Napříč Mexikem - Od Pacifiku po Karibik

Celkové hodnocení zájezdu:
3.5 / 5 (2 hodnocení)

Destinace:
Mexiko
Ubytování: Napříč Mexikem - Od Pacifiku po Karibik
Strava: Snídaně
Doprava: Letecky

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Snídaně
Doprava: Letecky
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: dopravu dle itineráře v turistické třídě
letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům
14x ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4
pozemní dopravu dle itineráře
program dle itineráře včetně uvedených vstupů
služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců
snídaně
stravu jmenovanou v itineráři
komplexní pojištění- speciál pro Ameriku
zákonné pojištění CK proti úpadku
all inclusive program během pobytu v Cancunu
Cena nezahrnuje: pojištění storna zájezdu
stravu nejmenovanou v itineráři
vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu
povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích)
spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací
event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace
poplatky za odbavení zavazadel /letecká doprava/
Příplatek za jednolůžkový pokoj 25.300 Kč
Pojištění storna zájezdu /ERV pojišťovna/ 1.800 Kč
zobrazit 1 termín
Září 2019
zobrazit 1 termín
Říjen 2019
 

Popis zájezdu

Popis

16 dnů Mexiko
Mexico City - Teotihuacan - Acapulco - Puebla - Oaxaca - Monte Alban - Tuxtla - San Cristobal - Aqua Azul - Palenque - Campeche - Uxmal - Merida - Chichen itza - Tulum - Cancun

Minimální počet 10 osob
Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu je nutný biometrický pasa autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA.
Zájezd může být směřován opačně.

Program zájezdu

1. den

PRAHA – MEXICO CITY Odlet z Prahy do Mexico City. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting.

2. den

MEXICO CITY Dopoledne Vás čeká polodenní prohlídka centra Mexico City zahrnující největší zajímavosti a pamětihodnosti metropole – Zocalo, katedrálu, vládní palác, park Chapultepec… prohlídku zakončíme návštěvou muzea antropologie /vstup není v ceně/. Odpolední hodiny jsou vyhrazeny samostatnému poznávání centra Mexico City.

3. den

GUADALUPE, TEOTIHUACAN Dopoledne nejprve navštívíte slavnou baziliku Panny Marie v Guadalupe, a poté Vás čeká výlet do jedinečného Teotihuacanu. Prohlédnete si ruiny města, zhlédnete ukázku výroby kultovních předmětů z obsidiánu a jistě absolvujete výstup na některou z městských pyramid. Po návratu do hotelu ještě zbyde čas na samostatnou vycházku podvečerním centrem.

4. den

TAXCO, ACAPULCO Ráno odjezd do slavného přímořského letoviska Acapulca. Cestou prohlídka neméně slavné metropole stříbrotepců – města Taxco. Po příjezdu do Acapulca orientační prohlídka města a ubytování.

5. den

ACAPULCO Celodenní volno k samostatným vycházkám v centru města či odpočinku a relaxaci na pláži nebo u hotelového bazénu.

6. den

PUEBLA, CHOLULA Časně odjezd přes Mexico City do města Puebla. Návštěva slavné pyramidy Cholula a orientační prohlídka města, ubytování.

7. den

OAXACA Přejezd do města Oaxaca známého jedinečnou koloniální architekturou. Po ubytování prohlídka města, volný podvečer k samostatným vycházkám v centru.

8. den

MONTE ALBAN Návštěva a prohlídka nedalekých ruin slavného města Monte Alban, poté odjezd směr Tuxtla Gutierrez, nocleh v motelu na trase.

9. den

KAŇON SUMIDERO, SAN CRISTOBAL Program dne zahájíme návštěvou kaňonu Sumidero a plavbou skrz tento pozoruhodný přírodní útvar. Pokračování cesty do města San Cristobal de Las Casas známého jedinečnou starobylou architekturou. Před ubytováním ještě navštívíte dvě indiánské vesnice Zinacantan a San Juan Chamula, které ač leží nedaleko sebe, neuvěřitelně se odlišují kulturou a mentalitou svých obyvatel.

10. den

AQUA AZUL, MISOL-HÁ Celodenní přejezd jedinečnou přírodou horského masívu Sierra Madre. Nejprve navštívíte slavné, blankytně modré katarakty Aqua Azul, poté ještě krásné vodopády Misol-Há situované v tropickém pralese. V podvečer příjezd do Palenque, ubytování.

11. den

PALENQUE Návštěva patrně nejslavnější mayské památky – ruin města Palenque situovaných na úpatí hor s vyhlídkou na nekonečné roviny Yucatánu, zarostlé v šťavnatém tropickém pralese. Po prohlídce následuje přesun do Campeche, ubytování.

12. den

UXMAL, MÉRIDA Dopoledne prohlídka dalšího ze skvostů mayské kultury – chrámového a pyramidového komplexu Uxmal, poté odjezd do Méridy, krátká prohlídka koloniálního centra města, přejezd do Chichen Itzá a ubytování.

13. den

CHICHEN ITZÁ, TULUM Ráno prohlídka Chichen Itzá - bývalého hlavního města říše Mayů. Po prohlídce pokračování cesty napříč Yucatánem k další skvostné památce – zříceninám města Tulum na břehu Karibského moře. Čeká Vás koupel v Karibiku s jedinečnou historickou kulisou v zádech!! Ve večerních hodinách příjezd do Cancunu – cílového města Vašeho zájezdu, ubytování v hotelu na sněhobílé pláži.

14. den

CANCUN ( ISLA MUJERES ) Celodenní volno k relaxaci na pláži nebo u hotelového bazénu. Fakultativně Vám nabídneme plavbu na ostrov Isla Mujeres spojenou se šnorchlováním na korálovém útesu.

15. den

CANCUN – PRAHA Dle Vašeho cestovního plánu volno k relaxaci na pláži nebo u hotelového bazénu, poté transfer na letiště a odlet do Prahy, eventuální prodloužení pobytu v Cancunu.

16. den

Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí.

 

→ Přejít na 2 termíny dovolené Napříč Mexikem - Od Pacifiku po Karibik
v cenách od 79 990 Kč