Řecko - velký okruh - letecky

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Řecko Peloponés Patras
Strava: Polopenze
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Polopenze
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha - Soluň, Athény/Patras - Praha (dle letového řádu)
transfery z/na letiště
letištní taxy
dopravu klimatizovaným autobusem po Řecku
7x ubytování v hotelu*** (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
7x polopenzi
výlety dle programu
průvodce
zobrazit 1 termín
Říjen 2019
 

Popis zájezdu

Popis

Podrobný poznávací zájezd do Řecka seznamuje účastníky s mnoha nejen antickými památkami této středomořské země. Rozhodně zaujme hlavní město Athény se slavnou Akropolí a mnoho starověkých památek na Peloponésu. Romantiky nadchnou také skalní "zavěšené" kláštery Meteora nebo nádherně umístěná starověká věštírna v Delfách.

Program zájezdu

1. den

Odlet z Prahy do Soluně . Dle letového řádu připojení k autobusové skupině, dle časových možností krátká prohlídka města SOLUŇ (nemusí být zařazena). Ubytování.

2. den

Pokračujeme kolem impozantních štítů pohoří Olymp, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v údolí Tembi. Kláštery METEORA (UNESCO), tyčící se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Návštěva několika z 6ti klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou.

3. den

Památník u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk). Starověké DELFY (UNESCO) - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos - Athénin chrám. Klášter OSIOS LOUKAS - po architektonické stránce nejvýznamnější středověká stavba Řecka.

4. den

ATHÉNY (UNESCO) - Akropole s kolosálním Parthenónem, divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána aj.

5. den

Odjezd na poloostrov PELOPONÉS “kolébka civilizace”. Archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác aj.

6. den

Pobyt u moře, individuální volno. V podvečerních hodinách návštěva elegantního NAFPLIA – mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, francký hrad Toron, malebný přístav. Návrat na ubytování.

7. den

Starověká SPARTA, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Areál MYSTRA (UNESCO) – architektonický skvost byzantského stylu, prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov. Přejezd přes POHOŘÍ TAYGET na ubytování v Olympii.

8. den

OLYMPIE (UNESCO) - posvátný okrsek náboženství a sportu. Zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. V podvečer transfer z Patrasu do Athén , odlet do Prahy.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Řecko - velký okruh - letecky
v cenách od 27 590 Kč