Řecko - velký okruh - autobusem

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Řecko Peloponés Patras
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem
trajekt z Řecka Patras - Ancona (polohovací sedadla)
7x ubytování v hotelu*** (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
7x polopenzi
výlety dle programu
průvodce
zobrazit 1 termín
Říjen 2019
 

Popis zájezdu

Popis

Podrobný poznávací zájezd do Řecka nabízí možnost seznámit se s dlouhou historií této středomořské země, která nabízí četné antické památky (Athény, četné památky na Peloponésu, starobylá věštírna v Delfách), ale také památky křesťanské, kterým dominují zavěšené skalní kláštery v Meteoře.

Program zájezdu

1. den

Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.

2. den

SOLUŇ (UNESCO) - druhé největší město Řecka - pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, byzantské kostely aj.

3. den

Kolem impozantních štítů pohoří Olymp, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v okolí Tembi. Kláštery METEORA (UNESCO), tyčící se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Návštěva několika z 6ti klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou.

4. den

Památník u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk). Starověké DELFY (UNESCO) - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos - Athénin chrám. Klášter OSIOS LOUKAS - po architektonické stránce nejvýznamnější středověká stavba Řecka.

5. den

ATHÉNY (UNESCO) - Akropole s kolosálním Parthenónem, divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána aj.

6. den

Odjezd na poloostrov PELOPONÉS “kolébka civilizace”. Archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác aj.

7. den

Pobyt u moře, individuální volno. V podvečerních hodinách návštěva elegantního NAFPLIA – mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav. Návrat na ubytování.

8. den

Starověká SPARTA, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Areál MYSTRA (UNESCO) – architektonický skvost byzantského stylu, prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov. Přejezd přes POHOŘÍ TAYGET na ubytování v Olympii.

9. den

OLYMPIE (UNESCO) - posvátný okrsek náboženství a sportu. Zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. V pozdních odpoledních hodinách nalodění v Patrasu na trajekt. Plavba Středozemním mořem.

10. den

Vylodění v Itálii, jízda přes Itálii.

11. den

Příjezd do ČR v časných ranních hodinách.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Řecko - velký okruh - autobusem
v cenách od 14 790 Kč