Albánie s výletem do Makedonie

Celkové hodnocení zájezdu:
3.7 / 5 (3 hodnocení)

Destinace:
Makedonie
Strava: Polopenze
Doprava: Autobus

Termíny, ceny a rezervace zájezdu

Strava: Polopenze
Doprava: Autobus
Odlety: Praha
Cena zahrnuje: pojištění léčebných výloh a storna
doprava autobusem
průvodce
7x ubytování (5x v hotelu - dvoulůžkové pokoje, 2x v kajutách na lodi)
5x polopenze
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu
zobrazit 1 termín
Září 2019
 

Popis zájezdu

Popis

Pohodlnou cestou s noční plavbou v kajutách vyrazíme za poznáním nejexotičtější z evropských zemí – Albánie. Je to opravdová kráska, která si svůj přídomek „se špatnou pověstí“ zasloužila díky vášni některých svých obyvatel, pro které je krevní msta běžnou součástí života. Ale nebojte se, dnes se tato spící kráska za hradbou betonových bunkrů opět probouzí k životu a cizinci si zde užívají úctu. Staňte se svědkem proměny, která Albánií hýbe neuvěřitelnou rychlostí a mění ji z komunistického království Envera Hodži v moderní evropskou zemi. Podíváme se na pláže připomínající Seychely u Černohorských hranic, albánskou riviéru na pobřeží Jadranu a Jónského moře i na dohled od řeckého Korfu. Přes nezalidněné hory si vyjedeme na výlet do Makedonie a objedeme Ohridské jezero, tzv. Makedonské moře, se zastávkami v městečkách i Zátoce kostí. S exotickou tureckou architekturou se setkáme v nejkrásnějších albánských městech Berat a Gjirokastra, na Mesském mostě nebo třeba při pohledu pevnost Aliho Paši. Nadchne nás nedotčená albánská příroda – výjimečný krasový pramen Modré oko i neuvěřitelná panoramata Llogarského národního parku. Poznáme, jak žijí Albánci ve městech, v čele s hlavním městem Tiranou a přístavním Dračem.

Program zájezdu

1. den

Odjezd ve večerních hodinách. Cesta přes Německo do Itálie.

2. den

Průjezd Itálií ve směru Bologna, Rimini, Ancona, Foggia do přístavu v Bari. Ve večerních hodinách nalodění na trajekt, ubytování v kajutách, nocleh.

3. den

V ranních hodinách vylodění v Drači , druhém největším albánském městě. Jedno z nejstarších evropských měst bylo založeno již v 7. století před naším letopočtem, bylo svědkem bitvy mezi Césarem a Pompeiem, bylo prvním hlavním městem nezávislé Albánie a dodnes je největším přístavem. Římané zde po sobě zanechali největší amfiteátr na Balkáně, Byzantinci hradby, později zpevněné Benátčany, turecký sultán Mehmed II. tu vystavěl mešitu Fatih a král Zoga královský palác. Město Drač je opravdovou perlou Albánie a ideálním místem k seznámení s touho krásnou zemí. Odpoledne přejezd do TIRANY . Díky své poloze se v roce 1920 stala hlavním městem a italští architekti jí dodali velkoměstský vzhled. Velkolepé Skanderbegovo náměstí se tak stalo centrem nového stylu, na který navazovali i stavitelé v průběhu celého 20. století. Dnes je Tirana velmi rušným městem s hustou dopravou a bezpočtem obchodů a kaváren. Přejezd do města ELBASAN. Město je známé jako sídlo čínsko-albánské ocelárny, ale také místo, v němž bylo vybráno písmo pro spisovnou albánštinu. Centrum města s dochovanými hradbami, královskou mešitou, pravoslavným kostelem sv. Panny Marie a hodinovou věží se stane svědkem naší odpolední procházky. Přejezd do hotelu na večeři a nocleh.

4. den

Po snídani odjezd na celodenní výlet do MAKEDONIE k OHRIDSKÉMU JEZERU. Po rozpadu Jugoslávie ztratila Makedonie přístup k moři, a tak jí je s rozlohou více než 350 km2 nahrazuje krasové jezero, jehož teplota v létě překračuje 20 °C. Jméno získalo po městě OHRID, ležícím na obchodní stezce, spojující Jaderské a Egejské moře. Právě sem se uchýlili žáci věrozvěstů Cyrila a Metoděje po jejich vyhnání z Velkomoravské říše a vytvořili tu významné centrum slovanské kultury, vzdělanosti a křesťanství. Říká se, že Ohrid míval dokonce 365 kostelů. V nadvládě se tu vystřídali Byzantinci, Osmané, Bulhaři či Srbové, kteří za sebou zanechali četné památky i řemesla. Nejslavnějším výrobkem, který udivuje po celém světě, jsou perly ze šupin zdejších vzácných pstruhů. Spolu s jezerem byl Ohrid zapsán na seznam UNESCO. ZÁTOKA KOSTÍ je zcela nečekaný unikát – model pravěké vesnice, postavený na hladině jezera. Zastávka u kláštera SVETI NAUM, založeném žákem Cyrila a Metoděje. Svatý Naum je v klášteře i pohřben a říká se, že přiložíte-li ucho na jeho hrob, uslyšíte tlukot Naumova srdce. Přes Pogradec a Prrenjas návrat do hotelu na večeři a nocleh.

5. den

Snídaně. Husté řady bělostných domů šplhající po příkrém svahu nad dravou řekou k citadele – Město tisíce oken nebo Město tisíce očí, tak bývá nazýván BERAT. Pevnost na vrcholu je stále plná obydlených domků mezi troskami hradu a mezi zdejšími kostely vyniká kostel Panny Marie se vzácnou kolekcí Onufriho ikon. Centrum města se během komunistického období nedočkalo modernizace, naopak, historické jádro bylo ochráněno a může se dnes chlubit celou sbírkou historických mešit i křesťanskou čtvrtí. O titul nejkrásnějšího města Albánie soupeří Berat s GJIROKASTËREM. Město, které dalo zemi ve 20. století dva slavné syny – stalinského vládce Envera Hodžu a slavného spisovatele Ismaila Kadare – získalo v roce 1961 statut památkové rezervace a bylo uchráněno před novou výstavbou. Zachovalo si tak specifickou otomanskou architekturu, která nemá v Albánii obdoby a je po zásluze zapsáno na seznam UNESCO. Šedobílé zbarvení břidlicových tašek přineslo městu přízvisko „město bílých střech“, my si je možná přejmenujeme na „město dřevěných balkonků“. Také Gjirokastëru dominuje citadela, dnes však již neobydlená – v posledních funkčních letech byla totiž využívaná jako věznice. Přejezd do hotelu na večeři a nocleh.

6. den

Snídaně. Cestou na mořské pobřeží se zastavíme u výjimečného přírodního úkazu – podzemního pramene, vyvěrajícího v hlubokém jezírku kruhového tvaru. Uprostřed sytě modré a u okrajů ostře modravé připomíná zornici a duhovku oka a je nazváno MODRÉ OKO. Poté se vydáme na cestu po ALBÁNSKÉ RIVIÉŘE , nejkrásnější v celé oblasti Jónského moře. Hory vysoko vystupující nad hluboké modré moře, výhled na řecké ostrovy i řada zajímavých detailů na pobřeží. V PALERMSKÉM ZÁLIVU zastavíme, abychom se podívali na tunel, mizející v útesech. Je to někdejší podmořský přístav, kde kotvily ponorky. Na místním ostrůvku v moři stojí pevnost postavená Ali Pašou Tepelenským na počátku 19. století. HIMARË je poklidným městečkem obydleným etnickými Řeky, které se díky krásným plážím a křišťálově čistému moři stává jedním z nejvyhledávanějších míst k odpočinku. Pokračování naší cesty po Albánské riviéře nabere dramatický ráz, když začneme serpentinami šplhat na jedno z nejmalebnějších míst celého pobřeží – do LLOGARSKÉHO PRŮSMYKU. Ten leží ve výšce 1027 nad mořem, obklopený národním parkem plným veverek, divočáků, srnců, lišek a vlků. Po krátké zastávce přejedeme tuto krásnou oblast až k Vlorskému zálivu, který odděluje Jónské a Jaderské moře. Na jeho břehu stojí VLORË , město, ve kterém se v roce 1912 setkali delegáti z celé Albánie, aby zde vyhlásili nezávislost na Osmanské říši. Díky své výhodné poloze bylo město osídleno Řeky, Osmany, sefardskými Židy, prchajícími ze Španělska, i Italy. O to důležitější je pro Albánce návštěva místního pomníku Nezávislosti. Přejezd do hotelu na večeři a nocleh.

7. den

Snídaně. APOLLONIA – antické město, založené korintskými kolonisty, se brzy stalo jedním z nejvýznamnějších starověkých měst na Balkáně. Římský císař Augustus, ještě pod jménem Octavianus, tu studoval právě v době, kdy se dozvěděl o vraždě Césara. Následkem zemětřesení ve 3. století však byl zanesen zdejší přístav a město ztratilo svůj význam. Archeologický areál doplňuje muzeum zde objevených artefaktů v sousedním, velmi krásném byzantském klášteře. Odpoledne strávíme odpočinkem na jedné z nejkrásnějších pláží oblasti Drače . Přejezd do hotelu na večeři a nocleh.

8. den

Snídaně. Vydáme se na sever, do prastarého SHKODËRU, který byl hlavním městem ilyrského státu Ardiaenců už před připojením k Říši římské. Možnost výstupu na hrad ROZAFA na impozantní vyvýšenině nad soutokem tří řek. Pamatuje staré Římany i Benátčany a stále odolává okolním vlivům - zřejmě díky síle stejnojmenné ženy, která je zazděna v jeho základech. Z hradu je krásný výhled na řeky, jezero i blízkou Černou Horu. Zdejší feudální pán Mustafa Paša Bushati nechal v 18. století postavit malebný kamenný MESSKÝ MOST. Místní mu říkají také „turecký“ a je skutečně krásnou ukázkou osmanské architektury. Poledne strávíme na pobřeží, v oblasti SHËNGJINI . Ještě do třicátých let byl v blízkém parku Kuna-Vaini malarický močál, dnes oblasti vévodí dlouhé pláže. Zdejší laguny jsou však oblíbené také vodním ptactvem, které tu má migrační hnízdiště a zimoviště. Večer přejezd do DRAČE , nalodění na trajekt, ubytování v kajutách, nocleh.

9. den

Ráno vylodění v Bari, hlavním městě Apulie. Celodenní přejezd Itálie ve směru Foggia, Ancona, Bologna, Verona, Trento, Innsbruck, Mnichov.

10. den

Návrat do ČR v ranních hodinách.

 

→ Přejít na 1 termín dovolené Albánie s výletem do Makedonie
v cenách od 14 990 Kč