Litva

 
Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 

 

ZÁJEZDY DO LITVY:

 

Ubytování v Litvě

Letenky do Litvy

  

Oficiální název státu

Litevská republika (Lietuvos Respublika)

 

Rozloha

65 303 km2

 

Počet obyvatel

3 210,8 tis. obyvatel (k 31.8.2011)

 

Podnebí

Mírné vlhké podnebí přechází ve vnitrozemí v kontinentální typ.

 

Přírodní poměry

Od baltského pobřeží na západě až po hranice s Běloruskem se prostírají rozsáhlé roviny s močálovitými oblastmi a hustými lesy. Na jihu je jezerní plošina.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Přitažlivé jsou Kurská kosa a různé národní parky (vše pod státní ochranou) i hlavní město Vilnius.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Litas (1 LTL = 100 centas, lze značit i Lt)

fixní kurs 1 € = 3,4528 LTL

Běžný platební styk v LTL, řada bank mění CZK, lze využít i sítě bankomatů.

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Dny pracovního klidu:

1. ledna - Nový rok

16. února - státní svátek Den obnovení litevského státu. Hlavní svátek roku. V r. 1918 Rada Litvy podepsala Deklaraci o nezávislosti Litvy

11. března - státní svátek Den obnovení nezávislosti Litvy. V r. 1990 Nejvyšší rada Litevské republiky odhlasovala a podepsala Deklaraci o obnovení nezávislého státu

Velikonoční pondělí pohyblivý svátek

1. května - Svátek práce

1. neděle v květnu - Den matky

1. neděle v červnu - Den otce

24. června - Svatý Jan

6. července - Den státu. Korunovace velkoknížete Mindaugase (r. 1253)

15. srpna - Nanebevstoupení Panny Marie

1. listopadu - Dušičky - Den všech svátých

25. - 26. prosince - Vánoční svátky

Obvyklá pracovní doba: normální pracovní týden činí 40 hodin.

Pracovní den od 8.00 hod. do 17.00 hod., v pátek od 8.00 hod. do 15.45 hod.

Obvyklá prodejní doba: potravinářské prodejny jsou otevřeny ve všední dny od 8.00 hod. do 21.00 hod 22.00 hod., velké supermarkety často až do 24.00 hod. Mnoho prodejen pracuje v sobotu i v neděli. Mimo města může být rozsah prodejní doby nižší.

 

nahoru

 

Náboženské složení

římskokatolické (75 %), pravoslavné, evangelické

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

litevština

nejčastěji používané jazyky: litevština, ruština, polština, angličtina.

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění:

10 oblastí (krajů) - Alytus, Kaunas, Klaipéda, Marijampolé, Panevéžys, Šiauliai, Tauragé, Telšiai, Utena, Vilnius se 60 administrativními celky (43 okresních, 9 městských a 8 místních samospráv). 60 administrativních celků (43 okresních, 9 městských a 8 místních samospráv).Pozn.: 10 krajských samospráv bylo k 1.7.2010 zrušeno

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče má standardní režim zemí EU. Český občan získá bezplatnou zdravotní péči za stejných podmínek jako občan místní. Je nutné mít Evropský průkaz zdravotního pojištění, resp. formulář E 106 o zaplaceném zdravotním pojištění. Bezplatná zdravotní péče je ve státních zdravotnických střediscích a nemocnicích. Jejich seznam lze najít na stránkách Státního fondu pacientů www.vlk.lt. U léků je finanční spoluúčast, některé se platí v plné výši. Lékárny volně prodávají řadu léků, které jsou v ČR jen na předpis. Ve Vilniusu jsou i soukromé kliniky se špičkovým vybavením a vysokou úrovní služeb. Zde je však spoluúčast pacienta na uhrazení nákladů vyšší, často stoprocentní. U zubního ošetření je třeba takřka vždy počítat s úhradou, která nebude kompenzována. Ve velkých městech je mnoho soukromých zubních klinik na dobré úrovni.

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Osoby přijíždějící do Litvy z jiného členského státu EU mají právo jednorázově dovézt bez cla věci zakoupené během cesty pod podmínkou, že jsou určeny k osobnímu užitku a jsou v omezeném množství, například maximálně:
800 ks cigaret;
200 ks doutníků;
1 kg tabáku;
10 litrů destilátů;
20 litrů vermutu;
90 litrů vína (v tom maximálně 60 litrů perlivého);
110 litrů piva.
Omezení týkající se dovozu a vývozu peněz z Litvy bylo pro občany EU zrušeno.
Další informace na www.cust.lt.

 

nahoru

 

Dokumenty

Občan ČR může cestovat do Litvy na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Litvy.

Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1.9.2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1.3.2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat).

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

Při cestě motorovým vozidlem je vyžadován řidičský průkaz, technický průkaz a doklad o povinném pojištění.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Ubytování, obchody a restaurace mají srovnatelnou úroveň s ČR, ceny jsou o cca 30% vyšší než v ČR. Úroveň silnic je různá, je třeba počítat i s jízdou po prašných silnicích. Nejvyšší povolená rychlost v obcích je 50 km/h, na dálnicích od 1.4. do 1.11. 130 km/h, od 1.11. do 1.4. 110 km/h. Na silnicích s oddělenými jízdními pruhy je nejvyšší povolená rychlost 100 km/h, na ostatních silnicích 90 km/h. Od 1.9. do 1.4. musí řidiči svítit potkávacími světly celý den. Od 10.11. do 1.4. jsou řidiči povinni jezdit na zimních pneumatikách. V porovnání s ČR je v Litvě nižší úroveň zdravotnictví. Nejpoužívanějším cizím jazykem je ruština, dále polština a angličtina. V Litvě dochází k častým krádežím osobních automobilů. Turistům se vyplatí běžná opatrnost.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

Občané ČR nepotřebují k cestě do Litvy víza. K pobytu do tří měsíců se povolení k pobytu nevyžaduje. Více informací na www.urm.lt (MZV LiR) nebo www.migracija.lt (Migrační odbor Ministerstva vnitra LiR).

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Před cestou je nutno si v české zdravotní pojišťovně obstarat Evropský průkaz zdravotního pojištění, na základě kterého bude občanům ČR poskytnuta neodkladná zdravotní péče. V případě Litvy je třeba počítat s doplatky téměř při všech druzích ošetření, platí se všechny léky. Doporučujeme konzultovat pojišťovnu v ČR.
Důležitá telefonní čísla:
Policie 02
První pomoc 03
Požárníci 01
Společná telefonní linka 112 (nefunguje ještě po celé Litvě)
Informace o tel. číslech 118

 

nahoru