Rumunsko

 
Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 

 

ZÁJEZDY DO RUMUNSKA

 

Ubytování v Rumunsku

Letenky do Rumunska

  

Oficiální název státu

Rumunsko (România)

 

Rozloha

238 391 km2   (13. místo v Evropě)

 

Počet obyvatel

Počet 21,5 mil. (leden 2010), hustota 90 obyvatel na 1 km2

 

Podnebí

Převládá kontinentální podnebí, při černomořském pobřeží mírnější. Zima je studená, bohatá sněhem, léto slunné, ale často deštivé. Průměrná lednová teplota v Bukurešti vystupuje na – 3 °C, červencová n 23 °C.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Centrální část země obklopují Karpaty (Moldoveanu, 2 544 m), karpatský oblouk na západě uzavírají Západní hory (Muntii Apuseni). V centru tohoto horského oblouku zůstává Transylvánská plošina (též Sedmihradsko). Při západní hranici má Rumunsko část Potiské nížiny, na jihu se prostírá až k deltě Dunaje a k pobřeží Černého moře úrodná nížina Rumunská (dříve též Valašská) a na východě při řece Prutu leží Moldavská pahorkatina.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Zařízení pro zimní sporty jsou především v Karpatech. Nejoblíbenější místa jsou Brašov a Poiana ve výšce 1 000 m. Sulina a Tulcea jsou branami do národního parku Dunajské delty, která tvoří hranici s Ukrajinou a chrání jedinečnou flóru a faunu. Nejoblíbenější místa na letní pobyt jsou na černomořském pobřeží. Přístavní město Constanta bylo založeno již ve starověku a blízké přímořské lázně Mamaia a Eforie nabízejí vodní sporty i lázeňská zařízení. Pozoruhodné jsou hlavní město Bukurešť a Bukovina s barevně malovanými kostely z 15. a 16. století.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 Leu, množné číslo Lei (RON). 1.7. 2005 proběhla změna z tehdejšího ROL a byly škrtnuty čtyři nuly. Lze se však poměrně často ještě potkat s „počítáním v deseti a statisících“. Kurz RONu byl v říjnu 2011 tento: 1 EUR = 4,3 RON. Aktuální směnný kurz RONu je možné nalézt na stránkách Rumunské národní banky www.bnr.ro – v rubrice Cursul de Schimb, případně (vůči české koruně) na stránkách ČNB.

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky v Rumunsku (volno) - dle zákona č. 75/1996

1. a 2. ledna

první a druhý velikonoční den /pravoslavné Velikonoce jsou zpravidla později než katolické

1. května

1. prosince

25. a 26. prosince

Náboženské svátky (dny, kdy není volno, ale lidé spíš slaví, než pracují – není vhodná návštěva či služební cesta)

7. 01. (sv. Jan – Ion)

8. 03. – MDŽ

24. 04. (sv. Jiří – Gheorghe)

21. 05. (Konstantin a Helena)

15. 08. (sv. Marie)

6. 12. (sv. Mikuláše – Nicolae)

Obvyklá pracovní doba úředníků se pohybuje od 8:00–16:30 s pauzou na oběd (volat nebo jinak komunikovat je však jistější až po 9:00 a před 16:00) U firem není neobvyklá pracovní doba i po 18. hodině.

Prodejní doba se poslední dobou výrazně mění a má tendenci se prodlužovat. U kamenných a malých obchodů je ve městech otevřeno minimálně do 18:00, pouliční prodavači mívají podle počasí i déle. Některé supermarkety jsou přes týden otevřeny od 7 až do 22 hodin, včetně soboty, v neděli pak nejméně do 18:00 a nejsou výjimky, kdy je otevřeno až do půlnoci (například vánoce, velikonoce apod.) či non-stop. V neděli a o svátcích pak bývají otevřené převážně jen větší velkoobchody nebo hypermarkety s potravinami (např. velkoobchod METRO, SELGROS, CARREFOUR apod.) a čerpací stanice.

 

nahoru

 

Náboženské složení

86,7 % obyvatel se hlásí k pravoslavnému

4,7 % k římsko-katolickému

3,2 % k reformovanému

0, 9 % k řecko-katolickému vyznání.

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Rumunština.

Příslušníci menšin se mohou před soudy vyjadřovat ve svém mateřském jazyce. Na úrovni místní správy je v některých oblastech možné užívat i jazyky menšin (v praxi jde především o maďarštinu).

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Republika (parlamentní systém, více stran, 2 komory parlamentu), 41 žup + hl.m. Bukurešť (6 obvodů – 1 912 718 obyvatel), další velká města – Konstanca (Constanţa), Temešvár (Timişoara), Jasy (Iaşi), Kluž (Cluj), Brašov (Braşov), Oradea, Arad, Craiova, Sibiu, Ploieşti.

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Od 1. 1. 2007 je občanům EU v Rumunsku poskytována neodkladná péče na základě evropské karty zdravotního pojištění (EHIC - European Health Insurance Card), kterou vydává pojišťovna ve státě bydliště (nebo zaměstnání). Nicméně je třeba vědět, že tato peče se vztahuje pouze na akutní zdravotní problémy a nepokrývá např. převod do nemocnice v ČR, resp. převoz ostatků. Náklady se pak mohou vyšplhat velmi vysoko. Lze proto vřele doporučit před cestou do Rumunska uzavření cestovního připojištění. Bližší informace k systému uhrad zdravotní péče naleznete na stránce Centra mezistátních úhrad v Praze / www.cmu.cz /

Vzhledem k tomu, že se výše uvedené pojištění pokrývá pouze poskytnutí nezbytné lékařské pomoci, nikoliv však např. repatriaci do ČR, doporučujeme uzavřít před cestou do Rumunska komerční zdravotní připojištění i pro tyto účely.

V případě dlouhodobých pobytů by měli občané ČR požádat svoji českou pojišťovnu o vydání formuláře E 106, který dává nárok na plnou zdravotní péči, příp. E 112 – souhlas pojišťovny s plánovaným lékařským zákrokem v zahraničí. Další variantou je i odhlášení ze zdravotnického systému v ČR a registrace v systému rumunském u CNAS /Národní zdravotní pojišťovna/.

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Od vstupu Rumunska do EU platí v této oblasti předpisy EU. Bližší informace jsou v angličtině na webových stranách celní správy www.customs.ro.

 

nahoru

 

Dokumenty

Občan ČR může cestovat do Rumunska na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Rumunska.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1.9.2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1.3.2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat).

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

Řidiči musí být vybaveni platným řidičským průkazem /český řidičský průkaz je v Rumunsku uznáván/, technickým průkazem vozu, zelenou kartou a dokladem opravňujícím k řízení vozidla, pokud jde o vozidlo koupené na leasing, nebo půjčené /stačí plná moc majitele nejlépe v angličtině/ Občanům ČR v Rumunsku dlouhodobě nebo trvale pobývajícím /tzn. na základě příslušného povolení k pobytu/ se doporučuje vyměnit český řidičský průkaz za průkaz rumunský z důvodu snadnějšího administrativního postupu v případě zadržení řidičského průkazu policií při spáchání dopravního přestupku Informace o dokumentech potřebných pro tuto výměnu jsou uvedeny na www.mzv.cz/bucharest .
Bezprostředně po vjezdu do Rumunska je nutné si zakoupit silniční známku, tzv. eletronickou rovinietu. Elektronická rovinieta funguje obdobně jako elektronické mýtné. Kontrola se provádí kamerovým systémem, popř. ji provádějí také příslušníci dopravní policie, nebo pracovníci CNADNR (Národní silniční a dálniční společnost) a prcovníci ARR (Rumunský silniční úřad). Ceny jsou uvedeny na webových stránkách Svazu silničních dopravců Rumunska www.untrr.ro.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Ačkoliv na mnoha hlavních silničních tazích došlo v posledních době k výraznému zlepšení, je dosud stav silnic v Rumunsku spíše špatný. Na hlavních silnicích je třeba počítat s přítomností chodců, cyklistů a zejména v noci zvlášť nebezpečných neosvětlených povozů. Doporučujeme omezit jízdu v noci na minimum a počítat s mnohem větší časovou rezervou.
Upozorňujeme také na větší množství volně se pohybujících psů jak ve městech, tak i mimo ně. Je třeba zachovávat opatrnost. Ročně je zaznamenáno několik stovek případů pokousání psy.
Při průjezdu rumunským územím zásadně nedoporučujeme parkovat nebo přespávat v autech na neosvětlených, neoznačených parkovištích mimo města apod. Není bezpečné směňovat peníze mimo oficiální směnárny nebo banky. Dále doporučujeme nenosit u sebe větší hotovost a věnovat pozornost osobním dokladům.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

Rumunsko se od 1. ledna 2007 stalo členskou zemí EU, z čehož vyplývají i důležité změny pro občany ČR, kteří se v Rumunsku zdržují krátkodobě i dlouhodobě.
Občané EU a jejich rodinní příslušníci mají povinnost se do 15 dnů od vstupu na území Rumunska přihlásit na nejbližším útvaru cizinecké policie. Stejná lhůta se vztahuje i na oznámení jakékoliv relevantní změny, která u cizince nastane.
Pokud občan EU hodlá na území Rumunska pobývat maximálně 3 měsíce, není nutné vyřizovat žádné další formality.
V případě, že se občan EU chce na území Rumunska zdržet déle než 3 měsíce, musí se do 90 dnů od vstupu přihlásit na nejbližším útvaru cizinecké policie a zároveň splnit jednu z následujících podmínek účelu pobytu: zaměstnání, nebo samostatná výdělečná činnost, finanční nezávislost a zdravotní pojištění, studium, sloučení rodiny. Na základě níže předložených dokladů bude občanům EU vydáno ještě týž den tzv.potvrzení o registraci. Stejně tomu bude i u rodinných příslušníků-občanů EU. Rodinným příslušníkům, kteří nejsou občany EU bude vydáno pouze potvrzení s platností do doby vydání pobytové karty. Lhůta k jejímu vydání činí 90 dnů.
Doklady potřebné pro jednotlivé účely pobytu:
Zaměstnání 
– vyplněná žádost, 
– platný cestovní doklad, nebo občanský průkaz v originálu i kopii,
– pracovní smlouva v originálu a kopii, nebo prohlášení zaměstnavatele potvrzené oblastním inspektorátem práce
– doklad o zaplacení poplatku
Samostatná výdělečná činnost
– vyplněná žádost, 
– platný cestovní doklad, nebo občanský průkaz v originálu i kopii,
– povolení k výkonu činnosti /živnostenský list/
– doklad o zaplacení poplatku
Pobyt na základě dostatečných finančních prostředků
– vyplněná žádost, 
– platný cestovní doklad, nebo občanský průkaz v originálu i kopii,
– doklad o finančních prostředcích ve výši rumunského životního minima /výpis z bankovního účtu, potvrzení o přiznání důchodu apod./
– doklad o zdravotním pojištění /buď v rumunském zdravotním systému, nebo v jiném členském státu EU – karta evropského zdravotního pojištění/
– doklad o zaplacení poplatku
Studium
– vyplněná žádost, 
– platný cestovní doklad, nebo občanský průkaz v originálu i kopii,
– doklad o studiu v akreditované instituci,
– doklad o finančních prostředcích ve výši rumunského životního minima /výpis z bankovního účtu apod./, příp. čestné prohlášení
– doklad o zdravotním pojištění /buď v rumunském zdravotním systému, nebo v jiném členském státu EU – karta evropského zdravotního pojištění/
– doklad o zaplacení poplatku
Sloučení rodiny
– vyplněná žádost, 
– platný cestovní doklad, nebo občanský průkaz v originálu i kopii,
– matriční doklad potvrzující stupeň příbuznosti /rodný list, oddací list apod./
– kopie potvrzení o registraci občana EU, s nímž žadatel žije ve společné domácnosti
– doklad o finančních prostředcích ve výši rumunského životního minima /výpis z bankovního účtu apod./
– doklad o zdravotním pojištění /buď v rumunském zdravotním systému, nebo v jiném členském státu EU – karta evropského zdravotního pojištění/
– doklad o zaplacení poplatku
Poplatky za vydání registračního potvrzení jsou: 1,- RON /kolek/ + 4,-RON ; platí se odděleně na účet č. 21340202 v CEC Bank.
Poplatky za vydání pobytové karty jsou: 7,- RON /cena karty/, platí se na účet č. 20330108 + 1,- RON /kolek/ + 4,-RON ; platí se odděleně na účet č. 21340202 v CEC Bank.
V případě, že občan EU či jeho rodinný příslušníci pobývají na území Rumunska nepřetržitě nejméně 5 let /zákon stanovuje výjimky z této doby a definuje nepřetržitost/, mají právo získat trvalý pobyt. O vydání karty trvalého pobytu je potřeba požádat cizineckou policii, jež kartu na základě žádosti vydá do 30 dnů, resp. 90 dnů u rodinných příslušníků, kteří nejsou občany EU.
Místem, kde se občané EU a jejich rodinní příslušníci musí k pobytu přihlásit, resp. požádat o vydání registračního potvrzení, je tzv. OFICIUL ROMAN PENTRU IMIGRARI /cizinecká policie/. V Bukurešti sídlí na adrese: str. Nicolae Iorga 23, sector 1. Mimo Bukurešť jsou sídla cizinecké policie ve všech župních městech. 
Další informace lze najít na webových stránkách http://ori.mai.gov.ro, které jsou i v angličtině a je možné z nich stáhnout i příslušné formuláře, informovat se o dokladech a poplatcích za získání uvedených pobytových povolení.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Od 1. 1. 2007 je občanům EU v Rumunsku poskytována nezbytná lékařská péče na základě průkazu evropského zdravotního pojištění /EHIC/, který vydá zdravotní pojišťovna v zemi trvalého bydliště. Bližší informace o systému hrazení zdravotní péče lze najít na webových stranách Centra mezistátních úhrad www.cmu.cz
Vzhledem k tomu, že se výše uvedené pojištění pokrývá pouze poskytnutí nezbytné lékařské pomoci, nikoliv však např. repatriaci do ČR, doporučujeme uzavřít před cestou do Rumunska komerční zdravotní připojištění i pro tyto účely.
V případě dlouhodobých pobytů by měli občané ČR požádat svoji českou pojišťovnu o vydání formuláře E 106, který dává nárok na plnou zdravotní péči, příp. E 112 – souhlas pojišťovny s plánovaným lékařským zákrokem v zahraničí. Další variantou je i odhlášení ze zdravotnického systému v ČR a registrace v systému rumunském u CNAS /Národní zdravotní pojišťovna/.
V Rumunsku je třeba počítat s poněkud horší úrovní lékařské péče, zejména v zařízeních mimo Bukurešť. Je možné využít i služeb soukromých klinik /Biomedica, Medlife, Medicover atd./, kde jsou podmínky o poznání lepší a ceny vyšší než u smluvních lékařů. V případě komerčního připojištění, však pojišťovny většinou tyto náklady hradí, je to však nutné předem konzultovat s českou pojišťovnou. 
Důležitá telefonní čísla:
Jednotná nouzová linka 112 (policie, hasiči, záchranná služba) 
Pohotovost - Bukurešť 021962 (021 je předvolba pro Bukurešť, v případě volání z českého mobilního telefonu je nutné volat 0042021962) - Spitalul de Urgenta, Calea Floreasca 8
TAXI 9531, 9461, 9888, 9444 (s předvolbou 021, případně 0042021, viz výše)
Informace - 118932

 

nahoru