Portugalsko

 
Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 

 

ZÁJEZDY DO PORTUGALSKA:

 

Ubytování v Portugalsku

Letenky do Portugalska

  

Oficiální název státu

Portugalská republika (República Portuguesa)

 

Rozloha

92 082 km2 (včetně Madeiry a Azor. ostrovů)

 

Počet obyvatel

počet obyvatel – 10 555 853 (2011)

hustota na km2 – 114,6

podíl ek. činného obyvatelstva – 61,9 % (68,3 % muži, 56,1 % ženy)

 

nahoru

 

Podnebí

Mediteránní podnebí je silně ovlivněno blízkým Atlantikem. V horkém létě dosahují teploty 25 – 27 °C, mírní je převládající západní vítr. V zimě bývají průměrné teploty kolem 11 °C. Nejvíce srážek spadne v horských oblastech.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Zemi tvoří asi 150 km široký pruh na jihozápadě Iberského poloostrova podél atlantického pobřeží. Na severu jsou výběžky Kantabrického pohoří, ve střední části země se zdvihá Sierra de Estrêla (1 991 m). Na jih od nížiny řeky Tejo, která ústí u hlavního města do velkého zálivu Atlantiku, se prostírá velmi teplý kraj Alentejo, který přechází do jižní provincie Algarve.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Portugalsko je stále častěji vyhledávanou zemí pro turistiku, která se soustřeďuje především na 850 km dlouhé pobřeží. Velkými centry jsou Porto, Lisabon a okolí. Sever a horské oblasti ve vnitrozemí nabízejí pěší turistiku a možnosti rybolovu. Ke zvláště oblíbeným se na jihu řadí oblast Algarve s osamělými plážemi, rybářskými vesnicemi a skalnatým pobřežím. Vzrůstá zájem o četné kulturně-historické památky (Sintra, Evoa, Estoril, Setúbal, Braga, sídlo arcibiskupa, Coimbra, sídlo nejstarší univerzity).

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Euro (1 euro = 100 centimů)

přímé použití cizích měn při nákupu není možné

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

V Portugalsku jsou následující národní svátky:

Nový rok – 1. leden

Velký pátek – pohyblivý svátek (březen-duben)

Den svobody – 25. duben (výročí tzv. Karafiátové revoluce 1974)

Svátek práce – 1. květen

Den Portugalska, Camõese a Portugalských společenství – 10. červen

Boží tělo – pohyblivý svátek (červen)

Nanebevzetí Panny Marie – 15. srpen

Vyhlášení republiky – 5. říjen

Svátek Všech svatých – 1. listopad

Obnovení nezávislosti – 1. prosinec

Neposkvrněné početí – 8. prosinec

Vánoce – 25. prosinec

Mimo národních svátků je třeba počítat s tím, že v Portugalsku existují i svátky regionální a městské (např. Lisabon - 12.6., sv. Antonín; Porto - 24.6., sv. Jan)

Obvyklá pracovní doba je v Portugalsku ve státním sektoru 9:00 – 12:30 a 14:00 – 18:00. Banky jsou pro veřejnost otevřeny od 9:00 hod. do 15:00 hod. Velké supermarkety a nákupní centra mají otevřeno od 9:00 do 23:00 hod., v neděli od 9:00 do 20:00 hod. Běžné obchody otevírají v 9:00 nebo 10:00 hod. a zavírají kolem 19:00 hod.

 

nahoru

 

Náboženské složení

94 % katolíci (praktikujících asi 50 %)

4 % jiné náboženství (protestanti, muslimové, hinduisté, nepatrná židovská komunita)

2 % bez vyznání

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

úřední jazyk – portugalština

další běžně užívané jazyky – francouzština, španělština, angličtina; přistěhovalci z Afriky mluví crioulo aj. místními jazyky podle země původu

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

18 okresů a 2 autonomní oblasti (ostrovy Madeira a Azory)

další členění: obce, komuny

hlavní město – Lisabon (545 tis. obyv., s příměstskými aglomeracemi cca 2,5 mil.)

další velká města – Porto (237 tis.), Braga (182 tis.), Amadora (175 tis.), Coimbra (143 tis.), Setúbal (121 tis.)

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnická zařízení jsou v Portugalsku státní a soukromá. Soukromá mají zpravidla vyšší odbornou úroveň, jsou technicky lépe vybavena, ale samozřejmě mají i vyšší sazby (např. stomatolog 50 – 80 Euro registrace, samotné základní ošetření bolesti zubu kolem 60 Euro a více; obdobné sazby jsou i u jiných druhů lékařské péče). Platí se hotově, kreditní kartou, prostřednictvím pojišťovny nebo šekem. V naléhavých případech se doporučuje ošetření na pohotovosti (Urgéncia; za ošetření se platí).

Od 1. května 2004 mohou občané ČR využívat evropský (EU) systém lékařského ošetření. Před odjezdem je třeba si na pobočce své české zdravotní pojišťovny vyzvednout Evropský průkaz zdravotního pojištění. Na základě tohoto průkazu jsou občané ČR v Portugalsku ošetřováni za stejných podmínek jako občané Portugalska. Bližší informace poskytne Centrum mezistátních úhrad – www.cmu.cz. Vzhledem k tomu, že výše uvedený systém většinou nezahrnuje převoz nemocného do ČR, ZÚ Lisabon velmi doporučuje všem českým cestovatelům do Portugalska uzavřít na dobu pobytu cestovní zdravotní pojištění.

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Pro cestující ze zemí EU nejsou uplatňována žádná omezení na hodnotu převáženého zboží. Stejně tak neexistují žádné limity pro převoz hotovosti mezi členskými státy EU. Celní orgány mají kompetenci konat především za účelem ochrany vnějších hranic EU. V případě, že mají podezření, že dochází k dovozu nedovoleného zboží či množství ze země EU, mohou tuto skutečnost předat buď Úřadu pro potravinovou a ekonomickou bezpečnost (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica – ASAE) nebo vojenské policii - Národní republikánské gardě (Guarda Nacional Republicana – GNR).

Pro zboží dovážené ze třetích zemí se uplatňují následující pravidla: Portugalské celní předpisy se vztahují na zboží nekomerční povahy převážené cestujícími jako osobní zavazadlo a maximální peněžní hodnota dováženého zboží činí 430 € v případě letecké a námořní přepravy a 300 € u pozemní dopravy, stejně jako v případě přepravy soukromými leteckými či námořními prostředky. Povolené množství zboží dováženého do Portugalska ze zemí mimo EU v osobním zavazadle činí 4 l vína a 16 l piva.

Rozdílné sazby DPH (IVA) se při nákupu a dovozu zboží osobní potřeby v rámci EU neuplatňují. Cestující platí sazbu DPH platnou v místě nákupu. Pokud jde o tabák a alkoholické nápoje, občan ČS EU může nakoupit v jiných státech EU, kde zaplatí příslušnou sazbu spotřební daně, a to pro spotřebu svou nebo v rámci rodiny, tato množství produktů, aniž by musel platit příslušnou spotřební daň v Portugalsku:

Tabákové výrobky:
Cigarety – 800 kusů
Doutníčky (do 3 g/ks) – 400 kusů 
Doutníky – 200 kusů

Alkoholické nápoje:
Lihové nápoje – 10 litrů
Lihoviny s nižším obsahem alkoholu – 20 litrů
Vína – 90 litrů (z toho max. 60 l šumivých vín)
Pivo – 110 litrů

Množství přesahující uvedené limity se považují za komerční dovoz a za ten se musí platit příslušná daň.

Kontakty na celní úřady

Alfândega no Aeroporto de Lisboa (Celnice letiště v Lisabonu)
Terminal de Carga – Edifício 134
1750-364 Lisboa, Portugal
Tel.: +351 – 210 030 080
Fax: +351 – 210 037 777
E-mail: aalisboa@dgaiec.min-financas.pt

Delegação Aduaneira das Encomendas Postais Lisboa (Celní úřad pro poštovní zásilky)
Av. Marechal Gomes da Costa, no. 13

1849-001 Lisboa, Portugal
Tel.: +351 – 218 318 142
Fax: +351 – 218 371 433
E-mail: dapostais@dgaiec.min-financas.pt

Celní služby, Express Mail, pokladna CTT (pošty) a mezinárodní balíková sídlí v budově na adrese Av. Marechal Gomes da Costa, 13, 1849 – 001, Lisabon.

Které předměty podléhají proclení/celní kontrole?
Všechny poštovní zásilky ze třetích zemí (státy, které nejsou členy EU) podléhají celní kontrole.

Které zboží je zakázáno dovážet, a může být proto zabaveno? Jaký je postup zabavování předmětů? 
Obecně je to zboží, u něhož je podezření z padělání (např. hodinky, tašky, sportovní potřeby), radarové detektory, vzácné kovy, bankovky a mince, šperky, drahé kameny a cenné předměty. Zabavené předměty jsou předány příslušným orgánům, které postupují podle portugalských zákonů.

Které zboží se nesmí dovážet nebo jeho dovoz je omezený? Jaký je postup zabavování předmětů? 
Živá zvířata, produkty živočišného původu, potraviny a další, v závislosti na zemi původu a určení. Tento materiál je zkoumán a poté musí být proclen, k čemuž je třeba předložit potřebné dokumenty. V případě, že nesplňuje dovozní podmínky, je zabaven, zničen nebo vrácen.

Ze zemí EU je jediným požadavkem u živých zvířat očkování proti vzteklině. Zvíře musí být doprovázeno vlastním dokladem (pasem). Další informace ohledně tohoto dokladu viz např. kapitola 2 následujícího dokumentu: http://www.svscr.cz/files/es_998_2003_2_oaf.pdf.

Co je možno považovat za dočasný dovoz? Za jakých podmínek?

Vyvážené zboží, které je předmětem smlouvy o nájmu, nebo je zapůjčené a jeho majitelem zůstává odesilatel. Zboží může být dočasně vyvezeno ze země původu z různých důvodů (příklady: oprava, výstava, prezentace). Důvod vývozu musí být uveden na faktuře.

 

nahoru

 

Dokumenty

Občan ČR může cestovat do Portugalska na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným/odstřiženým rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Portugalska.

Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1. 9. 2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1. 3. 2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1. 9. 2006 do 29. 2. 2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat). Zapisování dětí mladších 10 let do cestovních dokladů a provádění změn a doplňování údajů o dětech v cestovních dokladech rodičů bylo zrušeno k 1.7.2011. Platnost zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů bude ukončena dnem 26.6.2012. Od uvedeného data bude muset mít každý občan ČR pro účely cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad.

V případě ztráty/odcizení cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR.

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že „každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států“. Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.


U řidičů se vyžaduje řidičský průkaz, technický průkaz a zelená karta vozidla. Řidičský průkaz ČR je platný k řízení motorových vozidel v Portugalsku.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Občanům ČR doporučujeme, aby se při cestách do zahraničí zaregistrovali do aplikace DROZD (Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí).

Bezpečnostní situace v Portugalsku je srovnatelná s jinými evropskými zeměmi. Ve velkých městech a v turistických oblastech je nutno dbát zvýšené opatrnosti před drobnými krádežemi a krádežemi v automobilech.

Doporučuje se dodržovat následující zásady:
- nespouštět z dohledu svá osobní zavazadla ani příruční tašku
- v žádném případě nenechávat doklady a cenné věci v zaparkovaném vozidle, nenechávat věci volně položené na sedadlech 
- nevystavovat cenné předměty na veřejnosti (např. otevíráním kufru auta před jeho opuštěním)
- nenechávat bez dozoru plně naložené vozidlo
- při cestování osobním vozem v městském provozu se v autě zamknout 
- nenosit pohromadě všechny doklady, pasy a větší hotovost nechat v hotelovém trezoru
- nosit fotokopie dokladů totožnosti (občanského průkazu či pasu)

Doporučujeme si před cestou udělat fotokopie dokladů a mít odděleně poznamenány potřebné kontakty na rodinné příslušníky či známé, kteří mohou v případě potřeby poskytnout finanční pomoc, a banky za účelem nahlášení odcizení/ztráty platební karty.

V Portugalsku je zakázáno držení tzv. pepřových sprejů i jejich dovoz.

Přechovávání, distribuce a prodej drog jsou v Portugalsku trestány vysokými sazbami odnětí svobody.

Kouření je v Portugalsku ve veřejných prostorách zakázáno.

Dálniční síť je v Portugalsku z větší části zpoplatněná. Silnice nižší třídy jsou ve velmi dobrém stavu.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

V souvislosti se vstupem ČR do EU/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU ( tzv. volný pohyb osob ), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že “každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států”. Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Občané ČR mohou vstupovat do Portugalska s platným cestovním pasem nebo s platným občanským průkazem.
Zdržuje-li se občan v Portugalsku více než 90 dní, má povinnost ohlásit tuto skutečnost na Cizinecké a pohraniční policii Portugalska (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF).

Dne 1.5.2006 Portugalsko zrušilo přechodné období pro některé členské státy EU včetně ČR pro volný pohyb pracovních sil, čímž zanikla povinnost pracovního povolení a povolení k pobytu v Portugalsku za účelem výkonu práce.
Více informací o pobytovém režimu lze získat na webových stránkách SEF www.sef.pt

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Ve státních zdravotnických zařízeních má občan ČR na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění nárok na neodkladné lékařské ošetření. Ve státních nemocnicích se platí před ošetřením vstupní poplatek. 
Pro turistické cesty doporučujeme uzavřít si také cestovní zdravotní pojištění.
V Portugalsku existuje také široká síť soukromých zdravotnických zařízení.

Důležitá telefonní čísla:
Tísňová linka (v zemích EU):112
Jednotná tísňová linka pro policii, záchrannou službu, hasiče - funkční nepřetržitě.
Portugal Telecom – PT, informace o telefonních číslech: 118
Cizinecká a pohraniční policie - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - SEF, kontaktní centrum: 808 202 653 (z pevné linky), 808 962 690 (z mobilu)

 

nahoru