Kykladské ostrovy Paros a Santorini

Celkové hodnocení zájezdu:
4 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Řecko Kréta
  Santorini
  Kyklády
  Naxos
  Antiparos
  Delos
  Heraklion
  Mykonos
  Paros
Strava: Snídaně
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: let. přepravu Praha/Vídeň - Mykonos, Santorini – Praha/Vídeň (v případě letu z/do Vídně transfer ev. jízdenka z/do místa nástupu)let. taxy a poplatky
v případě odletu z Vídně bude zajištěn transfer na / z letiště ve Vídni
transfery z/na hotel
lodní doprava na ostrovy Santorini a Paros
10x ubytování v hotelu se snídaní – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x Mykonos, 3x na Santorini, 5x hotel/aparthotel na Parosu)
průvodce
Cena nezahrnuje: Cena nezahrnuje pobytovou taxu (platí se na místě).
zobrazit 1 termín
Září 2023
 

Popis zájezdu

Popis

Pobyt na mramorovém ostrově Paros je určen romantickým duším, které láká pohádkové prostředí řeckých ostrovů. Jeho návštěvou pochopíme, proč je tento odlehlý kout Evropy označován za svět snů. Pokud nás omrzí odpočinek na pláži ostrova Paros, můžeme se vydat na procházky bílými kubistickými městečky a vystoupit na vyhlídky obklopené mořem a řetězcem dalších ostrovů. Lodní výlety nás zavedou na vyhlášená místa Kykladského souostroví: na domnělou Atlantidu Santorin s fantastickou kalderou, na Délos se zachovalým antickým velkoměstem, na vyhlášený Mykonos nebo největší Naxos. Protože vstupní bránou do světa Kykladských ostrovů bude Iráklio na Krétě, můžeme nahlédnout i do tajů minojské kultury.

Program zájezdu

1. den

Dle let. řádu odlet s průvodcem na OSTROV MYKONOS , jehož hlavní město je z celých Kyklad nejkrásnější, transfer do hotelu.

2. den

Pobyt u moře, fakultativně přejezd na posvátný antický OSTROV DÉLOS (UNESCO) s množstvím starověkých památek.

3. den

Přeplujeme na OSTROV PAROS , centrum Kykladských ostrovů, transfer na ubytování do letoviska PARIKIA, které je zároveň hlavním městem ostrova. Upravené bílé městečko nabízí obchůdky, taverny, půjčovny kol, skútrů a aut. Koupání na písečné pláži a v podvečer procházka uličkami Parikie s typickou modrobílou kykladskou architekturou a snad nejzajímavějším kostelem Kykladských ostrovů .

4. den

Pobyt u moře. variantně výlet místním busem po ostrově PAROS, pitoreskní rybářské městečko NAUSSA s vyhlášenými plážemi, vnitrozemská civilizací nezasažená vesnice LEFKES a mramorové lomy.

5. den

Pobyt u moře, fakultativně výlet na nedaleký OSTROV NAXOS , největší a nejúrodnější z kykladských ostrovů. Mezi nejkrásnější místa na ostrově patří hlavní město Chora, z něhož vybíhá hráz spojující Naxos s malým ostrůvkem Palatia, na němž se dochovaly zbytky starověkého Apollónova chrámu, kde podle pověsti zanechal Theseus Ariadnu cestou z Kréty. Po procházce uličkami hlavního města možnost koupání na pláži.

6. den

Pobyt u moře, pro zájemce polodenní fakult. lodní výlet na nedaleký ostrůvek ANTIPAROS s proslulou krasovou jeskyní a středověkou pevností kastro, která sloužila benátským obchodníkům jako obranná pevnost proti pirátům.

7. den

Pobyt u moře, relaxace, individuální volno, nákup suvenýrů – rozloučení s ostrovem.

8. den

Po snídani přeplujeme lodí na OSTROV SANTORINI . Transfer z přístavu na ubytování v Perisse, koupání na černé pláži.

9. den

Pobyt u moře, fakultativně celodenní výlet s prohlídkou santorinské metropole FIRY, fantastické výhledy na kalderu, bílá architektura na temném vulkánu. Z historického přístavu Scala pokračujeme lodí ke kráteru sopky a kaldeře, výstup s možností koupání v teplých pramenech, krásné západy slunce v OIA.

10. den

Pobyt u moře, variantně dopoledne prohlídka starověké THÉRY. Fakult. výlet do starověkého minojského města AKROTIRI, možnost navštívit Červenou pláž s převážně červeným lávovým pískem a drobnými kamínky prohlídka města PYRGOS.

11. den

Dle let. řádu pobyt u moře, transfer na letiště a odlet s průvodcem do Prahy/Vídně.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Kykladské ostrovy Paros a Santorini
v cenách od 34 990 Kč