, že státní nemocnice a nemocnice v horších čtvrtích účtují za jednotlivé úkony několikanásobně nižší sazby, nežli nemocnice soukromé. Vyšší účet platíte i v případě, že nejste zdravotně pojištěn.

Nejspolehlivější cestou, jak se vyhnout potížím s nečekanými výdaji za léky nebo lékařský zákrok, je důsledně dbát na pojištění při cestách do zahraničí. Tento druh pojištění je běžně dostupný ve většině českých pojišťoven a poplatky za něj jsou i při delších pobytech nesrovnatelné s cenou nahodilých zdravotních potíží. S ohledem na ceny za lékařské úkony doporučujeme limit plnění pojistné události alespoň ve výši jednoho milionu Kč. Vhodné je připojištění pro přepravu hospitalizované osoby a repatriaci zemřelého. Doporučuje se vzít s sebou kromě dokladů o sjednaném pojištění i kontaktní adresu a telefon na partnerskou pojišťovnu v USA.

 

nahoru


 

Celní a devizové předpisy

Je striktně zakázán dovoz většiny druhů potravin a zemědělských výrobků. Je dovoleno dovážet pečivo vč. chleba a tvrdé a uzené sýry (ne tvaroh). Dále je možné dovážet konzervované ovoce v originálních obalech. Z povolených poživatin lze dále jmenovat dovoz cukrovinek (ne plněných), pražených kávových bobů, suché rýže, čaje, sušeného koření. Veškeré dovážené potraviny je nutné uvést na formuláři – celní deklarace (modrobílá kartička). Nalezené nelegálně dovezené potraviny budou zabaveny a bez náhrady zničeny. Podrobné pokyny pro dovoz věcí do USA naleznete na internetové adrese celní služby https://help.cbp.gov.
Podmínky pro dovoz potravin do USA pro osobní spotřebu jsou uvedeny na webových stránkách https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/82/session/L3NpZC9qZmlnRjhXaw%3D%3D/search/1.
Dovoz předepsaných léků pro osobní potřebu je až na výjimky dovolen. Nedoporučuje se brát s sebou jakýkoli nůž, který může být považován za zbraň. Je zakázán dovoz narkotik. Při dovozu zbraně povolené v USA pro sportovní či lovecké účely není třeba mít povolení od úřadů USA. V případech dovozu ostatních cenných věcí je třeba žádat o povolení Ministerstva financí. Více informací je k dispozici na internetové adrese www.atf.gov.
Při dovozu domácích zvířat musí být prokázáno, že netrpí na člověka přenosnou infekční nemocí. Očkování proti vzteklině není nutné u dovozu zvířat z oblastí nepostižených vzteklinou. V případě i drobného zranění domácího zvířete je nutné, aby zranění bylo odborně ošetřeno. U některých domácích zvířat mohou být uplatněna i přísnější omezení (zejména u ptáků a plazů), další druhy zvířat je přísně zakázáno do USA dovážet. Není dovoleno dovážet bez povolení rostliny a neupravená semena.
Dovoz i vývoz finančních prostředků v částkách převyšujících USD 10 000,- je třeba deklarovat na celním dotazníku FinCEN 105 (dříve Customs Form 4790). Návštěvníci musí deklarovat celkovou hodnotu všech dárků a předmětů komerční povahy, vč. vzorků, které do země přivážejí. Do USA lze bezcelně přivézt všechny osobní věci návštěvníka a dále na osobu 100 doutníků a 200 cigaret - karton (výjimkou jsou tabákové produkty z Kuby, které je zakázáno přivážet do USA) a dále 1 litr alkoholu na osobu starší 21let. Osoby mladší 21let nesmí dovážet alkohol ani jako dárek. Dovoz předmětů v hodnotě do 100,- USD je osvobozen od cla. Na předměty v hodnotě od USD 100,- do USD 1000, - se vyměřuje desetiprocentní clo.


nahoru


 

Dokumenty

Každý cizinec vstupující na území USA musí mít vlastní cestovní doklad.

a) Pro cesty do USA v rámci bezvízového styku (turistika nebo krátkodobá obchodní cesta do 90 dnů pobytu) je potřeba mít cestovní pas ČR se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (tzv. ePas, v ČR vydáván od 1.9.2006). Každý cestující včetně nezletilých dětí musí mít vlastní cestovní doklad. Dále je třeba provést na internetové stránce https://esta.cbp.dhs.gov/registraci v rámci programu ESTA. Bližší podrobnosti k režimu vstupu v rámci bezvízového styku s USA najdete v části „Víza-režim vstupu“.
Pro cesty do USA s vízem je požadován platný cestovní pas ČR opatřený platným vízem USA, jehož typ odpovídá skutečnému účelu pobytu. Doba platnosti cestovního pasu musí přesahovat povolenou dobu pobytu o 6 měsíců. Při turistických cestách (typ víza B-2) může imigrační úředník omezit dobu pobytu v USA na 1 – 6 měsíců.
b) Pro řízení motorových vozidel v USA cizincem je nutný mezinárodní řidičský průkaz (MŘP) vydaný dle Ženevské úmluvy z roku 1949, o silniční dopravě. Upozorňujeme na skutečnost, že v USA je akceptován pouze MŘP vydávaný dle Ženevské úmluvy z roku 1949 a nikoli v Evropě obvyklejší MŘP dle Vídeňské úmluvy z roku 1968. Platnost MŘP je omezena na 1 rok.
c) Pojištění pro pobyt v USA není povinné, jeho sjednání se však důrazně doporučuje s ohledem na finanční komplikace, které by mohly nastat v případě nutnosti vyhledat při pobytu v USA lékařskou péči, např. při úrazu, autonehodě apod. Pojištění lze sjednat u českých pojišťoven. U některých typů studentských pobytů může být pojištění vyžadováno. Doporučujeme vzít s sebou kromě dokladů o sjednaném pojištění i kontaktní adresu a telefon partnera pojišťovny v USA.
d) Užitečnou pomůckou při cestách v USA jsou kreditní karty. Jejich hlavní výhodou je kromě vlastních plateb i a zajišťování rezervací i usnadnění výpůjček dopravních prostředků, sportovního náčiní, nájmu ubytovacích kapacit atd. Uznávané a nejčastěji používané platební karty v USA jsou Visa, MasterCard, American Express, Discover. Kromě kreditních karet doporučujeme používání cestovních šeků pro nemožnost jejich zneužití v případě krádeže.
Je vhodné pořídit si před cestou kopie všech dokladů a uschovat je na odděleném místě. Ztrátu či krádež dokladů je nutné okamžitě hlásit policii a uschovat záznam o ztrátě či krádeži. Náhradní cestovní doklad vystavuje velvyslanectví ČR a všechny konzuláty ČR na území USA, včetně honorárních. Doporučujeme vzít si s sebou několik fotografií pasového formátu a seznam důležitých telefonních čísel a e-mailových adres na velvyslanectví, generální a honorární konzuláty.

 

nahoru


 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

V souvislosti s cestou do zahraničí upozorňujeme na projekt Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD). Tento projekt umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. Informace poskytnuté cestovateli při registraci do databáze DROZD slouží Ministerstvu zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím. Více informací o projektu DROZD lze nalézt na webové stránce http://drozd.mzv.cz.

Doprava

Nejlevnější dopravní prostředek v USA je autobus. Při jeho použití je však nutné zachovávat opatrnost s ohledem na časté krádeže a možné přepadení v okolí zastávek.

Zapůjčení automobilu je vázáno na vlastnictví kreditní karty, ev. složení zálohy a předložení mezinárodního i českého řidičského průkazu. Telefonicky či prostřednictvím internetu si lze před cestou do USA půjčení auta předem zařídit. Nejrozšířenějšími celostátními autopůjčovnami jsou např. Avis, Alamo, Dollar, Budget, Enterprise, Hertz, Thrifty atd. Některé z těchto firem mají i české pobočky. Ceny jsou stanoveny dle délky půjčení a třídy vozu, s možností různých slev. Je nutné řádně porozumět a pečlivě si pročíst podepisovanou smlouvu zvláště vzhledem k možnému omezení ujetých mílí, případně omezení možnosti jízdy pouze v jednom státě. Dodatečnými položkami ceny půjčovného je pojištění vozu a pojištění odpovědnosti za zdraví osob, které se doporučuje uzavřít. Obvyklé jsou příplatky 5 USD denně za dalšího řidiče a za řidiče mladšího 25 let, některé autopůjčovny také odmítají půjčení vozu řidičům mladším 26 let.

Některé mosty, tunely a frekventované úseky dálnic jsou zatíženy mýtným.

Při nákupu ojetého automobilu je nutné informovat se předem na podmínky registrace a získání značky. Obecně je požadován k registraci řidičský průkaz vydaný státem USA, kde má být vozidlo registrováno. Vydávání řidičských průkazů bylo všemi státy výrazně omezeno podle účelu pobytu v USA a není možné získat řidičský průkaz v rámci turistického pobytu. Jízda bez poznávací značky je kvalifikována jako dopravní delikt a sankcionována pokutou, řidič neoznačeného auta může být zadržen a umístěn do vazby.

V oblasti letecké dopravy dochází ke zhoršení podmínek cestování v důsledku bezpečnostních opatření nebo špatných meteorologických podmínek. Tyto potíže se mohou zhoršit v období oslav svátků, zejména Dne díkuvzdání.

Doporučujeme, aby se cestující před cestou pečlivě seznámili s aktualizovanými informacemi pro podmínky cestování, které jsou dostupné na webových stránkách Transport Security Administration - TSA (http://www.tsa.gov/travelers/index.shtm), a v případě potřeby se se svými stížnostmi obraceli přímo na příslušné oddělení TSA, jehož spojení uvádíme níže:

1. External Compliance Division in the Office of Civil Rights
e.mail: TSA.OCR -ExternalCompliance@dhs.gov nebo TSA-ContactCenter@dhs.gov
tel.: 1-877-336-4872

2. TSA Ombudsman
e.mail: TSA.Ombudsman@dhs.gov
tel.: 1-571-227-2383 nebo 1-877-266-2837

Stravování

Stravování výlučně v restauracích je poměrně drahé, lze si však zakoupit hotová jídla v rámci široké cenové škály. Občerstvení včetně teplého jídla lze obdržet i u některých čerpacích stanic.

Ubytování

V USA existuje široká síť všech kategorií motelů, hotelů a ubytování v soukromí. Existuje také poměrně hustá síť kempů často vybavených obchodem, pračkami, bazénem apod. Užitečné jsou kupony se slevami na ubytování, které jsou k dispozici na benzinových pumpách, v turistických informačních střediscích a na internetu.

V turistických oblastech a velkých aglomeracích USA se zahraniční turisté mohou stát oběťmi loupežných útoků. Doporučuje se vyvarovat se vstupu do neznámých čtvrtí, především po setmění. Obecně platí, že americká města trpí řádově vyšší kriminalitou než evropské aglomerace.

Specifika USA

Nákup cigaret je povolen mladistvým od 18 let, alkoholu od 21 let. Je běžné, že si obsluha vyžádá doklad totožnosti. Bez ohledu na věk je zakázáno konzumovat alkohol mimo vymezená místa na veřejnosti a nesmí být ani přenášen v otevřené nádobě. Totéž platí i při přepravě motorovým vozidlem. Do rozporu se zákonem se dostane ten, kdo se objeví na veřejnosti v podnapilém stavu. Stejně tak mohou nastat problémy osobě (týká se mužů i žen), oblečené do ošacení, které odhaluje části těla, které by měly zůstat zakryté. I v takovém případě může být přivolána policie. Při koupání se všeobecně vyžaduje, aby děti včetně batolat, měly plavky. Mužům se doporučuje používat plavky s nohavičkami. Opalování i koupání na veřejně přístupných místech bez plavek je porušením zákona.

Policie v USA, vzhledem k vysoké zločinnosti a častému ohrožení policistů, používá všeobecně tvrdších metod. Oproti evropským zvyklostem používá policie k zastavení vozidla světelnou signalizaci či amplion, přičemž policejní vozidlo jede za zastavovaným vozidlem. Na základě výzvy je nezbytné neprodleně zastavit. Po zastavení zůstává policejní vůz za zadrženým vozidlem. Je nutné, bez jakýchkoliv známek odporu, přesně provést to, co policista vyžaduje. Zůstat sedět a ponechat obě ruce na volantu tak, aby je policista dobře viděl, jsou důležitým předpokladem klidného průběhu kontroly. Hledání dokladů v náprsní kapse či příruční schránce vozu může policista pokládat za hledání zbraně. Jakýkoliv odpor i verbální, může být považován za maření úředního úkonu a výsledkem může být pokuta nebo i zajištění podezřelé osoby. Všeobecně používaná zásada je, podrobit se bez odporu zákroku policisty a až poté si případně stěžovat. Při kladení odporu není výjimkou použití slzného plynu, nasazení pout a uvěznění. Obecně se uplatňuje postup, že osoba podezřelá z nezákonné činnosti je zadržena a o vině či nevině rozhoduje až následně soudce.

V případě dopravního přestupku vydá policista řidiči, který se přestupku dopustil, doklad, který obsahuje informaci o výši pokuty a o dalším postupu. Pokuta se nikdy neplatí přímo na místě. Pokud se osoba, která spáchala přestupek, nechce dále obhajovat, ať už písemně či osobně před soudem, je povinna zaslat mezinárodně uznávaný šek s danou výší pokuty na adresu soudu, která je uvedena na dokladu o přestupku. Informaci o stavu řízení o dopravním přestupku a pokutě lze nalézt na webových stránkách příslušného soudu, případně ministerstva financí toho okresu a státu, kde k přestupku došlo. V USA neexistuje centrální registr přestupků, jako je tomu např. v ČR.

Nezaplacení pokuty může v budoucnosti znamenat nevpuštění do USA. Doporučuje se proto uchovat veškeré doklady o uhrazení pokuty, eventuálně o komunikaci s příslušným soudem, případně vzít kopie těchto dokladů s sebou při další cestě do USA.


V posledních letech byly v USA zaznamenány případy policejního násilí proti cizincům. Čeští občané mají v případě uvalení vyšetřovací vazby právo kontaktovat místně příslušný zastupitelský úřad. I v případě průměrné znalosti angličtiny doporučujeme, aby zadržený důsledně trval na přítomnosti tlumočníka při výslechu či soudním líčení. Každý uniformovaný policista či pracovník imigrační služby má povinnost se legitimovat.

Zdravotní péče je zpravidla kvalitní, avšak finančně velmi náročná. Důrazně se doporučuje před odjezdem uzavřít zdravotní pojištění na naléhavé lékařské zákroky alespoň do výše USD 50 000. ČR nemá s USA uzavřenu dohodu o poskytování bezplatné zdravotní péče. Spojené státy jsou dobře vybaveny pro pobyt a pohyb invalidních osob.

K cenám zboží a služeb, včetně ubytovacích s výjimkou základních potravin a léků se připočítává při placení spotřební daň 3 - 12% (na cenovkách je uváděna cena bez daně). Spropitné se očekává při obsluze v restauraci (15 - 20% z celkové ceny), při jízdě taxi (obdobně), dále v hotelích a na letištích pro personál zajišťující odnos zavazadel (1 USD za každé zavazadlo) a při delším pobytu pokojské. V USA je v elektrické síti rozdílné napájecí napětí - 110/60 Hz (v ČR 220/50 Hz), zásuvky a zástrčky elektrických spotřebičů jsou odlišné od evropských. Ve specializovaných obchodech lze zakoupit transformátor napětí i nástavec na evropskou zástrčku. Internet je v USA naprosto běžný, ve veřejných knihovnách zpravidla zdarma. Časový posun mezi ČR a východním pobřežím USA (New York, Washington, Miami) činí 6 hodin a mezi ČR a západním pobřežím USA (Los Angeles, San Francisco) 9 hodin.

 

nahoru


 

Víza, režim vstupu

S účinností od 17. listopadu 2008 je Česká republika zařazena do bezvízového programu Spojených států amerických (Visa Waiver Program, zkráceně „VWP“). Od tohoto data mohou občané ČR přijet do USA buď bez víza nebo mohou jako doposud cestovat za dosavadních podmínek a použít platné vízum.

a) Bezvízový styk

Bezvízový program se vztahuje pouze na krátkodobé turistické nebo obchodní cesty do 90 dnů pobytu. Na studijní, pracovní či výměnné pobyty se stále vztahuje vízový režim a zájemci o pobyt v USA za uvedenými a jinými účely musí tak jako doposud žádat o vízum na nejbližším velvyslanectví či konzulárním úřadě USA.

Pro cestování do USA bez víza musí každý cestující, včetně nezletilých dětí, vyplnit registrační formulář ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov) a mít vlastní platný ePas (cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji, v ČR vydáván od 1.9.2006). Registraci v rámci ESTA (Electronic System of Travel Authorization) je doporučeno provést minimálně 72 hodin před nastoupením cesty.

Registraci v systému ESTA je nutno provést výlučně na webové stránce Ministerstva vnitřní bezpečnosti USA https://esta.cbp.dhs.gov. Důrazně se doporučuje provést při registraci kontrolu, zda se skutečně jedná o uvedenou adresu, a to z toho důvodu, že byla zjištěna existence falešných stránek. Výsledkem registrace je vystavení předběžného souhlasu s cestou, který je platný dva roky nebo do doby změny údajů žadatele (např. změna cestovního dokladu nebo změna jména). Předběžný souhlas slouží k opakovaným cestám po dobu jeho platnosti.

Letečtí dopravci provozující lety do USA jsou oprávněni vyloučit z přepravy ty cestující, kteří nebudou mít platný souhlas vydaný v rámci systému ESTA. Doporučuje se vytisknout si po ukončení registrace číslo souhlasu vygenerované systémem ESTA a tento doklad předkládat během odbavení při všech cestách do USA uskutečňovaných během platnosti souhlasu.

Pokud je registrace systémem odmítnuta, je třeba požádat o vízum na velvyslanectví nebo konzulárním úřadě USA. Informace o podmínkách získání víz lze nalézt na webové adrese: www.travel.state.gov. Aktuální informace o ESTA a vízech lze nalézt rovněž na webových stránkách Velvyslanectví USA v Praze www.usembassy.cz.

Samotné obdržení souhlasu s cestou do USA získané prostřednictvím elektronického systému schvalování cest ESTA není zárukou vpuštění na území USA. O povolení vstupu na území USA vždy rozhoduje příslušný imigrační úředník. V případě uvedení nepravdivých údajů při získání souhlasu formou systému ESTA může být žadateli vstup na území USA zamítnut.

Registrace ESTA je od 8. září 2010 zpoplatňována částkou 14,- USD kreditní kartou prostřednictvím webové stránky www.pay.gov v průběhu registrace. Mohou být použity také debetní karty, u kterých se při placení nezadává číselný PIN. (Www.pay.govpoužívá pokročilý šifrovací systém k ochraně peněžních transakcí po celou dobu přihlášení žadatele; při prohlížení profilu budou všechna čísla účtu, která žadatel vloží, na monitoru skryta). Poplatek se skládá ze dvou částí:
- poplatek ve výši 4,- USD na náklady na zpracování, který bude účtován všem žadatelům
- poplatek daný Zákonem na podporu cestovního ruchu: pokud je žádost schválena, a žadatel obdrží souhlas k cestě do USA v rámci bezvízového programu, bude z kreditní karty žadatele odečteno dalších 10,- USD. Pokud tedy bude ESTA zamítnuta, bude stržen pouze poplatek za zpracování žádosti.

Cestovní autorizace ESTA, které již byly vydané, zůstávají platné až do doby vypršení nebo do vypršení platnosti cestovního pasu.

b) Víza

Vízum lze obdržet na velvyslanectví či konzulátu USA v cizině. Českým občanům doporučujeme vyřídit si vízum v dostatečném předstihu na velvyslanectví USA v Praze. Vízum lze získat na základě řádně zdůvodněného účelu cesty. Nutná je osobní návštěva velvyslanectví, kterou je třeba předem sjednat prostřednictvím internetových stránek velvyslanectví www.usembassy.cz.

Poplatek za podání žádosti o vízum typu B-2 činil k 1. 5. 2012 160,- USD. Tento druh víza je vydáván obvykle s dobou platnosti až na 10 let. Při udělení víza do českého cestovního pasu je vhodné vzít v úvahu to, že cestovní pas musí být po uplynutí doby jeho platnosti odevzdán příslušným úřadům ČR, a to i v případě, že se v něm nachází platné vízum USA. Následně je nutné požádat si o vydání nového víza USA. Proto MZV ČR doporučuje občanům ČR, aby si před podáním žádosti o vízum USA obstarali nový cestovní pas s dobou platnosti 10 let.

Pozvání k turistické cestě ověřené americkým notářem (Notary Public) není při žádosti o turistické vízum povinné, ale jeho předložení je užitečné především u osob bez pracovního poměru vč. studentů, čerstvých absolventů škol a důchodců.

Od srpna 2003 byla nově zavedena vízová povinnost i při tranzitu přes USA do třetích zemí, od 17.11.2008 je možné tranzitovat přes území USA i v rámci bezvízového styku za dodržení stanovených podmínek (ePas a ESTA).

V souvislosti s existující dohodou o podpoře a ochraně investic sjednanou mezi ČR a USA, mohou žádat přímí investoři k cestám do USA o vydání víza typu E-2 umožňující dlouhodobý pobyt (až do 15 let) k provádění péče o investici. Český investor však musí mít většinový majetkový podíl. Manažeři poboček českých podniků působících v USA mohou cestovat na vízum typu L v případě, že pobočka za ně podá nejdříve žádost doloženou požadovanými doklady imigračním orgánům v USA. Po schválení žádosti vydá americký konzul v ČR vízum opravňující manažera rovněž k dlouhodobému pobytu v USA.

Výkonní umělci nemohou cestovat k výkonu výdělečné umělecké činnosti v USA s použitím turistického víza. Doporučujeme cestu organizovat ve spolupráci s kvalifikovanou uměleckou agenturou, ev. americkým partnerem v dostatečném časovém předstihu.

O studentské vízum je třeba požádat ještě před odletem na velvyslanectví USA v Praze. Změnu víza typu B na studentské vízum (F a M) na území USA je možno provést pouze v odůvodněných případech, a pouze těm osobám, které o svém úmyslu případně studovat informovaly imigračního úředníka při příletu do USA, jenž tuto skutečnost vyznačí do hraniční průvodky (formulář I-94). Změnu není možno provést v případě, že cizinec již studium započal (je tedy třeba nejprve vyčkat souhlasu US BCIS, a teprve poté začít studovat.)

K poskytování oficiálních informací o platných podmínkách pro vstup a pobyt českých občanů na území USA je kompetentní konzulární úsek velvyslanectví USA v Praze (http://www.usembassy.cz).

c) Vstup na území USA

Mezi hlavní americké orgány zodpovědné za ochranu hranic patří Úřad pro cla a ochranu hranic (Bureau of Customs and Border Protection, viz www.cbp.gov). Imigrační kontrole na hraničních přechodech při vstupu na území USA je nutné předložit vyplněnou imigrační kartu I-94 (pouze vízový styk) a vyplněnou celní deklaraci 6059B. V případě cestování v rámci bezvízového styku se imigrační karta I-94 nevyplňuje. Formuláře obdrží cestující na palubě letadla nebo přímo na hraničním přechodu. Je důležité, aby doklady byly vyplněny anglicky, ve všech rubrikách a správně. Nesprávné nebo nepravdivé vyplnění formulářů může způsobit komplikace při rozhodování o povolení vstupu na území USA a může vyústit v zamítnutí vstupu.

Udělení víza znamená pouze možnost přicestovat na hranice USA, pohovor s úředníkem je druhým stupněm kontroly. Imigrační úředník má široké rozhodovací pravomoci a může rozhodnout i o nevpuštění cestujícího na území USA. Na umožnění vstupu na území USA nemá cestující právní nárok. V průběhu pohovoru je nezbytné odpovídat na kladené otázky a současně být aktivní a energicky hájit své postavení. V případě pochybností o správnosti postupu je možné kdykoliv žádat o přítomnost nadřízeného (supervisor). Občan ČR má právo spojit se s velvyslanectvím či konzulátem ČR kdykoliv během pohovoru. Pokud imigrační úředník zamítne vstup na území USA cestujícímu v rámci bezvízového styku, neexistuje možnost odvolání a je vrácen do destinace, odkud přiletěl. Pokud zamítne vstup při cestě do USA na vízum, může cestující buď dobrovolně odjet nejbližším spojem do ČR (v tomto případě podepisuje prohlášení, že je ochoten se vrátit, resp. se vzdává práva žádat o vstup na území USA) nebo žádat o slyšení před imigračním soudcem. V druhém případě však může být držen ve vazbě až do termínu slyšení, které může proběhnout i několik týdnů po příjezdu. V případě negativního rozhodnutí imigračního soudce následuje deportace a zrušení platnosti víza.

Začátkem roku 2004 zavedlo Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost USA program US-VISIT, v rámci kterého jsou na hraničních přechodech odebírány biometrické údaje všech osob, které vstupují do USA. Každý cestující se musí při vstupu do USA podrobit digitálnímu vyfotografování a sejmutí otisků všech deseti prstů.

Po povolení vstupu připne imigrační úředník kartu I-94 do pasu cestujícího a vyznačí na ní dobu, po kterou může legálně pobývat na území USA. Dodáváme, že je třeba odlišovat tzv. použitelnost víza (datum ve vízu - u turistických víz až na 10 let) od doby povoleného pobytu (datum uvedeného ve formuláři I - 94). Překročení doby povoleného pobytu je porušením imigračních předpisů s dalekosáhlými následky (viz kapitola c). Pokud cestující kartu I-94 ztratí nebo pokud mu není při opuštění USA z pasu odebrána, musí zaslat tuto kartu, respektive údaje o svém jménu a příjmení, státním občanství, čísle cestovní dokladu a přesném datu příletu do USA a odletu, včetně originálu palubní vstupenky, na adresu:
ACS – Customs and Border Protection SBU
1084 South Laurel Road
London, KY 40744
USA

Jestliže tak cestující neučiní, bude v USA veden jako nelegálně pobývající osoba.

Maximální doba pobytu, na kterou může být pobyt držiteli turistického víza (B-2) povolen, činí 6 měsíců. Pobyt na vízum B-2 je možno prodloužit maximálně o dalších 6 měsíců, a to pouze v případě, že cizinec prokáže, že mu v odjezdu brání nepředvídatelné okolnosti (např. hospitalizace) a současně doloží, že pro prodloužený pobyt disponuje dostatečnými finančními prostředky.

Pokud cestuje s dítětem ve věku do 12ti let jiná osoba než jeho rodič, může být při vstupu na území USA nebo při vycestování z USA požádána imigračním úředníkem o předložení souhlasu rodičů dítěte s cestou. Pokud toto potvrzení nepředloží, může imigrační úředník vstup do USA nebo opuštění USA odmítnout. Doporučuje se proto, aby cestující byli pro tento případ vybaveni potvrzením od rodičů.

d) Rizika při překročení povolené doby pobytu a ilegálním zaměstnání v USA

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky upozorňuje na to, že při opuštění území USA je nutné věnovat zvýšenou pozornost odevzdání karty I-94W (formulář o povolené době pobytu na území USA) příslušným imigračním úředníkům. Tato karta musí být při opuštění území USA vždy odevzdána, neboť tímto způsobem je evidována délka pobytu na území USA. V případě, že by k odevzdání evidenční karty nedošlo, nebude existovat doklad o ukončení pobytu na území USA, tedy zejména o tom, že pobyt byl ukončen řádně a včas v rámci povolené doby pobytu. Osoba, u které je podezření a která není schopna prokázat, že území USA opustila včas, nebude na území USA při další návštěvě vpuštěna, bude vrácena zpět do země, ze které přicestovala, a současně jí bude zrušeno platné vízum.

Pokud návštěvník neopustí do stanoveného termínu USA, první den po vyznačeném datu na formuláři I-94 je již jeho pobyt v USA nelegální. Pokud je v USA na vízum, to pozbývá platnosti bez ohledu na to, zda se jedná o víceleté vízum k opakovaným vstupům. Následně při jakékoliv náhodné kontrole policejními nebo imigračními orgány, může být návštěvník zadržen. Po zadržení je umístěn do místního vězení nebo tzv. detenčního střediska imigrační služby, kde čeká několik týdnů až měsíců na slyšení před imigračním soudcem a následnou deportaci zpět do ČR. Ode dne rozhodnutí imigračního soudce do dne deportace může cizinec strávit ve vězení další 3 měsíce.

Důsledkem překročení pobytu při bezvízovém styku je, že cestující nadále nesmí do USA bez víza cestovat. Překročení pobytu o 180 dní až 1 rok má za následek automatické odepření vstupu do USA po dobu 3 let, překročení povolené doby pobytu o více než 1 rok má za následek zákaz vstupu do USA po dobu 10 let.

S ohledem na přísné sankce ze strany úřadů USA důrazně upozorňujeme všechny návštěvníky Spojených států amerických, že v případě příjezdu do USA za účelem turistického pobytu je vykonávání jakékoliv práce ilegální.

 

nahoru


 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 Policie, záchranná služba, požárníci: 911 (na celém území USA)

Telefonní seznam je na internetových stránkách www.verizon.comv sekci Yellow/People Pages.

V USA se při vytáčení telefonního čísla nejprve volí 1, pak směrové číslo oblasti (obvykle uvedeno v závorce) a dále samotné sedmimístné telefonní číslo. Při telefonování z USA do zahraničí se volí 011, pak číselný kód země (ČR např. 420) a telefonní číslo účastníka. Při použití telefonního automatu stojí místní hovor cca USD 0,50 a do ČR cca USD 1,32/min. K dostání jsou předplacené telefonní karty, které umožní uskutečnit telefonní hovor odkudkoliv. Telefonní čísla začínající 1-800 nebo 1-888 jsou v USA zdarma. Při telefonování na účet volaného je možné použít například službu 1-800-COLLECT (1-800-265 5328). Mobilní operátoři používají v USA frekvence 1900 Mhz a 850 Mhz.


nahoru