Pohoří Harz, NP Lüneburské vřesoviště a zajímavosti severu Německa

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Německo Travemünde
  Lübeck
  Hamburk
  Harz
  Brémy
  Wernigerode
Strava: Snídaně
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu autobusem
průvodce
5x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
3x snídani
Cena nezahrnuje: Jízda historickým vlakem (cca 37 € / os.) - nutná rezervace v CK nejpozději měsíc před odjezdem, platba na místě v Eurech.
zobrazit 1 termín
Srpen 2024
 

Popis zájezdu

Popis

Zájezd do malebného pohoří Harz, které se rozkládá na hranicích bývalé západní (Goslar) a východní (Quedlinburg, Wernigerode) části Německa. Navštívíme nádherná hrázděná městečka, mezi kterými vyniká jako skvost město Quedlinburg (UNESCO). Také uvidíme přírodní zajímavosti (nejvyšší horu Brocken, soutěsku Bodetal se skalisky a vyhlídkami) a též stopy a místa, kde procházela tzv. Železná opona. Např. nádherná města Goslar a Quedlinburg ležela každé na jiné straně této opony a dodnes je patrná jiná atmosféra.

Program zájezdu

1. den

Zájezd do malebného pohoří Harz , které se rozkládá na hranicích bývalé západní (Goslar) a východní (Quedlinburg, Wernigerode) části Německa. Navštívíme nádherná hrázděná městečka, mezi kterými vyniká jako skvost město Quedlinburg (UNESCO). Také uvidíme přírodní zajímavosti (nejvyšší horu Brocken, soutěsku Bodetal se skalisky a vyhlídkami) a též stopy a místa, kde procházela tzv. Železná opona. Např. nádherná města Goslar a Quedlinburg ležela každé na jiné straně této opony a dodnes je patrná jiná atmosféra.

2. den

Výjezd historickým vláčkem (nutná rezervace předem v CK) na nejvyšší horu pohoří Harz BROCKEN (1 141 m n.m.). Na vrcholu se nachází soubor staveb včetně muzea, ve kterém můžete shlédnout expozici pohnuté historie tohoto vrcholu. Od turistických začátků místního hostince, přes období, kdy byl vrchol opevněn a byla zde pozorovatelna západní části a vojenská základna, až po současnost. Pěší výlet srdcem pohoří Harz přes slatě do bývalé západní části na TORFHAUS. Prohlídka GOSLARU (UNESCO) – město s rozsáhlým historickým centrem se spoustou působivých a historicky cenných středověkých staveb. Náměstí Marktplatz s renesanční kašnou a pozdně gotickou radnicí, románský kostel a další zajímavé památky.

3. den

Soutěska BODETAL – výjezd lanovkou na HEXENTANPLATZ, seřadiště čarodějnic se stánky se suvenýry a občerstvením. Krásné vyhlídky na skály a údolí říčky Bode. Pěší okruh dolů k říčce do soutěsky (výhledy na okolní skály od vodní hladiny) a zpět ke vstupu do soutěsky a do městečka THALE. Prohlídka QUEDLINBURGU – historické město zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. V centru města najdete prvotřídní ukázku hrázděné architektury. Až 1300 hrázděných domů pocházejících ze 17. a 18. století, křivolaké uličky a náměstí vytváří neopakovatelnou atmosféru. Nad městem se rozprostírá hrad, z jehož zahrad jsou krásné pohledy na město.

4. den

Přejezd do NP LÜNEBURSKÉ VŘESOVIŠTĚ. Návštěva nejzajímavějších partií této nádherné přírodní rezervace. Krajina porostlá kvetoucím vřesem a porosty jalovců, které se ztrácejí v nekonečných malebných pastvinách. SCHNEVERDINGEN – procházka vřesovištěm, návštěva unikátní vřesové zahrady. UNDELOH – malebná vesnice obklopená rozsáhlými fialovými plochami kvetoucího vřesu. LÜNEBURG – krásné hanzovní město s nezapomenutelnou atmosférou charakterizované dekorativními zvlněnými cihlovými liniemi s velkým množstvím středověkých památek.

5. den

LÜBECK (UNESCO) – ve středověku nejvýznamnější město na Baltu. Po 2. sv. válce bylo pěkně obnoveno. Upoutá zde velké množství cihlových staveb (průčelí domů, radnice, brány, kostely aj.), přitahující obdivovatele tzv. cihlové gotiky. TRAVEMÜNDE – výletní místo na pobřeží Lübeckého zálivu s plážemi, kasiny a restauracemi.

6. den

BRÉMY (UNESCO) – město s 1200-letou historií, které se stalo vůdčím představitelem německé hanzy, řada nezaměnitelných stavebních památek zapsaných na prestižní seznam světového dědictví. HAMBURK – přístavní metropole Německa, kde ústí „naše“ Labe do Severního moře. Neobvyklá symbióza staré námořní a hanzovní tradice s moderní architekturou a pulzujícím ruchem moderního města. Odjezd z Hamburku ve večerních hodinách.

7. den

Návrat do Prahy v ranních hodinách.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Pohoří Harz, NP Lüneburské vřesoviště a zajímavosti severu Německa
v cenách od 12 990 Kč do 13 590 Kč