Švédsko

 
Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch
                                       
Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

  

 

ZÁJEZDY DO ŠVÉDSKA:

 

Ubytování ve Švédsku

 

Letenky do Švédska

 
Oficiální název státu

Švédsko, Sweden, Sverige

 

Rozloha

pevnina 410 934 km2

jezera 39 030 km2


Počet obyvatel

počet obyvatel 9 481 000 (prosinec 2011)

hustota obyvatelstva 22,2 obyvatel/km2

podíl ekonomicky činného obyvatelstva (18-64 let) cca 61,4 %

 

Podnebí

Vzhledem k veliké rozloze země od severu k jihu je podnebí značně rozdílné, ale přesto je ovlivněno Golfským proudem. Ve vnitrozemí se projevuje vliv ruského kontinentálního podnebí. V létě tam bývá velmi teplo, v zimě mimořádně chladno.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Švédsko rozkládající se ve východní a jižní části Skandinávského poloostrova je více než z poloviny zalesněno, desetinu plochy zaujímá vnitrozemské vodstvo. K zemi patří také ostrovy Gotland, Öland a skalnaté ostrůvky šéry. V severním Švédsku, které se prostírá od Skandinávského pohoří (Kebnekaise, 2 117 m) až k Botnickému zálivu, jsou početné řeky, jež tvoří peřeje a vodopády, využívány pro získání energie. Jižní části země jsou tvořeny rozsáhlými nížinami a morénovou krajinou.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Středisky turistického ruchu jsou Stockholm a Malmö. Oblasti jižního Švédska přitahují turisty krásnými plážemi ke koupání v jezerech, skalnatými ostrůvky šéry a lesy. Střední Švédsko s městem Uppsalou je rovněž bohaté na lesy a jezera. Opravdový ráj pro turisty představuje nedotčená příroda severního Laponska. Švédsko jako první z evropských zemí započalo již v r. 1910 zřizovat národní parky, aby chránilo vzácnou severskou přírodu i kulturní krajinu. Z dnešních 23 parků je 7 v Laponsku. Mimo to existuje ještě větší počet přírodních rezervací.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 švédská koruna = 100 öre

Zahraniční měny nelze používat v maloobchodním styku (banky a směnárny směňují všechny konvertibilní měny), v příhraničních oblastech s Norskem lze platit norskými korunami. V menších hotelích není běžně akceptováno € jako platidlo, větší hotely přijímají €, ale přepočítávají v denním kurzu na SEK a odečítají provizi (cca 10 %). Malé obchody inkasují USD nebo € obvykle za lichvářskou provizi.

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Ve Švédsku se slaví všechny významné křesťanské svátky. Specifikem země je, že před svátky a po nich dochází k útlumu pracovní aktivity. To platí zejména v letních měsících a kolem vánoc. 
V roce 2014 jsou v kalendáři tyto svátky:

Leden 1. Nový rok

Leden 5. Večer tříkrálový *

Leden 6. Tří králů

Duben 17. Zelený čtvrtek *

Duben 18. Velký pátek

Duben 21. Velikonoční pondělí *

Květen 1. Svátek práce

Květen 29. Nanebevstoupení páně

Červen 6. Státní svátek Švédska

Červen 21. Midsommar

Listopad 1. Všech svatých *

Prosinec 24. Štědrý den *

Prosinec 25. 1. svátek vánoční

Prosinec 26. 2. svátek vánoční

* nejde o oficiální svátek, ale banky mají omezenou pracovní dobu

Protože většina církevních svátků je pohyblivých, je třeba uvedené informace pro další léta ověřit na http://www.timeanddate.com/calendar/index.html?year=2007&country=21.

Provoz v obchodech se řídí jejich velikostí. Supermarkety, hypermarkety a větší řetězce (např. ICA) mají prodejní dobu zpravidla od 08 do 22 hod. 24hodinový provoz mají některé prodejny rychlého občerstvení (např. 7 eleven, některé provozovny McDonald´s a pouliční stánky v letních měsících), ostatní obchody jsou obvykle otevřeny do 20 hodin. V prodejnách potravin lze nakoupit i další zboží spotřební povahy. Nepotravinové obchody jsou otevřeny většinou do 18 hodin, ale ve většině z nich je upravena provozní doba v letních měsících. Velké obchody a nákupní centra mají vesměs otevřeno do 20 hodin. Často nebývá provoz přerušen ani o svátcích a ve dnech volna. V letních měsících však může být, zejména mimo velká města, omezen provoz služeb. Provoz většiny restaurací končí kolem půlnoci, bary a hudební provozovny jsou otevřeny (zejména o víkendech) do ranních hodin.

Upozorňujeme na provoz bank, jejichž pobočky mají stejnou pracovní dobu jako ústředí, tj. v pracovních dnech do 16–17 hodin. Směnárny (z nichž doporučujeme Forex) mají prodlouženou prodejní dobu a většinou jsou otevřeny i v sobotu. Na mnoha místech jsou v provozu fungující peněžní automaty, které akceptují všechny běžné platební karty (s možnou výjimkou AmEx), v případě nejasností nebo nesrozumitelnosti je jedinou „záchranou“ stisknutí tlačítka „avbryt“, které přeruší transakci a karta je vrácena. Automat je nekompromisní při trojnásobném zadání špatného kódu nevrátí kartu. Jednání o vrácení karty je složité a často končí neúspěšně. Některé automaty mají nastavenou minimální částku k výběru (například 500 SEK). Prodejny jízdenek nejsou povinny přijmout bankovky s vyšší hodnotou než 100 SEK z důvodu ochrany bankovek hologramem - turnikety nemají čtecí zařízení.

S ohledem na rozvoj behotovostního placení není výjimkou například platba v autobusu pouze kartou, v někteých případech např. při cestování ze Stockholmu na letiště Arlanda je lépe mít zakoupenou jízdenku předem přes internet nebo ve vestibulu autobusového teminálu (Flygbussarna).

Omezený provoz mají lékárny. Doporučuje se vybavit se před cestou základními léky. 

Aktuální kursy valut lze nalézt například na adrese www.forex.se.

 

nahoru

 

Náboženské složení

Dle informace švédského Statistického úřadu není tento údaj s ohledem na ochranu osobních údajů sledován.

Složení obyvatelstva z hlediska vyznání podle starších publiikovaných dat:

luteránské 80 %

římskokatolické 4 %

islám 7 %

ledna 2000 došlo k odluce církve od státu, jehož přímým důsledkem byla ztráta obecního statusu, který před tímto datem farnosti měly.

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

švédština

všechny severské jazyky, místy laponština

všeobecná je znalost angličtiny, starší generace používá němčinu

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Ve Švédsku existují dva stupně místních úřadů (vlád):

lokální/municipální (kommun)

regionální/krajské (län) řízené regionálními radami (landsting).

Území Švédska je rozděleno na 290 komun a 21 regionů (na způsob našich krajů), z nichž dva mají formu vlastních samospráv: Skane a Västra Götaland. 1. ledna 2005 byla vytvořena jednotná organizace, která monitoruje zájmy nižších správních celků, poskytuje jim služby, radí a koordinuje jejich aktivity. 

Další informace administrativně-správního charakteru jsou k dispozici na všeobecných informačních serverech www.sweden.sewww.si.se, demografické a sociální údaje na serveru Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí www.social.ministry.se.

Největší švédská města

 

počet obyvatel

Stockholm

771 038

Göteborg

489 797

Malmö

271 271

Uppsala

185 187

Linköping

138 580

Norrköping

125 463

Helsingborg

123 389

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V této souvislosti odkazujeme na dva servery, které podrobně a věcně správně popisují podmínky zaměstnávání českých občanů, otázky důchodového a zdravotního pojištění. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky spravuje informační stránkuhttp://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu. Asociace občanských poraden vydává v podstatě stejné informace na www.obcanske-poradny.cz/volny_pohyb.doc, které jsou lépe strukturované.

Pokud se týče zdravotní péče ve Švédsku a akutních případů, které nesnesou odkladu, je třeba si uvědomit, že stomatologická zařízení jsou v drtivé většině na privátní bázi a tudíž se platí na místě (např. vytažení nervu a provizorní vložka stojí kolem 3000 SEK). Karta evropského pojištěnce není v těchto případech akceptována. Je třeba se raději předem zeptat na předpokládané náklady ošetření. Turistům a krátkodobým cestovatelům/podnikatelům doporučujeme uzavřít cestovní pojištění a nezapomenout doma kartu evropského pojištěnce. 

Užitečné informace o této problematice najdete na adresách
www.ec.europa.eu/youreurope ahttp://www.forsakringskassan.se/privatpers/. Další informace a odkazy jsou uvedeny na www.mzv.cz./stockholm.

 

nahoru

 

  Celní a devizové předpisy

Alkoholické nápoje a tabákové výrobky
Do Švédska lze dovážet z jiných států EU alkoholické nápoje (pouze osoba starší 20 let) a tabákové výrobky (pouze osoba starší 18 let) pro osobní spotřebu. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách švédského celního úřadu (www.tullverket.se).
Doporučuje se mít s sebou pokladní doklad o zakoupeném alkoholu či tabákových výrobcích, kterým se v případě namátkové celní kontroly prokáže, že byly zakoupeny ve členském státě EU. Nelegální/nedeklarovaný dovoz těchto produktů pro jinou než osobní spotřebu může být trestně stíhán dle zákona proti pašování a/nebo zákona o daňových deliktech. V případě odsouzení pachatele může být uložen i trest odnětí svobody.

Zbraně, střelivo a nebezpečné předměty
Před dovozem/vývozem/tranzitem zbraní a střeliva je nejdříve nutné povolení švédské policie. Zvláštní povolení policie je před příjezdem potřebné i pro tzv. „nebezpečné předměty“ (slzný plyn, pepřový sprej, výbušniny, vystřelovací nože, vrhací hvězdice, obušky, kolty, hole s hroty, radioaktivní, explodující a hořlavé látky, atd.). Formuláře žádostí o povolení a podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách celního úřadu (www.tullverket.se) a policie (www.polisen.se).

Léky
Při dovozu léků se doporučuje vzít s sebou i lékařský předpis nebo dobrozdání lékaře (nejlépe v angličtině) se jménem (lékaře i osoby, která lék do Švédska dováží), i pokud jde o množství určené pro osobní potřebu. Zakázána jsou zejména sedativa na bázi metylfenidátů, morfinu a metadonu, která jsou ve Švédsku považována za narkotikum. Informace o pravidlech při dovozu léků lze nalézt na webové stránce celního úřadu a úřadu pro léčiva (www.mpa.se).
Dopingové substance jsou považovány za narkotika a jejich dovoz je trestný.

Potraviny, cestování s domácími zvířaty
Jediným omezením při dovozu potravin je limit 15 kg v případě ryb. Při cestování s domácími zvířaty je třeba mít tzv. evropský pas a příslušná očkování. Je třeba je deklarovat na celnici. Kompletní informace o režimu tranzitu domácích zvířat a restrikcích při dovozu ohrožených druhů z EU i třetích zemí jsou v angličtině k dispozici na webových stránkách švédského ministerstva zemědělství (www.sjv.se).

 

nahoru


 

Dokumenty

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1.1.2006 nabyla účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít platné občanské průkazy ČR, pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu). Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

Při cestě motorovým vozidlem je zapotřebí mít řidičský průkaz, technický průkaz a doklad o pojištění.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Švédsko je zemí poměrně bezpečnou, ve které neexistují žádná zvláštní opatření nebo omezení. I zde se však vyskytují případy vloupání a vykrádání osobních automobilů a autobusů na volných prostranstvích nebo i parkovištích, a to zejména v nočních nebo brzkých ranních hodinách. V centrech větších měst může dojít ke kapesním krádežím. Proto je lépe přenocovat v četných kempech či hotelech. Doporučuje se parkovat na vyznačených místech a zaplatit stanovený poplatek. Pokuty za špatné parkování se udělují i cizincům.

Ve Švédsku platí zákaz kouření v pohostinských zařízeních (nikoliv venku na "zahrádkách").

Turista, který navštíví Švédsko, má za povinnost respektovat švédské zákony a další předpisy. V zemi se nachází relativně hodně českých občanů ve výkonu trestu z důvodu nelegálního dovozu narkotik. Trest odnětí svobody může dosáhnout až 10 let.

Jsou evidovány i případy uvěznění českých řidičů z důvodu nálezu alkoholu v krvi během řízení motorového vozidla. V této souvislosti apelujeme na řidiče, aby nesedali za volat po požití alkoholického nápoje. Trestnost je stanovena limitem 0,02 promile.

Ve Švédsku není dovoleno požívat alkohol na veřejných prostranstvích. Za alkohol je považováno i pivo od 3,5% výše. Alkohol se prodává výhradně ve státním monopolním podniku Systembolaget, jehož obchody mají omezenu prodejní dobu (zejména o víkendech a státních svátcích). Pivo do 3,5% je v prodeji i v běžných obchodech.

Ve Švédsku je povinnost jezdit s rozsvícenými světly automobilů po celých 24 hodin. Dále se doporučuje v zimních měsících (listopad - duben) používat zimní pneumatiky. Povinnost vybavit automobil zimními pneumatikami v těchto měsících se vztahuje na automobily registrované ve Švédsku. Na dálnicích se sice nevybírá poplatek, ale ve Stockholmu je zavedeno mýto (Trängselskatt) za vjezd do města ve všední dny. Poplatek se ovšem nevztahuje na vozy s cizími registračními značkami. Podrobné informace jsou i v angličtině na webové stránce švédského Dopravního úřadu (Transportstyrelsen, Swedish Transport Agency) - www.transportstyrelsen.se (rubrika Congestion tax in Stockholm).

Pro úplnost dodáváme, že ve Švédsku je trestné přijímat sexuální služby nabízené za úplatu (tzv. kriminalizace "zákazníků" prostituce). Za poskytování sexuálních služeb hrozí správní vyhoštění.

Rovněž je trestné bez předchozího povolení policie dovážet zbraně a nebezpečné předměty, například i tzv. „pepřové spreje“.

Ve Švédsku není dovoleno nosit na veřejných místech, ve školách nebo mít ve vozidlech (na veřejných místech) nože a ostatní bodné a sečné zbraně a další předměty, které mohou být použity jako zbraně v trestných činech proti životu nebo zdraví. Za nedodržení tohoto zákazu, a to i z nedbalosti, hrozí peněžitá pokuta nebo v krajním případě až 6 měsíců vězení. Podmínky držení a nošení výše uvedených předmětů upravuje zákon (1988:254) o zákazu nožů a jiných nebezpečných věcí.

Před cestou je vhodné prostudovat informace určené turistům, jež jsou k dispozici na oficiálních internetových portálech www.visitsweden.com a www.sweden.se .

Dovolujeme si rovněž upozornit na projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD). Tento projekt umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. Přihlásit se do systému DROZD můžete na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR - www.mzv.cz rubrika „Cestujeme“ – „DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

Občan ČR nepotřebuje ke vstupu na území Švédska vízum ani pobytové povolení, a to na základě článku 21 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, bývalý článek 18 Smlouvy o ES; (Úřední věstník C 83, svazek 53, ze dne 30. března 2010), který stanoví, že “Každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení.“

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Při pobytu delším než 90 dnů je občan povinen požádat o vydání pobytového povolení pro občana členské země EU. O toto povolení je možno požádat buď před odjezdem na Velvyslanectví Švédska v Praze (kontaktní údaje: Úvoz 13, Praha 1, Hradčany, tel: +420 - 220 313 200, fax: +420 - 220 313 240, e-mail:ambassaden.prag@foreign.ministry.se), nebo po příjezdu do Švédska přímo na místně příslušném oddělení švédského migračního úřadu (Migrationsverket). Občané ČR, kteří budou ve Švédsku pobývat po dobu delší než 3 měsíce za účelem zaměstnání nebo studia, mohou o vydání povolení k pobytu žádat on-line na webové stránce:www.migrationsverket.se

Pro turisty neexistuje zvláštní přihlašovací povinnost.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Vzhledem k tomu, že mezi Švédskem a ČR neexistuje dohoda o poskytování bezplatné lékařské péče, veškeré poskytnuté lékařské ošetření (i převozy sanitními vozy) se platí v režimu pro švédské občany. Je nutno mít u sebe evropský průkaz zdravotního pojištění. Osoby, které pobývají ve Švédsku dlouhodobě, by si měly zajistit převedení do švédského systému zdravotního pojištění. Podrobné informace o této problematice poskytuje Centrum mezistátních úhrad (nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 113 59, tel: +420 236 033 411; fax: +420 222 734 951, www.cmu.cz), případně česká zdravotní pojišťovna. Doporučuje se před cestou uzavřít příslušné pojištění pro cesty a pobyt, které by krylo i případnou repatriaci zraněného, nemocného či zemřelého na území ČR. 
Důležitá telefonní čísla: policie, záchranná služba, hasiči 112.

 

nahoru