Svatý Vincenc a Grenadiny

 
Oficiální název státu
                                      
Rozloha

Počet obyvatel

Podnebí

Přírodní poměry

Cestovní ruch

Peněžní jednotka a její členění,
používání jiných měn


Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Náboženské složení

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Dokumenty

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Víza, režim vstupu

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

 

 

ZÁJEZDY NA SVATÝ VINCENC A GRENADINY:

  

Oficiální název státu

Svatý Vincenc a Grenadiny (Saint Vincent and Grenadines)

 

Rozloha

 • 390 km2
 • největší ostrov je Sv. Vincent
 • Grenadiny zahrnují 32 ostrovů: Bequia, Mustique, Canouan, Mayreau, Union Island, Palm Island, Petit St. Vincent, Tobago Cays a další

 

Počet obyvatel

  počet obyvatel: 120 tisíc (2009), cca ¼ obyvatelstva žije v hlavním městě Kingstown a jeho okolí, 8 % žije na Grenadinách

  hustota na km2: 280 obyv.

 

Podnebí

V tropických podmínkách dosahují průměrné měsíční teploty 25 – 27 °C.

Na návětrných svazích hor spadne 3 500 mm srážek, v nížině 1 500 mm. Grenadiny jsou podstatně sušší. V létě se často dostavují tropické cyklony. Ve vnitrozemí ostrova roste stále zelený deštný les, v němž žije mnoho druhů ptactva.

 

nahoru

 

Přírodní poměry

Na severu hornatého ostrova Sv. Vincence se tyčí aktivní sopka Soufriére (1 234 m.n.m.). Směrem na východ se krajina svažuje k moři. Jižním směrem se uzavírá antilské pásmo v souostroví Grenadiny, které je rovněž sopečného původu a převážně neobydlené.

 

nahoru

 

Cestovní ruch

Zvláště oblíbený je jachtink a cesty výletními loděmi. Nejvhodnější období pro cestování je od ledna do května.

 

nahoru

 

Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • východokaribský dolar (ECS)
 • pevně vázaný na USD v poměru 2,70 ECS /1 USD
 • mince v hodnotě 1, 2, 5, 10 a 25 centů, bankovky 5, 10, 20 a 100 ECS

 

nahoru

 

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 •  1. ledna Nový rok
 • 14. března národní Den hrdinů
 • březen–duben Velký pátek
 • březen–duben Velikonoční pondělí
 • 1. května Den práce
 • Svatodušní pondělí
 • 1. pondělí v červenci Karnevalové pondělí/Den CARICOMu
 • 1. úterý v červenci Karnevalové úterý
 • 1. srpna Den emancipace
 • 27. října Den nezávislosti
 • 25. prosince Vánoce
 • 26. prosince II. svátek vánoční

Padne-li některý ze svátků na neděli, následující pondělí je veřejným svátkem.

Pracovní a prodejní doba:

 • Vládní služby: po–pá 8:15–16:15
 • Maloobchod
  • po–pá 8:00–16:00
  • so 8:00–16:00
 • supermarkety
 • po–čt 8:00–20:00
 • pá–so 8:00–21:00
 • ne 8:00–13:00
 • po–čt 8:00–14:00
 • pá 8:00–17:00
 • po–pá 8:00–16:00 (některé soukromé společnosti od 9:00 do 17:00)
 • banky
 • ostatní soukromý sektor

 

nahoru

 

Náboženské složení

 • anglikánské 47 %,
 • metodistické 28 %,
 • římskokatolické 13 %,
 • ostatní protestanti,
 • adventisté sedmého dne,
 • hinduisté,
 • rastafariáni,
 • muslimové

 

nahoru

 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

angličtina, dále často užívaná francouzština a španělština

 

nahoru

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Správní členění země:

 • 6 farností

Hlavní město:

 • Kingstown

Další velká města:

 • Chateaubelair, Barrouaille, Layou, Georgetown na St. Vincentu, dále Port Elizabeth, Bullet Cay, Big Cay
 • na ostrově Bequia, Charlestown
 • na ostrově Canouan, Ashton, Clifton  
 • na ostrově Union Island, Lovell Village
 • na ostrově Mustique aj.

 

nahoru

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

SVG má poměrně dobře rozvinuté a zorganizované zdravotnictví, má specializovaná pracoviště pediatrie, interny, infekčních chorob, revmatologie, radiologie, dermatologie, oftalmologie, všeobecné chirurgie, urologie, odontologie, psychiatrie aj. V zemi je 6 veřejných nemocnic a jedna privátní nemocnice. Největší nemocnicí je The Milton Cato Memorial Hospital v Kingstownu s 24 hodinovou pohotovostí. V ostatních distriktech jsou praktičtí lékaři a menší státní nemocnice s pohotovostní péčí. SVG má rovněž Mental Health Centre, několik domácích center pro přestárlé a Medical Association, která sdružuje lékařské, zubařské a další zdravotnické profesionály.

 

nahoru

 

Dokumenty

Platný cestovní pas, zpáteční letenka či lodní lístek, doklad o zajištění ubytování popř. prokázat se dostatečnými prostředky pro pobyt.  

 

nahoru

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Svatý Vincent a Grenadiny je rozvojová ostrovní ekonomika. Nejsou dostupné automaty ATM na výběr hotovosti.

Na ostrovech je běžná drobná pouliční kriminalita. Nedoporučujeme nechávat cenné věci bez dozoru na pláži. Zájemcům o procházky či lezení v severní části ostrova Svatý Vincent doporučujeme využít služeb místních cestovních kanceláří či průvodců. Je vhodné vyvarovat se opuštěných pláží po setmění.

Na Svatém Vincentu a Grenadinách se jezdí vlevo. Cesty jsou velmi úzké s prudkými stoupáními a klesáními. Autobusy a taxi jsou relativně bezpečné. Výše jízdného je regulována vládou. Minibusy jsou obvykle přeplněné a pohybují se velkými rychlostmi. Cesty mimo města v horských oblastech jsou v horším stavu. Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost řízení v noci, neboť cesty jsou špatně značeny a chybí svodidla. Pro řízení je nutný místní řidičský průkaz, který proti předložení mezinárodního či národního řidičského průkazu vystaví na letišti či na policejní stanici na Bay Street v hlavním městě Kingstownu.

Nejlepší metodou, jak procestovat Grenadiny, je použití jachty. Proces najmutí jachty je poměrně snadný. Upozorňujeme na krádeže věcí ze zakotvených jachet.

Upozorňujeme, že Svatý Vincent a Grenadiny má přísnou protidrogovou politiku a za přistižení při vlastnictví či přepravě mohou následovat několikaleté tresty odnětí svobody.

Klima je tropické, období mezi červnem a listopadem je obdobím zvýšeného výskytu hurikánů.

 

nahoru

 

Víza, režim vstupu

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.
Občané ČR potřebují pro vstup na Sv. Vincent a Grenadiny vízum. Vízum lze získat až po příletu do země. Imigrační úředník udělí vízum podle požadované doby pobytu. Poplatek za vystavení příslušného víza musí hradit také osoby mladší 15-ti let.
Při odletu ze země je nutno zaplatit odletovou daň ve výši 40 východokaribských dolarů.
Cestovatelé ze zemí s možností výskytu žluté zimnice se musí prokázat patřičným očkováním.  

 

nahoru

 

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

Zdravotnictví není na vysoké úrovni. Mimo hlavní město může být problém zajistit dostatečné ošetření. Nemocnice i lékaři očekávají okamžitou úhradu za provedené léčebné úkony.
V zemi se vyskytuje horečnaté onemocnění dengue přenášené komáry. Doporučujeme použití vhodných repelentů.
Pro všechny druhy nouzového volání - 999

 

nahoru