Albánie

 
Oficiální název státu
                
Rozloha
                                       
Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

  


ZÁJEZDY DO ALBÁNIE:

 

 

Hotely v Albánii

 

Letenky do Albánie

 


 

Oficiální název státu

Albánská republika (Republika e Shqiperise)

 

Rozloha

28 748 km2

 

Počet obyvatel

3 639 453 obyvatel  (126,6 obyvatel/km²)

 

Podnebí

Mediteránní podnebí na pobřeží přechází směrem do vnitrozemí v kontinentální, směrem do hor v alpinské klima.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Hornatá země zaujímá části Dinarské horské soustavy. Severoalbánské Alpy mají přes 40 vrcholů překračujících výšku 2 000 m. Nesplavné řeky protékají v hlubokých neschůdných roklích, z velké části zkrasovělých vápencích. Kromě velkých přírodních jezer (Ohridské, Prespanské a Skadarské) jsou v Albánii také umělá jezera (např. Fierza a Koman pro elektrárny na řece Drin), na nichž se provozuje lodní doprava. 175 km dlouhé pobřeží Jaderského moře je lemováno relativně širokým pruhem nížin s náplavami.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Přestože má Albánie četné kulturní památky ze starověku i středověku, navštěvuje ji málo turistů.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 USD =     107,54 ALL (lek)  (30.12.2011)

1 EUR =     138,93 ALL (lek)  (30.12.2011)

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

1. leden - Nový rok

březen / duben - Velikonoce (katolické a pravoslavné se slaví v různých dnech)

1. květen - Svátek práce

28. listopad - Den vlajky

29. listopad - Den nezávislosti

25. a 26. prosinec - Vánoční svátky

Obyvatelé Albánie slaví katolické, pravoslavné i muslimské církevní svátky bez ohledu na vyznání. Mezi novější svátky patří např. Den léta.

 

nahoru

 

Náboženské složení

50 % muslimové ( z toho část jsou stoupenci bektašismu)

35 % pravoslavní

15 % katolíci

    Náboženského života se aktivně účastní asi  30-40% obyvatel. Narůstá počet občanů bez vyznání.

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

albánština

Ostatní užívané jazyky:

angličtina

italština

starší generace ruština

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Územní členění :                                   12 krajů (prefektur), 36 okresů, 351 obcí

Místní výkonné orgány :                       prefekti jsou jmenováni vládou; v čele měst a obcí je starosta, volený přímo na čtyřleté volební období

Hlavní město :                                       Tirana (895 tis. obyvatel)

Významná města :                                 Durrës (303 tis.obyvatel), Shkodër (246 tis.obyvatel), Vlorë (181 tis.obyvatel)

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče v Albánii je ve srovnání se zdravotní péčí v ČR na nízké úrovni. Na albánském zdravotnictví se negativně projevil odchod kvalifikovaného personálu do zahraničí v 90. letech. Pouze ve větších městech a v turistických oblastech fungují zdravotní střediska, která však nejsou dostatečně vybavena lékařskou technikou a zdravotnickým materiálem. Ve větších městech (Tirana, Durres, Vlora, Shkodra) vznikly soukromé polikliniky, které poskytují zdravotní péči, ale je třeba počítat s tím, že za provedené lékařské zákroky či operace je nutno platit v hotovosti. V Albánii (zejména ve větších městech) je dostatek lékáren vybavených dostatečným množstvím léků, za které je třeba platit v hotovosti. Na venkově a horských oblastech často neexistuje vůbec žádná lékařská péče. Doporučujeme, aby cestovatelé měli s sebou všechny léky, které dlouhodobě užívají.

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Celní kontrola je standardní. Do Albánie lze bez ohlašovací povinnosti dovézt maximálně 1 000 000 ALL, tj. cca 7 700 EUR. Povinná směna valut není požadována.

Dovoznímu clu nepodléhá dovoz následujícího zboží na jednoho cestujícího:

· přiměřené množství věcí neobchodní povahy k osobní potřebě cestujícího a jeho rodiny a dárky a suvenýry nepřevyšující hodnotu 30 000 ALL, tj. cca 230 EUR; v případě osoby do 15 let je hodnota poloviční;

· 200 ks cigaret nebo 100 ks krátkých doutníků nebo 50 kusů doutníků nebo 250 gramů tabáku;

· 1 litr destilátu s 22 a více % alkoholu či 1 litr nedenaturovaného etylalkoholu nad 80%;

· 2 litry vína či destilátu s obsahem do 22 % alkoholu;

· 50 gramů parfému či 0,25 litru toaletní vody.

Na osoby do 15 let se bezcelní dovoz limitu na tabákové výrobky a alkohol nevztahuje, na osoby ve věku 15 - 18 let se vztahuje jen bezcelní dovoz limitu tabákových výrobků, nikoliv alkoholu.

Zakázán je dovoz omamných a psychotropních látek. Zbraně lze dovážet pouze s příslušným povolením.

Při průchodu celní přepážkou je každý cestující povinen mít u sebe pouze svoje vlastní zavazadlo.

 

nahoru

 

Dokumenty

Pro cestu do Albánské republiky potřebuje občan České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas nebo občanský průkaz.
Ministerstvo zahraničních věcí však upozorňuje, že občanský průkaz nelze použít při letecké přepravě při cestách do Albánie. 
Při cestě motorovým vozidlem albánská pohraniční kontrola vyžaduje mezinárodně platné potvrzení o jeho pojištění (tzv. zelenou kartu), malý technický průkaz a mezinárodní řidičský průkaz. Při cestě služebním (resp. firemním) či zapůjčeným vozidlem je třeba při hraniční kontrole předložit plnou moc prokazující dispoziční právo k vozidlu. Plná moc by měla být notářsky ověřená, v angličtině, kromě údajů o vlastníkovi by měla obsahovat jméno a příjmení řidiče, číslo jeho cestovního dokladu a SPZ automobilu. Bez tohoto dokladu se řidiči vystavují riziku, že na území Albánie nebudou vpuštěni.

Pro vstup do Albánie není předepsáno žádné povinné očkování, očkovací průkaz není vyžadován.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

V posledních 10 letech se bezpečnostní situace výrazně zlepšila a v současnosti je na evropské úrovni. Velká města a hlavní trasy spojující zemi s Černou Horou, Kosovem, Makedonií a Řeckem jsou bezpečné, a to i v noci; nedoporučuje se však nocování na parkovištích.

Zvýšené opatrnosti je třeba při pohybu v horských oblastech podél hranice s Kosovem a Černou Horou. Na kosovsko-albánské hranici dosud nebylo zcela dokončeno odminování území zaminovaného během konfliktu v letech 1998-99.

Návštěvníci a turisté se nestávají oběťmi organizovaného zločinu. Životní úroveň značné části obyvatel je však dosti nízká, doporučujeme proto dodržovat běžná bezpečnostní opatření.

Při cestách do odlehlých oblastí doporučujeme informovat o plánované trase a časovém harmonogramu konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Tiraně.


SPECIFIKA ZEMĚ
Ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi je dopravní infrastruktura na velmi nízké úrovni. Na překonání relativně krátké vzdálenosti je třeba počítat s mnohem delší dobou než v ČR.

Kvalitní silnice jsou jen na několika hlavních tazích, např. Tirana – Durrës, Tirana – Shkodër, Tirana – Elbasan – Ohrid (Makedonie), Durrës – Lushnje – Fier, Tepelenë – Gjirokastër – Kakavijë (hranice s Řeckem). Na hlavních silnicích lze cestovat běžným osobním autem, vzhledem k místním řidičským zvyklostem se doporučuje neustálá vysoká pozornost při řízení. Pro jízdu na mnoha menších silnicích jsou vhodné pouze terénní vozy. Po silnějších deštích nebo sněžení mohou být menší silnice určitou dobu nesjízdné.

Železniční síť je omezená, spoje pomalé a hygienické podmínky ve vlacích nevyhovující. Do Albánie nelze cestovat ze zahraničí osobním vlakem. Autobusy zpravidla nemají jízdní řády a ve větších městech bývá problematické zjistit, odkud odjíždějí.


INTERNETOVÉ INFORMAČNÍ ZDROJE
Podrobné informace o podmínkách cestování do Albánie lze nalézt na internetových stránkách Velvyslanectví ČR v Tiraně 

www.mzv.cz/tirana 
v kapitole Albánie - informace (nejen) pro turisty a návštěvníky

Doporučit lze i obvyklé vyhledávací stránky Google nebo Yahoo.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

Maximální doba bezvízového pobytu v Albánii pro občany ČR (resp. držitele cestovních, diplomatických a služebních pasů ČR nebo občanských průkazů ČR) je 90 dní během 180-denního období. Toto období se začíná počítat od prvního dne prvního vstupu do území Albánie.

V Albánii není zavedena povinnost registrace pobytu cizinců.

Občané ČR nejsou povinni uhradit při vstupu do Albánie žádný vstupní poplatek.

Při vjezdu vozidla do Albánie je třeba na hraničních přechodech vyžadovat od albánské policie Potvrzení o vjezdu vozidla (albánsky vertetim hyrje për makinat). Doklad se vydává za účelem provedení výpočtu daně z provozu vozidla, která činí 1 EUR za pobyt do 60 dní. Daň se platí v okamžiku výjezdu ze země. Pokud je pobyt delší než 60 dní, zvyšuje se poplatek o 1 EUR za každý den pobytu nad 60 dní.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou vždy ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Zdravotní péče v Albánii je ve srovnání se zdravotní péčí v ČR na nízké úrovni. Složitější úrazy či onemocnění nelze v Albánii léčit; nutný je převoz do zahraničí.

Zdravotnická střediska fungují pouze ve větších městech a v turistických oblastech, nejsou však dostatečně vybavena lékařskou technikou a zdravotnickým materiálem. Na venkově a horských oblastech často neexistuje žádná lékařská péče. Turisté by měli mít s sebou všechny léky, které dlouhodobě užívají, a lékařskou péči vyhledávat jen v nezbytných případech.

Mezi ČR a Albánií není sjednána dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče. Na cestu do Albánie proto doporučujeme sjednat si zdravotní pojištění v ČR.

Do Albánie není zapotřebí povinné očkování; doporučit lze očkování proti hepatitidě A, event. B, případně proti encefalitidě.

Důležitá telefonní čísla
rychlá lékařská pomoc 127
dopravní policie 126 
policie - rychlý zásah 129
hasiči 128

Nelze zaručit, že na těchto číslech hovor převezme osoba, která bude hovořit i jinak než albánsky.

 

   nahoru