Finsko

 
Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 

 

ZÁJEZDY DO FINSKA:

 

Ubytování ve Finsku

Letenky do Finska

  

 

Oficiální název státu

Finská republika

finsky: Suomen tasavalta

švédsky: Republiken Finland

 

Rozloha

338.146 km2

 

Počet obyvatel

Počet obyvatel 5 375 276 (2638 416 mužů, 2 736 860 žen), stav k 22. 3. 2011

Hustota obyvatelstva 15 obyv./1 km2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva (15–74 let)

0,03% laponská menšina (cca 6500 lidí)

 

nahoru

 

Podnebí

Finsko leží převážně v pásmu severských jehličnatých lesů, jen na jihozápadním pobřeží a na skalnatých šérech rostou kontinentální dubové lesy. Subpolární pevninské podnebí se vyznačuje teplým létem a studenou, na sníh bogatou zimou. V Helsinkách vystupuje průměrná zimní teplota na -6 °C, letní na 17 °C.

nahoru

 

Přírodní poměry

Řídce osídlené Finsko má v Botnickém a Finském zálivu Baltského moře velmi členité pobřeží, k němuž patří na jihozápadě také Alandské ostrovy (Ahvenanmaa). Pobřeží Finska lemuje nesčíslné množství ostrůvků. Desetina státního území je pokryta jezery tvořícími dohromady velké souvislé vodní systémy, na pět měsíců v roce zamrzají. Krajina je z největší části rovinatá, jen ve střením a severním Finsku se vyskytují pahorkatiny. Na severu, kde je země součástí laponské tundry, jsou výběžky norských pobřežních hor dosahujících vrcholem Haltiantunturi výšky 1328 m. Velké části území pokrývají močály, kde se těží rašelina.

nahoru

 

Cestovní ruch

Centry turistického ruchu jsou jednak Alandské ostrovy a šéry v Baltském moři, jednak Finská jezerní plošina s dosud neporušenými částmi přírody. Města Helsinky, Turku a Tampere mají četné kulturní památky.

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 EURO (od 1. 1. 2002), 100 centů

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Svátky v roce 2011

1. leden

Nový rok

Uudenvuodenpäivä

6. leden

Zjevení Páně

Loppiainen

22. duben

Velký pátek

Pitkäperjantai

24. duben  

Velikonoční neděle

Pääsiäispäivä

25. duben

Velikonoční pondělí

2. Pääsiäispäivä

1. května

svátek Vappu, 1. Máj

Vappu, suomalaisen työn päivä

13. května

Nanebevstoupení Páně

Helatorstai

2. června

Hod boží svatodušní

Helluntaipäivä

24. června

předvečer slunovratu

Juhannusaatto

25. června

Slunovrat*

Juhannuspäivä, Suomen lipun päivä

5. listopadu

svátek Všech svatých

Pyhäinpäivä

6. prosince

Den nezávislosti

Itsenäisyyspäivä

24. prosince

Štědrý den*

Jouluaatto

25. prosince

1. svátek vánoční

Joulupäivä

26. prosince

2. svátek vánoční

Tapaninpäivä

označené dny nejsou oficiálními svátky Finska, ale dny volna

V tyto svátky jsou školy, úřady a převážná většina obchodů zavřené.

Obvyklá pracovní doba je od 9.00 do 17.00 hodin. Obchody bývají otevřeny od 9.00, menší obchody zavírají v 18.00, větší obchody a obchodní domy v 21.00 hod. V sobotu je obvyklá otevírací doba 10.00–18.00 hod. V neděli jsou obchody uzavřené; výjimku tvoří obchody s potravinamia nákupní centra, které mají otevřeno i v neděli. Obchodní domy a některé obchody zavádějí nedělní prodej v létě a v předvánočním období.

nahoru

 

Náboženské složení

protestantské (luteránské) - 84,2% obyvatelstva

pravoslavné - 1,1% obyvatelstva

katolické a jiné - 1,2% obyvatelstva

bez náboženství - 13,2% obyvatelstva

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

finština, švédština

ostatní nejčastěji používané jazyky: angličtina, ruština

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Helsinky (Helsinki, švédsky Helsingfors)

583 350 obyvatel (v aglomeraci hl. města žije celkem cca 1 mil. obyvatel)

Další velká města:

Espoo 244 350 obyvatel

Tampere 211 507 obyvatel

Vantaa 197 636 obyvatel

Turku 176 087 obyvatel

Oulu 139 133 obyvatel

(průběžná aktualizace viz webové stránky Finského statistického úřadu -http://www.stat.fi )

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Využívání péče občany EU, včetně ČR, se ve Finsku jakožto členské zemi EU řídí standardními mechanismy. Podrobnou informaci poskytuje Centrum mezistátních úhrad www.cmu.cz, doporučujeme její prostudování . Je důležité si před odjezdem do Finska obstarat Evropskou kartu zdravotního pojištění, která zaručuje v síti veřejných zdravotnických zařízení občanu ČR stejné podmínky, jako občanům Finska, tj. občan ČR hradí pouze spoluúčast. Při ošetření v soukromém zdravotnickém zařízení musí občan ČR ošetření uhradit.

Vzhledem k tomu, že existují rozdíly v hrazení zdravotní péče Finskou zdravotní pojišťovnou KELA a našimi pojišťovnami, doporučujeme pro déle trvající pobyty uzavřít připojištění např. s Evropskou pojišťovnou nebo Kooperativou.   

Pro naše občany s pojištěním  v systému KELA, www.kela.fi, platí, že je při hrazení faktur je k nim přistupováno jako k finským občanům. V praxi to znamená, že soukromé zdravotní služby jsou výhradně placeny pacienty, veřejné jsou propláceny podle vzorce za standardní výkony.  

Na toto je třeba brát zřetel, protože zdravotní služby ve Finsku jsou velmi drahé; pro příklad uvádíme běžné stomatologické ošetření (až na aktutní službu vesměs soukromé), které stojí přes 100 EUR.     

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Osoba cestující z EU může do Finska bezcelně dovézt zboží pro svou spotřebu, pro spotřebu své rodiny nebo jako dárky pro své přátele.
Omezení:
Dovážená nebo vyvážená hotovost vyšší než 10.000 EUR musí být deklarována.
Alkoholické nápoje s vyšším obsahem alkoholu než 22% mohou převážet pouze osoby starší 20 let.
Dovoz alkoholových substancí s vyšším obsahem alkoholu než 80% není povolen.
Kromě plné nádrže je povolen dovoz dalších pohonných hmot do 10 litrů na 1 motorové vozidlo.
Limity pro dovoz tabákových výrobků:
200 cigaret, 50 doutníků, 100 krátkých doutníků, 250g dýmkového nebo cigaretového tabáku, množství žvýkacího tabáku není omezeno pokud je dovážen z členské země EU pro osobní 
potřebu. Podrobné informace na www.tulli.fi.
Léky:
Povoleno je maximální množství léků pro osobní potřebu na 1 rok. Léky na předpis, označené jako narkotika lze v rámci Schengenského prostoru dovézt v množství odpovídajícím spotřebě na dobu 3 měsíců, dovážející však musí být schopen prokázat nezbytnost dovozu těchto léků pro svou osobu lékařským předpisem a osvědčením vydaným farmaceutickým nebo lékařským zařízením, které je oprávněno k prodeji těchto léků ve Finsku. Podrobné informace na www.nam.fi

Dovoz psů, koček a fretek:
- zvíře musí být označeno tetováním nebo mikročipem 
- nutné očkování proti vzteklině (nejpozději 21 dnů před cestou)
- ošetření proti echinokokóze (nejdříve 30 dnů před příjezdem do Finska, nepožaduje se u zvířat mladších 3 měsíců)
- zvířecí pas, kde je označeno očkování a ošetření proti echinokokóze

Mláďata mladší 3 měsíců, která nebyla očkována proti vzteklině:
- musí být označeno tetováním nebo mikročipem
- zvířecí pas
- musí být dovezeno přímo od chovatele, kde se narodilo
- podepsané prohlášení chovatele, že zvíře u něj pobývalo od narození a nikdy nebylo v kontaktu s divoce žijícími zvířaty
Podrobné informace na www.evira.fi

nahoru

 

Dokumenty

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

Řidiči musí mít řidičský průkaz (stačí český, mezinárodní se nevyžaduje), technický průkaz a mezinárodní pojištění, tzv. zelenou kartu. Pokud občané cestují jiným automobilem než svým vlastním (půjčeným od příbuzných, z půjčovny, na leasing), budou po nich finští pohraničníci velmi pravděpodobně požadovat nějaký doklad o tom, že jsou oprávněni vozidlo užívat. Doporučuje se proto mít notářsky ověřenou plnou moc majitele vozidla (nejlépe v angličtině, finštině nebo švédštině).

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Finsko je klidná a bezpečná země. Především v zimních měsících je však třeba počítat s drsnějšími podmínkami a na cestu, především do odlehlých, řídce zalidněných oblastí na severu, se náležitě vybavit. V Laponsku se nedoporučuje pohybovat se ve volné přírodě bez kvalifikovaného průvodce.
Od listopadu do konce března je povinné používání zimních pneumatik.

nahoru

 

Víza, režim vstupu

V souvislosti se vstupem ČR do EU/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU ( tzv. volný pohyb osob ), a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že “každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států”.

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Bude-li doba Vašeho pobytu ve Finsku delší než 3 měsíce, podléháte povinnosti svůj pobyt registrovat na místní policii. Pokud se chystáte ve Finsku pobývat dlouhodobě, informujte se předem na podmínky pobytového režimu buď na stránkách imigračního úřaduwww.uvi.fi, Ministerstva práce www.mol.fi. nebo přímo na velvyslanectví Finska v ČR.

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Mezi ČR a Finskem není uzavřena dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče, platí však obecné zásady EU. Česká zdravotní pojišťovna uhradí zdravotní péči svému pojištěnci v rozsahu a za podmínek publikovaných např. Centrem mezistátních úhrad - www.cmu.cz. Doporučujeme, aby se cestující do Finska o těchto podmínkách před cestou informovali u své zdravotní pojišťovny, nebo na stránkách Centra mezistátních úhrad. Informaci o specifikách úhrad zdravotní péče ve Finsku zveřejňuje centrum na webové stránce -www.cmu.cz/eu/finsko. Přes uvedené možnosti, které vznikly po vstupu do EU, doporučujeme i nadále, aby cestující uzavírali komerční cestovní připojištění.

Důležitá telefonní čísla:

Základní nouzové číslo: 112 
Pohotovostní číslo policie: 10022
Volání na tato čísla je po celém Finsku bezplatné.

Czech Direct (hovor na účet volaného v ČR): 0800110420
Centrála Western Union (služba pro rychlé zaslání peněz z ČR): 060015525

nahoru