Maledivy

 
Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Celní a devizové předpisy

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla


ZÁJEZDY NA MALEDIVY:

 

Oficiální název státu

- česky:           Maledivská republika

- anglicky:       Republic of Maldives

- dvivéhí:          Dhivehi Raa`jeyge Jumhooriyya

 

Rozloha

Celková rozloha: 298 km2

 

Počet obyvatel

Počet obyvatel: 395 650 (odhad 2010 – CIA Factbook)

 

Podnebí

V horském tropickém podnebí dosahuje průměrná roční teplota cca 30 °C. Dvě období dešťů trvají od listopadu do března (severovýchodní monzun). Oproti živočichům na souši (želvy, gekoni a krysy) je mořská fauna v korálových mořích velmi bohatá.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Maledivy se skládají z 1 190 korálových ostrovů, které jsou sloučeny okolo rovníku do 26 atolů. Země se táhne 800 km od severu k jihu a 130 km od západu na východ. Většina ostrovů dosahuje maximální nadmořské výšky do 2 m, nejvyšší bod poblíž Wilingili 24 m. Žádný z ostrovů nemá větší rozlohu než 13 km2., hlavní ostrov Malé je pouze 1,7 km dlouhý a 1 km široký. Zcela chybějí řeky a nerostné suroviny.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Z 220 obydlených ostrovů slouží více než 70 pouze cestovnímu ruchu a tento počet neustále narůstá. Oblasti pro potápění patří k nejkrásnějším na světě, proto existují na každém ostrově potápěčské školy. Jednou z kulturně-historických památek je mešita ze 17. století v hlavním městě Malé.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 Rufiyaa / rufijá (MVR) = 100 laree / larí

1USD = 12,8 (MVR) – v říjnu 2011

Na Maledivách se oficiálně žádná cizí měna nepoužívá. Bez problémů lze na místní měnu směnit americké dolary (USD). Ve většině hotelů je možné používat mezinárodní platební karty.

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Oficiální pracovní týden ve státním sektoru je od neděle do čtvrtka 7.30 - 14.30. Pro většinu soukromého sektoru je pracovní doba 9.00 - 17.00 s tím, že v sobotu se pracuje půl dne. Víkendem je myšlen pátek a sobota.

Místní čas: GMT + 5 hodin

Státní svátky v r. 2011

– Nový Rok

31.01.              – Hajj Day  

– Alha Eid Day

02.02.              –Alha Eid Day

03.02.              – Alha Eid Day

04.02.              – Alha Eid Day

21.02.              – Islámský Nový Rok

21.04.              – Národní den

02.05.              – Narození proroka Muhammada

21. 05.             – den přijetí islámu

26. 07.             – Den nezávislosti

27. 07.            – Den nezávislosti

15. 10.            – První den Ramadánu

03. 11.            – Den vítězství

11. 11.            – Den republiky

14. 11.            - Fith`r Eid Day

15. 11.            –Fith`r Eid Day

16. 11.            – Fith`r Eid Day

 

nahoru

 

Náboženské složení

Sunitský islám – 99 %

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Dhivéhí (oficiální jazyk) – 89 %, sinhálština, angličtina – používaná většina vládních úředníků

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

19 atolů:                       Alifu, Gaafu Dhaalu, Gnaviyani, Haa Alifu, Haa Dhaalu, Kaafu, Laamu, Lhaviyani, Meemu, Noonu, Raa, Seenu, Shaviyani, Thaa, Vaavu

Hlavní město:  Malé

Další velká města:        Kulhudhuffushi, Naifaru,  Thinadhoo

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při pobytu na Maledivách je nezbytné zachovávat základní hygienická pravidla pro pobyt v tropických zemích, včetně příslušného očkování, popř. používání antimalarik, opatrnost při konzumaci potravin a nápojů. V případě zdravotních potíží je důležité brát v potaz odlehlost některých ostrovů a zároveň fakt, že v zemi je jen pár nemocnic, jež se nacházejí v hlavním městě země. Základní lékařská péče je dostupná ve všech větších rezortech. O doporučení je vhodné požádat v hotelech vyšší kategorie.

Na cestu do země je nezbytné zdravotní pojištění do zahraničí.

 

nahoru

 

Celní a devizové předpisy

Povoluje se pouze dovoz věcí osobní potřeby. Dovoz jakéhokoli alkoholického nápoje je zakázán. Dále je zakázáno dovážet na Maledivy výrobky z vepřového masa, pornografické a erotické videokazety a časopisy. Velmi přísně je posuzován dovoz sebemenšího množství drog, za něž hrozí dlouholeté tresty.

Dovoz a vývoz cizí měny není nijak limitován. Povinná výměna valut neexistuje. Každé ubytovací zařízení je ale povinno vybrat od hostů ubytovací daň ve výši 6 USD za osobu a noc. 

 

nahoru

 

Dokumenty

Platný cestovní pas ČR, jehož doba platnosti přesahuje dobu pobytu v zemi. Vzhledem k tomu, že země v nejbližším okolí (Indie, Srí Lanka) vyžadují platnost pasu až šest měsíců, doporučuje se pro případ mimořádných událostí (např. hospitalizace) minimální platnost cestovního pasu šest měsíců. 
Mezinárodní očkovací průkaz s prokázaným očkováním proti žluté zimnici je požadován při příletu na letišti od pasažérů, kteří v posledních šesti dnech pobývali v oblastech infikovaných žlutou zimnicí.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

STRAVA: Maso a drůbež (kuře) je běžně k dostání v hotelech vyšších kategorií, místní obyvatelé je požívají hlavně při slavnostních příležitostech. Lepší hotely zajišťují stravu podle přání zákazníka, tj. též
evropskou. Běžné jsou mořské produkty nebo importované potraviny z Indie, Srí Lanky a dalších zemí. Čerstvost stravy často závisí na četnosti dodávek z moře. Je třeba počítat s tím, že jídlo bývá silně kořeněné. Z ovoce je k dostání kokos, banány, mango, papája, chlebovník a další. 
NÁPOJE: Voda se na mnoha místech získává z moře, proto zůstává mírně slaná. Některé ostrovy mají nádrže na dešťovou vodu, spodní pramenitá voda se vyskytuje jen na několika málo ostrovech. Je třeba dávat si dobrý pozor na kvalitu pitné vody, doporučuje se konzumovat pouze balenou vodu v plastikových lahvích. Vždy se vyplatí zkontrolovat neporušenost uzávěru. Na Maledivách je k dostání poměrně slušný sortiment nealkoholických nápojů, v hotelích a letoviscích je pro cizince k dostání i alkohol.
PENÍZE: Platí se místní měnou (maledivská rupie), většina obchodníků přijímá i americké dolary. V bankách lze bez problémů vyměnit USD, přijímají se cestovní šeky a platební karty všech velikých finančních institucí, tedy především American Express, VISA, MasterCard, Diners a EuroCard. Pokud turista žádá o směnu na místní měnu, pak mu potvrzení o směně valut umožní později při odjezdu ze země zpětný odkup maledivských rupií.
V případě nedostatku peněz je možné si nechat peníze na Maledivy poslat z ČR či jiné země prostřednictvím poboček American Express. Výplatu peněz či šeků na Maledivách zprostředkuje například společnost:
Adresa: Universal Enterprises Ltd. - Travel Department
39, Orchid Magu
Malé
Maldives (Maledivy)
Telefon: 00960 / 310321, 3217925
Fax: 00960 / 325695
ZTRÁTA PASU: Je třeba navštívit v Malé "Department of Immigration" a požádat o vydání náhradního cestovního dokladu, tzv. "Identity Certificate", na který je možno dostat se letecky zpět do ČR.
VSTUP NA NEZPŘÍSTUPNĚNÝ OSTROV: Jen cca 70 z celkem 1192 korálových ostrovů (z toho je 202 obydlených) je cizincům zpřístupněných.V případě zájmu dostat se na některý nezpřístupněný ostrov je třeba v Malé písemně žádat o zvláštní povolení ministerstvo správy atolů ("Ministry of Atolls Administration"). žádosti se přijímají v pracovní dny, tedy od neděle do čtvrtka, v době od 8.30 do 11 hodin za poplatek. Je třeba informovat se na další postup registrace po příjezdu na žádaný ostrov. V případě výletu pořádaného místní cestovní kanceláří či hotelem se zvláštní povolení nevyžaduje.
PŘÍJEZD NA NEHOTELOVÝ OSTROV: Při příjezdu na ostrov, kde se nenachází rekreační letovisko (tj. kde je cizinec spíše raritou) je z protokolárního hlediska nutné se co nejdříve po ubytování představit šéfovi ostrova (tzv. kateeb) a následně "představenému kněží" (tzv. gazi). Pro toto přijetí se doporučuje vzít si na sebe pokud možno co nejsvátečnější oblečení.
CENY: Maledivy mají v celém regionu jižní Asie absolutně nejvyšší ceny, nebo naprostá většina zboží je importována z jiných zemí. Není proto možné vycházet z rozpočtové kalkulace pro Indii, Srí Lanku nebo Pákistán. Nedostatek finančních prostředků patří mezi hlavní potíže občanů ČR na Maledivách.
NEJBLIŽŠÍ KONZULÁRNÍ ÚŘADY MALEDIV:
Rakousko:
adresa: honorární konzul Gerald Wiedler,
Peter-Jordan-Strasse 21, 
A-1190 Wien, 
telefon: 00431/3191426, 3190010, fax: 00431/3197073 
(úřední hodiny pondělí a čtvrtek 9 a 17 hodin, pátek 9 a 14 hodin).

SRN:
adresa: honorární generální konzul HGK G. Mücke, 
Immanuel Kant Strasse 16, 
D-61350 Bad Homburg, 
telefon: 00496172/86293, 
fax: 00496172/867833 
(úřední hodiny od 9 do 16 hodin).

OSTATNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ:
- vzhledem k počasí je nezbytné přivézt si s sebou pokrývku hlavy
- je dobré mít na paměti všeobecný nedostatek vhodných veřejných toalet. 
- v okolí mešit je třeba se vystříhat nevhodného chování a oblečení
- fotografovat místní ženy se nedoporučuje
- je zakázáno ulamovat korály a rybařit bez povolení
- lov želv a některých druhů ryb je na Maledivách trestný
- vzít s sebou potápěcí brýle s dýchací trubičkou, místní laguny patří k nekrásnějším na světě. 
- neplavat mimo laguny v hlubokém moři, protože je zde nebezpečí silných proudů
- je nutné zajistit si ubytování ještě před příjezdem na souostroví, hotely mají výhled na moře
- vzhledem k vlhkému podnebí se doporučuje bavlněné oblečení
- nudismus je zakázán (včetně "nahoře bez" u žen)
- ve městech je třeba vždy mít alespoň tričko a krátké kalhoty (dlouhé kalhoty jsou ale lepší)
- na Maledivách je povětšinu roku vlhko, nejsušší období je leden a únor
- turistická sezóna probíhá celoročně, nejvhodnější je pobyt v období od listopadu do dubna
- osamělé turistky mohou být někdy terčem provokací domorodců
- opalovací krém a toaletní potřeby (včetně dámských vložek) lze bez problémů dokoupit
- kriminalita na Maledivách je minimální
- průměrné denní teploty se pohybují v zimě kolem 27 stupňů, v létě kolem 31 stupňů Celsia
- prší poměrně často, někdy i několikrát denně
- na Maledivách je v zimě o 4 a v létě o 3 hodiny více než v ČR, některé ostrovy mají vlastní čas
- při nákupu suvenýrů v soukromých obchodech lze smlouvat, v hotelích však bývají ceny stálé
- zboží se omezuje na mořské produkty, rukodělné výrobky a suvenýry
- pracovní dny jsou sobota až čtvrtek, kdy bývají také otevřeny obchody
- ceny za ubytování jsou vysoké 70-440 USD za noc, vyplatí se zaplatit si organizovaný pobyt 
- cesta lodí z Male na nejbližší ostrovy stojí od 30 do 60 USD na osobu
- helikoptéra na 15 minut letu stojí v přepočtu cca 60 USD na osobu
- jednodenní výlet na neobydlený ostrov s plnou penzí stojí kolem 150 až 300 USD
- elektrické napětí v síti je 240 voltů a je zajišťováno pomocí naftových generátorů
- v hotelích i na úřadech není problém dorozumět se anglicky
- obchody a restaurace se na krátkou dobu zamykají několikrát za den kvůli modlitbám

Ve větších městech se doporučuje dodržovat základní muslimské konvence jako jsou oblékání, zákaz veřejné konzumace alkoholu apod.


Aktualizované informace jsou k dispozici na internetových stránkách ZÚ Dillíwww.mzv.cz/newdelhi v sekci Vízové a konzulární informace.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. 
Ke vstupu na Maledivy není zapotřebí vízum. Jedinou podmínkou povolení ke vstupu je platný cestovní doklad a dostatečné množství finančních prostředků (netýká se organizovaných skupin). Za dostatečnou částku považují maledivské úřady minimálně 10 USD na každý den pobytu.
Pobyt na Maledivách do 30 dnů je bezplatný, prodloužení pobytu lze získat za 10 USD na den. Přihlašovací povinnost neexistuje, většina ostrovů však požaduje registraci v knize hostů.
Vstup na Maledivy je zpravidla prostřednictvím mezinárodního letiště Malé. Dostat se na Maledivy lodí je obtížné, neboť ty většinou zajišťují jen nákladní dopravu.
Při vstupu do země se vyplňuje registrační lístek, kde je nutno mj. uvést místo pobytu na Maledivách.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Ošetření je drahé, ostatně jako všechno na Maledivách. První pomoc poskytne každá recepce hotelu nebo půjčovna potápěčského náčiní. Jejich pracovníci, pokud sami nedokážou efektivně pomoci, zařídí příjezd lékaře, případně i převoz do nemocnice. Základní zdravotnická péče na Maledivách je na slušné úrovni, náročnější zákroky se ale provádějí na Srí Lance, Singapuru nebo ve Spojených arabských emirátech. 
Vzhledem k ostrovnímu charakteru země není potřebné znát telefonní čísla první pomoci, policie ani hasičů. 
Veřejné telefonní stanice, fax, telex a telegraf jsou v hlavním městě Malé k dispozici 24 hodin denně, mezinárodní hovory zprostředkovává spojovatel na tel. čísle 190 (informace).

 

nahoru