Peru – Posvátná Říše Inků

Celkové hodnocení zájezdu:
3 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Peru
Strava: Bez jídla
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu


Varianta 1:

Strava: Bez jídla
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha (Vídeň) - Lima – Praha (Vídeň) vč. let. tax a poplatků
transfery z/na letiště
3x vnitrostátní letenka (Lima – Puerto Maldonato, Puerto Maldonato – Cusco, Cusco - Lima)
přejezd vlakem
10x ubytování - hotely/lodge*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
10x snídani (ev. balíček v závislosti na programu dne)
4x oběd
2x večeři
dopravu klim. busem/minibusem v průběhu programu
českého průvodce
místní průvodce
Cena nezahrnuje: fakultativní výlety a vstupy
spropitné cca 50 $
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 6990 Kč (povinné při nedoobsazení)
výlet De Los Monos (3.den) 990 Kč
výlet Cocha Perdida (4.den) 1990 Kč
Peruánská večeře (5.den) 690 Kč
výlet Plovoucí ostrovy vč. oběda (10.den) 890 Kč
vstupenka Machu Picchu 1300 Kč
komplex. pojištění vč. vyššího připojištění storna zájezdu 1290 Kč
zobrazit 1 termín
Červen 2020
 

Varianta 2:

Strava: Bez jídla
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha (Vídeň) - Lima – Praha (Vídeň) vč. let. tax a poplatků
transfery z/na letiště
3x vnitrostátní letenka (Lima – Puerto Maldonato, Puerto Maldonato – Cusco, Cusco - Lima)
přejezd vlakem
10x ubytování - hotely/lodge*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
10x snídani (ev. balíček v závislosti na programu dne)
4x oběd
2x večeři
dopravu klim. busem/minibusem v průběhu programu
českého průvodce
místní průvodce
Poznámka: V případě odletu z Vídně CK proplatí zpáteční jízdné vlakem/autobusem z Prahy/Brna/ Plzně/Ostravy/ Bratislavy (a po trase) na letiště do Vídně (vlak/bus v úseku Brno – Vídeň doprovázený průvodcem)
Cena nezahrnuje: fakultativní výlety a vstupy
spropitné cca 50 $
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 6990 Kč (povinné při nedoobsazení)
výlet De Los Monos (3.den) 990 Kč
výlet Cocha Perdida (4.den) 1990 Kč
Peruánská večeře (5.den) 690 Kč
výlet Plovoucí ostrovy vč. oběda (10.den) 890 Kč
vstupenka Machu Picchu 1300 Kč
komplex. pojištění vč. vyššího připojištění storna zájezdu 1290 Kč
zobrazit 1 termín
Červen 2020
 

Popis zájezdu

Popis

Vydejte se společně se zkušeným průvodcem Petrem Horákem poznat tajemné Peru, bývalou říši Inků, kde jejich potomci nadále žijí tradičním způsobem života v Andách. Vdechneme atmosféru nejvýše položené metropole, poznáme indiánskou kulturu i současný život Peruánců. V programu jsou nejen pouště u Pacifiku, velehory And a deštné lesy Jižní Ameriky, ale také umění, architektura a šarm španělského koloniasmu - znak všech zemí Latinské Ameriky. Vydejte se tedy s námi do opuštěných horských ruin inckého města Machu Picchu, k mýtickým památkám v okolí Cusca, k jezeru Titicaca ve výšce 3800 m n.m., ale i do nitra Amazonie, kde nás prales překvapí nejen hejny papoušků a nespočtem druhů malých opiček.

Zájezd provází Petr Horák

LIMA – PUERTO MALDONADO – RIO MADRE DE DIOS – OSTROV DE LOS MONOS - PRALES COCHA PERDIDA - MIRADOR AMAZÓNICO – CUSCO - SVATÉ ÚDOLÍ INKŮ – OLLANTAYTAMBO – PICASO - AQUAS CALINETES - MACHU PICCHU - AGUAS CALIENTES - JEZERO TITIKAKA – OSTROVY UROS A TAQUILE - LIMA

A SAFARI AMAZONSKÉHO PRALESA

UNIKÁTNÍ PAMÁTKY INCKÉ KULTURY A PŘÍRODA

Vstupní vízum: bezvízový styk do Peru pro občany ČR

Očkování: Očkování proti žluté zimnici není vyžadováno

Ubytování

hotel

Doprava

Nástupní místa: 03.06. - 14.06. Odjezd L2

Program zájezdu

1. den

Odlet v ranních hodinách do hlavního peruánského města LIMA , města bičovaného příbojem Pacifiku, které objevil Francisco Pizzaro r. 1535 a kolonizoval toto území pro Španělsko. Zde se prolíná sláva koloniální architektury a chudinských čtvrtí včetně moderní architektury. Transfer do hotelu, ubytování.

2. den

Prohlídku města LIMA (UNESCO) začneme na Plaza Mayor s katedrálou postavenou dle původní předlohy katedrály Jaén ve Španělsku. Projdeme kolem Vládního paláce ke kostelu San Domingo s ostatky sv. Růženy z Limy a sv. Martina de Porres, jež sem přicházejí uctít křesťané z celého světa, katakomby sv. Františka s velikými kostnicemi. Navštívíme posvátné místo předincké kultury Huaca Pucllana, zde se vyvolával déšť. Zajímavostí je, že všechny stavby těchto kultur na pobřeží Pacifiku jsou z písku. Možnost návštěvy i Národního muzea (25 $) s mnoha zajímavostmi. Projdeme se pobřežní čtvrtí Miraflores, osobní volno. Ubytování v hotelu.

3. den

Dopoledne přeletíme do PUERTO MALDONADO, městečka uprostřed džungle, které se nachází na začátku AMAZONSKÉHO PRALESA. Projedeme se městečkem do přístavu a na loďkách poplujeme po řece MADRE DE DIOS budeme pozorovat kajmany, želvy, nesčetné množství vodních ptáků, tapíry, rypouše, kapybary…. Ubytování v bungalovech v Icaterrra Lodge, oběd. Fakultativně pěší exkurze s místním průvodcem do samotného srdce řeky Madre de Dios. Na Opičím ostrově DE LOS MONOS budeme pozorovat různé druhy opic (kapucíny, lvíčky zlaté, nosály - coatí), pralesní medvědy pyskaté, hejna papoušků, motýlů a mnoho dalších zvířat, která se už dnes nikde ve volné přírodě nevidí. Návrat na ubytování, večeře.

4. den

Snídaně, individuální volno nebo fakultativní výprava s místním průvodcem do deštného PRALESA COCHA PERDIDA – "Ztraceného zálivu". V laguně spatříme veliké nutrie, možná i jaguáry, mnoho druhů ryb, ptactva, tukanů, motýlů a masožravých rostlin. Podíváme se do vzdálených pralesů Amazonie z vyhlídky MIRADOR AMAZÓNICO . Návrat do lodge na oběd, relaxace, variant. návštěva botanické zahrady (10 $), večeře v místě ubytování.

5. den

Po snídani, transfer na letiště. Přeletíme do hlavního města Incké říše CUSCA , kde se ubytujeme v hotelu a necháme si volný čas na aklimatizaci nadmořské výšky. Večerní procházka městem, fakult. tradiční peruánská večeře vč. taneční show s typickými kroji a zvyky.

6. den

Prohlédneme si staré kamenné město CUSCO (UNESCO), vystavěné na základech inckých paláců Seznámíme se s areálem KORIKANCHA se starým CHRÁMEM SLUNCE, PEVNOSTÍ SACSAYHUAMAN – dávné duchovní centrum Cusca, pohřebním chrámem Kenko, místem očistných rituálů Tambochay a starým skladem Inků Tambo de Puca Pucara. Neopomeneme ulici Inca s hranatými kameny a Ahuajpinta, kde stával kdysi hlavní palác vládce. V blízkosti se nachází velkolepá koloniální katedrála na Plaza Mayor.

7. den

Po snídani navštívíme Valle Sagrado, " POSVATÉ ÚDOLÍ INKŮ ". Uchvátí nás velkolepé incké kamenné město OLLANTAYTAMBO - poslední útočiště Inků, nacházející se nad řekou Urubamba s tajemnými obřími kvádry. Cestou terasy a indiánský trh v PICACU , kde si můžeme zakoupit rukodělné výrobky místních a oblečení z vlny lam. Oblíbené jsou zvláště svetry a panenky, které jsou podobné indiánským prodejcům. Cestou zastávka na typický místní oběd. Pozdě odpoledne přesun vlakem do městečka AQUAS CALINETES , jehož název lze přeložit jako "Horké prameny". Město je místem termálních lázní, kde se také ubytujeme v hotelu.

8. den

Brzy ráno se vydáme malými autobusky vzhůru do ztraceného města Inků MACHU PICCHU (UNESCO) - nejúchvatnější citadela říše Inků, skrývající tajemnou historii. Projdeme si ruiny kdysi slavného města, hlavní náměstí, uvidíme kulatou věž, svaté Sluneční hodiny, čtvrť císaře Inků, chrám Tří oken, nekropoli zemřelých, kde na nás dýchne mystika starých časů a průvodci nám budou i divoké lamy. Budeme si všímat slunných kopců a vyhlídek. Ve vysokých velehorách padá stín velmi zajímavě a v různých časech dne odlišně, kde se v údolí zdá být už večer a přitom je dopoledne. Na úpatí města AGUAS CALIENTES na návětrné straně And se rozprostírá typický les i s orchidejemi. Po návštěvě největšího magnetu Peru se vrátíme vlakem a mninbusem do CUSCA na ubytování.

9. den

Dnes budeme přejíždět vlakem Titikaka, jeden z původních koloniálních expresů začátku 20. století, ve vlaku bude i oběd. Po cestě se nám otevřou panoramata vysokých hor And, průsmyků, vesniček s malými políčky Kečuánců a budeme dále stále stoupat do výšky téměř 3600 m.n.m k JEZERU TITIKAKA . Můžeme zahlédnout i let kondora a stáda lam, naučíme se rozlišovat jejich druhy jako Guanako, Vikuňa, Alpaka. Večer se ubytujeme v hotelu ve městě PUNO .

10. den

PUNO , individuální volno u JEZERA TITIKAKA - fakult. plavba čluny na plovoucí ostrovy UROS , které se budují z místního rákosu (Scirpus totora je blízký papyrusu). Na plovoucí ostrovy se naveze zemina a lze zde pěstovat i zeleninu; jezero nabízí také mnoho ryb. Oblast je dodnes obývaná potomky předchůdců Inků, tzv. Vodním kmenem, Tribu acuática. Lidé jsou zde soběstační, vše si umí k obživě na vodě zajistit, domy i školy jsou postavené též z rákosu. Na tvářích mají fialové pigmentové skvrny, které jim pomáhají žít se zvýšeným zářením ve vysoké nadmořské výšce. Na ostrově TAQUILE navštívíme populaci Kečuánců, kteří také patří k původním obyvatelům. Po krátkém výšlapu místní krajinou bude následovat oběd. Techniku stavby plovoucích ostrovů a člunů z rákosu zde okopíroval známý norský badatel Thor Heyerdahl. Návrat na ubytování v PUNO .

11. den

Z města PUNO přeletíme do LIMA , kde se napojíme na hlavní let domů. Návrat do Prahy (Vídně), dle letového řádu následující den v odpoledních hodinách.

 

→ Přejít na 2 termíny dovolené Peru – Posvátná Říše Inků
v cenách od 72 490 Kč