Honduras

 
Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

  

 

ZÁJEZDY DO HONDURASU:

 Oficiální název státu

 • Honduraská republika
 • República de Honduras

 

Rozloha

 • 112 000 km2
 • Honduras hraniční s Guatemalou na severozápadě, se Salvadorem na jihozápadě a Nikaraguou na jihovýchodě. Země má přístup k Tichému i Atlantickému oceánu.

 

Počet obyvatel

V Hondurasu žije podle posledního odhadu 7,773 mil. obyvatel, hustota osídlení činí 69 obyvatel/km2 .

 

Podnebí

Na pobřeží Tichého oceánu je tropické podnebí se suchými zimami. Průměrná roční teplota dosahuje 28 °C, ve vyšších polohách spadne 1 000 – 2 000 mm srážek. Ve stále vlhké karibské nížině Mosquita je průměrná teplota 25 °C.

Množství srážek klesá ze severu na jih. Na severním pobřeží se v létě vyskytují tropické cyklony (antilské uragány). Nížina při Karibském moři (až do výšky 1 500 m.n.m.) je porostlá tropickým deštným lesem. S rostoucí nadmořskou výškou následují suché savany, borové a dubové lesy a na vlhkých návětřích také horský a mlžný les. Ve stinných pánvích převládají křovinné savany. Na pobřeží Pacifiku rostou suché lesy, na pobřeží mangrove.

Charakteristickými zástupci fauny jsou medvědi, leopardi, panteří a pumy. V tropickém deštném pralese žijí četné druhy hmyzu, krokodýli, plazi a ještěrky.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Největší část země, která se rozkládá od Honduraského zálivu v Karibském moři po záliv Fonseca, tvoří několik hřbetů Středoamerických Kordiller sopečného původu, dosahujících výšek až 2 590 m.n.m. Pobřežní pacifické pásmo je pouze 70 km dlouhé. Charakteristickým rysem pobřeží Karibského moře jsou četné laguny a močály. Hondurasu patří souostroví Bahía a Swan (Islas del Cisne).

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Nejoblíbenějšími turistickými cíli jsou karibské pláže a památky mayské kultury, zvláště Copán. Nejvhodnější dobou pro návštěvu země je období od prosince do května.

Z hlediska cestovního ruchu lze vyčlenit čtyři hlavní regiony: Copán, Tegucigalpu, pobřeží Kaspického moře a souostroví Bahía s velkým turistickým centrem na ostrovech Guanaja, Utila a Roatán.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Honduraskou národní měnou je lempira (HNL), která se dělí na 100 centů. Dlouhodobě je užíván směnný kurz 19,03 HNL/USD, ale dle sdělení CB z 31. 8. 2012 byla k tomuto datu lempira devalvována na 19,66 HNL/USD. Kurz k EUR byl 1HNL = 25,61 EUR.

Běžně se používají cizí měny, zejména americký dolar.

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky

Honduras má státní svátek 15. září – slaví se Den nezávislosti (1821). Další svátky jsou v dubnu (Velikonoce), dále ve dnech 1. 5. (Svátek pracujících), 1. 9. (Svátek Národní vlajky), 21. 10. (Den ozbrojených sil), 23. až 26. 12. (Vánoční svátky), 31. 12. (Nový rok).

Pracovní doba

Délka pracovní doby je různá v závislosti na regionu a typu organizace, většinou od 8:00–9:00 hod. do 18:00–19:00 hod. s dvouhodinovou přestávkou na oběd v době od 12:00 do 14:00 hod. Úřady jsou pro veřejnost otevřené často jen dopoledne.

Prodejní doba

Obchody jsou většinou otevřené od 8:00–9:00 hodin do 18:00–19:00 hodin. V době od 12:00 do 14:00 hodin bývá polední přestávka.

 

nahoru

 

Náboženské složení

 • 85 % katolické
 • 10 % protestantské
 • 5 % jiné

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je španělština; další užívané jazyky jsou původní indiánské jazyky.

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • Honduras je republikou.
 • Hlavní město je Tegucigalpa (690 tisíc obyvatel).
 • Vyhledávaná turistická místa jsou San Pedro Sula, Fonseca a ostrov Roatán.
 • Ve městech žije celkem 50,5 % obyvatel.

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

ČR nemá s Hondurasem uzavřenou žádnou bilaterální dohodu o vzájemném poskytování zdravotních služeb. Místní lékařská péče (především v hlavním městě) je na dobré úrovni, částky na úhradu pro cizince však jsou velmi vysoké. Je proto nanejvýš žádoucí si zajistit zdravotní připojištění již v ČR.

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Dovoz valut v hodnotě nad 10.000,- USD je třeba deklarovat a doložit původ finančních prostředků. Neexistuje nutnost povinné směny valut ani povinné množství prostředků na pobyt. Od cla je osvobozeno zboží, které nemá obchodní charakter a je vzhledem k druhu a množství určeno k uspokojování osobních potřeb cestujícího v hodnotě do 500,- USD. Doporučuje se cestovat s USD, neboť Euro je jen velmi těžko směnitelné na místní měnu. Směnit Euro lze pouze v Lloyd´s Bank, která má pobočky v Tegucigalpě a v San Pedro Sula. Taktéž je vhodné míst k dispozici kreditní kartu nebo šeky.

 

nahoru

 

Dokumenty

Ke vstupu do Hondurasu je vyžadován pas s platností nejméně 6 měsíců. Při cestě automobilem nebo jiným motorovým vozidlem se vyžaduje předložení řidičského průkazu a dokladu o vlastnictví vozu, v případě cesty po moři je třeba lodní konosament.
Po příjezdu do země je každý turista povinen předložit potvrzení o očkování - viz níže.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Honduras patří mezi země s vysokou mírou obecné kriminality. Na celém území země se doporučuje dbát zvýšené bezpečnosti, zejména v městských oblastech - Tegucigalpa a San Pedro Sula. Zvýšená kriminalita je způsobena tím, že mezi obyvateli je poměrně velký počet ilegálně držených zbraní. V poslední době se kriminalita zhoršuje zejména díky působení tzv. maras, což jsou organizované pouliční mládežnické skupiny, které páchají trestnou činnost. Doporučuje se dbát ostražitosti při cestách po zemi, vyhýbat se opuštěným místům a přesunům v noci. K nejvíce nebezpečným místům patří v Tegucigalpě čtvrť Comayaguela a ve večerních hodinách okolí hotelu Maya, Bulevar Juan Pablo II a okolí prezidentského paláce. V San Pedro Sula se jedná o čtvrť Cabaňas.

Vzhledem k bezpečnostní situaci v zemi se důrazně doporučuje dodržovat tyto základní zásady:
- uschovat pas a další cenné doklady, letenku atd. v hotelovém trezoru, nenosit je pokud možno u sebe a cestovat pouze s minimem finanční hotovosti,
- nenosit šperky, dávat si pozor na cenné věci - fotoaparát, videokameru atd.,
- parkovat vždy na hlídaném parkovišti, v autě nenechávat nikdy žádné věci,
- nebrat stopaře, jezdit pouze po hlavních silnicích a za denního světla,
- objednávat taxi prostřednictvím recepční, pronajímat auta pouze u známých půjčoven,
- cestovat se zdravotním pojištěním, před cestou si ověřit rozsah jeho pokrytí v Hondurasu,
- dávat si pozor na zavazadla a tašky s doklady v centru měst, v recepcích hotelů, na autobusových zastávkách a také přímo v autobusech.

Většina obchodů, restaurací, půjčoven automobilů a hotelů akceptuje běžné platební karty (nejrozšířenější VISA nebo MasterCard). Silniční síť je v poměrně špatném stavu, silnice nejsou dobře označeny a osvětleny a v období dešťů trpí sesuvy půdy a záplavami. Nedoporučuje se cestovat v noci.
V Hondurasu prakticky není používána jiná volně směnitelná měna než americké dolary, směna jiných valut je problematická. Směňovat USD na místní měnu (lempira) je možné v bankách nebo v autorizovaných směnárnách (Casas de Cambio).

Pokud jde o zdravotní situaci v zemi, v pralesních oblastech se vyskytují některé tropické nemoci, přenášené komáry (např. dengue či malárie). Nemoc dengue se např. vyznačuje vysokými teplotami, bolestí kloubů a svalů, celkovou únavou a v horších případech i krvácením. Hodlá-li se turista zdržovat delší dobu v oblastech mimo turistická centra, je třeba počítat s rizikem nákazy žloutenkou, cholerou, dengue a střevními parazity (améby). Proto je vhodné se před cestou podrobit očkování a po návratu do ČR příslušným vyšetřením. Dále se doporučuje se na cestu vybavit léky proti zažívacím obtížím, opalovacím krémem s vyšším ochranným faktorem a repelentem. Vzhledem k místním hygienickým podmínkám se doporučuje pít pouze balenou vodu, loupat veškeré ovoce a zeleninu nebo provést dezinfekci čerstvých potravin v antibakteriálním roztoku.

V Hondurasu je elektrické napětí 110 V a zásuvky jsou uzpůsobeny pro zástrčky s plochými konektory.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

Mezi ČR a Honduraskou republikou platí dohoda o zrušení vízové povinnosti, která byla uzavřena dne 12. ledna 2004 v Tegucigalpě. Dohoda vstoupila v platnost dne 12. 2. 2004.

Na základě této dohody mohou držitelé platných českých cestovních, diplomatických nebo služebních pasů vstupovat bez víz na území Honduraské republiky za účelem pobytu, který nebude trvat déle než 3 měsíce a nebude sloužit k výdělečné činnosti.

Pro cesty do Hondurasu je povinné očkování proti spalničkám a zarděnkám. Očkování je nezbytné provést minimálně 10 dní před příjezdem do země. Po příjezdu do země je každý turista povinen předložit potvrzení o očkování. Tato povinnost se vztahuje pouze na ty občany, kteří již předtím cestovali do Španělska.

Protože těhotné ženy a děti do 1 roku věku nemohou být proti spalničkám a zarděnkám očkovány, a pokud před cestou do Hondurasu navštívily Španělsko, nemohou do Hondurasu cestovat!

Honduras má v ČR diplomatické zastoupení, a to Konzulát Honduraské republiky na adrese Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1, tel.: 224 245 739, 777 232 124, fax: 222 316 947, e-mail: consuladopraga@gmail.com, informacionconsuladopraga@gmail.com.

Výše letištních poplatků při odjezdu ze země činí 25,- USD.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Neexistuje dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče. Občané ČR, nacházející se přechodně v Hondurasu mohou vyhledat lékařskou pomoc ve všech místních zdravotnických zařízeních. Pokud cizinec nedisponuje akceptovatelným mezinárodním zdravotním pojištěním, musí veškeré náklady na lékařské ošetření uhradit v plné výši na místě. V některých případech je vyžadována platba předem. V Tegucigalpě existuje několik zdravotnických zařízení se solidním standardem lékařské péče, z nichž většina udržuje nepřetržitou pohotovostní službu. Mimo hlavní město je hustota zdravotnických zařízení menší a jejich úroveň značně nízká. Při pobytu v pralesních oblastech se doporučuje očkování proti žloutence A i B a proti žluté zimnici.

Hospital Vera (Tegucigalpa) - 2373156 a 60
Hospital La Policlínica (Tegucigalpa) - 2373211 a 12
Hospital del Valle (San Pedro Sula) - 5518436
Centro Médico CEMESA (San Pedro Sula) - 5567401
Důležitá telefonní čísla:

Červený kříž 195
Hasiči 198
Policie 199

Adresy zastupitelských úřadů
viz adresář

 

nahoru