Dánsko

 
Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 

 

ZÁJEZDY DO DÁNSKA:

 

Ubytování v Dánsku

 

Letenky do Dánska

  

 

Oficiální název státu

Česky:

Dánské království

Dánsky:

Kongeriget Danmark

Anglicky:

Kingdom of Denmark

 

Rozloha

Vlastní Dánsko:

43.098 km2

Faerské ostrovy:

1.399 km2

Grónsko:

2,166.088 km2 (z toho nezaledněné území 410.449 km2)

 

Počet obyvatel

k 1.7.2011 (dle Danmarks Statistik www.statistikbanken.dk)

Vlastní Dánsko:

5,566.856

Faerské ostrovy:

48.736

Grónsko:

56.462 www.nanoq.gl


Hustota obyvatelstva ve vlastním Dánsku:

129 obyvatel/km2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

76,6 %

 

nahoru

 

Podnebí

Převládá mírné podnebí, které je na pobřeží Baltského moře trochu drsnější. Nejstudenější měsíc leden má průměrnou teplotu 0 °C, nejteplejší červenec 17°C.

 

nahoru


 

Přírodní poměry

Dánské území leží mezi Severním a Baltským mořem na Jutském poloostrově (Jylland) a na 474 ostrovech, z nichž asi  jen polovina je obydlena. Na největším ostrově Sjaellandu žije kolem 40 % Dánů. Další veklé ostrovy jsou Fyn, Lolland, Bornholm a Falster. V severním moři leží tři dánské ostrovy: Romo, Fano a Mando. Na Jutském poloostrově je mnoho lesů, močálů a vřesovišť, na to navazuje na západě tzv. wattové pobřeží ploché, které severním směrempřechází ve velké písečné přesypy. Zhruba jedna třetina celého území podléhá ochraně přírody.

 

nahoru


 

Cestovní ruch

Každoročně navštěvují Dánsko miliony turistů. Kromě rekreačních oblastí krásných pobřežních pláží a oblíbeného vodního plachtění v Baltském moři má tato malá země velké množství kulturně-historických památek. K hlavním turistickým cíkům náleží Kodaň a Roskilde na ostrově Sjaellandu, Odense a středověké Visby na Fynu a Arhus a Esbjerg na Jutském poloostrově. Roskilde je proslulý svou katedrálou a Helsingor je známý díky Shakespearovu dramatu Hamlet. Na Fynu je nejnavštěvovanější Odense s muzeem Hanse Christiana Andersena, na Jutském poloostrově Arhu, Esbjerg a Aalobrg.Známou atrakcí je Legoland v Billundu.

 

nahoru


 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Oficiální měnou v Dánsku je dánská koruna (DKK). 1 DKK = 100 øre.

Kurs k USD: 1 USD = 5,4236 DKK (k 14.10.2011)
Kurs k EUR: 1 EUR = 7,4450 DKK (k 14.10.2011)

Na základě výjimky z členství v EU, potvrzené referendem v září 2000, nepřistoupilo Dánsko k zavedení eura jako oběživa. V dánských firmách je však účtování v EUR běžné. Některé řetězce maloobchodních prodejen po celém Dánsku a vybrané značkové butiky přijímají k platbám za zboží též bankovky a šeky v EUR, přičemž samy stanoví nákupní kurs vůči DKK. Nazpět se vrací vždy DKK.

 

nahoru


 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Svátky (pracovní dny, kdy zaměstnavatel může udělit částečné, např. půldenní, volno):

9. duben – výročí okupace Dánska v roce 1940

květen – svátek práce

5. květen – výročí osvobození Dánska v roce 1945

5. červen – Den ústavy

Státní svátky (dny volna) v roce 2011:

leden – Nový rok

21. – 22. duben – Velikonoce (Zelený čtvrtek a Velký pátek)

25. duben – Velikonoce (Velikonoční pondělí)

20. květen – Velký modlitební den (4. pátek po Velikonocích)

červen – Nanebevstoupení Páně (40 dní po Velikonocích)

12. – 13. červen – Svatodušní neděle a pondělí (7 týdnů po Velikonocích)

25. – 26. prosinec – 1. a 2. svátek vánoční

24. nebo 31. prosinec – Štědrý den a Silvestr (dle kolektivních dohod jeden z nich, v praxi se celostátně dodržují oba)

Státní svátky (dny volna) v roce 2012:

leden – Nový rok

5. – 6. duben – Velikonoce (Zelený čtvrtek a Velký pátek)

9. duben – Velikonoce (Velikonoční pondělí)

květen – Velký modlitební den (4. pátek po Velikonocích)

17. květen – Nanebevstoupení Páně (40 dní po Velikonocích)

27. – 28. květen – Svatodušní neděle a pondělí (7 týdnů po Velikonocích)

25. – 26. prosinec – 1. a 2. svátek vánoční

24. nebo 31. prosinec – Štědrý den a Silvestr (dle kolektivních dohod jeden z nich, v praxi se celostátně dodržují oba)

Další svátky a slavnosti (pracovní dny):

Masopustní neděle (7 týdnů před Velikonoční nedělí)

16. duben – narozeniny královny Margrethe II.

15. červen – Valdemarův den (dle legendy Dánsko v roce 1219 získalo státní vlajku)

24. červen – Svatojánský den (slaví se v předvečer např. zapalováním vater)

Svátky (zejména vánoční a velikonoční) a doba dovolených se v Dánsku vyznačují značně sníženou pracovní aktivitou a celonárodním soustředěním na odpočinek, cestování a záliby.

Pracovní týden má 37,5 hod.

Prodejní doba je zpravidla 9-18 hod., supermarkety nejméně do 20; v sobotu cca 9–17, v neděli a ve svátek mívají otevřeno kiosky s nepřetržitým provozem, obchody u benzinových čerpadel apod. První neděle v měsíci bývá označena jako „neděle nákupů“, a řada supermarketů a nákupních center má otevřeno (postupně přibývají i další neděle). Banky mají provozní dobu 9-16 hod., jeden den v týdnu do 18 hod., pošty 10-17.30, v sobotu 10–14.

 

nahoru


 

Náboženské složení

V Dánsku převládá protestantské náboženství: k luteránské Dánské lidové církvi (Dansk Folkekirke) se hlásí 80 % obyvatelstva. Vlivem imigrace je druhým nejrozšířenějším náboženstvím v zemi islám (přes 2 %).

 

nahoru


 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je dánština, na autonomních územích též faerština a grónština. Nejčastěji používaným cizím jazykem je angličtina, dále němčina a ostatní skandinávské jazyky.

 

nahoru


 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Dánsko se dělí na 5 regionů (Severní Jutsko, Střední Jutsko, Jižní Dánsko, Sjaelland a Region hlavního města) a 98 komun/obcí (nižších samosprávných jednotek). Volby do komunálních a krajských zastupitelstev se konají každé čtyři roky. Poslední se konaly v listopadu 2009. 

K Dánskému království patří dvě autonomní oblasti - Faerské ostrovy a Grónsko. Faerské ostrovy získaly samosprávný statut v roce 1948 a Grónsko v roce 1979. Obě oblasti mají své zákonodárné sbory a vládu, které rozhodují o vnitřních záležitostech. V otázkách zahraniční, obranné a měnové politiky rozhoduje ústřední dánská vláda v Kodani, jež oběma samosprávným oblastem poskytuje vysoké finanční dotace. Grónsko ani Faerské ostrovy nejsou členem EU.

Hlavní město:

Kodaň (København, Copenhagen) - 539.542 obyvatel (k 1.1.2011)
Kodaň včetně předměstí (Storkøbenhavn, Metropolitan Copenhagen) - 1,199.224 obyvatel

Další velká města - počet obyvatel (k 1.1.2011):

Århus 310.956

Aalborg 199.188

Odense 190.245

Esbjerg 115.184

Randers 95.318

Kolding 89.210

 

nahoru


 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V případě nutnosti první pomoci je možné volat (z veřejných telefonních automatů zdarma) tísňovou linku 112, která sdružuje centrálu rychlé lékařské pomoci, policie a hasičů.

Při cestách do Dánska  doporučujeme vzít s sebou  Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Na základě jeho předložení má pojištěnec jednoho členského státu EU na území druhého členského státu nárok na nezbytnou zdravotní péči. Ve státech EU a EHP má občan ČR s Evropským průkazem zdravotního pojištění stejné podmínky pro čerpání zdravotní péče jako dánští občané v rámci veřejného zdravotního pojištění. V Dánsku je nutné očekávat spoluúčast u mnoha lékařských úkonů, zejména při ošetření u zubaře (až 100 %), a častý je doplatek také u většiny léků na recept.

Po návratu do ČR je možné prostřednictvím příslušné zdravotní pojišťovny žádat refundaci účtů za platby v hotovosti.

Z veřejného zdravotního pojištění nejsou hrazeny náklady na převoz pacienta do ČR nebo repatriace ostatků. Uhradit nelze ani péči poskytnutou v soukromém zdravotnickém zařízení. Proto se doporučuje uzavřít před cestou komerční cestovní zdravotní připojištění. Finančně dostupné zdravotní připojištění umožňuje úhradu výdajů do stanovených limitů a 24hodinovou asistenční službu v českém jazyce.

Seznam lékáren otevřených 24 hodin denně:http://www.laegevagten.dk/frame.cfm/cms/sprog=1/grp=6/menu=1/

Telefonní čísla a kontakty na pohotovost v jednotlivých regionech Dánska:http://www.laegevagten.dk/frame.cfm/cms/sprog=1/grp=4/menu=1/

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Dle platných předpisů může spotřebitel bez omezení dovézt a vyvézt při turistické cestě jakékoli zboží v libovolném množství pro osobní spotřebu. Výjimkou jsou tabákové výrobky, alkoholické nápoje a pohonné hmoty. Pro obecné vymezení osobní spotřeby byly stanoveny limity (na osobu):

800 ks cigaret
400 ks doutníčků
200 ks doutníků
1 kg tabáku
10 l lihovin
20 l aperitivu
90 l vína (max. 60 l šumivého)
110 l piva

Pro cesty do Grónska a na Faerské ostrovy, které nejsou součástí EU a Schengenského prostoru, platí následující limity:

200 ks cigaret
100 ks doutníčků
50 ks doutníků
250 g tabáku
2 l piva (do 5,8% obsahu alkoholu)
1 litr tvrdého alkoholu
2 litry vína nebo šumivého vína
50 g parfému
250 ml toaletní vody

Více informací na: www.skat.dk


Dovezete-li si nějaké zboží z jiné členské země EU do ČR, není už možné si nechat při příští návštěvě vrátit zaplacené DPH. DPH je tak zaplaceno při pořízení zboží v zemi nákupu. 
V EU byla sjednocena záruční lhůta na spotřební zboží, která činí 24 měsíců. Došlo k tomu na základě směrnice EP a Rady č. 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží. Poradenství ohledně reklamací zboží v zahraničí poskytuje Evropské spotřebitelské centrum pro ČR (
http://www.coi.cz/cs/esc-2).
Pro pohyb uvnitř EU není stanoven žádný limit pro převoz finančních prostředků v hotovosti. Takový limit ale existuje pro situace, kdy je překračováno celní území EU - pro případ dovozu i vývozu. Jedná se o situace, kdy úhrnná hodnota platných bankovek a mincí v české a jiné měně, cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných papírů na doručitele nebo na řád anebo vysoce hodnotných komodit, jako jsou například drahé kovy nebo drahé kameny, přesáhne 10 000 eur. 
Pokud dovezete zboží ze zemí mimo EU do ČR či jiné země EU, budete clo platit celnímu úřadu, přičemž je uplatňován společný celní sazebník. Bezcelně lze dovézt zboží do hodnoty 175 eur u cestujícího staršího 15 let nebo 90 eur u cestujícího do 15 let. Dále 200 ks cigaret, 100 ks doutníčků, 50 ks doutníků, 250 g tabáku na kouření. Co se týče alkoholu, můžete dovézt 1 litr tvrdého alkoholu, 2 litry vína nebo šumivého vína, 50 g parfému nebo 250 ml toaletní vody.

 

nahoru


 

Dokumenty

Dánsko je součástí Evropské unie a Schengenského prostoru.

K cestám do států Evropské unie lze použít tyto cestovní doklady:
všechny typy cestovních pasů
- se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji, nebo 
- bez strojově čitelných a bez biometrických údajů,

všechny typy občanských průkazů
- se strojově čitelnými údaji

Nedoporučujeme používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem), taková úprava by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohla být považována za vyznačení neplatnosti nebo poškození dokladu.

Rodičům cestujícím do států Evropské unie společně s dětmi doporučujeme cestovat s cestovními pasy, nikoli s občanskými průkazy. Do občanského průkazu se zapisuje rodné číslo dítěte, které jakožto vnitrostátní identifikační údaj, může být cizím orgánům při pobytu ve státě Evropské unie nesrozumitelné.

Motoristé musí mít řidičský průkaz ČR nebo mezinárodní řidičský průkaz, zelenou kartu pojištění pro zahraničí, doklady o vozidle, u vypůjčených vozidel notářsky ověřené potvrzení o zapůjčení ve světovém jazyce.

Grónsko a Faerské ostrovy jsou autonomními součástmi Dánského království, nejsou však součástí EU a Schengenského prostoru. Občané EU mohou na turistické cesty do 90 dnů cestovat bez víza s platným pasem (cestovat pouze na občanský průkaz se nedoporučuje).

 

nahoru


 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Dánsko je relativně bezpečná země, přesto se doporučuje opatrnost, pokud jde o osobní zavazadla, peněženky, doklady a platební karty, zejména na určitých místech (např. na hlavním nádraží nebo v kodaňských čtvrtích Christiania a Nørrebro).Postih za dopravní přestupek je v Dánsku přísný. Povolené množství alkoholu v krvi při jízdě je 0,5 promile.

Při cestách v Dánsku je nutné počítat s poplatky za mosty (mýtné) a přepravu trajekty, dálniční poplatky/známky neexistují.

Více informací na: www.visitdenmark.com

 

nahoru


 

Víza, režim vstupu

Dánsko je součástí Evropské unie a Schengenského prostoru.

Při pobytu do 3 měsíců není přihlašovací povinnost. Při pobytu delším než 3 měsíce je nutná registrace na příslušném úřadě státní správy. Od 1. května 2009 je občanům ČR otevřen dánský pracovní trh.
Grónsko a Faerské ostrovy jsou autonomními součástmi Dánského království, nejsou však součástí EU a Schengenského prostoru. Občané EU mohou na turistické cesty do 90 dnů cestovat bez víza s platným pasem (cestovat pouze na občanský průkaz se nedoporučuje).

 

 nahoru
 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla 

Občané ČR mají v Dánsku na základě předložení Evropského zdravotního průkazu nárok na nezbytnou zdravotní péči. Pro cestování se doporučuje uzavřít komerční cestovní pojištění.

Tísňové volání (první pomoc, policie, požární služba): 112
Informace o tel. číslech a adresách v Dánsku: 118 nebo 
http://118.dk/tdcweb/ (dánsky)

Předvolba ze zahraničí do Dánska: 0045 
dánská telefonní čísla jsou osmimístná
Předvolba ze zahraničí do ČR: 00420

 

nahoru