Kapverdské ostrovy

 
Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch
                                       
Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

  

 

ZÁJEZDY NA KAPVERDY:

 

Ubytování na Kapverdách

 

Letenky na Kapverdy

 
Oficiální název státu

Kapverdská republika (República de Cabo Verde)

 

Rozloha

4 033 km2 (176. na světě)


Počet obyvatel

524 833 (2015)

 

Podnebí

Tropické podnebí ovlivňuje severovýchodní pasát. Průměrná teplota vzduchu dosahuje v únoru 22 °C, v září 27 °C. Úhrn srážek se pohybuje od 250 mm na pobřeží, do 1 000 mm ve výše položených částech. Srážky přináší od srpna do října jihozápadní monzun. Někdy může vynechat a celý rok je beze srážek. Původní vegetaci nahradily v důsledku spásání a vypalování křovinaté porosty. Moře poskytuje bohatství ryb. Vedle asi 100 druhů ptáků žijí na pevnině jen divoké kozy, několik druhů ještěrek a hlodavců.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Z celkového počtu 18 ostrovů, vzdálených asi 630 km od západoafrického pobřeží, je jen 10 obydlených. Ostrovy Sal, Boa Vista a Maio jsou relativně ploché, pokryté písečnými dunami a slanisky, ostatní jsou hornaté s příkrým pobřežím. Nejvyšším vrcholem je vulkán Pico de Fogo (2 829 m.n.m.) na ostrově Fogo.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Turisty do Kapverd lákají dlouhé písečné pláže a dobré podmínky pro potápění. Podmínky pro pobyt na ostrovech jsou vhodné po celý rok. V zimě přináší severovýchodní pasát červený prach ze Sahary.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Od roku 1998 je kurs domácí měny - kapverdské escudo (Escudo Caboverdeano - CVE) - pevně svázán s eurem a to v poměru 1 EUR = 110,265 CVE. V platebním styku jsou kromě domácí měny poměrně často přijímány i EUR a USD, dále debetní a kreditní karty společností VISA a MasterCard.

 

nahoru

 

 

Náboženské složení

Hlavní náboženské skupiny


• katolíci 98 %
• tradiční náboženství 2 %

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 Úředním jazykem na Kapverdských ostrovech je portugalština, avšak většina obyvatel se dorozumívá kreolštinou, Základem jí byla portugalština. Jazyk se šíří v ústním podání, jeho standardizovaná spisovná podoba neexistuje. Byla nicméně vytvořena jednotná abeceda pro všechny dialekty zvaná ALUPEC. Na jednotlivých ostrovech se na tvoření dialektu podílely jiné jazyky – na Sao Vincente francouzština, na Boa Vista italština, na Brava angličtina. Existuje dokonce i projekt na překlad Bible do praiského dialektu kreolštiny. Dosud bylo přeloženo několik knih Nového zákona.

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 Od roku 2005 se území celého státu dělí na 22 administrativních jednotek zvaných concelhos

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

 Zdravotní péče je ve srovnání s vyspělými zeměmi na nižší úrovni, avšak v africkém měřítku patří k nejlepším. Na každém z ostrovů Kapverdské republiky je možno nalézt státní zdravotnické zařízení (delegacia de saúde nebo posto sanitário = zdravotní středisko, hospital = nemocnice), které poskytne lékařskou první pomoc. Kromě toho jsou v hlavních centrech rovněž soukromé lékařské ordinace různých specialistů. Rovněž lékárny jsou v každém správním středisku každého ostrova.
Doporučuje se uzavřít zdravotní pojištění před cestou (není-li součástí smlouvy s cestovní kanceláří).

 

nahoru

 

  Celní a devizové předpisy

 Na aktuální úpravu se doporučuje dotázat v souvislosti s žádostí o vízum. Kontakt na celní správu - Direcção-Geral das Alfândegas: www.alfandegas.cv

 

nahoru


 

Dokumenty

 Ke vstupu na Kapverdy je vyžadován platný cestovní pas a vízum.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 Bezpečnostní podmínky na Kapverdách jsou velmi dobré, země je politicky stabilní. Z hlediska bezpečnosti turistů je třeba dbát základních pravidel a dát pozor na své osobní věci.
Při koupání v moři je nutno brát v úvahu často silné mořské proudy, které mohou být pro plavce nebezpečné.
Doporučuje se uzavřít si cestovní zdravotní pojištění.
Doporučuje se pít balenou vodu.
Případná očkování je vhodné konzultovat před odjezdem s lékařem.
Kreditní karty nejsou přijímány všude. Nejvýhodnější cizí měnou je euro (vůči němuž udržuje kapverdské escudo pevný směnný kurz), kterým je možno platit zejména v hotelech, ale i některých restauracích a na dalších turistických místech.
Velké hotely nabízejí možnost připojení k internetu.
Úředním jazykem je portugalština, na celém souostroví jak však hovorovým jazykem kreolština.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

 O vízum je možno požádat na Velvyslanectví Kapverdské republiky v Berlíně http://www.embassy-capeverde.de/port/index.html které má diplomatickou a konzulární příslušnost pro ČR, příp. na Velvyslanectví Kapverdské republiky v Lisabonu, resp. jinde. Občané ČR mohou také požádat o vízum na Honorárním konzulátu Kapverdské republiky v Praze http://www.cape-verde.cz/nebo při příletu na letišti.
Konec platnosti cestovního pasu musí být delší než je doba předpokládaného pobytu. Doporučuje se před cestou ověřit u příslušného zastupitelského úřadu Kapverdské republiky, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Kapverdská republika
Důležitá čísla:
Nemocnice – 130
Hasiči - 131
Policie - 132
Kriminální služba – 800 11 34
Lékařská péče, doktoři:
Ostrov Boa Vista:
Delegacia de Saúde
Largo de Santa Isabel, Sal Rei
Tel.: 251 11 67
Ostrov Sal:
a) Delegacia de Saúde do Sal
Rua Albertino Fortes, Espargos
Tel.: 241 11 30 Fax: 241 11 62