Velký okruh Marokem

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (1 hodnocení)

Destinace:
Maroko Marrakeš
  Casablanca
  Fás
  Rabat
  Tangier
  Jižní pobřeží Atlantiku
  Vysoký Atlas
  Střední Atlas
  Saharské Maroko
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem
průvodce
13x ubytování v hotelích
12x snídani
12x večeři
trajekt do Afriky a zpět
Cena nezahrnuje: spropitné / bakšišné
zobrazit 1 termín
Říjen 2023
 

Popis zájezdu

Popis

Maroko je cestovatelsky velmi lákavou zemí. Náš autobusový zájezd je podrobnou poznávací cestou, která vás důkladně seznámí s exotickou divokou přírodou, bohatými muslimskými památkami, ale i kulturou a reáliemi všedního života této osobité země. Zastávky v nádherných španělských městech během cesty jsou již jen třešničkou na dortu tohoto úžasného putování.

Program zájezdu

1. den

Odjezd ve večerních hodinách, přejezd přes SRN, Francii.

2. den

V podvečer ubytování v oblasti Barcelony.

3. den

Zastávka u krásného římského akvaduktu z časů císaře Augusta u Tarragony. Cesta podél pobřeží, nocleh v oblasti Torremolinos.

4. den

Přeplutí GIBRALTARSKÉ ÚŽINY. Procházka podél hradeb CEUTY – španělského města na africké půdě. Dojezd do Tangeru .

5. den

TANGER - toulky první arabskou medinou. Odpoledne prohlídka marocké metropole RABAT , která leží při ústí řeky Bou Regreg do Atlantského oceánu.

6. den

Návštěva největšího marockého města CASABLANKA - Hassanova mešita, třetí největší islámská svatyně na světě. Přejezd marockým vnitrozemím do Fesu .

7. den

Prohlídka královského města FES , které je oprávněně na seznamu památek UNESCO. Jde o nejzachovalejší středověké město v Africe - medresa Bou Inania, impozantní mešita Karaouiyne, mauzoleum Idrisse II. nebo královský palác, návštěva barvírny kůží. Odpoledne zastávka ve svatém poutním městě MOULAY IDRISS, kde se nachází hrobka potomka proroka Mohameda Idrisse, jenž v 8. století vytvořil na území Maroka první stát. Archeologický areál VOLUBILIS, který představuje nejzachovalejší marockou antickou památku.

8. den

Historické královské město MEKNES, velkolepé paláce, mešity, zahrady, tržiště aj. Vyhlídková jízda STŘEDNÍM ATLASEM , kde uvidíme cedrové a korkové lesy i opice. Odpoledne ÚDOLÍ ZIZ, které už má charakter pouštního kaňonu s oázami datlových palem.

9. den

Krátká prohlídka města ERFOUD, které bylo v údolí řeky Ziz vystavěno v saharském stylu z červené hlíny. Odpoledne podnikneme fakultativní výlet džípy k největší písečné duně ERG CHEBI, která má výšku přes 100 metrů, délku 30 a šířku 10 kilometrů. Okusíme atmosféru největší světové pouště SAHARY . Zastavíme se ještě v oáze MERZOUGA.

10. den

KAŇON TODRA, který je na nejužším místě široký pouze 10 m a který svírají 250 m vysoké skalní stěny. Poté se vydáme na CESTU KSÚRŮ A KASEB na úpatí Vysokého Atlasu . Ksar je berberská opevněná hliněná vesnice s vysokými hradbami. Kasba je opevněný obytný hrad se čtyřmi rohovými věžemi. Zastávka v oáze SKOURA – kasby mezi palmami. Ubytování v Ouarzazate.

11. den

Fakultativní výlet džípy do údolí říček NGOUN a DADES, KAŇON COLORADO. Cestou se podíváme na jeskynní obydlí berberů, výhledy na Vysoký Atlas . Mezi fíkovníky k rozeklaným skaliskům Sidi Boubka v soutěsce DADES.

12. den

Ráno navštívíme působivé opevněné město AIT BENHADDOU. Vyhlídková jízda přes VYSOKÝ ATLAS , překonání průsmyku Tizi-n-Tichka ve výšce 2 300 m n. m. Prohlídka historického královského města MARRÁKEŠ , kterému se kvůli barvě 19 km dlouhých hradeb říká „Červená perla“. Dominantou města je téměř 80 metrů vysoký minaret Koutoubia, z marrákešských paláců si prohlédneme palác Badi z konce 16. století. Přejezd na pobřeží Atlantiku .

13. den

Celodenní odpočinek v přímořském městě ESSAOUIRA, které svým šarmem láká nejen turisty, ale i marocké umělce, možnost koupání v Atlantiku. Tři kilometry dlouhá pláž. Noční přejezd.

14. den

Trajekt do Evropy. Průjezd částí jižního Španělska do oblasti Malagy na Costa del Sol. Odpočinek, možnost koupání, nocleh.

15. den

V ranních hodinách návštěva města Pabla Picassa − MALAGY. Průjezd Andalusií se zastávkou na prohlídku GRANADY – procházka uličkami středověké mediny, arabský bazar aj. Nocleh u Alicante.

16. den

Přejezd do BARCELONY, devítihodinová prohlídka katalánské metropole. Noční přejezd přes Francii a Německo do ČR.

17. den

Návrat do ČR ve večerních hodinách.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Velký okruh Marokem
v cenách od 28 990 Kč