Mexiko

 
Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

  

 

ZÁJEZDY DO MEXIKA: 

Oficiální název státu

Spojené státy mexické (Estados Unidos Mexicanos)

 

Rozloha

1 972 447 km2, z toho souš 1 923 040 km2 (zhruba 25x rozloha ČR).

Mexiko má 4 538 km hranic s jinými státy (USA 3 326 km, Guatemala 962 km, Belize 250 km) a 9 330 km pobřeží

 

Počet obyvatel

Počet obyvatel: 112,3 mil. (údaj z roku 2010)

Hustota zalidnění: cca 57 osob/km2 (v roce 2010)

 

Podnebí

Vzhledem ke značným vzdálenostem v poledníkovém směru a četným horským hřbetům vyznačuje se podnebí Mexika velkou rozmanitostí klimatických pásem.

Pro subtropické a tropické oblasti v severní části země jsou charakteristická suchá a horká léta a mírné zimy, zatímco na tropickém jihu je po celý rok vlhko a horko. Klimaticky se centrální část země dělí na čtyři výškové stupně: horská zóna (Tierra caliente) s průměrnou roční teplotou nad 25 °C, která vystupuje do výšky asi 700 m.n.m., mírná zóna (Tierra fría) s 12 – 18 °C, dosahující výšek 4 000 – 4 700 m.n.m., výše již následuje zóna pokrytá většinu roku sněhem (Tierra helada) s průměrnou roční teplotou pod 10 °C. Na jihu náhorní plošiny dosahuje průměrné roční množství srážek 600 mm ročně, na severu spadne jen 250 mm. Stejně nízké množství srážek je na poloostrově Dolní Kalifornie.

Na tichomořském pobřeží, zvláště v období od června do září, spadne průměrně 1 000 mm srážek. V oblasti pasátových větrů při Mexickém zálivu jsou srážky rozděleny rovnoměně po celý rok. V tomto regionu je třeba počítat i s hurkány. Nejvíce srážek (kolem 4 000 mm) je na nížinném pobřeží státu Tabasco. Také na západním pobřeží se vyskytují občas tropické cyklony, které postupují z Tehuantepeckého zálivu na sever a ovlivňují podnebí až po Kalifornský záliv.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Severní a střední část Mexika zaujímá mexická vysočina (tzv. meseta či Altiplancia Central), která na jihu dosahuje výše kolem 1 300 m.n.m. Charakteristickým rysem této náhorní plošiny jsou rozlehlá údolí, horské řetězy a tektonické zlomy.

Směrem od pobřeží ji obklopují mohutné pobřežní hory, oddělené propastmi, které se táhnou v délce 1 200 km. Od západu lemuje náhorní plošinu pohoří Sierra Madre Occidental s výškami do 3 000 m.n.m. a na východě Sierra Madre Oriental. V jižní části Vysočiny v pásmu Cordillera Volcánica se vypínají nejvyšší hory Mexika: Citlaltépetl (Pico de Orizaba, 5 700 m.n.m.), Popocatépetl (5 425 m.n.m.) a Iztaccíhuati (5 286 m.n.m.) Horským pásmem Sierra Mixteca je plošina spojena se Sierra Madre del Sur, která představuje labyrint úzkých horských hřbetů a hlubokých údolí. Horské štíty tu dosahují výšky 3 000 m.n.m. V nejužším místě Mexika, na Tehuantepecké šíji, je pásmo Kordiller přerušeno. Směrem k východu se však opět zvedá Chiapaská vysočina (až 3 000 m.n.m.). Pobřeží Mexického zálivu je charakteristické dlouhými plážemi, močály, písčitými lavicemi a lagunami.

Tato nížinatá oblast dosahuje největší šířky (450 km) v ploché zkrasovělé vápencové tabuli na poloostrově Yucatán. V severozápadní části země se táhne 1 250 km dlouhý hornatý Kalifornský poloostrov (Baja California), široký sotva 90 km. Horské hřbety tu tvšak dosahují až 3 000 m.n.m.

Nejdůležitější řeky jsou Rio Grande del Norte, která tvoří hranici na severu, a Rio Lerma, pramenící v údolí Toluca a protékající Lago de Chapala, největším vnitrozemským jezerem Mexika, a vlévající se do Tichého oceánu jako Rio Grande de Santiago. V pouštích na severovýchodě a v Dolní Kalifornii rostou hlavně sukulenty a opuncie, ve stepích v jižních částech plošiny trnité keře a agáve, ve stále zelených lesích tropické jihozápadní části pobřežního pásu při Mexickém zálivu rostou mantrove, brambory, kapradiny a orchideje a v tropickém deštném lese na jihu poloostrova Yucatánu mahagon, palmy, stromy chicle, kampeche a kapok.

Obdobně bohatá je i fauna. Žijí zde četné druhy šelem, např. vlci, kojoti, černí medvědi a rysi, a také vysoká a černá zvěř, hlodavci a různí plazi jako aligátoři, chřestýši a leguáni. Vyskytuje se tu rovněž mnoho druhů ptáků a hmyzu.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

V roce 1999 navštívilo Mexiko devatenáct milionu zahraničních turistů, kteří zde zanechali 8,3 mld. USD. Největší oblibě se těší hlavní město, pláže v Acapulku a Puerto Vallarta a také opuštěná města předkolumbovských civilizací. Ideální dobou příjezdu je období od listopadu do března.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Oficiální měnou je mexické nové peso (zkratka MXN), dělí se na 100 centavů (centavos), v turistických oblastech jsou při placení někdy přijímány i USD.

K 30. červnu 2012 se kurz pohyboval na úrovni cca 13,41 Pesos/USD. Kurz Pesos/USD v prvním pololetí 2012 osciloval v rozmezí 12,63–14,39.

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. ledna Nový rok
 • 6. ledna Tři králové
 • 2. února Den Candelarie
 • 5. února Den ústavy
 • 24. února Den vlajky
 • 21. března Výročí narození prezidenta Benita Juáreze
 • březen–duben Velikonoční týden (před českým pondělím velikonočním) – čtvrtek a pátek jsou svátky
 • 1. května Svátek práce
 • 5. května Výročí bitvy u Puebly
 • 1. září Zpráva o stavu národa
 • 16. září Den nezávislosti
 • 12. října Den rasy (Objevení Ameriky)
 • 1. listopadu Den všech svatých
 • 2. listopadu Památka zesnulých
 • 20. listopadu Den revoluce
 • 12. prosince Svátek Panny Marie Guadalupské
 • 25. prosince Vánoce

Pracovní doba:

Délka pracovní doby je různá v závislosti na regionu a typu organizace. V hlavním městě Mexiku a na jih od něj mají úřady pracovní dobu od 9:00 nebo 9:30 hod. do cca 19:00 hod. s dvouhodinovou přestávkou na oběd v době od 14:00 do 16:00 hod. Na severu země začíná pracovní den většinou dříve a oběd je přibližně kolem 13:00 hodiny. Úřady jsou pro veřejnost otevřené často jen dopoledne. Banky jsou otevřené většinou od 9 do 13:30 hodin, některé pobočky velkých bank otevírají také odpoledne od 16 do 18 hodin.

Prodejní doba:

Oficiální otevírací doby v Mexiku neexistují, ale obvykle jsou obchody otevřené od 9–11 hodin do 19–20 hodin. V době od 14 do 16 hodin bývá polední přestávka, obchody převážně fungují bez pauzy.

 

nahoru

 

Náboženské složení

 • katolické: 92 %
 • protestantské: 7 %
 • židovské: méně než 1 %

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je španělština. Ostatními nejčastěji používanými jazyky jsou angličtina (komunikace v obchodě), náhuatl, tzotzil, zapoteco, mixteco a ostatní mayské dialekty. Celkově je indiánských jazyků v Mexiku 89.

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Mexiko je federální republika, má 31 států s omezenou samostatností (guvernér, vláda, parlament), a tzv. Federální distrikt v čele s předsedou vlády hlavního města (na území Federálního distriktu leží podstatná část hlavního města) a 2 431 obcí.

Jména jednotlivých států:

 • Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatan, Zacatecas, Federální distrikt: Distrito Federal (D. F.).

Hlavní město je Ciudad de México, které má neoficiálně cca 25 mil. obyvatel, z toho administrativně federální distrikt (zkratka D. F) cca 9 mil. obyvatel. Hustota osídlení zde činí 5 799 obyvatel/km2.

Další velká města:

 • Guadalajara (cca 5 mil. obyvatel)
 • Monterrey (cca 3 mil. obyvatel)
 • Puebla (cca 2 mil. obyvatel)
 • León (cca 2 mil. obyvatel)
 • Toluca (cca 2 mil. obyvatel)
 • Ciudad Juárez (cca 1 mil. obyvatel)
 • Tijuana (cca 1 mil. obyvatel)
 • Cuernavaca (cca 1 mil. obyvatel)
 • Torreón (cca 1 mil. obyvatel)
 • Culiacán (cca 1 mil. obyvatel)

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je dostupná po celém Mexiku, jsou však značné rozdíly v úrovni vybavení i v kvalifikaci personálu. Soukromé kliniky jsou na vysoké úrovni, ceny jsou však pro běžného turistu z ČR nedostupné. ČR nemá s Mexikem uzavřenou žádnou dohodu týkající se případného vzájemného poskytování zdravotní pomoci bez úhrady. Náklady na tuto péči jsou v Mexiku velmi vysoké, a to i v zařízeních nižší kategorie (např. několikadenní pobyt se zlomenou nohou a základní ošetření v nemocnici Červeného kříže stojí kolem 700 USD, případné operace a pobyt v dražších zařízeních s kvalitnějším personálem dosahují astronomické výše).

V této souvislosti důrazně doporučujeme před cestou do Mexika uzavřít zdravotní pojištění vč. pojištění pro případ úmrtí (převoz pozůstatků do ČR se pohybuje kolem 1,5 mil. Kč). Některé soukromé dražší lékařské kliniky, zejména v atraktivních přímořských oblastech (Yucatán, Acapulco aj.), odmítají jakékoliv dohody s pojišťovnami a akceptují pouze platbu v hotovosti.

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Vyplnění celní deklarace je před vstupem na mexické území povinné (formulář je distribuován v letadle před přistáním).

Počínaje 1. listopadem 2008 jsou všichni pasažéři, kteří přicestují do Mexika mezinárodními lety z Evropy, Asie a Kanady s přípoji na mezinárodní nebo vnitrostátní linky, povinni předložit svá zavazadla k celní kontrole při prvním vstupu na území Mexika. Po odebrání svého zavazadla z dopravníkového pásu se pasažéři dostaví k celní kontrole, tj. zavazadlo jim nebude automaticky přeloženo na let do cílové destinace.

Pro neobchodní dovoz jsou od cla osvobozeny osobní věci v hodnotě nepřesahující 1000,- USD na osobu v množství odpovídajícím délce pobytu. Bezcelně lze dále dovézt dalekohled, fotoaparát, videokameru, televizor (s obrazovkou 12 palců), přenosný radiopřijímač či přehrávač, 12 ks nových filmů nebo videokazet, již exponovaný nebo nafilmovaný materiál, až 20 CD disků nebo kazet, 2 filmy DVD, přenosný psací stroj nebo laptop (nový nebo použitý), mobilní telefon nebo pager, videopřehrávač, hudební nástroj přenosný jednou osobou, stan a kempinkové vybavení, soubor rybářského náčiní, lyže, 5 užitých hraček je-li cestující nezletilý, 2 tenisové rakety, osobní sportovní vybavení sloužící pro 1 osobu, bezmotorový člun do délky 5,5 m, vodní kluzák s plachtou nebo bez plachty, knihy, časopisy, osobní léky (v případě psychotropních látek je nutno doložit lékařský předpis). Osoby starší 18 let mohou dovážet 20 krabiček cigaret, 25 doutníků nebo 200 gramů tabáku a až 3 l vína, piva nebo likéru. Zjistí-li celní orgány dovoz věcí nad povolený limit, je cestující postižen pokutou ve výši 100-300% komerční hodnoty zboží. Naprosto zakázán je dovoz drog a omamných látek a bez příslušného povolení dovoz zbraní, patron, výbušnin, potravin, zvířat, léků aj. Pro dovoz psů a koček je nutno mít lékařské potvrzení o dobrém zdravotním stavu a platný očkovací průkaz s potvrzením očkování proti vzteklině (bližší informace podá Velvyslanectví Mexika v Praze).

Důležité upozornění!!

Bez příslušného povolení je zakázán dovoz čerstvého ovoce, zeleniny, masných výrobků, mléčných výrobků, chemických, farmaceutických a biologických výrobků pro zemědělskou potřebu. Mexické Ministerstvo zemědělství vydalo seznam výrobků živočišného původu, jejichž dovoz do Mexika je při turistických cestách za splnění určitých podmínek povolen - bližší informace naleznete zde http://www.mzv.cz/mexico/cz/zeme_pusobnosti/mexiko/seznam_vyrobku_zivocisneho_puvodu.html .

Bez povolení Ministerstva životního prostředí a přírodních zdrojů je zakázáno sbírat a vyvážet volně rostoucí rostliny (např. kaktusy) jejich plody a semena (jedná se o trestný čin s trestní sazbou 1-9 let odnětí svobody), korály a lovit a vyvážet živočichy (zejména chráněné) a výrobky z nich (např. želvoviny). Je zakázán vývoz archeologických předmětů, historických písemností a památek.

Dovoz deviz je limitován částkou 10.000,- USD v hotovosti nebo cestovních šecích na osobu. Je-li dovážená finanční částka vyšší, je nutno ji deklarovat, pak nepodléhá zpoplatnění. Výměna deviz je volná. Pro vývoz platí obdobné pravidlo: pokud vyvážená částka přesahuje 10.0000,- USD, je třeba ji deklarovat. Místní měna nové mexické peso (MXN) je v zahraničí nesměnitelná.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje na vyskytující se lukrativní pracovní nabídky, zejména na práci tanečnic v nočních klubech v Mexiku. MZV nabádá ke zvýšené obezřetnosti při zvažování těchto nabídek, protože již zaznamenalo případy, kdy byly české občanky podvedeny a nuceny k jiné činnosti, než k jaké se zavázaly ve smlouvě. Současně MZV upozorňuje, že pro jakoukoliv práci ve Spojených státech mexických je nutné mít pracovní povolení a příslušné vízum.

 

nahoru

 

Dokumenty

Cestovní pas ČR s platností minimálně příštích 6 měsíců. Zpáteční letenka nebo finanční obnos na zakoupení zpáteční letenky.
Při vstupu s motorovým vozidlem je vyžadován mezinárodní řidičský průkaz, osvědčení o technickém stavu vozidla, a je-li vozidlo pronajaté, též smlouvu o pronájmu. Na celnici je nutno požádat o povolení k dočasnému dovozu vozidla na mexické území, tzv. "Permiso de importación temporal de vehículos" platné 180 dnů. Povolení je vyžadováno, aby vozidlo nemohlo být prodáno v Mexiku. Žádost se zpoplatňuje a jako garance zpětného vývozu je pořizována kopie kreditní karty.
Mezinárodní očkovací průkaz není při vstupu vyžadován.
Důležité informace týkající se vstupu a výjezdu nezletilých cestujících bez doprovodu rodičů naleznete na stránce Velvyslanectví ČR v Mexiku http://www.mzv.cz/mexico/cz/zeme_pusobnosti/mexiko/pravidla_opusteni_mexika_v_pripade.html.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Specifika cestování a nároky na fyzickou i psychickou připravenost cestovatele v Mexiku jsou určeny zejména časovým rozdílem - 7 hod., celoroční smogovou situací, vysokou nadmořskou výškou, velkými teplotními rozdíly, odlišnou kulturní a sociální úrovní země. Teploty jsou zde vysoké a v zimě jsou velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí. Období dešťů nastává v závislosti na zeměpisné poloze v měsících květen - září.

Ve Spojených státech mexických, především v hlavním městě a turisticky atraktivních místech často dochází k napadení či okradení cizinců. Proto doporučujeme, aby se turisté pohybovali po Mexiku ve skupině alespoň tří osob, rozdělili a uschovali své finanční prostředky na několika místech a kromě dokladů disponovali také jejich fotokopiemi. Nedoporučuje se pohybovat po městě v noci, navštěvovat odlehlá místa, nosit při sobě cennosti či větší finanční obnosy a nocovat v přírodě. Bezpečnost cestování v hlavním městě MHD, ale také taxi se v posledních letech velmi zhoršila. Relativně nejbezpečnější je objednání radiotaxi. Na letištích a autobusových stanicích se nachází stánky předplacených „taxi autorizado“, které jsou bezpečnější, ovšem také dražší.

Bezpečnostní situace v Mexiku je v současné době vyhrocena v důsledku eskalace násilí mezi drogovými kartely. Z tohoto důvodu se turistům nedoporučuje cestovat do států na hranicích s USA (Durango, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Baja California Norte a Chihuahua). Další oblastí, ve které může turistům hrozit nebezpečí, zejména ve vnitrozemí, jsou státy Oaxaca, Guerrero a Michoacán na jihu země. Útoky zpravidla nejsou namířeny proti turistům nebo cizincům, nicméně může se stát, že se turista ocitne ve špatný čas na špatném místě.

V poslední době byl zaznamenán zvýšený počet únosů. Tento druh zločinu je páchán za účelem získání výkupného a týká se hlavně místních obyvatel. Přesto i v tomto ohledu je zapotřebí dbát na zvýšenou ostražitost a dobře uvážit místa, která navštívit. Všeobecně také platí, že je zapotřebí se vyhýbat konfliktům, ať už v nočních klubech (Cancún, Acapulco, Cabo San Lucas, Mazatlán), kde se pohybují kriminální živly nebo při politických demonstracích.

Velvyslanectví České republiky upozorňuje turisty, že je vhodné obzvláště při cestách do odlehlejších oblastí navštívit Velvyslanectví ČR v Mexiku a využít možnosti úschovy letenek a kopií dokladů.

Z důvodu omezení automobilového provozu v hlavním městě Mexiku je zde zaveden systém zvaný "Hoy no circula" (Dnes nejezdí), což znamená, že podle koncového čísla SPZ jeden den v týdnu automobil zůstává odstavený mimo provoz. Toto opatření se vztahuje i na automobily cizích SPZ.
K zapůjčení automobilu je nutno předložit mezinárodní řidičský průkaz a kreditní kartu. Cestovat lze po placených či neplacených dálnicích (značeny ”CUOTA” a ”LIBRE”). Poplatky za užití dálnic jsou poměrně vysoké, neplacené dálnice jsou však ve špatném technickém stavu a někdy na nich dochází k přepadávání. Nedoporučujeme cestovat vozem v noci. Při řízení motorových vozidel v Mexiku doporučujeme maximální opatrnost, místní styl jízdy je velmi neukázněný. Naopak cestování dálkovými autobusy lze doporučit, jsou na dobré úrovni a bezpečné. Stopování nedoporučujeme. V Mexiku není absolutní přednost chodců a při přecházení silnice i na semaforem řízené křižovatce je nutná opatrnost. Další informace k cestování motorovými vozidly po Mexiku naleznete na stránce Velvyslanectví ČR v Mexiku www.mzv.cz/mexico - část Státy působnosti – Mexiko.

K cenám zboží a služeb (mimo potravin, léků a tiskovin včetně knih) je připočítávána 16% IVA (DPH) a dodatečná 5 % DPH na luxusní předměty a zboží + 2 % TUA na turistické služby (v hotelech a obdobných ubytovacích zařízeních k místním letenkám a pod.). Upozorňujeme, že ceny služeb jsou většinou na propagačních materiálech uváděny bez těchto daní, tzn. je potřeba ujistit se o konečné částce za služby před jejich využitím. Spropitné činí 10-15 % podle vlastního uvážení a ve většině případech není zaúčtováváno v ceně. Celkově je třeba se v Mexiku připravit na relativně vysoké ceny zboží a služeb.

V souvislosti s místními hygienickými podmínkami se doporučuje pít pouze balenou vodu, loupat veškeré ovoce a zeleninu, či je dezinfikovat v antibakteriálním roztoku, a nestravovat se u pouličních stánků či v pochybných restauracích.
Turisté jsou často v Mexiku postiženi průjmovými onemocněními a existuje riziko nákazy žloutenkou, cholerou, dengue a střevními parazity (zejména amébami). Proto je před cestou vhodné podrobit se očkování a po návratu do ČR se podrobit příslušným vyšetřením. Doporučujeme vzít s sebou mezi jinými protiprůjmové léky, krém s vysokým ochranným faktorem a repelent. Proti časovému posunu, smogu v hl.m., pocitu nedostatku kyslíku z výšek a horku se doporučuje užívat vitamíny a pít hodně tekutin. V případě výškové nemoci je nutný okamžitý přesun do níže položených oblastí.

Studenti by neměli cestovat do Mexika bez mezinárodního studentského průkazu ISIC, neboť po jeho předložení je poskytnut zdarma nebo se slevou vstup do muzeí a turisticky zajímavých objektů. Sleva se poskytuje z jízdného autobusem a vlakem. Bezplatný nedělní vstup do místních památkových objektů a muzeí byl pro turisty zrušen v únoru 2003. Týká se pouze mexických státních občanů.

Vulkán Popocatépetl je oficiálně uzavřen pro zvýšenou erupční činnost a časté otřesy. V případě zájmu o výstup na Iztaccíhuatl je nutno respektovat výstražná upozornění.
Mexiko je zemí s častým výskytem zemětřesení, proto by se jeho návštěvníci měli co nejdříve po příjezdu seznámit s instrukcemi, jak se v případě zemětřesení chovat. Instrukce naleznou v ubytovacích zařízeních.

Na některých místech v Mexiku (především mezi indiánským obyvatelstvem) je nebezpečné fotografovat. Vždy je nutné předem fotografovanou osobu nebo majitele fotografovaného objektu požádat o svolení. Ve většině případů je za fotografii nutné zaplatit.

V Mexiku se lze dostat do situace, ve které je požadován úplatek.

V celých Spojených státech mexických je elektrické napětí 110 V a zásuvky jsou uzpůsobeny pro zástrčky s plochými konektory.

Další informace naleznete na webové stránce Velvyslanectví ČR v Mexiku www.mzv.cz/mexico - část Státy působnosti – Mexiko.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

Občan ČR, držitel platného cestovního pasu či cestovního průkazu, může vstoupit na území Spojených států mexických bez víza a pobývat na něm po dobu nepřesahující 180 dnů ode dne vstupu, pokud se nejedná o výdělečnou činnost. Občané ČR, kteří hodlají pobývat na území Spojených států mexických po dobu delší než 180 dnů nebo tam vstupují za účelem výdělečné činnosti či řádného denního studia, si musí předem opatřit odpovídající povolení a víza na Velvyslanectví Mexika v Praze.

Při vstupu na území Spojených států mexických je nutno předložit cestovní pas ČR a vyplněnou hraniční průvodku FMT distribuovanou v letadle nebo poskytnutou přímo na příslušném hraničním přechodu. Druhý díl průvodky se odevzdává při opuštění země, kdy také migrační orgány kontrolují zda nebyla od data vstupu do data odjezdu překročena doba pobytu vízem určená. Dojde-li k tomu, je požadována pokuta ve výši 45,- USD až 500,- USD (dle překročené doby pobytu určené v hraniční původce) a s dotyčným je sepsán protokol. Bez úhrady stanovené pokuty není povolen odjezd z Mexika. Důrazně upozorňujeme, že při vstupu do země je nezbytné získat do cestovního dokladu razítko migračního úřadu. Bylo zaznamenáno několik případů, kdy úředník odmítl razítko do pasu dát s poukazem na to, že to není třeba, a při výjezdu ze země byla požadována úhrada pokuty (viz výše).

V souladu s mexickými migračními předpisy mají hraniční orgány právo kontrolovat způsob zabezpečení cesty resp. odjezdu ze země. Proto se při cestách do Mexika doporučuje disponovat zpáteční letenkou/jízdenkou nebo možností doložit dostatečné finanční zabezpečení k nákupu zpáteční letenky či jízdenky.

Ačkoliv má ČR s Mexikem uzavřenou bezvízovou dohodu a čeští turisté se mohou v Mexiku zdržovat až 180 dní bez víza, mexičtí migrační úředníci často vyznačují povolenou dobu pobytu na hraniční průvodce kratší. Při pobytu delším než bylo stanoveno úředníkem je pak nutné stanovenou dobu pobytu za poplatek prodloužit v úřadovnách Národního migračního institutu. Proto doporučujeme ihned při hraniční pasové kontrole nahlásit příslušnému migračnímu úředníkovi požadovanou dobu pobytu (v případě potřeby doložit letenkou), aby byla stanovena na celý předpokládaný pobyt a nikoliv na jeho část. Turisté jsou povinni při příjezdu zaplatit tzv. turistickou taxu aktuálně ve výši 237,- MXN. V případě cestování letadlem do Mexika je tato taxa zahrnuta v ceně letenky. V případě, že turista, který přiletěl do Mexika a posléze cestuje silniční dopravou do sousední země a pak se znovu vrací do Mexika je mu na hranicích spolu s novou hraniční průvodkou předána i nová poukázka na zaplacení turistické taxy. Výjimku z "dvojího" placení turistické taxy tvoří poznávací okruh tzv. mayská cesta. V této souvislosti doporučujeme obracet se na úřadovnu Národního migračního institutu v hl. městě Mexiku, Ejército Nacional 862, tel. 53872400.
Turisté nemají ve Spojených státech mexických ohlašovací povinnost.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče mezi Mexikem a ČR není uzavřena. Celkově je zdravotní péče ve Spojených státech mexických na dobré úrovni, je však finančně značně náročná. Zdravotní pojištění není při vstupu do země požadováno, naléhavě se však doporučuje. Veškeré náklady zdravotního ošetření je třeba zdravotnímu zařízení, případně ošetřujícímu lékaři, hradit na místě v hotovosti, přičemž následná refundace pojišťovnou je možná jen v případě, že k ošetření dojde ve smluvním zdravotnickém zařízení pojišťovny.

Důležitá telefonní čísla:
Policie tel. 060, první pomoc tel. 065 nebo 066, hasiči tel. 068
Dopravní nehody na dálnici –zelení andělé tel. 078

V Mexiku D.F.:
Záchranná služba tel. 5395 1111
Hasiči tel. 5768 3700
Civilní ochrana tel. 5683 1142
Locatel (pohřešované osoby a vozidla) tel. 5658 1111
Oznámení trestných činů tel. 5399 7590 nebo 5346 8221
Turistické policejní hlídky tel. 3002 6300
Informace o telefonních číslech tel. 040
Policie na letišti tel. 5345 5845 nebo 5345 5805

Nemocnice v Mexiku D.F.:

Centro Médico ABC, Campus Santa Fé, tel. 1103 1600, pohotovost 24h – tel. 1103 1666
Hospital Ángeles Clínica Londres, tel. 5229 8400, pohotovost 24h – tel. 5229 8445
Hospital Espaňol tel. 5255 9659 nebo 52559660
Corporativo Torre Médica tel. 1084 8800 nebo 1084 8888
Hospital Infantil Privado (Dětská nemocnice) tel. 5682 5000, pohotovost 24h – tel. 5340 1026
Sanatorio Durango, tel. 5148 464

Policejní služebny specializované na záležitosti turistů, Generální prokuratura Federálního Distriktu: (personál hovořící anglicky)
Agencia 61, Metro Insurgentes o Sevilla, ul. Florencia 20, Zona Rosa, Del. Cuauhtémoc,
tel. 5625 8761
Agencia 63, Metro Terminal Aérea, Aeropuerto Internacional del México D.F., Sala de llegadas nacionales C, Edificio ASA, tel. 5625 8763, 5785 78 28

Informační služba Ministerstva turistiky: 5250 85 55, 5250 01 23, 5525 9380

 

nahoru