Zimbabwe

Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel


Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu


Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla


ZÁJEZDY DO ZIMBABWE:Oficiální název státu

Zimbabwská republika (Republic of Zimbabwe)

 

Rozloha

Rozloha celkem:

390 580 km2, z toho 386 670 km2 vlastní území a 3 910 km2 vodních ploch.

Celková délka zimbabwských hranic:

3 066 km. Země, s nimiž Zimbabwe hraničí a délka hranic:

  • Botswana 813 km
  • Mosambik 1 231 km
  • JAR 225 km
  • Zambie 797 km.

 

Počet obyvatel

11,4 mil. (odhad červenec 2009)

Průměrná hustota obyvatel na 1 km2:

29,2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

ve věku 15–64 let: 52,2 % obyvatelstva (z toho 2,7 mil. mužů a 3,3 mil. žen).


nahoru


Podnebí

Pro zemi je charakteristické střídavě vlhké tropické podnebí, období sucha trvá od května do října. Na plošinách panuje příjemné mírné klima. Průměrná teplota vzduchu v hlavním městě se pohybuje mezi 14 a 21 °C.


nahoru


Přírodní poměry

Převážnou část země vyplňují plošiny Matabele a Mashona se zvlněným povrchem a ostrovními horami, které představují východní okraj Kalahraské pánve. Severní státní hranici vytváří řeka Zambezi, jižní hranici řeka Limpopo. Na východě země se vypíná pohoří Nyanga s vrcholem Inyangani (2 595 m.n.m.). Typické jsou savanové porosty.


nahoru


Cestovní ruch

Hlavní atrakcí země jsou mohutné Viktoriiny vodopády na hranicích  se Zambií. Ruiny města Velkého Zimbabwe ze 14. Století patří k největším historickým monumentům černé Afriky. Zbytky města Khami pocházejí ze 17. Století. K nejznámějším chráněným územím patří parky Mana-Pools a Hwange. Národní park Mana-Pools je místem, kde oddělená říční ramená Zambezi ve vyprahlé savaně zadržují vodu až do konce období sucha.


nahoru


Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 Zimbabwský dolar (mezinárodní kód ZWD, místní používaná zkratka Z$), byl v letech 2002–2009 stižen astronomickou inflací (až biliony procent). Od února 2009 se zimbabwský dolar přestal používat, v dubnu 2009 vláda formálně pozastavila jeho používání na jeden rok a schválila v podstatě neomezené používání směnitelných měn. Ani v roce 2011 není návrat k místní měně na pořadu dne.

V současné době se jako hlavní platidlo používá americký dolar (USD). V USD účtují všechny veřejné instituce. Paralelně obíhá jihoafrický rand (ZAR), neformálně platí kurs 1 USD = 10 ZAR. V blízkosti hranic s Botswanou obíhá též botswanská pula.

Peněžní transakce probíhají většinou v hotovosti. Jiné než výše uvedené měny (včetně eur) je obtížné směnit. Mezinárodní platební karty mají velmi omezenou použitelnost.

 

nahoru


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Oficiální státní svátky:

 • 1. leden – New Year‘s Day (Nový rok)
 • Velikonoční pátek, sobota a neděle (pohyblivé)
 • 18. duben – Independence Day (Den nezávislosti, oficiální státní stávek země)
 • 1. květen – Worker’s Day (Den pracujících)
 • 25. květen – Africa Day  (Den Afriky)
 • 10. srpen – Heroes‘ Day (Den hrdinů)
 • 11. srpen – Defence Forces Day (Den ozbrojených sil)
 • 22. prosinec – National Unity Day (Den národní jednoty)
 • 25. prosinec – Christmas Day (1. svátek vánoční)
 • 26. prosinec – Boxing Day (2. svátek vánoční)

Další svátky může vyhlásit osobně prezident republiky jako dodatečné dny volna v souladu čl. 2 (odst. 2) zákona Public Holidays and Prohibition of Business Act.

Úřední/otevírací hodiny:

Obvyklé úřední hodiny na úřadech:

 • pondělí–pátek od 8:00 hod. do 16:30 hod.

Obvyklá úřední otevírací doba bank:

 • pondělí–úterý a čtvrtek–pátek od 8:00 hod. do 15:00 hod.,
 • středa od 8:00 hod. do 13:00 hod a
 • sobota od 8:00 hod. do 11:30 hod.

Obvyklá otevírací doba v obchodech:

 • pondělí–pátek od 8:00 do16:30 (případně 17:00) hod., často s polední přestávkou, supermarkety do 18:00 hod. bez polední přestávky
 • sobota od 8:00 do 12:30 hod.
 • neděle od 8:00 do 13:00 hod. (pouze supermarkety)

Vzhledem k problémům s dopravou je však nutné si ověřit, zda v úřadech je již někdo přítomen na začátku a stejně na konci pracovní doby, v případě prodejní sítě je potřebné vědět, zda v dané čtvrti nejsou odstávky elektrického proudu či vody, v takovém případě je část obchodů zavřena.


nahoru

 


Náboženské složení

 

50 % synkretické (směsice částečně křesťanského a částečně domorodého náboženství),

25 % křesťanské (anglikánské, římsko-katolické, protestantské),

24 % tradiční domorodá náboženství,

1 % ostatní (muslimské, hinduistické, židovské náboženství).


nahoru


Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 Úředním jazykem Zimbabwe je angličtina. Z dvou hlavních skupin jazyků bantuské rodiny pak kolem 60 % obyvatelstva používá šonštinu (Shona) a 40 % ndebelštinu (Sindebele).


nahoru


Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění země:

8 provincií:

 • Manicaland
 • Mashonaland Central
 • Mashonaland East
 • Mashonaland West
 • Masvingo
 • Matabeleland North
 • Matabeleland South
 • Midlands

2 města se zvláštním statutem:

 • hlavní město Harare
 • město Bulawayo

Hlavní město:

 • Harare (1,2 mil. obyvatel)

Další velká zimbabwská města (počet obyvatel v tisících):

 • Bulawayo (790)
 • Chitungwiza (365)
 • Gweru (160)
 • Kwekwe (95)
 • Mutare (85)
 • Kadoma (85),
 • Masvingo (65)


nahoru


 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Neexistuje žádná mezistátní dohoda o vzájemném poskytování zdravotnické péče, že za veškerá ošetření je třeba zaplatit. Veřejný zdravotní systém je v rozkladu. Jiná než soukromá zařízení (viz 1.17) nelze doporučit, trpí naprostým nedostatkem materiálu i personálu. Na venkově zpravidla není dostupná ani nejzákladnější péče.

Podstatné je tedy vždy velmi kvalitní zdravotní pojištění, zahrnující i leteckou přepravu do JAR.


nahoru


Celní a devizové předpisy

Do Zimbabwe lze bezcelně dovézt zboží určené k osobní spotřebě v místě, nepřesahující hodnotu 300 USD. Do toho lze zahrnout max. 5 litrů alkoholických nápojů na osobu starší 18 let, z čehož mohou být max. 2 litry destilátů.
V květnu 2003 byl zaveden limit na dovoz pohonných hmot, který je v současné době 2 000 litrů na jeden automobil.
Dovoz předmětů osobní potřeby, které budou návštěvníkem opět vyvezeny zpět ze země, nepodléhá omezení.
Dovoz zahraniční měny není omezen. Doporučuje se celkovou sumu v zahraniční měně dováženou do Zimbabwe deklarovat při příjezdu na celnici. V opačném případě hrozí nebezpečí, že zpět ze země nebude povoleno vyvézt částku přesahující 300 USD.
Zboží v hodnotě vyšší než 1000 USD podléhá odbavení na celnici a musí mít vystaveno formulář CD 1.


nahoru


Dokumenty

Platný pas s minimální platností šest měsíců od data vydání víza. Při příjezdu ze země, kde se vyskytuje žlutá zimnice, je nutno se prokázat mezinárodním očkovacím průkazem s platnou vakcinací proti této nemoci.
Návštěvník Zimbabwe může být při vstupu do země požádán, aby prokázal dostačující prostředky na dobu pobytu a zajištění odjezdu ze země (zpáteční letenku, prostředky na její nákup). Pro návštěvníky pobývající v Zimbabwe méně než 6 měsíců, jsou požadavky obvykle minimální.
Pracovníci tisku, televize a dalších sdělovacích prostředků přijíždějící do Zimbabwe služebně musí vždy před vstupem žádat o akreditaci na příslušném zastupitelském úřadě Zimbabwe a dále na Zimbabwské mediální komisi (Zimbabwe Media Commission) v Harare. 


 

nahoru


Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Při cestách do Zimbabwe není povinné žádné očkování, doporučuje se však očkování proti žluté zimnici, meningokokové encefalitidě a žloutence typu A i B.
Jestliže cestovatel přijíždí z oblastí, kde se vyskytuje žlutá zimnice (většina zemí tropického pásu Afriky a Jižní Ameriky), může být vyzván, aby očkovací průkaz předložil při vstupu do země. V níže položených oblastech (především jezero Kariba, Viktoriiny vodopády a okolí národního parku Gonarezhou) se doporučuje užívat profylaxi proti malárii. Ve vyšších nadmořských výškách, v nichž mj. leží největší města Harare a Bulawayo, nebezpečí malárie nehrozí.
Tam, kde není k dispozici nezávadná voda, existuje riziko nákazy cholerou. Branou infekce jsou znečištěné zdroje pitné vody. Cestovatel se může onemocnění vyhnout pokud důsledně pije jen ověřenou vodu (např. balenou, která je dostupná v obchodech). V případě pochyb stačí vodu převařit nebo desinfikovat příslušnými prostředky. Voda používaná k osobní hygieně v hotelích a jiných ubytovacích zařízeních zaměřených na cizince je většinou nezávadná, nedoporučuje se však k pití. Rovněž se nedoporučuje konzumovat potraviny připravované na ulici. Naopak lze doporučit až úzkostné dodržování hlavních hygienických zásad (mytí rukou před jídlem apod.).
V Zimbabwe je masově rozšířeno onemocnění AIDS. Šíří se zejména pohlavním stykem.
Při pobytu v přírodě je malá, ale nezanedbatelná možnost uštknutí jedovatým hadem, jichž v Zimbabwe žije mnoho druhů včetně obávané mamby. Doporučuje se proto nosit vysoké boty a do nich zasunuté nohavice, příp. holí rozhrnovat trávu před sebou.
Od března 2009 se v Zimbabwe přestal používat zimbabwský dolar, který byl postižen závratnou inflací. K běžným platbám za zboží a služby se používají americké dolary (USD) a jihoafrické randy (ZAR), v blízkosti hranic s Botswanou také botswanské puly (BWP). Obchody ve velkých městech jsou poměrně dobře zásobeny běžným zbožím, na venkově jsou obvykle dostupné jen nejzákladnější věci. Ceny jsou vyšší než v JAR. Nedoporučuje se používat platební karty vydané jinými než zimbabwskými bankami. Síť bankomatů je velmi omezená a většinou neumožňují vybírat hotovost na zahraniční karty. Z ČR do Zimbabwe lze pro zaslání hotovosti využít služeb Western Union (nikoliv však v opačném směru).
Ve městech a turistických oblastech jsou vyhovující restaurace. V národních parcích a rezervacích jsou zpravidla součástí ubytovacích zařízení.
V Zimbabwe se jezdí vlevo. Maximální povolená rychlost v obci je 60 km/h a mimo obec 120 km/h. Všechny hlavní silniční tahy jsou zpoplatněny. Pokud pobyt nepřesáhne 90 dnů, lze použít řidičský průkaz vydaný v ČR, který však musí být doplněn anglicky psaným osvědčením o autentičnosti a platnosti dokladu nebo anglickým překladem opatřeným fotografií řidiče. Při delším pobytu se doporučuje mezinárodní řidičský průkaz. Některé silniční úseky trpí chronickým nedostatkem pohonných hmot – to platí i o turisticky vytížené silnici mezi Bulawayem a Victoria Falls.
Veřejná doprava je na nízké úrovni. Autobusová doprava mezi největšími městy je charakterizována širokou nabídkovou škálou sahající od minibusů po klimatizované moderní autobusy. Technická kvalita vozového parku místních dopravců je vysoce variabilní. I u nových autobusů v dobrém technickém stavu ovšem platí, že jejich řidiči nerespektují pravidla silničního provozu, a jejich pasažéři jsou tak častými oběťmi dopravních nehod. Mimo hlavní tahy je pak osobní doprava často omezena na placený autostop či vůbec neexistuje.
Vnitrostátní letecká doprava přestala po krachu Zimbabwe Airlines v roce 2012 fungovat a je omezena na nákladné letecké taxi.
Osobní vlaková doprava je na vybraných úsecích v provozu (např. Harare – Bulawayo, Bulawayo – Victoria Falls, Harare – Mutare), je však nespolehlivá a zejména noční spoje jsou velmi rizikové z důvodu zvýšené kriminality.
Po vzniku nové vlády, v níž usedli i představitelé opozice, se politické násilí v zemi uklidnilo, i když zcela nevymizelo. Politické mítinky a jiná shromáždění i nadále často přerůstají v násilné potyčky s policií. Doporučuje se proto větším shromážděním vyhnout. .
Kriminalita v Zimbabwe je oproti jiným africkým zemím nízká, přesto však se nedoporučuje cestovat individuálně. V zemi vládne chudoba, která může vyústit v napadení turistů a drobné krádeže. Za zvláště nebezpečné lze v tomto ohledu považovat chudinské čtvrtě v městech Harare a Bulawayo. V současnosti naprosto nelze doporučit individuální turistiku stopem nebo pěšky. Vůbec se nedoporučuje cestování nebo jakýkoliv pohyb venku po setmění.
Organizovaná turistika zaměřená na hlavní turistické atrakce (Viktoriiny vodopády, národní parky, zříceniny Velkého Zimbabwe atd.) je bezpečná. Samostatné cestování je bez vlastního nebo vypůjčeného vozidla velmi obtížné a pomalé. Síť ubytovacích zařízení je kromě hlavních center řídká.
Focení vojenských zařízení, vládních budov a jiných strategických objektů (mezi něž patří také nádraží či letiště) je zakázáno.
Doporučuje se před cestou zakoupit aktuální turistický průvodce, neboť údaje v těchto publikacích v případě Zimbabwe velmi rychle zastarávají.
Při turistických cestách do Zimbabwe se z výše uvedených důvodů důrazně doporučuje využít služeb cestovních kanceláří.
Občanům ČR doporučujeme se před cestou dobrovolně zaregistrovat v databázi DROZD sloužící Ministerstvu zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a k účinné organizaci pomoci v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. 


 

nahoru


Víza, režim vstupu

Občané ČR mohou obdržet turistická víza na kterémkoli zastupitelském úřadě Zimbabwe nebo na hraničních přechodech včetně všech tří mezinárodních letišť (Harare, Bulawayo, Victoria Falls).
Poplatek za udělení víza na hraničním přechodu je:
30 USD za jeden vstup (platnost 30 dní),
45 USD za dva vstupy.
Platí se v hotovosti. Doporučuje se mít připravenou přesnou částku v amerických dolarech (USD). Upozorňujeme, že tato úprava platí jen pro některé členské země EU, např. občané Slovenska vízum na hranicích získat nemohou.
Do formuláře (k dispozici na každém přechodu) je nutno uvést jako účel cesty „Tourism“, pro jiné účely nelze vízum na přechodu získat.
Žádosti o jiný druh víza a o novinářskou akreditaci je nutno podat na:
Velvyslanectví Zimbabwe ve Vídni,
Strozzigasse 10/15,
1080 Vienna
tel.: +43/1/407236/7
fax: +43/1/4079238
nebo na
Velvyslanectví Zimbabwe v Berlíně,
Kommandantenstrasse 80,
10117 Berlin
tel.: +49/30/206 22 63
fax: +49/30/206 22 63
Získání víza na zimbabwském velvyslanectví může být zdlouhavé, protože konzulární úředník nemůže vízum vydat bez souhlasu imigrační policie v Harare. Na souhlas se může čekat několik dnů, ale i několik týdnů.
Doporučuje se před cestou ověřit u příslušného zimbabwského velvyslanectví, zda se podmínky pro vstup do země nezměnily.


nahoru


Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Zdravotnická zařízení v Zimbabwe trpí vážným nedostatkem základního přístrojového vybavení a materiálu. V případě vážného onemocnění nebo úrazu může být jediným řešením urychlený transport např. do Jihoafrické republiky.

+263 4 700666/8, 707072 - Trauma Center - 24-hodinová lékařská pohotovost
+263 4 339933/4/5/6 - nemocnice sv. Anny (St. Anne´s Hospital) - nejlepší soukromá nemocnice v Harare
+263 4 251180/99 - 24-hodinová lékařská pohotovost v Avenues Clinic
994 - rychlá záchranná pomoc
993 - hasiči
995 - policie
+263 4 700 636 - telefonní číslo ZÚ ČR. Je možno také volat na mobilní telefon konzulární pohotovosti +263 772 154 177. Vzhledem k nekvalitní místní telefonní síti je nepravděpodobné, že se volající dovolá na první pokus, proto doporučujeme volání opakovat.
Jen některé nemocnice mají vlastní ambulantní vozy. V největších městech a hlavních turistických destinacích fungují stanice soukromé rychlé záchranné služby MARS (www.mars.co.zw). Před cestou se doporučuje ověřit, zda sjednané cestovní připojištění hradí i zásahy této soukromé firmy. V opačném případě lze přímo v Zimbabwe sjednat minimálně měsíční pojištění zajišťující příjezd sanitního vozu v případě potřeby.

 

 nahoru