Gambie

 
Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 

 

ZÁJEZDY DO GAMBIE:

 

Ubytování v Gambii

Letenky do Gambie

  

 

Oficiální název státu

Gambijská republika (Republic of The Gambia)

 

Rozloha

11 295 km2

 

Počet obyvatel

1,8 mil. (OSN, 2012)

Hustota obyvatel : 1723 obyvatel / km2  (Světová Banka, 2010)

 

Věková struktura:       

0 -14 let: 39,2 %

15-24 let: 21,1 %

25-54 let: 32,5 %

55-64 let: 4 %

nad 65 let: 3,2 %        

 

Průměrná délka života:

muži 53 let

ženy 56 let

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: zhruba 400.000 osob (75 % prac. v zemědělství, 18 % v průmyslu, obchodě a službách, 7 % v administrativě). Země trpí značným podílem nezaměstnaných (22 %) i podzaměstnnaých (unemployed/underemployed) a nízkou kvalitou prac. síly (většina pracovníků v mechan. průmyslu a stavebnictví jsou cizinci).

 

nahoru

 

Podnebí

V střídavě vlhkém tropické podnebí dosahují průměrné teploty v lednu 23 °‘C, v červenci 28 °C. Během období dešťů, které trvá od června do října, spadne na pobřeží 1 300 mm a ve vnitrozemí 1 000 mm srážek. Při ústí řeky Gambie rostou husté porosty mangrovů. Na středním toku převládají vlhké savany, které na východě přecházejí do suchých savan.

V zemi, zejména ve dvou národních parcích, žije mnoho druhů zvěře. K typickým zástupcům patří krokodýli, hroši, opice, antilopy, prasata bradavičnatá, hyeny, šakali, levharti a mnoho druhů ptáků.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Gambie je ze tří stran obklopena Senegalem. Území je od Atlantského oceánu protaženo podél stejnojmenné řeky do vnitrozemí afrického kontinentu. Pás místy široký jen 24 km dosahuje délky 375 km. Nížina podél řeky Gambie, tvořená úrodnými náplavovými půdami, přechází do ploché, mírně zvlněné krajiny s písečnými pahorky. Na ni navazuje plošina vysoká až 200 m.n.m.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Stále více turistů přitahují krásné pláže Atlantiku. Nejvhodnější dobou k návštěvě jsou měsíce listopad až květen.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Dalasi (DAL)

 

Dalasi (DAL) = 100 butut

1 USD  = 35 DAL, 1 EUR = 44 DAL

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Fixní

1. leden (Nový rok)

18. únor (Den nezávislosti)

1. květen (Svátek práce)

25. květen (Den Afriky)

22. červenec (Den revoluce)

15. srpen (Nanebevzetí)

25. prosinec (Vánoce)

 

Pohyblivé

Ashura  (Den smutku)

Eid ul-Fitr (konec Ramadánu)

Mouloud (Prorokovo narození)

Zjevení Koránu

Eid ul-Adhá/Tabaski (Svátek oběti)

Obvyklá prac. doba: v administrativě: 8.00-15.00 (16.00) h (po-čt) a v 8.00-12.30 (so); v bankách, obchodech a podnicích: 8.30-12.00, 14.30-17.30h (po-čt) a v 8.00-12.00 (so).

 

Provozní doba v restauracích: oběd 11.00-14.20h, večeře po 18.00h.

 

Mezinárodní letiště v Banjulu je otevřeno nepřetržitě, hraniční přechody obvykle pouze od 7.00 do 19.00 h.

 

nahoru

 

Náboženské složení

muslimové 90 %

křesťané 8 %

tradiční náboženství 2 %

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

angličtina

místní používané jazyky : malinké, wolof, fula, jola, serahuli

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativní členění země: hl. město („city“) Banjul (34.589 obyv.) a 5 okresů („divisions“: Central River/JanjanburehLower River/Mansa KonkoNorth Bank/KerewanUpper River/Basse;Western/Brikama), dále dělených na 48 obvodů („districts“).

 

Další velká města: Brikama (Western, 77.700 obyv.), Bakau (Banjul, 43.098), Farafenni (North Bank, 29.867), Lamin (North Bank, 24.797 obyv.), Sukuta (Western, 15.131 obyv.), Basse Santa Su(Upper River, 14.380 obyv.), Gunjur (Western, 14.088 obyv.), Soma(Lower River, 9.869 obyv.), Sabi (Upper River, 7.738 obyv.).

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Gambii existují 4 vládní spádové nemocnice (Referral Hospitals - Bajul, Bansang, Farafenni, Bwiam) a tzv. Výzkumná zdrav. rada, hrazená býv. kolon. V. Británií (Medical Research Council -  Banjul). Existuje i 8 větších a 16 menších zdravotních středisek (Medical Centres), zhruba 200 mobilních jednotek (Mobile Clinic Unit Teams) a řada menších soukromých klinik (samostatní lékaři s podpůrným personálem či NGOs). V menších obcích (do 400 osob) fungují pouze tzv. zdravotní konzultanti (Village Health Workers, Traditional Midwifes).

 

Při ošetření v místních zdravotnických zařízeních (které lze doporučit jen v naléhavých případech) je nutné disponovat hotovostí.  Před cestou se doporučuje uzavřít dobré cestovní pojištění, ve vážnějších případech odlet do ČR.

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Gambijské zákony striktně zakazují dovoz i vývoz drog, přípravků zesvětlujících pokožku, dále řady léků obsahujících např. hydroquinone (v jakékoli formě), hydrocortisone (výjimkou je malé množství v přípravcích proti svědění), betamathasone, flucinonide, clobestatol či či clobestatone pod pokutou 2000 USD či 3 let vězení. Letištní policie a celníci kontrolují zavazadla jak při příletu, tak při odletu. V případě, že s sebou cestující vezou léky, měli by je vézt v originálním balení a s příslušným lékařským předpisem, neboť již došlo k zatčení cizinců, kteří vezli neoznačené bezejmenné pilulky. Další případná celní omezení je třeba ověřit při podání žádosti o vízum.

 

nahoru

 

Dokumenty

Ke vstupu do země je vyžadován cestovní pas platný ještě 6 měsíců po ukončení cesty a vycestování ze země a vízum.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Před cestou se doporučuje věnovat pozornost aktuálním sdělením v kapitole "Upozornění pro cesty do zahraničí" na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
Obecně se nedoporučuje vycházet po setmění. Velmi riskantní jsou i noční jízdy automobilem (nebezpečí ozbrojených útoků banditů). Vzhledem k početným krádežím a loupežným přepadením se nedoporučuje viditelné nošení cenností (hodinky, prsteny, řetízky). V případě přepadení by se neměl klást odpor.

Turistická infrastruktura je mimo hlavní město omezená. Další informace je možno získat na internetové stránce: www.gambia.com.

Je zakázáno fotografovat vojenské objekty a letiště.

Homosexualita a její projevy jsou nezákonné a trestané několikaletým odnětím svobody. Vysocí představitelé gambijské vlády vyzvali ve veřejných projevech obyvatelstvo k udávání homosexuálů. Jsou zde zprávy o zadržení homosexuálů, a to i Evropanů.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Otázka osvobození od vízové povinnosti pro občany ČR cestující do Gambie je stále nevyjasněná. Vízová povinnost byla rozhodnutím prezidenta Jammeh(a) koncem roku 2006 sice zrušena, ale, pravděpodobně administrativním nedopatřením na straně gambijské legislativy, není jasné, zda vešla v platnost. Každopádně o tomto rozhodnutí ani pasové orgány, ani diplomatické mise Gambie nemají informace a víza nadále vyžadují. Velvyslanectví České republiky v Akkře doporučuje zajistit si vízum předem a neriskovat buď jeho neudělení na hranici či udělení víza jen na 72 hodin. O vízum je možné požádat na zastupitelském úřadě Gambie v Bruselu. Kontakt na velvyslanectví naleznete zde:http://www.gambiaembassy.be/

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Doporučená jsou očkování proti žluté zimnici, břišnímu tyfu, meningitidě a žloutence A a B. V souvislosti s aktuálním vysokým výskytem onemocnění cholerou v některých západoafrických zemích, Ministerstvo zahraničních věcí ČR důrazně připomíná nutnost dodržování základních hygienických pravidel při cestování do těchto oblastí: pití pouze nezávadné, tj. hygienicky balené nebo převařené vody, požívání ovoce a zeleniny, které je možno zbavit slupky, důkladná tepelná úprava veškerých potravin a vyloučení stravy, o jejíž nezávadnosti je možno pochybovat (např. kostky ledu do nápojů, zmrzlina, jídlo od pouličních prodejců, stravování s místními obyvateli apod.).

 

nahoru