Guatemala

 
Oficiální název státu

Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

  

 

ZÁJEZDY DO GUATEMALY:

  

Oficiální název státu

 • Guatemalská republika
 • República de Guatemala

 

Rozloha

 • 108 889 km2, což je zhruba 1,5x rozloha ČR.
 • Guatemala hraničí s Mexikem, Belize, Hondurasem a Salvadorem, země má 400 km pobřeží.

 

Počet obyvatel

V Guatemale žije podle posledních odhadů sčítání obyvatelstva 14,7 mil. obyvatel, hustota osídlení činí 135 obyvatel/km2, podíl ekonomicky činného obyvatelstva cca 4,99 mil.

 

Podnebí

V nížinách je po celý rok horké podnebí s proměnlivou vlhkostí a průměrnou teplotou 25 až 30 °C. V polohách 600 – 1 500 m.n.m. dosahuje průměrná teplota 18 °C, nad 1 500 m.n.m. pak 12 °C. Období dešťů trvá od května do října. Množství atmosférických srážek závisí na severovýchodním pasátu. V karibské pobřežní nížině a na pacifickém pobřeží spadne 1 000 – 2 000 mm srážek, v horách kolem 1 000 mm a na náhorních plošinách a v údolích téměř 6 000 mm.

Na severu a v karibské nížině rostou stále zelené tropické deštné lesy, ve vyšších polohách přecházejí v tropické horské lesy, doubravy, sosnové a smíšené lesy. Na pacifickém pobřeží rostou suché lesy, v Peténské nížině sosnové savany. K druhově rozmanité fauně patří puma, manaty (kapustňáci), jaguáři, krokodýli, opice, tapíři a mnoho druhů ptáků.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Peténská nížina na severu země je součástí vápencové tabule poloostrova Yucatan. Úrodná pobřežní nížina na pobřeží Tichého oceánu dosahuje až 50 km šíře.

Jádro území tvoří systém Středoamerických Kordiller, který se na jihu země člení na dvě pásma – Sierra de los Cuchumatanes a Sierra Madre. Ze třiceti většinou činných sopek je nejvyšší Volcán Tajumulco (4 220 m.n.m.)

 

nahoru

 

Cestovní ruch

V roce 2000 navštívilo Guatemalu 853 tis. zahraničních turistů, kterí zde zanechali 751 mil. USD. Velmi cenné jsou nedotčené památky indiánských kultur, jako je Tikal, kulturní centrum Mayů, a architektura z koloniálního období ve městech Antigua a Quetzaltenango.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Guatemalskou národní měnou je guatemalský quetzal (Q), který se dělí na 100 centavos. Kurz k 31. 12. 2011 činil 7,81083 Q/1 USD. Zejména v turistickém sektoru jsou při placení přijímány i USD.

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. ledna – Nový rok
 • únor – náboženské svátky v souvislosti s postem
 • březen–duben – Velikonoční týden (před českým pondělím velikonočním) – čtvrtek a pátek (+ sobota a neděle) jsou svátky
 • 1. května – Svátek práce
 • 30. června – Den armády
 • 15. srpna – Guatemalský festival
 • 15. září – Den nezávislosti
 • 20. října – Den revoluce
 • 1. listopadu – Den všech svatých
 • 8. prosince – Svátek Neposkvrněného početí
 • 24. prosince – Štědrý večer
 • 25. prosince – Hod Boží
 • 31. prosince – Silvestr (odpoledne je svátek)

Pracovní doba:

Délka pracovní doby je různá v závislosti na regionu a typu organizace, většinou od 8:00–9:00 hod. do 18:00–19:00 hod. s dvouhodinovou přestávkou na oběd v době od 12:00 do 14:00 hod. Úřady jsou pro veřejnost otevřené často jen dopoledne.

Prodejní doba:

Obchody jsou většinou otevřené od 8–9 hodin do 18–19 hodin. V době od 12 do 14 hodin bývá polední přestávka.

 

nahoru

 

Náboženské složení

V zemi vyznává většina obyvatel náboženství katolické, asi 25 % protestantské (evangelíci), dále je zastoupeno náboženství indiánských skupin obyvatel a judaismus. Bez vyznání se deklarují 3 % obyvatelstva.

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Oficiálním jazykem je španělština, k ostatním nejčastěji používaným jazykům patří angličtina (v turistických centrech), mayské jazyky (akateko, cackchiquel, kekchi, mam, quiché, xinka, garífuna aj. – celkem 21).

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění:

Guatemala je republikou, skládá se z 22 departamentů a 334 městských správ, s omezenou samostatností. Jedná se o následující departamenty: Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Petén, El Progreso, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Chimaltenango, Chiquimula, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Progreso, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán, Zacapa.

Hlavní město:

 • Hlavní město je Ciudad de Guatemala, které má cca 3,1 mil. obyvatel (2010), bylo založeno roku 1776 jako Nueva Guatemala dela Asunción.

Další města:

 • Quetzaltenango (cca 789 tis. obyvatel)
 • Escuintla (cca 701 tis. obyvatel)
 • Puerto Barrios (cca 81 tis. obyvatel)
 • Chimaltenango (cca 612 tis. obyvatel)
 • La Antigua (cca 41 tis. obyvatel)

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

ČR nemá s Guatemalou uzavřenou žádnou bilaterální dohodu o vzájemném poskytování zdravotních služeb. Místní lékařská péče (především v hlavním městě) je na dobré úrovni, částky na úhradu pro cizince však jsou velmi vysoké. Je proto nanejvýš žádoucí si zajistit zdravotní připojištění již v ČR.

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Věci dovážené turisty jsou osvobozeny od cla, pokud slouží k osobní potřebě. Vyplnění celního prohlášení je povinné. Dovoz deviz je limitován částkou 10.000,- USD na osobu. Je-li dovážená finanční částka vyšší, je nutno ji deklarovat, pak nepodléhá zpoplatnění. Výměna valut je volná. Pro vývoz platí obdobné pravidlo: pokud vyvážená částka přesahuje 10.000,- USD, je třeba ji deklarovat. Místní měna guatemalský quetzal (GTQ) je v zahraničí nesměnitelná.

Je zakázán dovoz zbraní, drog a psychotropních látek, čerstvého ovoce, zeleniny, masných výrobků, chemických, farmaceutických a biologických produktů určených pro zemědělskou potřebu. Bez příslušného povolení ministerstva životního prostředí či ministerstva zdravotnictví a osvědčení o očkování je přísně zakázán vývoz živočichů a rostlin.

 

nahoru

 

Dokumenty

Cestovní pas ČR s minimální platností 6 měsíců. Při vstupu s motorovým vozidlem je vyžadován mezinárodní řidičský průkaz, osvědčení o technickém stavu vozidla a při cestování s pronajatým vozidlem je nutno mít smlouvu o pronájmu, potvrzení či dopis agentury.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

V Guatemale se v poslední době značně zhoršila bezpečnostní situace, často dochází k únosům, napadení a okradení cizinců. Doporučujeme cestovat pouze ve dne, vyhýbat se osamělým místům, nocovat pouze v hotelu, ne v přírodě či v odstaveném autě, nenechávat osobní věci bez dozoru. Před odjezdem je vhodné opatřit si fotokopie cestovního pasu, víz, letenek, dokladů k pojištění a tyto kopie uschovat stranou od originálů. Případně zaslat tyto kopie na Velvyslanectví ČR v Mexiku nebo navštívit Honorární konzulát ČR v Guatemale.

Na některých místech v Guatemale (především mezi indiánským obyvatelstvem) je nebezpečné fotografovat. V nedávné minulosti došlo k několika případů, kdy z tohoto důvodu byli turisté vesničany fyzicky napadeni.Vždy je nutné předem fotografovanou osobu nebo majitele fotografovaného objektu požádat o svolení. Ve většině případů, je za fotografii nutné zaplatit.

Doporučujeme vzít si s sebou mezi jinými protiprůjmové léky a ev. antibiotika, krém s ochranným faktorem a repelent. Proti časovému posunu a horku se doporučuje užívat vitamíny a pít hodně tekutin. V Guatemale jsou mimo hlavní města časté nemoci jako malárie, dengue, žloutenka, cholera, žlutá zimnice, břišní tyfus, améby atd. Turisté by se měli vyhýbat místům se stojatými vodami a loužemi, používat spreje k hubení komárů v místnostech i osobní repelenty. Doporučujeme před cestou příslušná očkování, minimálně proti hepatitidě A, tyfu a tetanu nebo dle doporučení hygienické stanice v ČR.

V souvislosti s místními hygienickými podmínkami se doporučuje pít pouze balenou vodu, důkladně očistit veškeré ovoce a zeleninu či je dezinfikovat v antibakteriálním roztoku a nestravovat se v pouličních stáncích.

K zapůjčení automobilu je nutno předložit mezinárodní řidičský průkaz a kreditní kartu. V Guatemale není absolutní přednost chodců a při přecházení silnice je nutná opatrnost.

Ceny jsou označovány Q, což je značka místní měny guatemalského quetzalu (mezinárodní značka GTQ). K cenám zboží a služeb (mimo potravin, léků a tiskovin včetně knih) je připočítávána 10 % DPH a v hotelích dodatečná daň 10 % DPH.

Časový posun v Guatemale je -7 hodin (v době letního čas, který Guatemala nezavádí -8 hodin). Úředním jazykem je španělština. Teploty jsou zde vysoké a v zimě jsou velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí.

V Guatemale je elektrické napětí 110 V a zásuvky jsou uzpůsobeny pro zástrčky s plochými konektory.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

Občan ČR, držitel platného cestovního pasu či cestovního průkazu, může vstoupit na území Guatemalské republiky bez víza a pobývat na něm po dobu nepřesahující 90 dnů ode dne vstupu, pokud se nejedná o výdělečnou činnost. Občané ČR, kteří hodlají pobývat na území Guatemalské republiky po dobu delší než 90 dnů nebo tam vstupují za účelem výdělečné činnosti či řádného denního studia, si musí předem opatřit odpovídající povolení a víza na velvyslanectví Guatemaly ve Vídni.

Při vstupu na území Guatemalské republiky je vyžadován nákup „Turistické karty“ v ceně 10 USD, které jsou k dispozici na mezinárodním letišti v hlavním městě a na silničních hraničních přechodech.
Přihlašovací povinnost pro turisty neexistuje.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Zdravotní péče je v Guatemale na dobré úrovni, avšak finančně náročná. První pomoc v případě úrazu zajišťuje guatemalský Turistický institut. Před cestou do Guatemaly doporučujeme uzavřít světové zdravotní pojištění, náklady na ošetření je však třeba platit hotově, přičemž následná refundace pojišťovnou je možná pouze tehdy, byl-li turista ošetřen ve smluvním zdravotnickém zařízení mezinárodní pojišťovny.

Doporučená zdravotnická zařízení v Guatemala City:

Hospital Herrera Llerandi, 6a Avenida 8-71, zona 10, tel. 23845959
Hospital Centro Medico, 6a Avenida 3-47, zona 10, tel. 22794949
Hospital Bella Aurora, 10a Calle 2-31, Zona 14, tel. 23843535
Hospital El Pilar , 3a Calle 10-15 Zona 15, Col. Tecun Uman, tel. 24200000, 22795000
Hospital Esperanza, 6a Avenida 7-49, Zona 10, tel. 23628626

Guatemalský turistický institut – Instituto Guatemalteco de Turismo
tel. 2421 2800

Policie: 110 nebo 120

Národní migrační institut – Instituto Nacional de Migración
tel. 2411 2411

Červený kříž – Cruz Roja Guatemalteca
tel. 2381 6565

Hasiči – Bomberos - tel. 122 nebo 123

Záchranná služba – Rescate 911 - tel. 2362 5157

Informace o telefonních číslech tel. 2333 1524 1728

Mezinárodní telefonní hovory tel. 147120

 

nahoru