Trinidad a Tobago

 
Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 

 

ZÁJEZDY NA TRINIDAD A TOBAGO:

  

Oficiální název státu

Republika Trinidad a Tobago (Republic of Trinidad and Tobago)

 

Rozloha

5 128  km2 (Trinidad 4 828 km2, Tobago 300 km2)

 

Počet obyvatel

 • počet obyvatel: 1,303 188 (2007)
 • 250,1 obyv./km2
 • podíl ekonomicky činného obyv.: 625 200 v r. 2006, z toho obchod a služby 44,1 %, stavebnictví 16,8 %, vláda 20,1 %, průmyslová výroba 10,2 %, zemědělství/cukr 3,9 %, ropa/plyn 3,8 %, veřejné služby 1,1 %

 

Podnebí

Severovýchodní pasát ovlivňuje vlhké tropické podnebí se střední teplotou 24 – 26 °C. Nejvíce srážek spadne v období od července do října, a to 1 600 mm na západě a 3 800 mm na východě Trinidadu, na Tobagu pak 2 200 mm.

S výjimkou pobřežní oblasti je Tobago téměř zcela porostlé tropickým deštným lesem. V západní a jižní části Trinidadu rostou savany, jež se střídají s vlhkými a suchými lesy.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Oba ostrovy byly ještě před 8 000 lety součásti pevniny. Trinidadem procházejí ze západu na východ horské hřbety, které jsou pokračováním venezuelské Pobřežní Cordillery. Nejvyšším vrcholem je Cerro del Aripo (940 m.n.m.). Jinak je ostrov rovinný až pahorkatý. Pitch Lake u města La Brea je největším nalezištěm přírodního asfaltu.

Pozoruhodné jsou vodopády Maracas a Blue Bassin vysoké 91 m. Pro sever a jih země je charakteristické skalnaté pobřeží. Na plochém pobřeží na východě a západě ostrova jsou laguny s mangrovovými porosty.

Povrch Tobaga je převážně vrchovinný. Rovinný ráz má pouze jihozápadní část ostrova. S výjimkou skalnatého severovýchodního pobřeží jsou zde téměř jen ploché písečné pláže. Nejznámějším korálovým útesem je Bucca Reef.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Ostrov Tobago zvítězil v několika soutěžích týkajících se eko-turismu, včetně ocenění World Travel za nejlepší destinaci pro eko-turistiku a oceněné Karibské komise pro cestovní ruch Eko-turistická jednička Karibského moře.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Trinidadský a tobažský dolar (TTS) = 100 centů, cca 6 200/1 USD, je možno používat USD v hotelích a rekreačních zařízeních

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. ledna – Nový rok
 • 40 dní před Velikonocemi – karnevalové pondělí a úterý
 • 30. března – Día de la Liberación Espiritual Baptista (Den baptistického duchovního vysvobození)
 • Velký pátek do velikonočního pondělí  náboženský svátek
 • 30. května – Den domorodého příchodu – svátek příjezdu Indů
 • uprostřed června – Boží tělo
 • 19. června – Den práce
 • 1. srpna – Den vyhlášení emancipace
 • 31. srpna – Den nezávislosti
 • 24. září – Den republiky
 • říjen (podle  lunárního kalendáře) – Divali (hinduistický svátek)
 • uprostřed nebo koncem prosince – Eid-il-Fitr, konec Ramadánu
 • 25.–26. prosince – Vánoce

Pracovní a prodejní doba

veřejné instituce:

 • po– pá 8:00–16:15 hod.

banky:

 • po–čt 8:00–14:00 hod.
 • pá 8:00–12:00 a 15:00–17:00 hod.

obchody:

 • po–čt 8:00–16:00 hod.
 • so: do 13:00 hod.                                                                           

ostatní úřady:

 • po–pá 8:00–16:00 hod.

 

nahoru

 

Náboženské složení

 • 26 % římsko-katolické
 • 22,5 % hinduistické
 • 7,8 % anglikánské
 • 6,8 % metodistické
 • 7,2 % baptistické
 • 5,8 % ostatní křesťanské
 • 5,8 % muslimské
 • 4 % adventisté sedmého dne
 • 10,8 % ostatní
 • 1,4 % nespecifikovaní
 • 1,9 % bez vyznání

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • angličtina

Další používané jazyky:

 • španělština, francouzština, hindština, čínština a tzv. kreolská trinidadská angličtina

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 2 ostrovy – Trinidad a Tobago
 • 8 hrabství        
 • 3 městské oblasti (municipality)

Hlavní město:

 • Port of Spain (310 000 obyvatel)

Velká města:

 • San Fernando (75 000)
 • Chaguanas (73 000)
 • Arima (33 000)
 • Point Fortín (20 000)
 • Scarborough (16 000)

Významné přístavy a zálivy:

 • Pointe-a-Pierre, Point Fortin, Point Lisas, Port of Spain, Scarborough, Tembladora

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Veřejné zdravotnictví má poměrně nízkou úroveň, ošetření v soukromých zdravotnických zařízeních je na mnohem vyšší úrovni. Soukromá zařízení akceptují pojistky sjednané s velkými mezinárodními společnostmi. Uzavření odpovídající pojistné smlouvy je proto třeba věnovat příslušnou pozornost. Náklady na ošetření jsou pojištěnci refundovány až po návratu do ČR.

 

nahoru

 

Dokumenty

Občané ČR s platným cestovním pasem mohou vstupovat na území Trinidadu a Tobaga bez víza na dobu maximálně 30 dnů.

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Republika Trinidad a Tobago, stát tvořený dvěma ostrovy, je považována za relativně bezpečnou zemi; i zde je však zaznamenáván nárůst obecné kriminality. V nočních hodinách se doporučuje se vyhnout opuštěným místům (pláže, neosvětlené lokality). Při cestě z letiště nelze příliš doporučit využití městské veřejné dopravy jako jsou minibusy či autobusy.
Mezinárodní řidičský průkaz je platný po dobu jednoho roku. Na Trininadu a Tobagu se jezdí vlevo, avšak vozidla s řízením na levé straně jsou povolena. Použití bezpečnostních pásů je povinné, nedodržení tohoto pravidla je postihováno pokutou. Kuriozitou je, že většina místních řidičů signalizuje změnu směru jízdy rukou.
Zákony postihující pašování drog jsou velmi přísné (tresty se pohybují v rozmezí pěti až patnácti let odnětí svobody bez možnosti předčasného propuštění).
Mezi měsíci srpnem a listopadem je období dešťů a hurikánů, kdy hrozí silné přívalové deště a povodně. Hrozba blížícího se hurikánu je většinou vyhlašována veřejnými sdělovacími prostředky.
Doporučené webové stránky:
http://www.tidco.co.tt/
http://www.visitTNT.com/
http://www.investTNT.com

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Pokud se jedná o jiný druh pobytu než za turistickým a nevýdělečným účelem na dobu nepřesahující 30 dnů, vízum se vyžaduje.
V žádosti je nutné uvést důvody cesty. Žádosti se podávají na zastupitelských úřadech Republiky Trinidad a Tobago nebo prostřednictvím velvyslanectví či konzulátů Velké Británie.
Při odletu se hradí letištní poplatek ve výši 85,- trinidadských dolarů. Děti do 5 let a cestující v tranzitu poplatku nepodléhají.
V zemi hrozí nákaza žlutou zimnicí. Očkování proti této nemoci je povinné.

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Zdravotnická péče je zajišťována státními a soukromými institucemi. Kvalita péče soukromých zdravotnických zařízení je na vyšší úrovni. Ošetření bez předchozí úhrady nákladů může být odmítnuto.
Kromě již zmíněné žluté zimnice se v zemi vyskytuje dengue a vzteklina.

Vybraná telefonní čísla:
Ambulance, požárníci: 990
Policie: 999
Sdružení pro turistiku a průmysl - Tel: 6242953, Fax: 6234056
(Tourism and Industry Development Corporation of Trinidad and Tobago - TIDCO
P.O.Box 222, 10-14 Phillip Street, Port of Spain, Trinidad)

 

nahoru